Magie en werkelijkheid in de toekomst

image_pdf

29 februari 2008

Zoals gewoonlijk aan het begin van de bijeenkomst, denk zelf na over hetgeen gebracht wordt, en houd er rekening mee dat zelfs de geest niet alwetend en onfeilbaar is. Als je daar rekening mee houdt dan zul je heel ver komen.

Ons onderwerp: Magie en Werkelijkheid in de Toekomst.

Er is al heel veel over zulke zaken verteld, maar ik zou het vanavond graag even nogal aan de praktische kant houden. Ik ga zeker niet beginnen wat magie in het verleden is geweest, want uiteindelijk daar is genoeg litteratuur over, en daar weet u waarschijnlijk voldoende over.

Maar in de nieuwe periode die aangebroken is en waar wij in de beginfase van staan, daar gaat u opmerken dat wat u magie noemt, eigenlijk iets gaat worden dat meer en meer tot de dagdagelijkse praktijk gaat behoren.

U hebt er misschien nooit bij stilgestaan, maar als we even naar het verleden kijken, dan hadden we in één van de takken van de magie de alchemie. Wanneer ik nu zeg dat uw huidige chemie eigenlijk gebaseerd is, gefundeerd is op de alchemie, dan zullen er zeker veel wetenschappers van vandaag op hun achterste poten gaan staan. Nochtans is het zo. U had nooit de chemie gekend zoals u deze nu kent, als daar geen alchemie aan vooraf was gegaan. En als daar niet duizenden alchemisten en magiërs een zoektocht hadden gedaan gedurende eeuwen. En zo zal u opmerken dat in de moderne tijd of in de nieuwe kosmische tendens van Aquarius magie eigenlijk geen woord meer gaat zijn dat de mens zal afschrikken, maar meer zal opgenomen worden in wat men zou kunnen zeggen de algemene psychologische kennis van hoe een menselijk lichaam functioneert, met bewustzijn, onderbewustzijn,  en hoe deze wisselwerkingen kunnen ontstaan ten opzichte van de fijnstoffelijke lichamen en alle andere aspecten die deel gaan uitmaken en aanvaard gaan worden in het dagdagelijkse leven.

Wanneer ik goed geïnformeerd ben dan hebt u in een vorige bijeenkomst (Verschillende groepsgeesten, 15 februari 2008) een lezing gekregen aangaande de verschillende groepsgeesten. Ook zulke aspecten zullen, naar gelang we verder evolueren in Aquarius meer en meer aan bod komen. En men zal ook, en dit klinkt misschien nog vreemd voor u, naar gelang de evolutie verder gaat, ook meer gericht vragen stellen, samen werken met deze groepsgeesten. Men zal langzaam maar zeker gaan beseffen dat de aarde ook bezield is, dat de ganse Kosmos bezield is, dat rassen bezield zijn.

Met als gevolg dat u een totaal andere benadering gaat krijgen van de stoffelijke mogelijkheden die de mens op dit ogenblik nog erkent. Wanneer men beseft dat er veel meer krachten en invloeden zijn die het stoffelijk voertuig besturen en die de bron kunnen zijn van ofwel gezondheid, ziekte, geluksgevoel of angst, dan kunt u begrijpen dat men op de nieuwe sporen, en dan denk ik toch vooral het werken met gedachtekracht, het werken met bepaalde beelden, dat men op deze sporen dus aardig wat nieuwe resultaten gaat krijgen. En wanneer we dit dan koppelen met de technische kennis die zeker aanwezig zal zijn en die we dan zouden kunnen noemen: het restant van de oude werkelijkheid, dan kunt u wel denken dat de wereld op minder dan een eeuw tijd er totaal anders kan gaan uitzien.

U denkt misschien op dit ogenblik met uw technologische ontwikkeling en uw computers dat u eigenlijk toch heel ver staat. En uw moderne telecommunicatie. Technisch gezien ten opzichte van de oude heerser hebt u misschien wel het maximum bereikt van wat daar mogelijk was. Maar wanneer dat we dit extrapoleren naar Aquarius, dan moet ik jullie een beetje teleurstellen. Dan staat u eigenlijk nog maar in de kleuterklas van de mogelijkheden op dat terrein. Het klinkt misschien eigenaardig dat juist een beïnvloeding zoals Aquarius is, op deze aarde ook in technische zaken zeer ver zal doordringen. Dit gaat gepaard gaan met de combinatie van wat u nu nog als magische handelingen beschouwt. U hebt nog steeds niet door dat wat uw gedachtekracht aangaat deze kan ingevoerd worden, in wat u computers noemt. En dat u in plaats van alles lettertje per lettertje of cijfertje per cijfertje in te brengen, dit naar verloop van tijd gewoonweg via uw gedachten kan inbrengen en ook zo een sturing geven. Dit zijn mogelijkheden.

Maar als u dit allemaal gaat samenbrengen, en dit is natuurlijk voor de meesten hier Jules Verne-achtig, maar wanneer dat we kijken, dan zien we dat deze brave heer heel veel zaken voorspeld heeft die in zijn tijd ook als fantasie werden beschouwd en die nu al voorbij gestreefd zijn. Dan kan ik zeggen dat zeer veel zaken zich zullen anders gaan opstellen, hetgeen waar u nu veel problemen mee hebt.  Bv. de chaos die uw verkeer is, de mogelijkheid tot verplaatsing. Wel, wanneer u binnen 100 jaar, wanneer Aquarius dus op zijn krachtigste gaat komen, dit zult bezien, dan zult u opmerken dat die problemen allang overwonnen zullen zijn. In het begin zal dit natuurlijk niet aangenaam zijn, zeker niet wanneer er nog enkelen zijn die blijven denken in het oude patroon van: mijn auto is mijn vrijheid. Maar u beseft toch dat zulke zaken in de toekomst onmogelijk kunnen blijven bestaan. Dat langzaam maar zeker er een totaal ander concept van verplaatsen op deze aarde moet komen. En niet alleen omdat er geen ruimte en plaats genoeg zou zijn wanneer ieder mens zich zou met een wagen verplaatsen, maar ook omdat gewoon uw energievoorziening op zijn einde loopt. Met alle gevolgen van dien. En hebt u al opgemerkt dat de mens maar zeer inventief wordt op het moment dat hij beseft dat hij niet kan handhaven wat hij vindt dat zijn of haar recht is.

Dan plots duiken er nieuwe mogelijkheden op. Dan gaan ze koolzaad gebruiken en gaan ze op zo’n olie rijden. Maak u niet de illusie dat dat een punt kan zijn van oplossing van uw energieprobleem. Zo min dat al hetgeen waar dat u nu met bezig bent van alternatieve energieën dat die de oplossing gaan zijn van uw probleem. Integendeel. U kunt zich niet voorstellen, zo goed dat de mens uit de Middeleeuwen zich onmogelijk zou hebben kunnen voorstellen dat de mens van de 20ste eeuw in een stalen paard rondreed met vier wielen. Zo kunt u zich ook niet de nieuwe mogelijkheden voorstellen die over een kleine 100 jaar op deze aarde van toepassing zullen zijn. Maar ik kan wel u een hint geven en dat is voor u vandaag de dag interessant om er met leren om te gaan.

Eén van de grote verschuivingen in alles zal vooral het gebruik zijn van de gedachtekracht, of de gedachte-energie. Het leren omgaan met uw eigen energiepotentialen. Een mens kan magnetiseren, nietwaar? De één al wat beter dan de ander. En wanneer we er een beetje mee bezig zijn, dan stellen we ons in op de Oerkracht en dan geven wel energie en kracht door. Allemaal heel mooie uitleg. Maar wanneer ik op het ogenblik een beetje op de aarde rondkijk dan zie ik nog maar heel weinig efficiënt werken. Nochtans hebt u allemaal de mogelijkheden.

Wanneer u zou kunnen beginnen met uw gedachten te ordenen. Vanuit een gericht gedachte te werken, en deze dan te koppelen aan uw energiebanen om te komen tot juiste energie- en gedachteoverbrenging. Want deze beide gaan samen, vergeet niet, een gedachte is energie. Juist hetzelfde zoals elektriciteit een vorm van energie is. Het is een primitieve vorm van energie, waar u ook langzaam maar zeker in de toekomst zult van afzien. Maar de gedachte op zich is al een meer gesofistikeerde energievorm. Op het ogenblik dat u daarmee beter kunt werken, beter kunt omgaan, kunt u heel veel zaken gaan beïnvloeden en bepalen.

Als ik het goed voor heb, in de jaren ’70 had u onze vriend ‘Uri Geller’ die met zijn gedachten af en toe zo’n keer een vork plooide of een lepel plooide. Dat is de man enkele malen gelukt, maar toen dat hij ondervond dat hij dat niet elke keer klaar kreeg, is er wel hier en daar eens een beetje geholpen geworden. Maar toch kan ik zeggen, voor degenen die hem kennen, was hij wel een voorbeeld van de mogelijkheid die gedachtekracht inhoudt.

Wanneer we in een heel ver verleden terug gaan, en dit heeft niks meer met ‘de Vissen’ te maken, maar ver er voor, dan zijn er hier op aarde al vervoermiddelen geweest, die louter en alleen op de ‘gedachtekracht’ hebben gefunctioneerd. Vanuit die gedachtekracht, een soort bio-elektriciteit opwekken, dus een elektriciteit die eigen is aan uw voertuig, maar gestuurd door de gedachtekracht, en die dan overgezet werd en overgedragen werd naar voertuigen. Voertuigen die in de meeste gevallen een schotelvormige vorm hadden,  en dit zijn dan, in het oude verleden van de mensheid, en in de oude denkwereld van de mensheid eigenlijk de eerste vliegende schotels geweest. Niet zoals u ze zich voorstelt, het is ook niet van belang dat u de juiste voorstelling daarvan kent, want dat zal zich niet herhalen, maar wat zich wel zal herhalen is, dat deze energie, deze krachten terug zullen gaan gebruikt worden. En dan gaat u zien dat de totale concepten die er nu zijn veranderen.

U kunt veel meer dan dat u denkt. Het lichaam dat u hebt heeft veel meer mogelijkheden dan tot hier toe benut worden. U denkt misschien dat de medische wetenschap op het ogenblik heel veel kennis heeft over hoe uw hersenen functioneren. Zij denken dat. Maar ik wil daar gerust aan toevoegen dat vanuit onze zijde wij opmerken dat de meesten onder u maar een heel klein deel van de hersencapaciteit gebruiken. Wanneer we het ernstig bekijken, dan kunnen we zeggen dat ongeveer 3/4 van de capaciteit van uw hersenen ongebruikt is. Wanneer u ziet wat u allemaal met uw hersenen op het ogenblik kunt doen en doet, en u weet dan dat dit maar ongeveer 1/4 inhoudt van de mogelijkheden, en dat nu, met de nieuwe invloeden langzaam maar zeker vele andere mogelijkheden in gang zullen komen. Er zullen ook nog wel hier en daar wat mutaties plaats vinden, door, of dankzij, uw moderne vervuiling, ach, het heeft niet allemaal nadelen, voor u heeft deze vervuiling nadelen, maar om een nieuw en beter ras te creëren kan die vervuiling soms bijdragen tot mutaties die niet kunnen voorzien worden, maar die wel inhouden dat er bepaalde mogelijkheden zich verder ontwikkelen die tot hiertoe heel latent in het stoffelijk voertuig aanwezig zijn geweest. En wanneer u dit dan allemaal tezamen pakt en ziet, dan kan u er van op aan dat met deze zaken de huidige werkelijkheid die u kent zich aardig gaat veranderen. En dat op zeer korte tijd, niet alleen door de chaos die er nu is en de afbraak nog van al het oude dat er nog bestaat, het nieuwe zich werkelijk vernieuwend kan opstellen.

Dat u langzaam maar zeker gaat opmerken dat de behoeften die de mens nu heeft zich ook gaan verleggen. Wanneer u alleen maar denkt dat uw werksituatie zoals u ze nu kent, over 100 jaar zullen bekeken worden, in vele gevallen, als zijnde slavenarbeid en onmenselijk. En u vindt dat u al redelijk uw eigen meester bent van uw werk. En dat binnen die periode totaal andere werkstructuren zullen bestaan, werkstructuren die er toe bijdragen dat de mens die werkt zich daarin gelukkig kan voelen. Wat op het ogenblik voor de meeste mensen niet het geval is. De meeste mensen gaan op het ogenblik aan de arbeid omdat zij zich genoodzaakt voelen te voldoen aan bepaalde eisen van de maatschappij. En dan met hetgeen wat zij zogezegd krijgen gaan zij dan consumeren, want dit is ook een verplichting, anders blijft uw maatschappij niet draaien. Het gevolg is daarbij dat de huidige mens zich dikwijls zeer ongelukkig voelt, een gevolg daarvan is dat de mens ziek wordt. Want de mens wil altijd  meer dan hij kan. Hebt u al opgemerkt, dat zeer veel mensen, wanneer zij een job doen, dat eigenlijk niet voor hen geschikt is, omdat zij in milieus komen die de hunne niet zijn en zich daar willen in waarmaken, in wel bevestigen. Dat dit voor deze mensen meestal leidt tot ernstige ziekteproblemen, u kunt dit uitzoeken, daar bestaan studies over. Wanneer een mens nu zou kunnen in het milieu blijven waar hij geboren is, om daarin te leren wat de geest gezocht heeft toen hij voor dat milieu koos, dan zult u zien dat in welk milieu u zich ook bevindt, u zich evenwichtiger kunt gedragen. En de ervaringen kunt opdoen die de geest in dat voertuig heeft gezocht.

Dat één van de grote fouten die in de huidige mensheid leven is: het streven naar steeds méér. Het streven steeds naar een zogezegd hogere plaats in de maatschappij. Want de mens vergeet dat wij allen evenwaardig zijn. En doordat hij vergeten is dat we allen evenwaardig zijn, heeft hij één van de grootste bronnen van ziekten, van lijden, van onevenwicht gecreëerd, van disharmonie. Wanneer de mens moest beseffen van: wij zijn allen evenwaardig, of ik nu geboren ben in een woning van een multimiljonair of in een koningshuis, of ik ben geboren bij een havenarbeider, het maakt niet uit. En het is ook niet het doel dat degene die kiest om geboren te worden in een arbeidersmilieu eerste minister wordt, om in een hogere kaste te komen. Het kan natuurlijk zijn dat daar een leerschool inzit, maar in vele gevallen maakt dat de mens zeer ongelukkig, zeer droevig. En u moet eens opletten, wanneer u in de geschiedenis rondom u kijkt, en u ziet mensen die zich zo opwerken, dan ziet u dikwijls dat zij wanneer zij een bepaalde, in hun ogen, status bereikt hebben, dat zij meestal heel tiranniek worden, heel onbuigzaam, en voor de maatschappij eigenlijk meer miserie mee brengen dan voordeel. Waar degene die zich uit zoals hij is, en de mogelijkheden gebruikt die hij heeft, een veel vrijer leven heeft. En voor zijn omgeving ook meer vreugde, meer Licht kan geven.

Ach, u moet niet denken dat ik voor een kastensysteem pleit. Nee, zeker niet. En van mij mag iedereen zijn eigen weg kiezen. Maar wat deze mensen vergeten, deze huidige mens toch, is dat u bij uw geboorte zoekt naar een milieu, een milieu waar u ervaringen in moet opdoen. Al dan niet aangenaam. Dat hangt er van af wat in uw vorige levens is gebeurd. Wat er in het totaal van uw bestaan heeft plaats gevonden. Maar telkens wanneer u naar de stof terugkeert, hetzij op aarde, hetzij naar een andere planeet, of in een andere conditie, zolang dat het is dat de geest zich gaat binden met de stof, is het omdat hij zoekende is. Zoekende naar ervaringswerelden. En u begrijpt best wanneer u in uw leven deze ervaringswerelden niet ondergaat, door welke reden ook, en dit is in de laatste generaties nogal veel het geval geweest, dan komt u terug aan onze zijde, en dan hebt u uw school maar een kwart afgemaakt, of maar de helft. En dan zit u aan onze kant met de gebakken peren. Tja, dan gaat u meestal al snel terug op zoek naar andere mogelijkheden. En soms zijn die dan ook weer niet zo aangenaam, omdat u het eerste nogal verknald hebt. En dat zijn allemaal zaken die onder Aquarius zich anders gaan gedragen. Onder Aquarius zal het veel minder nog uitmaken of u nu de zoon of de dochter van de eerste minister bent of dat u de zoon of de dochter van de bakker bent.

Het is vroeger al meermaals gezegd, maar langzaam maar zeker zal het gaan doordringen, het besef van waarom dat u hier op aarde bent gekomen, en dat u allen die hier in de stof aanwezig bent, eigenlijk dezelfde leerscholen doorgaan, namelijk: ervaring opdoen in de stof, die u als entiteit als geest, als energievorm niet kunt opdoen omdat die stof ontbreekt. Van op het moment dat dat besef meer en meer doordringt, dan krijgt u een maatschappij waar men niet meer op mekaar gaat neerkijken. Of waar de ene gaat proberen de ander te overtroeven, maar waar men eerder in vol respect voor elkaars scholing, elkaar zal trachten bij te staan en te helpen. Daardoor gaat u ook krijgen dat na enkele generaties we zullen opmerken dat we op aarde een periode zullen krijgen waarin vooral kunst, in allerlei vormen, hoogtij zal vieren.

En dan denk ik niet alleen aan een kunstschilder, maar dan evengoed aan een wiskundige, aan een musicus, aan een fysicus. Want dit zal ‘kunst’ zijn. In wezen is dit nu ook al zo, maar men beseft het niet, buiten enkele grote koppen in die takken. Of had u ooit gedacht dat Einstein zijn formules had kunnen vinden wanneer hij geen kunstenaar was geweest? Wanneer hij niet droomde, wanneer hij niet fantaseerde met cijfers? Hij had nooit zijn formules gekregen, maar dankzij zijn illusies en zijn fantasieën heeft hij het kunnen realiseren. En neemt gelijk welke musicus. Wanneer deze niet wiskundig kan denken kan deze geen mooie muziek maken. Want spijtig genoeg hangen die zaken aan elkaar. Misschien hebt u er nooit bij stil gestaan, maar muziek is wiskunde. En wiskunde is muziek. Zoek het maar eens uit, en u zult zien dat het klopt.

En zo hebt u vele zaken op aarde die aan elkaar zijn geklonken. Maar die nu in de huidige structuur van uw maatschappij in kastjes zitten en die dikwijls mensen heel ongelukkig maken.

Kijk naar uw wetenschappelijke wereld. Elke wetenschapper zit op zijn vakgebied een beetje te scharrelen. Maar als een zijvraag gesteld wordt, dan geraakt hij al in paniek en dan zegt hij: nee, dat is voor mijn collega, die of die, die is met dat gebied bezig. Zulke zaken zullen ook in de toekomst anders komen te liggen. Men zal niet meer zeggen ‘mijn collega’, men zal zeggen: kunnen we samen zitten, kunnen we samen iets realiseren? Dit gaat op alle terreinen gaan. En men zal niet meer de idee hebben: als die dat kan oplossen is die met de eer weg en dan zitten we hier. Men zal beseffen dat men zonder elkaar het niet kan bereiken, dat men elkaar nodig heeft. En daardoor zal er een samenvloeien van energie zijn. Een samenvloeien dat maakt dat de nieuwe ontwikkelingen zich sterker kunnen doorzetten. En dit zal op alle terreinen zo moeten.

Nu hebt u een maatschappij nog die in kastjes is verdeeld. U hebt de wetenschappelijke wereld, en daar kunt u tegenover zetten, hebt u de alternatief-denkende wereld die de wetenschappelijke wereld de haren doet te berde rijzen. Beide werelden zullen moeten samenvloeien. Ze zullen elkaar moeten leren aanvaarden, het zal niet anders gaan. Maar eer het zover is, zullen natuurlijk de laatste restanten van het Vissentijdperk  opgeruimd moeten zijn. Maar dan gaat u krijgen dat een fysicus heel gemakkelijk zal samenwerken met een telepaat.

U gaat het op alle terreinen zien. Wanneer u de medische wereld neemt, gaat u zien, de artsen zullen blijven bestaan, is geen probleem. U moet niet denken dat die verdwijnen. Maar er zal een samenwerking komen, niet alleen met alternatieve genezers, die de mens vanuit een andere ooghoek beschouwen, maar ook met onze zijde. Want ik kan u wel garanderen dat in de komende decennia meer en meer goede mediums zullen opduiken, mediums die niet alleen een telefoonlijn zullen zijn, maar die ook dankzij hun kennis en hun mogelijkheden, bijstand kunnen verlenen, zaken kunnen waarnemen en stellen en zeggen, waar dan de arts of de scheikundige of in welke tak van de maatschappij, zich op kan baseren om verder te werken.  En zo zullen er veel nieuwe innoverende zaken geboren worden. En daar gaat u dan zien wat ik wil zeggen met magie en werkelijkheid. Zij gaan in elkaar gaan vloeien.

Dit is zo ongeveer een schets. Een schets waarvan ik kan zeggen van die is begrijpelijk en aanvaardbaar voor u. En wat zit er praktisch voor u in?  Het besef alleen dat u met uw gedachten op het ogenblik, wanneer u zich daar een beetje wilt in trainen, zeer veel in uw eigen leven kunt sturen. Dat u voor een groot deel uw eigen gezondheid van uw voertuig volledig in handen hebt met uw gedachten. Dit lijkt voor velen misschien onlogisch, maar toch is dit zeer logisch. Want de meeste onder u doen het omgekeerde. De meeste zijn met hun gedachten naar hun eigen voertuig negatief. Zij hebben angst. Angst dat de luchtvervuiling hun longen zal aantasten, angst dat het vervuilde voedsel hun spijsvertering zal aantasten. Angst voor dit, angst voor dat. Begrijpt u dat deze angst, en hij wordt in vele gevallen aangepraat door de maatschappij, in vele gevallen de bron is van de ziektepatronen.

Op het ogenblik dat u omgekeerd gaat denken, gaat het lichaam daarop reageren. In de eerste instantie uw energiebanen, want u mag niet vergeten, dat is toch ook zéér belangrijk, dat uw ganse stoffelijke voertuig maar functioneert, positief of negatief, dankzij uw fijnstoffelijk lichaam. Dat uw chakra’s een enorme impact hebben op uw organisme. Dat uw kundalini- zuil, of uw energiezuil, die parallel loopt met uw ruggengraat, dat die van enorm belang is om de evenwichten in het lichaam te handhaven. Op het ogenblik dat u door negatieve gedachten, angst, dat zich vooral uit vanuit uw buikzenuwcentrum, uw zonnevlechtchakra, of uw onderste chakra, uw stuitchakra, dat u daardoor storingen veroorzaakt in deze grote energiebanen. En niet alleen op de kundalini, maar ook op de andere banen die door het lichaam gaan. En dat u zo er voor zorgt, dat u last van uw bloeddruk krijgt.

Want verkeerde gedachten gaan verkeerde prikkels geven. En verkeerde prikkels geven verkeerde signalen aan de cellen, en deze geven dan weer alarmen door. Of dat u een verkeerde omzetting krijgt, dat de suikerhuishouding van uw lichaam niet meer juist zit. Want, u weet toch allemaal: het stoffelijke voertuig, u vindt dit wel belangrijk, maar is in wezen maar ondergeschikt aan de vele andere lichamen die uw geest bestuurt in het totaal. En wanneer de fijnstoffelijke lichamen, en misschien soms ook nog beïnvloed door de geestelijke lichamen, verkeerde signalen geven naar de stof, dan kan er veel mislopen. En dan kunt u wel zeggen, dat is dan wel een leerschool en we komen daar wel door, voor mij mag dat ook.  Maar ik weet niet als u in de stof bent, of dit zo aangenaam is.

Wanneer u beseft dat het anders kan, en dat het eigenlijk simpel anders kan, door u anders te gaan instellen, door al eerst te beginnen van gewoon uzelf te zijn. Niet meer degene te willen zijn die de wereld van u verwacht. Ook niet de ridder gaan spelen die alle problemen kan oplossen. Maar wees gewoon uzelf. En voor de meeste mensen: doe de rugzak af waar u nu alle stenen in hebt gestoken die u meesleurt al gans uw leven. Leg dat af, word eens uzelf. Keer eens in uzelf, tracht eens in uzelf het beeld op te bouwen van evenwicht, van harmonie tussen uw stoffelijk lichaam, uw fijnstoffelijke lichamen, uw geest. Dan zult u opmerken dat er heel veel van wat nu op uw schouders drukt, plots wegvalt. Geef eens het recht aan anderen zelf fouten te maken. Dit is heel moeilijk voor de mens.

In de geest hebben we het gemakkelijker. Wat we denken realiseert zich. Worden we bij wijze van spreken rapper op onze vingers getikt. Maar voor de mens is dit moeilijk. De mens bedoelt het toch zo goed. Hij gaat het eens oplossen voor de medemens. Dit begint al van in de kleuterschool tot later in het ouderlingentehuis en alles er tussen in. Laat het eens los. Probeer eens gewoon uzelf te zijn, probeer gewoon de krachten en de energieën die in u zijn in evenwicht te brengen en zo in de wereld te staan. U niet druk te maken over wat er allemaal gaat gebeuren, of kan gebeuren. Maar met een evenwichtige energievolle kijk op de dag van vandaag te leven. En vandaag te doen wat u aanvoelt als zijnde juist. U gaat zien, dat gaat iets totaal anders zijn dan wat de maatschappij u bijbrengt dat juist is. Probeer eens van een stap opzij te zetten en niet mee te koersen in de jacht der begeerte die de maatschappij u oplegt. Want het is toch noodzakelijk dat u dit hebt, dat hebt, en liefst nog heel veel aan de Staat geeft.

Kijk, wanneer u ettelijke honderden jaren terug gaat, dan had u niet een staatsstructuur zoals u nu, met belastingen, btw, taxen en accijnzen. Maar toen had u, in plaats van deze brave heren die nu allemaal een schoon kostuum aan hebben, de struikrovers. Zij waren degenen die inden. Maar wanneer u in die tijd handelaar was, en u was een beetje slim, dan omzeilde u gans dat probleem. Dan zorgde u er voor dat u in die groepen vrienden had. Ten andere, we zitten hier in een christelijke wereld, dacht ik, wanneer u het Evangelie kent, uw grote voorbeeld, Jezus Christus zegt zelf: zorg dat u vrienden in de Mammon hebt. En hij feliciteert zelfs nog degene die in de tijd er voor zorgde dat die hem veilig had gesteld. Lees uw Evangelie maar.

Wat ik wil zeggen is, dat degene die de zaken doorziet zoals ze zijn, en daar niet in meegaat, wel degelijk in zijn leven, zijn stoffelijk leven, kan bereiken wat hij moet bereiken. Al is het misschien niet volgens die huidige regeltjes van de maatschappij. Want die handelaar die honderden jaren terug akkoordjes afsloot met …., wanneer de maatschappij dat had geweten, had ze hem ook scheef bekeken. Maar hij was de slimste. Hij kon rustig zijn werk doen. En ik neem dit nu als voorbeeld van handelaar, maar kijkt verder de geschiedenis rond, bekijk hoe kloosters hebben bestaan, komt op hetzelfde neer. En veel van deze zaken.

Om terug te komen tot wat er voor u inzit, kan ik zeggen van: distantieert u wat van al hetgeen tegenwoordig u bereikt aan alle mogelijke berichtgeving. Houd er rekening mee dat het merendeel vervormd, vervalst is en niet de werkelijkheid inhoudt. Maar ga in uzelf en probeer zoveel mogelijk in harmonie te zijn, eerst met uzelf, en twee met de Kosmos. En maak het u gemakkelijk met de aarde waarop u leeft is voor u de Kosmos, is groot genoeg. Dan zult u opmerken dat u al een stap verder komt. Trek niet ten strijde lijk Don Quichotte tegen windmolens. Brengt niet op. Want dan bent u zoals de drakendoder, u kapt een kop van de draak af, en er zijn zeven nieuwe koppen. U kunt bezig blijven.

Maar wanneer u vanuit een eigen evenwicht, vanuit een eigen harmonie in deze maatschappij functioneert, dan zult u zien, dan gaat u in harmonie zijn met de veranderingen, met de vernieuwingen. En dan gaat u ook ervaren de krachten die zich daarin ontplooien. Dan kan het best zijn dat er vele zaken op uw weg komen die u misschien niet direct kunt plaatsen, maar die u wel vooruit helpen. Dan kan het best zijn dat één woord dat u ergens hoort voldoende is om uw leven een andere richting te geven. Maar ga er dan voor. En dan kunt u betekenis hebben voor deze aarde. En dan kunt u ook betekenis hebben voor de medemens. En dan kunt u zeggen, dan behoort u werkelijk tot de pioniers, tot de grondleggers van Aquarius. En wanneer dat u dan bij ons komt, uiteindelijk komt u er allemaal, dan hebt u een serieuze meerwaarde. En dan kunnen we nog lekker eens verder praten, samen, over wat we hier gezegd hebben, wat u er toen van gedacht hebben, en uiteindelijk: wat u er van gemaakt hebt.

Maar u ziet, de magie zal niet verdwijnen. De magie zal meer dan ooit aanwezig zijn. Maar het zal een andere werkelijkheid worden.

Deel 2.

Men heeft mij gevraagd in dit tweede gedeelte uw vragen te beantwoorden. Dus zou ik voorstellen van de eerste vraag naar voor te brengen, alsjeblieft.

  • Broeder, er is gesproken over het in de toekomst beïnvloeden van energie met gedachtekracht. Maar kunnen wij tegenwoordig daarmee ook iets aanvangen?

Nu, kijk, gedachtekracht is energie. Op het ogenblik dat u een gedachte hebt, dan straalt deze uit. Als u dit heel bewust en gericht kunt doen, dan kunt u daar zeer veel met aanvangen. Maar het zal voor de meesten onder u wel enige oefening vragen. Zo kun je bv. wel degelijk bepaalde beelden creëren en oproepen, zo kunt u ook zelfs met gedachtekracht, maar, ik zeg nogmaals, dit gaat heel wat oefening voor jullie vragen, zaken verplaatsen. De vraag alleen, in de situatie waar de mens zich op het ogenblik in bevindt, of dat dit gezien de ganse context, wel zinvol is. Wat ik vooral zou proberen te doen, als ik jullie was, dat is de gedachtekracht gebruiken om harmonieën te scheppen, waardoor je bv. toegang hebt tot grotere kennis.

Ik weet het wel, u bent heel moderne mensen, en de meeste onder u gebruiken ‘internet’ en als men iets wilt weten, dan gaan ze ‘googelen’. Maar eigenlijk heb je een veel sterker en veel groter internet ter uwer beschikking, wanneer u heel gericht een bepaalde vraag of een bepaald beeld aan de Kosmos uitzendt. Stel bv. u bent op zoek naar een juiste plant voor u, een juist kruid. En u weet niet direct wat voor u goed is. Op het ogenblik dat u aan de Kosmos dat beeld projecteert, heel bewust, met de vraag van: ‘geef me daar nou eens alstublieft een antwoord op’, dan zult u er van versteld staan hoe veel reacties daar binnenkomen. En aan de hand van deze reacties die u binnenkrijgt gaat u kunnen aanvoelen van ‘ah, dat kruid’, ik noem nu maar iets, ‘brandnetel, is goed voor mij’.

Maar dit kunt u met duizend-en-één zaken doen. Voor degenen die iets meer technisch zijn, u rijdt met de wagen, er is plots een hapering aan uw wagen. U kent niets van techniek. Maar wanneer u gewoon u daarop instelt, dat u daarin antwoord krijgt, zult u heel snel, heel snel weten wat er scheelt, punt 1, en punt 2, wanneer u de instelling nog wat juister afstemt, gaat u ook zeer snel de juiste hulp krijgen. Jullie mensen beseft niet hoe sterk de energie is die je, wanneer je uw gedachten, heel bewust, aan de Kosmos geeft, hoe sterk die energie is en wat die allemaal kan oproepen.

Ik kan het misschien een beetje visueel voorstellen. Wanneer u bv. in panne staat met uw wagen, en u vraagt hulp, dan lanceert u een gedachte, dat is energie. Die energie doet overal lichtjes flikkeren, en degene die dat opmerkt die erkent dat, en gaat op dat flikkerlichtje in en geeft de juiste impuls door. Anderzijds zie je ook dat er zijn die in uw geburen dat opvangen, meestal totaal onbewust, en daardoor een patroon gaan vertonen dat zij met u contact nemen en u zo kunnen helpen.

Men is het niet gewoon zijn gedachten te gebruiken. En misschien langs de ene kant gelukkig maar, want als de meeste mensen moesten weten wat ze met gedachten allemaal kunnen uitsteken, ja, misschien zou de wereld op het ogenblik met degenen die hem bevolken er nog raarder uitzien.

Maar om op uw vraag te antwoorden, effectief, u kunt met uw gedachten zeer veel realiseren. U kunt zelfs, en dat is dan pure energie, met uw gedachten licht maken! Maar goed, ik zou het op een avond als deze niet zo ver drijven, want anders ga je allemaal beginnen zweven. En het is wel zoals ik je gezegd heb, het vraagt veel oefening.

  • In een vorige les is er gesproken over het fenomeen ‘tijd’. Ik kwam uit een winkelcentrum, en ik zag voor mij een grote natuurwinkel. Maar omdat ik geen tijd had ben ik niet binnen gegaan. Nu, een tijdje later kom ik opnieuw in de stad en wil ik wel naar die natuurwinkel gaan, maar die is er helemaal niet. Kan het zijn dat ik, dat er ergens, ja, iets met de ‘tijd’ aan de gang was?

Ach, dat zijn zaken die bij veel mensen regelmatig voorkomen, maar die zij niet opmerken. Punt 1 in dit: ‘tijd’ is een illusie. Tijd bestaat niet. Kijk, deze dag, vandaag, ik dacht dat het de 29ste februari is, in feite is het een illusie, deze dag bestaat niet. Wat mensen soms wel hebben, en je moet even nagaan in welke conditie u dat ogenblik was, dat is dat je soms zaken opmerkt en ziet binnen een kader die er effectief zijn, maar niet in het tijdsgebeuren waar u zich in bevindt. En gezien, dat beseft de mens te weinig, vele werelden gewoon door elkaar gaan. Of dacht u nu werkelijk dat ik als geest in een andere wereld zit als de jouwe? Nee! Onze werelden lopen door elkaar! Dat wil zeggen, dat de beeldvorming die ik als geest heb, door bepaalde condities, en ik ga u de wetenschappelijke formules besparen, ook op bepaalde momenten voor jou zichtbaar kunnen zijn. Als u nu op een ogenblik iets waarneemt dat er niet is, dan is dat eigenlijk dat u een zicht hebt in een andere dimensie. Dat is alles. Het is natuurlijk lastig als u denkt dat het realiteit is en dat u achteraf terug gaat zoeken wat er aan de hand is.

Misschien hebben sommigen onder u dit wel al meegemaakt. U gaat naar een begrafenis. Daar komt dat nogal veel voor. En degene die begraven wordt spreekt u aan! Nu moet je niet in paniek geraken, hoor! Het is niks abnormaal. Maar ook hier gaan sferen en werelden door elkaar, zoals het werkelijk is. Of u wandelt op straat en plots wordt u aangeklampt door iemand die u de weg vraagt. Ik zeg zo maar iets. U legt het heel vriendelijk uit en al de andere mensen staan naar u te gapen van: wat staat die dame daar nou te articuleren en te spreken tegen niks!, nou ja, dat gebeurt! Dan denken ze: ja, die is z’n vijsje kwijt! Maar nee, op dat moment is er ergens een overdracht, u bent in harmonie met deze energie van die persoon, en u neemt die waar. Hij is misschien al 50 jaar dood! Dat kan. Maar hij wandelt nog rond in die stad, omdat hij die stad misschien aangenaam vindt, of weet ik veel. Maakt niet uit. En toevallig zit u op diezelfde golflengte, waardoor dat u deze persoon ziet.

Nu, zulke zaken gebeuren meer, hoor! Maar de meeste mensen schamen zich daarvoor, want ze denken: als ik dit vertel, al is het nog maar aan mijn man of mijn vrouw, gaan ze zeggen dat ik van lotje getikt ben. Nee, sferen gaan door elkaar.

Wanneer ik u zou vertellen wat hier allemaal aanwezig is, dan zou u dat niet geloven. Dan zou u zeggen; u bent mij iets op de mouw aan het spelden. Nee, dat is niet waar. De plaats waar u hier zit heeft een hele lange geschiedenis. Hier is veel gebeurd. Deze beelden zijn hier aanwezig. Deze beelden kunnen elk moment, wanneer iemand daar gevoelig voor is, gevisualiseerd worden. Het enige wat noodzakelijk is, is dat een harmonie, een wisselwerking daarin aanwezig is. En dan krijgt u dat beeld.

  • Nou, u maakt het mij wel even moeilijk, broeder. Dat visualiseren van een overgegane, oké, maar dat die je zou aanspreken? En dat je daarop zou antwoorden? Daar had ik toch graag iets meer uitleg over!

Bent u zeker dat u met iedereen waar u in uw leven mee gesproken hebt, dat die werkelijk bestonden? Kunt u daar zeker van zijn? Stel u voor: u wandelt ergens op een rustig wandelpad, te velde, of in de bossen, en er komt iemand u tegen gewandeld, en die spreekt u aan. Bent u zeker dat dit een levende mens is of bent u overtuigd dat dit een visualisatie van iets is? Kijk, dit kan perfect!

En u zou er van versteld staan, nu ga ik iets anders zeggen, hoeveel zaken er gebeuren in de wereld die achteraf niet verklaarbaar zijn, juist doordat zich zoiets heeft voorgedaan. Kijk, hebt u u al eens afgevraagd waarom dat in uw verkeer soms ongevallen gebeuren die totaal onverklaarbaar zijn. Maar waar toch zware accidenten gebeuren op een plaats waar geen tegenligger was, waar niets in de weg was en waar de wagen toch plots van de autostrade of de weg afwijkt, tegen een boom knalt, of in de gracht gaat, de chauffeur is overleden. Bij autopsie blijkt dat hij volledig gezond was, geen hartinfarct, niks. Hoe verklaart u dat? Oh, hij heeft zelfmoord willen plegen! Nee, hij heeft helemaal geen zelfmoord willen plegen.

  • Het kan toch ook het aardmagnetisch veld zijn?

Oh ja, dat kan. Het aardmagnetisch veld kan ook de bron geweest zijn dat daar bv. een visualisatie was van bv. een boerenkar met een trekpaard in tegengestelde richting vlak op de wagen afkwam. Waardoor de chauffeur in paniek is geraakt, een uitwijkbeweging heeft gemaakt, maar gezien zijn snelheid de wagen niet onder controle kreeg, en hij was aan onze zijde. En dan beklaagt hij zich dat daar op die autostrade een boer met een kar liep. Nee, die liep daar niet. Hij heeft gewoonweg op dat moment een inschattingsfout gemaakt. Hij dacht dat hij een werkelijkheid zag, maar hij zag een illusiebeeld. En ik kan u zeggen, er zijn in Europa verschillende plaatsen waar vele politiediensten hun hersenen over breken hoe het mogelijk is dat op die plaats altijd die ongevallen gebeuren. Heel raar, maar toch zo!

Ach, je kunt het ludiek houden. Wat zijn spookhuizen? Dan kun je zeggen: dat is inbeelding van de mensen. Maar nochtans zijn er wel degelijk op verschillende plaatsen, en niet alleen in Engeland, hoor, woningen waar mensen dus zaken zien, ervaren. En heus geen wit kleed met iemand die zijn kop onder zijn arm houdt. Dat bedoel ik niet. Maar die gewoon de eigenaars, bv. van het gebouw, of die omgeving daar waarneemt. Waarom zijn er mensen die bv. in gebieden wonen waar oorlog is gevoerd, die steeds weer bv. soldaten zien, die er nooit zijn! Waarom? Die werelden lopen door elkaar. Als ik u zeg dat op dit ogenblik in uw kleine landje nog steeds soldaten uit de Eerste Wereldoorlog aan het vechten zijn, denk je dan dat het zo moeilijk is, als je een beetje gevoelig bent, en je bent op die plaatsen van ‘toevallig’ die soldaten te zien? Zij zijn er nog! Zij beseffen nog steeds niet dat de Eerste Wereldoorlog zoals u hem omschrijft, voorbij is. En zij vechten nog steeds!

  • Broeder, wij hebben vorig jaar in Normandië een Amerikaans kerkhof bezocht. Al die grafzerken stonden schoon gerangschikt. Maar kreeg ik een geur van lijken en een gevoel van : ze liggen niet daar, maar ze liggen hier allemaal!  Echt een lijkengeur!

Het is niet dat ze daar liggen, het is gewoon dat u waarschijnlijk emotioneel verbonden bent geweest met de doden voor zij begraven werden. Dat is alles. En dan misschien, wanneer je er een beetje meer aandacht aan had gegeven, had je ze ook nog kunnen zien! Maar een geur kan dikwijls daarop wijzen dat je een beetje gevoelig bent. Kijk, de ene mens zal bv. de doodskreten horen van de soldaten, wanneer hij op zo een kerkhof wandelt, en hij moet er af, want kan het niet volhouden van het gekerm, om het zo te zeggen, een ander, zoals u, gaat bepaalde zaken ruiken, weer een ander gaat het zien gebeuren. Alles hangt een beetje van de gevoeligheid en de ingesteldheid van de persoon af. Maar wanneer u zich werkelijk op die plaatsen gaat instellen, ook daar, kunt u nog heel veel gebeurtenissen zien. Zij zijn aanwezig! Andere dimensies, andere werelden, andere sferen, om het voor jullie zo uit te drukken. Maar ze zijn aanwezig!

Kijk, en dan kom ik even terug naar helemaal het begin, dat de lieve dame daar over tijd sprak. Besef als mens dat ‘tijd’ een illusie is. ‘Tijd’ bestaat niet. Alleen de stof waarin u leeft beperkt u en meet je met ‘tijd’ en ook dat blijft een illusie. Want kijk,  je moet geen schrik hebben, hoor, wanneer jullie naar onze kant komen, dan zul je opmerken, dat je niet naar ons komt in de verpakking die de laatste is geweest. Bv. u bent 70 jaar en u gaat over. Wanneer u bij ons komt manifesteert u zich meestal niet als de 70-jarige, maar gaat u zich manifesteren zoals in uw gedachten u zelf bent. En voor de meeste onder u zal dat liggen in de periode rond de 20 jaar. Vanaf 18 tot 26 jaar, niet verder. Zo bouwt u het beeld op en zo manifesteert u zich! En zo ziet u uzelf! U ziet u niet als degene die 70 jaar is.

Nou, het is toch ook belangrijk dat jullie beseffen dat stoffelijke dood in jullie bestaan eigenlijk geen punt is. Och, als stoffelijke mens vind je dat erg. Tja, er verdwijnt weer iets. Maar, eerstens, jullie hebt het allemaal al zoveel maal meegemaakt. Dus je kent er al iets van. En tweedes, als je aan onze kant bent, ach, dat heeft ook zijn voordelen, hoor! Je bent van dat voertuig vanaf, dat u altijd maar perikelen gaf. En dan kom je bij ons, en dan heb je andere problemen, hoor! Je moet niet denken dat die daar niet zijn!

Ik ben hier geen reclame aan het maken, maar bekijk het eens anders. Aan onze zijde, als je bij ons bent, zijn uw gedachten die bepalen wat je bent, wat je voelt, hoe je je gedraagt. Hoe ook de anderen rondom u u waarnemen. En dan kan ik zeggen, op het ogenblik dat u zich van niks iets aantrekt, op het ogenblik dat u zegt: kijk, ik ben hier! Zo ben ik! wel, dan hebt u van niks problemen. Op de moment dat u gaat proberen iets te verbergen, ja, dan ontstaan er ineens maar problemen! Want dan sluit u zich af! En dat is hetgeen waar de meeste mensen als ze overkomen, in het begin toch wel, even terug aan moeten wennen. Ja, je kunt niets verbergen, dat je dit of dat in uw leven gedacht of gedaan hebt. In de stof heb je wel gedacht: ‘niemand weet het! Ik geniet er rap van’. Maar als je bij ons bent is het er open en bloot. En iedereen weet het. Iedereen leest het. Iedereen ziet het. Maar dat is ook een aangename leerschool, hoor! Och, je hebt er wel een tijdje voor nodig om die evenwichten te vinden, en zo, en als je kunt zeggen: ach, het stoort mij allemaal niet, ik ben die ik ben, en de ander is zoals hij is, dan zij je bij ons zeer snel weg en dan kun je heel rap verder in het Licht.

  • Broeder, kunt u ons geen tip geven hoe we dat moeten doen? 

Ach, lieve dame, kijk, als je als mens vertrekt van steeds voor uzelf eerlijk te zijn, met uzelf, en u te nemen zoals u bent, dat wil zeggen, wanneer u weet dat en dat zijn mijn zwakke kanten, aanvaard ze gewoon. Verbergt ze niet. Wees wie u bent. Dan gaat u ook geen probleem hebben als u overkomt. Maar vele mensen hebben nogal eens de neiging van achter een façade te leven.

Als u mij een tip vraagt, een heel simpele tip: wees gewoon eerlijk met uzelf. Wees zoals je zijt. Kijk eens hier, u hebt dat voertuig gekozen, u bent geïncarneerd om te leren. Geen enkel kind in school zal niet eens een stommiteit maken. Dat wordt aanvaard. Wel, aanvaard dan dat je in dit leven ook eens stommiteiten kunt doen. Niemand neemt je dat kwalijk. En dat is juist het boeiende.

U denkt, als je aan onze zijde komt dat anderen u daar gaan op aanspreken, of oordelen. Maar aan onze zijde is er niemand die een oordeel over u uitspreekt. De enige die over u oordeelt bent u zelf! Kijk, ik ben nu ook al een paar keer een moment weer gestapt, en ik zit nu aan de andere kant dan jullie, ik ben nog geen enkele ‘God’ tegen gekomen die tegen mij gezegd heeft: ‘zeg, beste man, wat heb jij nu uitgespookt hebt in dat leven!’ Nee! Dat is er gewoon niet. Het Licht is er. En je erkent uzelf zoals je zijt.

En wanneer je in het ene leven misschien al meer de bloemetjes hebt buiten gezet dan in het andere, dat maakt niet uit! Zolang dat je maar kunt aanvaarden wie je geweest bent.

Kijk, het klinkt misschien zeer cru, hè, maar zelfs de in uw ogen stoutste mens die overgaat, en hij erkent wie hij geweest is, die gaat gewoon verder in het Licht. Dat houdt wel in dat hetgeen wat hij eventueel kosmische gezien fout heeft gedaan dat hij dat herstelt, dat is juist. En dat hij zijn verantwoordelijkheden opneemt. Dan zitten we wel op een andere tak. Maar het punt is, als je u erkent zoals je zijt, ga je verder.

Ik stel voor, lieve mensen dat we de avond gaan afronden.

Meditatie: Lichtende energie

Ontspan jullie eventjes, laat eventjes alle dagdagelijkse zorgen van u afglijden.

En ik zou zeggen, het is een beetje stormachtig buiten. Onze vriend, de lucht, is een beetje aan het zuiveren. Stel u in op deze wind; stel u in op het elementaal ‘lucht’. Tracht u één te voelen op dit ogenblik met de energie die vrij komt van deze luchtverplaatsing. Tracht u daarmee één te voelen, zodat u ook meer zuurstof kunt opnemen.

En je ziet, de lucht brengt zijn vriend ‘water’ mee. En de druppels plenzen hier neder. Neem ze in u op. Bezie het als voeding en als zuivering. Vorm één Kracht.

Stel u nu even voor dat u één bent met de wolkenformaties die nu overdrijven met zeer grote snelheid. Voel u één met die wolken. Voel u één met de atmosfeer. Reis mee met de lucht, reis mee met de wolken. Zie hoe alles energie is. Laat ons dan even één worden met de vernieuwing. Zweef even mee met deze wolken in snelheid, laat uw geest even vrij. Wees in harmonie met deze Kracht.

Ervaar even hoe uw gedachten krachtige energiecentrales zijn, die aangesloten zijn op een volledig net van Kracht, van energie. Zie hoe vanuit de wolken flitsen van Licht de aarde bereiken, en zo de zuurstof verhogen. Zie hoe alle planten drinken van het vocht dat hen geschonken wordt. Zie hoe uw geest één is met deze Krachten. Zie hoe overal deze energie rond de aarde drijft, hoe dat die elektriciteit, om het in uw taal uit te drukken, één net vormt rond deze aarde. Een net van energie, van Kracht, lichtende Kracht. Wees één met deze lichtende Kracht.

Zie hoe je als groep een eenheid vormt, hoe ieder lid opgaat in deze energie, in deze Kracht. Laat deze Kracht stromen, stel geen grenzen, stel u open. Laat deze Kracht door ieder van jullie gaan, één grote Harmonie, één grote Kracht. En in deze Kracht, in deze lichtende energie herken je de ware Bron.

De Bron waarvan je deel bent, de Bron waaruit alles ontstaat, de Bron waar je terug henen gaat. Je bent één met die Bron, en dankzij deze eenheid ken je geen beperking meer. Je bent één krachtige groep, één lichtende energie. Deze energie die kan je nu vrijgeven. Die kan je nu vrijgeven naar ieder waarvan je denkt dat die er open voor staat. Volledig vrijelijk.

U kan een beeld in uw gedachten nemen en deze energie aan dit beeld geven. Zoals in de toekomst dit de normaalste zaak zal worden. Dat de mens aan zijn medemens deelt. De lichtende Kracht, de lichtende energie. Laat deze energie vrij gaan, zodat ze ieder kan helpen op de juiste wijze. Zodat ze degene kan bijstaan die wilt overgaan, zodat ze degene die wilt genezen het inzicht kan geven van de harmonie te herstellen. Maar ook aan degenen die wil geboren worden, dat ze de juiste keuze maken.

Deze Kracht, deze Energie die ons bindt, die ons één maakt is tijdloos. Waar we ons ook bevinden, in de sferen, in de stof, op aarde, of in de ruimte of in de Kosmos, we zijn één met deze energie; en we kunnen deze Energie delen. We kunnen ze delen met het verleden, het heden en met de toekomst, want alles is één punt. Het is alleen onze gedachte die het ons moeilijk maakt en die ‘tijd’ invoert. Maar ook in deze Kracht, in dit Licht is ‘tijd’ een illusie. Is de vlam van de illusie.

En zo zijn we rond. We zijn vertrokken bij de wind die zo heerlijk rond ons loeit, als het ware. Het water heeft ons Kracht en energie geschonken, onze dorst gelest, want het Licht is er mee mee gekomen. De aarde is er door gezuiverd, en kan het Licht reflecteren. En uiteindelijk, de ‘tijd’, de illusie, is het vuur, de vlam waarin we alles zien, waarin we alles waarnemen, waarin we kunnen opgaan, waarin de Feniks terug kan herrijzen. Wanneer we het samenbrengen vanuit de aarde, dankzij het water, voedende lucht, kan de vlam zich oprichten, en zien we terug de Feniks geboren worden.

En zo zijn wij hier één, zo zijn wij herboren, zo hebben wij deel geweest, en zijn we deel en zullen we deel zijn van deze lichtende energie die ontstaat vanuit de gedachte. Een Kracht die het ons mogelijk maakt het bestaan op de juiste weg te houden en te zetten. Niet alleen voor onszelf, maar voor al degenen die in ons deze Harmonie willen erkennen.

En als groep zijn we één grote Kracht, dankzij deze gedachte-energie, verbonden met alle andere groepen die op dezelfde wijze, dezelfde weg, dezelfde ontwikkelingen in het Licht aan het gaan zijn. En dit is de vernieuwing, gedragen door de elementen van de aarde. Gedragen door de Krachten van de goden. Gedragen door de Bron Hemzelf.

En erkennende dat wij daaruit deel zijn, kunnen wij deze Kracht die tot in de kern van onze cellen aanwezig is, die in de diepste diepte van onze persoonlijkheid zich nestelt, steeds weer opnieuw aansnijden om steeds weer te gebruiken waar het nodig is.

Want deze energie, deze Lichtkracht kent geen begin, kent geen einde. Want deze Kracht is als het Woord, en waar het Woord gesproken is, was de Bron, en Die is…………

Dat deze Lichtende Kracht, deze energie jullie leidsman mag zijn in de komende weken en dagen. Dat je steeds terug kunt gaan wanneer je ze nodig hebt om te delen met anderen.

Besef, wat er in de komende tijd ook gebeuren gaat, dat je nooit of nooit hulpeloos bent op het ogenblik dat je deze Kracht die je nu ervaren hebt, beseft, dat je deze Kracht herkent, dat je met deze Kracht aan de slag gaat. Wat er dan ook plaatsgrijpt, je zal steeds het juiste kunnen doen, je zal steeds verder kunnen. En het zal niet uitmaken aan welke zijde, want je zult één zijn met de Bron. Één met de Bron, één met de Vader. Onafscheidelijk één!

Deze Krachten zijn bevestigd in ieder van u, zodat u nu de uitdragers bent van deze Kracht. Het weze zo!

Zo, lieve vrienden, ik denk dat ik mijn taak voor vanavond volbracht heb.

Ik heb getracht van u deel te laten zijn aan de Lichtende energie. In het besef dat ieder van u die in de komende tijd best zal kunnen gebruiken. Want we zitten dus op de scheiding van twee grote Krachten. De ene Kracht deemstert snel weg, en de andere Kracht groeit zeer snel. Maar voor de mens is dit dikwijls moeilijk vatbaar en plaatsbaar.

En daarom wil ik jullie nog een kleine raad geven voor ik jullie verlaat. Tracht dagelijks, even enkele minuten voor uzelf vrij te maken en in een kleine meditatie te verzinken en aan deze Kracht te denken. U één te voelen er mee. Steeds weer opnieuw. En dan zal je opmerken dat, wat er ook gebeure, je steeds voldoende Licht hebt om het eerst voor uzelf te plaatsen, en tweedes ook de buitenwereld de mogelijkheid te geven zich aan te passen aan de veranderingen. En wanneer je dan deze Harmonie in uw omgeving kunt uitdragen, dan ben je voor uw wereld waardevol. Dan kan je zeggen dat uw incarnatie niet voor niets is geweest, maar u helpt om verder uw weg te gaan in het Licht.

image_pdf