Magie en Werkelijkheid in de Toekomst

29 februari 2008

Zoals gewoonlijk aan het begin van de bijeenkomst, denk zelf na over hetgeen gebracht wordt, en houd er rekening mee dat zelfs de geest niet alwetend en onfeilbaar is. Als je daar rekening mee houdt dan zul je heel ver komen.

Ons onderwerp: Magie en Werkelijkheid in de Toekomst.

Er is al heel veel over zulke zaken verteld, maar ik zou het vanavond graag even nogal aan de praktische kant houden. Ik ga zeker niet beginnen wat magie in het verleden is geweest, want uiteindelijk daar is genoeg litteratuur over, en daar weet u waarschijnlijk voldoende over.

Maar in de nieuwe periode die aangebroken is en waar wij in de beginfase van staan, daar gaat u opmerken dat wat u magie noemt, eigenlijk iets gaat worden dat meer en meer tot de dagdagelijkse praktijk gaat behoren.

U hebt er misschien nooit bij stilgestaan, maar als we even naar het verleden kijken, dan hadden we in één van de takken van de magie de alchemie. Wanneer ik nu zeg dat uw huidige chemie eigenlijk gebaseerd is, gefundeerd is op de alchemie, dan zullen er zeker veel wetenschappers van vandaag op hun achterste poten gaan staan. Nochtans is het zo. U had nooit de chemie gekend zoals u deze nu kent, als daar geen alchemie aan vooraf was gegaan. En als daar niet duizenden alchemisten en magiërs een zoektocht hadden gedaan gedurende eeuwen. En zo zal u opmerken dat in de moderne tijd of in de nieuwe kosmische tendens van Aquarius magie eigenlijk geen woord meer gaat zijn dat de mens zal afschrikken, maar meer zal opgenomen worden in wat men zou kunnen zeggen de algemene psychologische kennis van hoe een menselijk lichaam functioneert, met bewustzijn, onderbewustzijn,  en hoe deze wisselwerkingen kunnen ontstaan ten opzichte van de fijnstoffelijke lichamen en alle andere aspecten die deel gaan uitmaken en aanvaard gaan worden in het dagdagelijkse leven. Wanneer ik goed geïnformeerd ben dan hebt u in een vorige bijeenkomst (1) een lezing gekregen aangaande de verschillende groepsgeesten. Ook zulke aspecten zullen, naar gelang we verder evolueren in Aquarius meer en meer aan bod komen. En men zal ook, en dit klinkt misschien nog vreemd voor u, naar gelang de evolutie verder gaat, ook meer gericht vragen stellen, samen werken met deze groepsgeesten. Men zal langzaam maar zeker gaan beseffen, dat de aarde ook bezield is, dat de ganse Kosmos bezield is, dat rassen bezield zijn.

Met als gevolg dat u een totaal andere benadering gaat krijgen van de stoffelijke mogelijkheden die de mens op dit ogenblik nog erkent. Wanneer men beseft dat er veel meer krachten en invloeden zijn die het stoffelijk voertuig besturen, en die de bron kunnen zijn van ofwel gezondheid, ziekte, geluksgevoel of angst, dan kunt u begrijpen dat men op de nieuwe sporen, en dan denk ik toch vooral het werken met gedachtekracht, het werken met bepaalde beelden, dat men op deze sporen dus aardig wat nieuwe resultaten gaat krijgen. En wanneer we dit dan koppelen met de technische kennis die zeker aanwezig zal zijn en die we dan zouden kunnen noemen het restant van de oude werkelijkheid, dan kun u wel denken dat de wereld op minder als een eeuw tijd er totaal anders kan gaan uitzien.

U denkt misschien op deze ogenblik met uw technologische ontwikkeling, en uw computers dat u eigenlijk toch heel ver staat. En uw moderne telecommunicatie. Technisch gezien ten opzichte van de oude heerser hebt u misschien wel, het maximum bereikt van wat daar mogelijk was. Maar wanneer dat we dit extrapoleren naar Aquarius, dan moet ik jullie een beetje teleurstellen. Dan staat u eigenlijk nog maar in de kleuterklas van de mogelijkheden op dat terrein. Het klinkt misschien eigenaardig, dat juist een beïnvloeding zoals Aquarius is op deze aarde ook in technische zaken zeer ver zal doordringen. Dit gaat gepaard gaan, met de combinatie van wat u nu nog als magische handelingen beschouwt. U hebt nog steeds niet door dat wat uw gedachtekracht aangaat deze kan ingevoerd worden, in wat u computers noemt. En dat u in plaats van alles lettertje per lettertje of cijfertje per cijfertje in te brengen, dit naar verloop van tijd gewoonweg via uw gedachten kan inbrengen. En ook zo een sturing geven. Dit zijn mogelijkheden.

Maar als u dit allemaal gaat samen brengen, en dit is natuurlijk voor de meeste van de aanwezigen hier Jules Verne-achtig, maar wanneer dat we kijken, dan zien we dat deze brave heer heel veel zaken voorspeld heeft die in zijn tijd ook als fantasie werden beschouwd en die nu al voorbij gestreefd zijn.  Dan kan ik zeggen dat zeer veel zaken zich zullen anders gaan opstellen, hetgeen waar u nu veel problemen mee hebt.  Bv. de chaos die uw verkeer is, de mogelijkheid tot verplaatsing. Wel, wanneer u binnen 100 jaar, wanneer Aquarius dus op zijn krachtigste gaat  komen, dit zult bezien, dan zult u opmerken dat die problemen allang overwonnen zullen zijn. In het begin zal dit natuurlijk niet aangenaam zijn, zeker niet wanneer er nog enkelen zijn die blijven denken in het oude patroon van: mijn auto is mijn vrijheid. Maar u beseft toch dat zulke zaken in de toekomst onmogelijk kunnen blijven bestaan. Dat langzaam maar zeker er een totaal ander concept van verplaatsen op deze aarde moet komen. En niet alleen omdat er geen ruimte en plaats genoeg zou zijn wanneer ieder mens zich zou met een wagen verplaatsen, maar ook omdat gewoon uw energievoorziening op zijn einde loopt. Met alle gevolgen van dien. En hebt u al opgemerkt dat de mens maar zeer inventief wordt op de moment dat hij beseft dat hij niet kan handhaven wat hij vindt dat zijn of haar recht is.

Dan plots duiken er nieuwe mogelijkheden op.

Dan gaan ze koolzaad gebruiken ,en gaan ze op zo’n olie rijden. Maak u niet de illusie dat dat een punt kan zijn van oplossing van uw energieprobleem. Zo min dat al hetgeen waar dat u nu met bezig bent van alternatieve energieën dat die de oplossing gaan zijn van uw probleem. Integendeel.  U kunt zich niet voorstellen, zo goed dat de mens uit de Middeleeuwen zich onmogelijk zou hebben kunnen voorstellen dat de mens van de 20ste eeuw in een stalen paard rondreed met vier wielen. Zo kunt u zich ook niet de nieuwe mogelijkheden voorstellen die over een kleine 100 jaar op deze aarde van toepassing zullen zijn. Maar ik kan wel u een hint geven en dat is voor u vandaag de dag interessant om er met leren om te gaan.

Eén van de grote verschuivingen in alles zal vooral het gebruik zijn van de gedachtekracht, of de gedachte-energie. Het leren omgaan met uw eigen energiepotentialen.  Een mens kan magnetiseren, niet waar? De één al wat beter als de ander. En wanneer we er een beetje mee bezig zijn, dan stellen we ons in op de Oerkracht, en dan geven wel energie en kracht door. Allemaal heel mooie uitleg. Maar wanneer ik op het ogenblik een beetje op de aarde rondkijk dan zie ik nog maar heel weinig efficiënt werken. Nochtans hebt u allemaal de mogelijkheden. Wanneer u zou kunnen beginnen met uw gedachten te ordenen. Vanuit een gericht gedachte te werken, en deze dan te koppelen aan uw energiebanen om te komen tot juiste energie-en gedachteoverbrenging. Want deze beide gaan samen, vergeet niet, maar een gedachte is energie. Juist hetzelfde zoals elektriciteit een vorm van energie is. Het is een primitieve vorm van energie, waar u ook langzaam maar zeker in de toekomst zult van afzien. Maar de gedachte op zich is al een meer gesofistikeerde energievorm. Op het ogenblik dat u daarmee beter kunt werken, beter kunt omgaan, kunt u heel veel zaken gaan beïnvloeden en bepalen. Als ik het goed voor heb, in de jaren ’70 had u onze vriend ‘Uri Geller’ die met zijn gedachten af en toe zo ’n keer een vork plooide of een lepel plooide. Dat is de man enkele malen gelukt, maar toen dat hij ondervond dat hij dat niet elke keer klaar kreeg is er wel hier en daar eens een beetje geholpen geworden. Maar toch kan ik zeggen, voor degene die hem kennen, was hij wel een voorbeeld van de mogelijkheid die gedachtekracht inhoudt.

Wanneer we in een heel ver verleden terug gaan, en dit heeft niks meer met ‘de Vissen’ te maken, maar ver er voor, dan zijn er hier op aarde al vervoermiddelen geweest, die louter en alleen op de ‘gedachtekracht’ hebben gefunctioneerd.  Vanuit die gedachtekracht, een soort bio-elektriciteit opwekken, dus een elektriciteit die dus eigen is aan uw voertuig, maar gestuurd door de gedachtekracht, en die dan overgezet werd, en overgedragen werd naar voertuigen. Voertuigen die in de meeste gevallen een schotelvormige vorm hadden,  en dit zijn dan, in het oude verleden van de mensheid, en in de oude denkwereld van de mensheid eigenlijk de eerste vliegende schotels geweest. Niet zoals u ze zich voorstelt, het is ook niet van belang dat u de juiste voorstelling daarvan kent, want dat zal zich niet herhalen, maar wat zich wel zal herhalen is, dat deze energie, deze krachten terug zullen gaan gebruikt worden. En dan gaat u zien dat de totale concepten die er nu zijn, veranderen.

U kunt veel meer dan dat u denkt. Het lichaam dat u hebt heeft veel meer mogelijkheden dan tot hier toe benut worden. U denkt misschien dat de medische wetenschap op het ogenblik heel veel kennis heeft over hoe uw hersenen functioneren. Zij denken dat. Maar ik wil daar gerust aan toe voegen dat vanuit onze zijde wij opmerken dat de meesten onder u maar een heel klein deel van de hersencapaciteit gebruiken.   Wanneer we het ernstig bekijken, dan kunnen we zeggen dat ongeveer, drie/vierde van de capaciteit van uw hersenen ongebruikt is. Wanneer u ziet wat u allemaal met uw hersenen op het ogenblik kunt doen en doet, en u weet dan dat dit maar ongeveer een/vierde inhoudt van de mogelijkheden, en dat nu, met de nieuwe invloeden langzaam maar zeker vele andere mogelijkheden in gang zullen komen. Er zullen ook nog wel hier en daar wat mutaties plaats vinden, door, of dankzij, uw moderne vervuiling, ach het heeft niet allemaal nadelen, voor u heeft deze vervuiling nadelen, maar om een nieuw en beter ras te creëren kan die vervuiling soms bijdragen tot mutaties die niet kunnen voorzien worden, maar die wel inhouden dat er bepaalde mogelijkheden zich verder ontwikkelen die tot hiertoe heel latent in het stoffelijk voertuig aanwezig zijn geweest. En wanneer u dit dan allemaal tezamen pakt en ziet, dan kun u er van op aan dat met deze zaken de huidige werkelijkheid die u kent zich aardig gaat veranderen. En dat op zeer korte tijd, niet alleen dus door de chaos die er nu is, en de afbraak nog van al het oude dat er nog bestaat, het nieuwe zich werkelijk vernieuwend kan opstellen.

Dat u langzaam maar zeker gaat opmerken dat de behoeften die de mens nu heeft zich ook gaan verleggen. Wanneer u alleen maar denkt dat uw werksituatie zoals u ze nu kent, over 100 jaar zullen bekeken worden, in vele gevallen, als zijnde slavenarbeid, en onmenselijk. En u vindt dat u al redelijk uw eigen meester bent van uw werk. En dat binnen die periode totaal andere werkstructuren zullen bestaan, werkstructuren die er toe bijdragen dat de mens die werkt zich daarin gelukkig kan voelen. Wat op het ogenblik voor de meeste mensen niet het geval is. De meeste mensen gaan op het ogenblik aan de arbeid omdat zij zich genoodzaakt voelen te voldoen aan bepaalde eisen van de maatschappij. En dan met hetgeen wat zij zogezegd krijgen gaan zij dan consumeren, want dit is ook een verplichting, anders blijft uw maatschappij niet draaien. Het gevolg is daarbij dat de huidige mens zich dikwijls zeer ongelukkig voelt, een gevolg daarvan is dat de mens ziek wordt. Want de mens wil altijd  meer dan hij kan. Hebt u al opgemerkt, dat zeer veel mensen, wanneer zij een job doen, dat eigenlijk niet voor hen geschikt is, omdat zij in milieus komen die de hunne niet zijn,  en zich daar willen in waarmaken, in wel bevestigen. Dat dit voor deze mensen meestal leidt tot ernstige ziekteproblemen, u kunt dit uitzoeken,.Daar bestaan studies over. Wanneer een mens nu zou kunnen in het milieu blijven waar hij geboren is, om daarin te leren wat de geest gezocht heeft toen hij voor dat milieu koos, dan zult u zien dat in welk milieu u ook bevindt, u zich evenwichtiger kunt gedragen. En de ervaringen kunt opdoen, die de geest in dat voertuig heeft gezocht.

Dat één van de grote fouten die in de huidige mensheid leven is, het streven naar steeds méér. Het streven steeds naar een zogezegd hogere plaats in de maatschappij. Want de mens vergeet dat wij allen evenwaardig zijn. En doordat hij vergeten is dat we allen evenwaardig zijn heeft hij één van de grootste bronnen van ziekten, van lijden, van onevenwicht gecreëerd, van disharmonie. Wanneer de mens moest beseffen van: wij zijn allen evenwaardig, of ik nu geboren ben in een woning van een multimiljonair of in een koningshuis, of ik ben geboren bij een havenarbeider, het maakt niet uit. En het is ook niet het doel dat degene die kiest voor geboren te worden in een arbeidersmilieu eerste minister te worden, om in een hogere kaste te komen. Het kan natuurlijk zijn dat daar een leerschool inzit, maar in vele gevallen maakt dat de mens zeer ongelukkig, zeer droevig. En u moet eens opletten, wanneer u in de geschiedenis rondom u kijkt, en u ziet mensen die zich zo opwerken, dan ziet u dikwijls dat zij wanneer zij een bepaalde, in hun ogen status bereikt hebben, dat zij meestal heel tiranniek worden, heel onbuigzaam, en voor de maatschappij eigenlijk meer miserie mee brengen dan voordeel. Waar degene die zich uit zoals hij is, en de mogelijkheden gebruikt die hij heeft, veel vrijer leven heeft. En voor zijn omgeving ook meer vreugde, meer Licht kan geven.

Ach, u moet niet denken dat ik voor een kaste-systeem pleit. Nee, zeker niet. En van mij mag iedereen zijn eigen weg kiezen. Maar wat deze mensen vergeten, deze huidige mens toch, is dat u bij uw geboorte zoekt naar een milieu, een milieu waar u ervaringen in moet opdoen. Al dan niet aangenaam. Dat hangt al van af wat in uw vorige levens is gebeurd. Wat er in het totaal van uw bestaan heeft plaats gevonden. Maar telkens wanneer u naar de stof terugkeert, het zij op aarde, hetzij naar een andere planeet, of in een andere conditie, zolang dat het is dat de geest zich gaat binden met de stof, is het omdat hij zoekende is. Zoekende naar ervaringswerelden. En u begrijpt best wanneer u in uw leven deze ervaringswerelden niet ondergaat, door welke reden ook, en dit is in de laatste generaties nogal veel het geval geweest, dan komt u terug aan onze zijde, en dan hebt u uw school maar een kwart afgemaakt, of maar de helft. En dan zit u aan onze kant met de gebakken peren. Tja, dan gaat u meestal al snel terug op zoek naar andere mogelijkheden, en soms zijn die dan ook weer niet zo aangenaam. Omdat u het eerste nogal verknald hebt. En dat zijn allemaal zaken die onder Aquarius  zich anders gaan gedragen. Onder Aquarius zal het veel minder nog uitmaken of u nu de zoon of de dochter van de eerste minister bent. Of dat u de zoon of de dochter van de bakker bent.

Het is vroeger al meermaals gezegd, maar langzaam maar zeker zal het gaan doordringen, het besef van waarom dat u hier op aarde bent gekomen, en dat u allen die hier in de stof aanwezig bent, eigenlijk dezelfde leerscholen doorgaan, namelijk ervaring opdoen in de stof, die u als entiteit als ‘geest’, als ‘energie-vorm’, niet kunt opdoen omdat die stof ontbreekt. Van op de moment dat dat besef meer en meer doordringt, dan krijgt u een maatschappij waar men niet meer op mekaar gaat neerkijken. Of waar de ene gaat proberen de ander te overtroeven, maar waar men eerder in vol respect voor elkaars scholing elkaar zal trachten bij te staan en te helpen. Daardoor gaat u ook krijgen dat na enkele generaties we zullen opmerken dat we op aarde een periode zullen krijgen waarin vooral kunst, in allerlei vormen hoogtij zal vieren.

En dan denk ik niet alleen aan een kunstschilder, maar dan evengoed aan een wiskundige. Aan een musicus, aan een fysicus. Want dit zal ‘kunst’ zijn. In wezen is dit nu ook al zo, maar men beseft het niet, buiten enkele grote koppen in die takken. Of had u ooit gedacht dat Einstein zijn formules had kunnen vinden wanneer hij geen kunstenaar was geweest? Wanneer hij niet droomde, wanneer hij niet fantaseerde met cijfers? Hij had nooit zijn formules gekregen, maar dankzij zijn illusies en zijn fantasieën heeft hij het kunnen realiseren. En neemt gelijk welke musicus. Wanneer deze niet wiskundig kan denken kan deze geen mooie muziek maken. Want spijtig genoeg hangen die zaken aan elkaar. Misschien hebt u er nooit bij stil gestaan, maar muziek is wiskunde. En wiskunde is muziek. Zoek het maar eens uit, en u zult zien dat het klopt.

En zo hebt u vele zaken op aarde die aan elkaar zijn geklonken. Maar die nu in de huidige structuur van uw maatschappij in kastjes zitten, en die dikwijls mensen heel ongelukkig maken.

Kijk naar uw wetenschappelijke wereld. Elke wetenschapper zit op zijn vakgebied een beetje te scharrelen. Maar als een zijvraag gesteld wordt, dan geraakt hij al in paniek en dan zegt hij: nee, dat is voor mijn collega, die of die, die is met dat gebied bezig. Zulke zaken zullen ook in de toekomst anders komen te liggen. Men zal niet meer zeggen mijn collega, men zal zeggen: kunnen we samen zitten, kunnen we samen iets realiseren. Dit gaat op alle terreinen gaan. En men zal niet meer de idee hebben, als die dat kan oplossen is die met de eer weg en dan zitten we hier. Men zal beseffen dat men zonder elkaar het niet kan bereiken, dat men elkaar nodig heeft. En daardoor zal er een samenvloeien van energie zijn. Een samenvloeien dat maakt dat de nieuwe ontwikkelingen zich sterker kunnen doorzetten.  En dit zal op alle terreinen zo moeten.

Nu hebt u een maatschappij nog die in kastjes is verdeeld. U hebt de wetenschappelijke wereld, en daar kunt u tegenover zetten, hebt u de alternatief-denkende wereld die de wetenschappelijke wereld de haren doet te berde rijzen. Beide werelden zullen moeten samen vloeien. Ze zullen elkaar moeten leren aanvaarden, het zal niet anders gaan. Maar eer het zover is zal natuurlijk de laatste restanten van het Vissentijdperk  opgeruimd moeten zijn. Maar dan gaat u krijgen dat een fysicus heel gemakkelijk zal samenwerken met een telepaat.

U gaat het op alle terreinen zien. Wanneer u de medische wereld neemt, gaat u zien, de artsen zullen blijven bestaan, is geen probleem. U moet niet denken dat die verdwijnen. Maar er zal een samenwerking komen, niet alleen met alternatieve genezers, die de mens vanuit een andere ooghoek beschouwen, maar ook,  met onze zijde.  Want ik kan u wel garanderen dat in de komende decennia langzaam maar zeker meer en meer goede mediums zullen opduiken, mediums die niet alleen een telefoonlijn zullen zijn, maar die ook dankzij hun kennis en hun mogelijkheden, bijstand kunnen verlenen, zaken kunnen waarnemen en stellen en zeggen, waar dan de arts of de scheikundige of in welke tak van de maatschappij, zich op kan baseren om verder te werken.  En zo zullen er veel nieuwe innoverende zaken geboren worden. En daar gaat u dan zien wat ik wil zeggen met magie en werkelijkheid. Zij gaan in elkaar gaan vloeien.

Dit is zo ongeveer een schets. Een schets waarvan ik kan zeggen van die is begrijpelijk en aanvaardbaar voor u. En wat zit er praktisch voor u in?  Het besef alleen dat u met uw gedachten op het ogenblik, wanneer u zich daar een beetje wilt in trainen, zeer veel in uw eigen leven kunt sturen.  Dat u voor een groot deel uw eigen gezondheid van uw voertuig volledig in handen hebt met uw gedachten. Dit lijkt voor velen misschien onlogisch, maar toch is dit zeer logisch. Want de meeste onder u doen het omgekeerde. De meeste zijn met hun gedachten naar hun eigen voertuig negatief. Zij hebben angst. Angst dat de luchtvervuiling hun longen zal aantasten, angst dat het vervuilde voedsel hun spijsvertering zal aantasten. Angst voor dit, angst voor dat. Begrijpt u dat deze angst, en hij wordt in vele gevallen aangepraat door de maatschappij, dat deze angst in vele gevallen de bron is van de ziektepatronen.

Op het ogenblik dat u omgekeerd gaat denken, gaat het lichaam daarop reageren. In de eerste instantie uw energiebanen, want u mag niet vergeten, dat is toch ook zéér belangrijk, dat uw ganse stoffelijke voertuig maar functioneert, positief of negatief, dankzij uw fijnstoffelijk lichaam. Dat uw chakra’s,  een enorme impact hebben op uw organisme. Dat uw Kundalini-zuil, of uw energie-zuil, die parallel loopt met uw ruggengraat, dat die van enorm belang is om de evenwichten in het lichaam te handhaven. Op het ogenblik dat u door negatieve gedachten, angst, dat zich vooral uit vanuit uw buik-zenuwcentrum, uw plexus-solaris, of uw onderste chakra, uw stuitchakra, dat u daardoor storingen veroorzaakt in deze grote energiebanen. En niet alleen op de Kundalini, maar ook op de andere banen die door het lichaam gaan. En dat u zo er voor zorgt, dat u last van uw bloeddruk krijgt.

Want verkeerde gedachten gaan verkeerde prikkels geven. En verkeerde prikkels geven verkeerde signalen aan de cellen, en deze geven dan weer alarmen door. Of dat u een verkeerde omzetting krijgt, dat de suikerhuishouding van uw lichaam niet meer juist zit. Want, u weet toch allemaal: het stoffelijke voertuig, u vindt dit wel belangrijk, maar is in wezen maar ondergeschikt aan de vele andere lichamen die uw geest bestuurt in het totaal. En wanneer de fijnstoffelijke lichamen en misschien soms ook nog beïnvloed de geestelijke lichamen, verkeerde signalen geven naar de stof, dan kan er veel mislopen. En dan kunt u wel zeggen, dat is dan wel een leerschool en we komen daar wel door, voor mij mag dat ook.  Maar ik weet niet  als u in de stof bent, of dit zo aangenaam is.

Wanneer u beseft dat het anders kan, en dat het eigenlijk simpel anders kan, door u anders te gaan instellen. Door al eerst te beginnen van gewoon uzelf te zijn. Niet meer degene te willen zijn die de wereld van u verwacht. Ook niet de ridder gaan spelen die alle problemen kan oplossen. Maar wees gewoon uzelf. En voor de meeste mensen, doe de rugzak af waar u nu alle stenen in hebt gestoken die u meesleurt al gans uw leven. Leg dat af, word eens uzelf. Keer eens in uzelf, tracht eens in uzelf het beeld op te bouwen van evenwicht, van harmonie tussen uw stoffelijk lichaam, uw fijn-stoffelijke lichamen, uw geest. Dan zult u opmerken dat er heel veel van wat nu op uw schouders drukt, plots wegvalt. Geef eens het recht aan anderen zelf fouten te maken. Is heel moeilijk voor de mens.

In de geest hebben we het gemakkelijker. Wat we denken realiseert zich. Worden we bij wijze van spreken rapper op onze vingers getikt die we niet meer hebben. Maar voor de mens is dit moeilijk. De mens bedoelt het toch zo goed. Hij gaat het eens oplossen voor de medemens. Dit begint al van in de kleuterschool tot later in het ouderlingentehuis en alles er tussen in. Laat het eens los. Probeer eens gewoon uzelf te zijn, probeer gewoon de krachten en de energieën die in u zijn in evenwicht te brengen en zo in de wereld te staan. U niet druk te maken over wat er allemaal gaat gebeuren, of kan gebeuren. Maar met een evenwichtige energie-volle kijk op de dag van vandaag te leven. En vandaag te doen wat u aanvoelt als zijnde juist. U gaat zien dat gaat iets totaal anders zijn van wat de maatschappij u bijbrengt dat juist is. Probeer eens van een stap opzij te zetten en niet mee te koersen  in de jacht der begeerte die de maatschappij u oplegt. Want het is toch noodzakelijk dat u dit hebt, dat hebt,  en liefst nog heel veel aan de Staat geeft.

Kijk, wanneer u ettelijke honderden jaren terug gaat dan had u niet een staatsstructuur zoals u nu, met belastingen, btw’s, taxen en accijnzen. Maar toen had u, in plaats van deze brave heren die nu allemaal een schoon kostuum aan hebben, de struikrovers. Zij waren degenen die inden. Maar wanneer u in die tijd handelaar waart, en u waart een beetje slim, dan omzeilde u gans dat probleem. Dan zorgde u er voor dat u in die groepen, bij wijze van spreken, vrienden had. Ten andere, we zitten hier in een christelijke wereld, dacht ik, wanneer u het Evangelie kent, uw grote voorbeeld, Jezus Christus zegt zelf: zorg dat u vrienden in de Mammon hebt. En hij feliciteert zelfs nog degene die in de tijd er voor zorgde dat die hem veilig had gesteld. Lees uw Evangelie maar.

 Wat ik wil zeggen is, dat degene die de zaken doorziet zoals ze zijn, en daar niet in meegaat, wel degelijk in zijn leven, zijn stoffelijk leven, kan bereiken wat hij moet bereiken. Al is het misschien niet volgens die huidige regeltjes van de maatschappij. Want die handelaar die honderden jaren terug akkoordjes afsloot met, wanneer de maatschappij dat had geweten, had ze hem ook scheef bekeken. Maar hij was de slimste. Hij kon rustig zijn werk doen. En ik neem dit nu als voorbeeld van handelaar, maar kijkt verder de geschiedenis rond, bekijk hoe kloosters hebben bestaan, komt op hetzelfde neer. En veel van deze zaken.

Om terug te komen tot wat er voor u inzit, kan ik zeggen van: distantieert u wat van al hetgeen tegenwoordig u bereikt aan alle mogelijke berichtgeving. Houd er rekening mee dat het merendeel vervormd, vervalst is en niet de werkelijkheid inhoudt. Maar ga in uzelf, en probeer zoveel mogelijk in harmonie te zijn, eerst met uzelf, en twee met de Kosmos. En maak het u gemakkelijk met de aarde waarop u leeft is voor u de Kosmos, is groot genoeg. Dan zult u opmerken dat u al een stap verder komt. Trek niet ten strijde lijk Don Quichote tegen windmolens. Brengt niet op. Want dan bent u zoals de drakendoder, u kapt een kop van de draak af, en er zijn zeven nieuwe koppen. U kunt bezig blijven.

Maar wanneer u vanuit een eigen evenwicht, vanuit een eigen harmonie in deze maatschappij functioneert dan zult u zien, dan gaat u in harmonie zijn met de veranderingen, met de vernieuwingen. En dan gaat u ook ervaren de krachten die zich daarin ontplooien. Dan kan het best zijn dat er vele zaken op uw weg komen die u misschien niet direct kunt plaatsen, maar die u wel vooruit helpen. Dan kan het best zijn dat één woord dat u ergens hoort voldoende is om uw leven een andere richting te geven. Maar ga er dan voor. En dan kunt u betekenis hebben voor deze aarde. En dan kunt u ook betekenis hebben voor de medemens. En dan kunt u zeggen, dan behoort u werkelijk tot de pioniers, tot de grondleggers van Aquarius. En wanneer dat u dan bij ons komt, uiteindelijk komt u er allemaal, dan hebt u een serieuze meerwaarde. En dan kunnen we nog lekker eens verder praten, samen, over wat we hier gezegd hebben, wat u er toen van gedacht hebben, en uiteindelijk: wat u er van gemaakt hebt.

Maar u ziet, de magie zal niet verdwijnen. De magie zal meer dan ooit aanwezig zijn. Maar het zal een andere werkelijkheid worden.

(1) Verschillende groepsgeesten 15 februari  2008