Magie in de praktijk

image_pdf

25 oktober 2011

Het is mij weer een genoegen van bij jullie te mogen vertoeven op een avond als deze. En men heeft mij gevraagd jullie vanavond een beetje praktijk bij te brengen. Praktijk, die gebaseerd is op ervaringen die ik in mijn laatste stoffelijke bestaan zelf heb kunnen opdoen en ervaren. Ik heb namelijk, zoals u misschien al vorige malen hebt door gehad en vernomen, in mijn vorige leven aardig wat aan magie gedaan. Maar er zat ook een zeer belangrijk nevenaspect aan vast. Namelijk: de combinatie van het magische denken, het magisch-esoterisch denken, en het toepassen van alchemie. Of ‘alchemij’, zoals u het misschien liever hoort. En dit heeft mij de mogelijkheid gegeven van in mijn stoffelijk bestaan redelijk veel praktische resultaten te boeken. En gezien deze groep nogal theoretisch veel onderricht heeft gekregen tot op heden, en de praktische toepassingen soms een beetje aan de lage kant zijn, heeft de geestelijke leiding gevraagd van een paar praktische zaken naar voor te brengen op dit terrein, waar u mee aan de slag kunt en die tevens in de tijd waarin u nu leeft, handig zijn meegenomen. Velen onder u zullen denken: ja, alchemie, dat is voorbij gestreefd, in de huidige maatschappij kennen we de scheikunde, en dat is de algemeen zaligmakende wetenschap. Het is misschien voor mensen in deze tijd die een beetje in de dogma’s van de wetenschap geloven, een waarheid, maar in werkelijkheid zou ik toch durven zeggen dat de alchemie, wanneer zij op een juiste wijze wordt benaderd en toegepast, aardig wat meer inhoud heeft en meer is dan wat u nu als scheikunde gebruikt. Kort gezegd, de huidige scheikunde tracht alles uit elkaar te halen, maar, en dat zullen de meeste onder u wel begrijpen, vele zaken worden verkeerd bekeken, verkeerd benaderd, en ook vele zaken in uw huidige scheikunde zijn gebaseerd op foute aannames. Waardoor ook de eindresultaten meestal foutief kunnen zijn. Maar dat is niet ons werkgebied vanavond. Sta mij toe terug te gaan naar wat voor mij in mijn tijd alchemie was. Oké, het is nog niet zo lang geleden, en er was al toen een zekere ontwikkeling naar de huidige chemie toe, maar als geïnteresseerde en misschien een beetje geobsedeerde in al wat magie, esoterie was in mijn tijd, had ik ‘t idee toch dat, wat alchemie aangaat, deze gebaseerd was op iets wat voorkomt in alles wat op deze stoffelijke planeet aanwezig is. Namelijk de trillingsverhouding van al het bestaande. Sta mij toe dat ik het heel simpel houd. Dat ik hier niet met ingewikkelde formules begin. Want ook dat heb ik in mijn vorig bestaan moeten leren: dat, hoe ingewikkelder de formule was, hoe onjuister het was. Daarom wil ik het erop houden dat alles wat hier op aarde bestaat, een eigen trilling heeft, of sommigen zullen liever horen, een uitstraling op een bepaald niveau. Dat is onze vertrekbasis voor vanavond en voor hetgeen wat ik u praktisch wil bijbrengen.

Wanneer alles zijn eigen trilling heeft, dan wil dat zeggen dat in de Kosmos dus vele zaken van elkaar verschillen en dat je, wanneer je een beetje handig bent, deze zaken soms in elkaar kunt laten overvloeien, trillingen gelijk krijgen, en zo verder. En op het ogenblik dat ik die geachte ging volgen, ben ik er in geslaagd van aardig wat resultaten te boeken. Het is namelijk zo dat, wanneer je iets neemt, laten we het heel simpel houden, stel u voor, u neemt een stuk hout. Gelijk welk stuk hout. Dat stuk hout, oorspronkelijk afkomstig waarschijnlijk van een boom, heeft nog in zich een trilling. De structuur is zo dat elke cel van dat hout, simpel gezegd, aan de Kosmos iets weergeeft. Wanneer je via helderziendheid het zou kunnen bekijken, dan zou je zien dat dat stuk hout nog een bepaalde kleuring afgeeft in de atmosfeer. Nu goed. Op het ogenblik dat ik er in slaag bij dat stuk hout iets toe te voegen, dan verandert dat ganse geheel. Dan is dat stuk hout niet meer dat gewone stukje hout dat iedereen over het hoofd ziet, desnoods gebruikt voor brandstof, maar dan krijgt dat stukje hout, als ik er iets aan kan toevoegen, een meerwaarde. Dan wijzigt ook in wezen de eigenheid van dat stuk hout. En in mijn tijd heb ik daar veel over nagedacht, en veel op gezocht, en ik ben tot de vaststelling kunnen komen, ook praktisch, dat, wanneer ik via mijn tweede werkelijkheid, let op, vrienden, hier komen we op het magisch terrein, via mijn tweede werkelijkheid, dat stuk hout een bepaalde ‘kracht’ geef, toe-eigen, dat dit dit ook verkrijgt, en dat ik met dat stuk hout deze kracht kan overdragen aan anderen. Zo heb ik experimenten gedaan, en ik blijf dus bij het stuk hout, om bepaalde gedachtebeelden, bepaalde overtuigingen, er in vast te leggen. En dit stuk hout dan door te geven aan mensen waarvan ik wist dat zij zeker niet deze gedachten koesterden, laat staan er mee zouden kunnen akkoord gaan. En wat blijkt? Dat, wanneer dat stuk hout een tijd in de geburen van deze mensen is, dat op een eigenaardige wijze hun gedachtewereld zich wijzigt! En het mooie van het geheel is, dat wanneer ik me toen concentreerde op het stuk hout, dat ik hun wijzigingen kon volgen en telepathisch eigenlijk de ganse procedure mee doorlopen die zij ondergingen, dankzij deze gewijzigde materie. Daar zou ik zeggen, lieve vrienden, dat is alchemie in zijn puurste vorm.

Ach, ik weet ‘t, voor de meeste onder u is alchemie nog altijd lood in goud omzetten. Dat is hetgeen wat een mens graag hoort. Maar de mens die dat per se wil doen, zal er nooit in slagen. Want ik heb ontdekt dat, om te slagen, je dit volledig vrij moet kunnen doen. Het mag geen begeerte zijn naar goud! Het moet een inzicht zijn in de materie, die u brengt dat onder bepaalde condities je metalen van structuur, of beter gezegd: van het trillingsgetal kunt wijzigen, waardoor je andere metalen kan doen ontstaan.
Het is wat dat de Ouden zegden: het is het samenvloeien van de Rode en de Witte Leeuw. Maar dat zou ons te ver leiden vanavond. Ik wil jullie bij kleine praktische zaken houden.

Dus het proces met het stuk hout toont aan dat we wel degelijk, wanneer we ons er voor inzetten, zaken kunnen wijzigen. Wanneer wij een invloed uitoefenen op een bepaalde materie, zal deze materie zich kunnen wijzigen. Het moet niet dikwijls zo zijn dat, om het te zeggen, bij voorbeeld, water in ijs verandert, dat is de bedoeling niet. De bedoeling is wel, bij voorbeeld, dat, wanneer je een vloeistof hebt die bruikbaar is, zuiver water, dat je daar door uw tweede werkelijkheid er een Kracht kunt aan toevoegen die voor degene die het water consumeert, een meerwaarde kan zijn.

Zo heb ik in mijn leven zeer vele zaken geëxperimenteerd. En heb ik voor mijzelf zo een lijst kunnen samenstellen van materialen die heel gemakkelijk beïnvloedbaar zijn, andere die minder beïnvloedbaar zijn. Maar, wees gerust, ik ga u hier geen lijst opnoemen van alle mogelijke zaken. Wat ik graag zou hebben is dat u vooral zelf aan de slag gaat en voor uzelf gaat uitzoeken welke zaken u het sterkst kan beïnvloeden. Eén van de werkwijzen die ik toepaste was heel simpel. Wanneer ik in mijn tijd bepaalde gegevens wou te weten komen, en in een dag zat ik nogal met wat cijfertjes bezig, dan had ik op bepaalde momenten geprobeerd van metalen te wijzigen. In die zin, op het bureel waar ik in de dag heel rustig mijn taak volbracht, was nogal wat brons aanwezig. En ik stelde mij dan tijdens de nacht in op deze voorwerpen, op de plaats in het bureel waar zij stonden. De eerste kleine experimenten waren dat ik ze in mijn gedachten met de kracht van mijn gedachten, verplaatste. Nu moet u even goed volgen want nu gaat u misschien denken dat je met gedachtekracht bij voorbeeld een zwaar bronzen beeld verder zet. Dat was het niet. Ik bouwde gewoon, voor mezelf, het beeld op dat het bronzen paard in dit geval, want het was een paard, er waren ook nog andere, maar het experiment is met een paard gebeurd, dat dat aan de andere zijde van het bureau stond. Ik heb het opengelaten op welke wijze dit zich ook zou voltrekken. In mijn tweede werkelijkheid die ik opbouwde, in alle rust, tijdens mijn magische procedures die ik tijdens de avond en de nacht steeds weer uitvoerde, zag ik het bronzen beeld verplaatst. Enkele dagen later kom ik op het bureau, en wat blijkt? Het bronzen beeld is verplaatst. Ik heb dit niet met mijn gedachten gedaan, want als je dat gaat geloven, kom je weer op andere terreinen. Nee! Wat is er gebeurd? In de tweede werkelijkheid die ik gecreëerd heb in dat bureel, en dat is heel gemakkelijk omdat ik daar dagelijks aanwezig was, dus veel van het geheel in het bureel heeft uitstraling, trilling, die van mij afkomstig was. Dus door in de tweede werkelijkheid te gaan en voor te stellen dat er een wijziging plaatsgrijpt, veroorzaak je dat degenen die in dat bureel komen, dit aanvoelen, en deze wijziging doorvoeren, zonder dat ze zelf erbij stil staan. Ik heb het achteraf gaan uitzoeken; het beeld was effectief verzet door de werkvrouw! Eigenlijk de conciërge van het gebouw, maar die ook de burelen daar onderhield. Wanneer ik haar daar later opmerkzaam op maakte, besefte zij het niet. Ze stond er van versteld dat ik die vraag stelde waarom dat ze het beeld verzet had.

Voor mij was dat van grote betekenis, want dat wou zeggen dat dankzij mijn opbouw ik er in slaagde van iets door anderen te laten voltrekken en zo een resultaat te bekomen. Dit is ook één van de basissen die u altijd goed in uw achterhoofd moet houden wilt u resultaten bekomen. Het was niet mijn bedoeling van de structuur van het paard, het brons, te wijzigen, zodat het door de lucht kon zwieren om ergens anders te komen, nee. De bedoeling was wel degelijk te zien in hoeverre een bepaalde uitstraling, een bepaalde trilling, de mogelijkheid gaf om de omgeving zo te sturen dat, zelfs onderbewust, er een handeling plaatsgreep. Gezien ik daarin geslaagd was, was dat voor mij ook de aanzet om verder te gaan experimenteren. Want wanneer dat lukt, wil het zeggen dat door de juiste instelling, de juiste afstelling op, je in uw omgeving, aardig wat kunt wijzigen. En dat heeft mij er dan ook toe gebracht van bij voorbeeld via deze bronzen figuren die in, en de tijd waarin ik leefde was dat nogal van toepassing in vele burelen, dat gaf ‘klasse’, van deze zó te wijzigen dat zij een wisselwerking gaven tussen hetgeen wat er in hun geburen gebeurde en mezelf. En ik moet zeggen, dat heeft mij in de praktijk zeker geen windeieren gelegd. Integendeel. Door dit experiment kwam ik steeds meer zaken aan de weet. Kreeg ik meer en meer overzicht van wat er zich soms achter de cijfers werkelijk afspeelde. Gewoon omdat ik deze zaken met mijn  uitstraling, trilling laadde en zo een wisselwerking kon krijgen.

Nu zou ik zeggen aan jullie: ga daarmee aan de slag. Probeer dit; probeer dit met heel kleine zaken. Wanneer je zaken wilt ontdekken, kun je bijvoorbeeld, met een klein beeldje, vaasje of iets anders, zo’n experiment uitvoeren. Hoe meer resultaat u krijgt, hoe sterker u gaat worden daarin en hoe verder u op dit terrein kunt gaan. En waarom willen we u deze praktijken bijbrengen? Heel simpel: u leeft in een tijd van verandering. In mijn tijd was dat ook zo, veranderde ook heel veel. Maar u hebt hier op dit moment nog een accent meer. Namelijk dat de aarde op dit ogenblik zich een beetje begint op te kuisen. Wanneer dat u ziet wat er zo allemaal plots gebeurt, nu de laatste maand kunnen we zeggen dat het water aardig wat aan het ‘poetsen’ is, hé. Plaatsen waar geen zondvloed gebeurt, gebeurt nu plots een zondvloed, praat maar met de inwoners van de Spaanse stranden, Costa Brava en zo verder is heel stout geworden. Of misschien kun je even praten met de Romeinen, of sinds gisteren kun je ook met de brave Dublinners erover praten. Maar het gaat verder. Het water stopt niet. Dus is het interessant om vanuit uw tweede werkelijkheid, voor uzelf, daar toch enige gevoeligheid voor op te bouwen. Deze gevoeligheid kan liggen in een wisselwerking tussen het element water, maar gezien dat ik voor de meeste van u dit niet direct als praktisch uitvoerbaar zie, zie ik het eerder dat u de oefening via een kleine omweg maakt. U moet namelijk weten dat water, vooral, bijvoorbeeld een wisselwerking heeft met kristallen. Onder andere bergkristal is een enorme uitwisselaar met het elementaal ‘water’. Oh, dat weten er,denk ik, niet veel. Ik ga het niet te ingewikkeld maken, ik hou het bij deze ene. Alhoewel er nog zijn. Maar goed. Ja, u moet niet zo vragen, aquamarijn kan je ook gebruiken. Goed. Dat is voor degene die er nu aan zat te denken. Hou het even bij bergkristal. U kan alchemistisch een wisselwerking creëren tussen u en een bergkristal. Door uw eigen ‘lading’ over te brengen op deze structuur. Wanneer u nu daar een harmonie in brengt, dan krijgt u automatisch ook een wisselwerking tussen het element ‘water’. Het element ‘water’ gaat daar in mee spelen, gaat daar ook een bepaalde harmonie creëren. Het element ‘water’ gaat vanuit die optiek regelrecht een wisselwerking hebben met het elementaal ‘water’. Zij gerust, hier stop ik, anders wordt het voor jullie te ingewikkeld. Waar komt het op neer? Dat, wanneer u via de kristalstructuur van de bergkristal u toespitst op het water, u vanuit het water via die bergkristal de nodige informatie kunt toe krijgen, over wat er komende is, wat er gebeuren gaat. En in diezelfde wisselwerking kunt u proberen van in uw eigenste omgeving harmonieën op te bouwen. Vertrekkende ook weer vanuit het beeld van uw tweede werkelijkheid. Dan zal je zien dat je daar heel mooie effecten mee kan krijgen. Ik zeg hier niet bij dat u, wanneer zoals nu, het elementaal een enorme stuwing doet om bepaalde delen van Europa onder te zetten, dat je dat kunt tegenhouden. Dat is ook de bedoeling niet. En ik raad u niet aan van in strijd te gaan, of strijd aan te binden met de krachten van de Kosmos. Maar wat u wel kunt, is voor uzelf een rust opbouwen, zodat het geheel de uitstraling heeft van: kijk, daar passeren we, daar zijn we op dat ogenblik met onze krachten niet nodig.

En dan kan je dat raar vinden, maar dan ga je opmerken dat misschien op een paar meters na, u afgeschermd bent. Gewoon door de wisselwerking die u via deze technieken hebt gecreëerd. En neem gerust van mij aan, dit is geen magie, het is pure alchemie. Waarom? U gebruikt de stoffen die er zijn om een resultaat te verkrijgen. U zou eventueel met zulke techniek positieve ontwikkelingen realiseren, bijvoorbeeld waar droogte is. Dat zou kunnen. Maar dat is mijn bedoeling niet deze avond. Zover staan we nog niet. Waar we naartoe gaan, en wat ik wil bereiken, is dat het idee van: “ik heb meer mogelijkheden rondom mij, omdat ik deel ben van die ganse Kosmos, van dat Geheel, dat ik in dat Geheel een typische trilling heb, uitstraling, en dat alles dat ook heeft, en dat daar een menging kan gebeuren, waardoor wijzigingen optreden”, waardoor dat je zaken ten goede, toch voor u en uw omgeving, kunt sturen.

We kunnen nog verder gaan. U kunt bijvoorbeeld op deze wijze, wanneer iemand uw hulp vraagt omdat de gezondheid niet goed is, via bepaalde stoffen krachten aanreiken. Stel u voor: u hebt iemand die onder een enorme stress zit. Het kan bijvoorbeeld een examenstress zijn. Laat het ons simpel houden. Iemand moet examen doen en is heel gestresseerd. U kan bij voorbeeld via enkele druppels valeriaan, die je in een flesje doet, dit overdragen, zodat de persoon in kwestie een rustgevende reactie krijgt op zijn zenuwstelsel. U kan via deze stof een regelrechte trillingsverhouding in de aura wijzigen, waardoor dus de examenstress afneemt en de persoon zelf zekerder wordt. Zonder dat deze persoon medicatie, laat staan het extract van het valeriaan zou moeten innemen! Dit is op dat ogenblik niet nodig. U kan via de uitstraling van het product de uitstraling van de aura van de betrokkene en uw eigen kracht, uw eigen uitstraling, een omzetting veroorzaken zodat het stoffelijk lichaam zich aanpast waardoor de spanning afneemt en er een rust en een aanvaarding optreedt. U kan daarbij buiten de stof zelf ook een rustgevende gedachte doorgeven. Want dit koppelt zich allemaal aan elkaar. En dan krijg je voor zoiets een zeer mooi resultaat. Het is vooral het besef dat alles zijn eigen waarde heeft, maar dat je via geestelijke processen deze waarde kan wijzigen, kan vermeerderen, kunt verminderen, naar gelang de noodzaak. En zo krijg je omzettingen, die niet direct kenbaar of bewijsbaar zijn, maar waarvan de resultaten zich wel zullen uiten. Het is een beetje, wat ik u hier in praktijk geef, de simpele basis van het magisch werken en het alchemistisch werken. Want deze twee horen volledig bij elkaar. Je kunt ze moeilijk scheiden. De mens heeft dat dikwijls geprobeerd maar dat gaat niet. Omdat je moet beseffen dat alles een eenheid is. En als je dat beseft, dan kun je daarin heel mooie resultaten boeken. Dan kun je als het ware ook het goud maken. Sommigen hebben dat al gedaan, maar het heeft weinig nut of het moest zijn dat, zoals sommigen het deden, dit goud gebruikt werd om andere krachten daar in vast te leggen, om zo weer een betekenis te hebben voor de mens, een sturing te kunnen geven, en zo verder. Want dat kan je wel zeggen, het rode goud van de alchemie is vooral de steunpilaar van het elementaal ‘vuur’. Het is het elementaal ‘vuur’ dat op zijn beurt weer een element van emotie is. En wanneer we de mensheid een beetje van nabij bekijken, dan kunnen we toch zeggen dat dat element nog altijd velen drijft. En soms niet met de beste resultaten, als je dit menselijk bekijkt.

Maar goed, ik ga jullie niet de opdracht geven van goud te gaan proberen maken! Dit heeft in deze tijd toch weinig zin, gezien alles wat dat de krachten van de financiën, zij behoren tot de illusiewereld. Dus steek er uw tijd niet in. Maar wat ik wel graag zou hebben, lieve vrienden, is dat u gaat proberen van effectief met deze omzettingen om te gaan. Dat u gaat proberen van voor uzelf eerst zaken te sturen.
Eén zaak ga ik er u bij zeggen. Doe nooit iets dat een ander zou kunnen schaden! Hoe klein het ook is. Want u mag niet vergeten: u bent met, ik zou bijna zeggen, wetenschappen bezig, maar dat is niet het juiste woord, u bent met Krachten bezig die, wanneer u ze verkeerd gebruikt, en zeker nu, in deze tijd, een zeer sterke snelle terugslag hebben. En meestal is de terugslag sterker dan hetgeen wat jij geprobeerd hebt. Dus dat moet je vermijden! Je moet overtuigd zijn van hetgeen je doet, maar dat je dit doet vanuit het Licht, vanuit de Kosmische Harmonie. En dan kan er weinig fout gaan. Dan kunt u er in slagen van voor uw omgeving via deze methode rust en harmonie te creëren. Dan kunt u via deze methode op voorhand dikwijls weten wat op de weg gaat komen, en dan heb je nog tijd genoeg om aan de zijlijn te gaan staan. Op deze wijze kunt u evenwichten creëren, waar anders door de disharmonie bepaalde ziekten zouden kunnen tot uiting komen. En dit kan! Zo goed puur stoffelijk dan dat het puur geestelijk is. Beiden zijn steeds aan elkaar gebonden. Je moet niet denken dat je kan erin slagen als stofmens iets zuiver geestelijk te realiseren zonder dat er een stoffelijke respons is. Of dat je zuiver stoffelijk iets kunt realiseren, zonder dat er een geestelijke respons is. Dit is nu eenmaal hier in de stof gekoppeld. Uw magie, uw alchemie, wat je ook toepast, is daar met elkaar verbonden. Iedereen van jullie heeft vroeger wel al eens geleerd van bijvoorbeeld water te magnetiseren. Ik denk niet dat dat voor de meesten onder u geheim is. U neemt een glas water tussen uw handen, u straalt het in, u geeft het een lading, geeft het een kracht, en u kan dat gebruiken voor uw planten. U kan dit zelfs gebruiken om genezing te creëren bij zieke mensen. Maar wat u niet weet, en wat de meesten niet kennen, is dat u buiten deze kleine wijziging in trillingsverhouding  die u creëert met tussen uw handen in te stralen, dat u op dat ogenblik, via de tweede werkelijkheid, aan dit gemagnetiseerde water krachten kunt toevoegen. U kunt daar effectief een zeer sterk werkend medicijn van maken of voedingsbron van maken, ‘t is maar hoe u het wilt bekijken. En u kunt dat misschien het best experimenteren door toepassing op bijvoorbeeld kamerplanten. Ik zou nog niet direct dit op mensen gaan toepassen. Omdat u, wanneer u het voor mensen gaat toepassen, voor uzelf toch wel al enige kennis moet hebben van de wisselwerkingen. Maar goed, sta mij toe dat je het experiment gaat leren op planten. Oh, het is heel gemakkelijk tegenwoordig, u gaat naar de plantenwinkel en u koopt wat voedsel en u kapt dat bij uw plant en uw plant geniet weer al. Eigenlijk is dit een foute interpretatie. Als u moest weten hoe de meeste planten dit eigenlijk niet graag hebben, deze abnormale voeding, dan kan je eens proberen met uw water, dat u magnetiseert, in gedachten te laden met voedingsstoffen die de plant nodig heeft. Oh, en zeg niet: “ik ken die voedingsstoffen niet, ik ken die formules niet”, is ook niet nodig. In uw tweede wekelijkheid bouwt u op dat er de juiste stoffen aanwezig zijn. U geeft het de juiste trilling. En hoe kunt u dat doen? Heel simpel, u stelt de plant in de natuur voor, en u ziet, u voelt, u neemt waar, wat deze plant tot zich neemt. En dat beeld brengt u over naar het glas water. U brengt het daarin. En wanneer u dit gedaan hebt, dan geeft u dit aan uw kamerplant. En u zal zien dat de werking daarvan veel sterker is, dan eender welk gekocht product.

U kunt deze zaken, wanneer u een tuin hebt, ook in het groot experimenteren. U kunt bijvoorbeeld wanneer u ergens een plaats hebt waar een plant het niet zo goed doet, deze in u opnemen, en de plant plaatsen volgens uw kennis hoe het zou moeten zijn dat ze ontwikkelt. Stel, u hebt een perenboom, en die perenboom doet het niet goed. Hij staat er een beetje treurig bij. Dan kunt u een beeld oproepen van een perenboom waarvan u weet dat die het wél goed doet, die er stralend bij staat. U kunt dan dat beeld met de volledige inhoud, de volledige uitstraling, de trilling van alles wat er mee te maken heeft, overdragen naar de plaats waar de perenboom staat die het niet goed doet. En wat gaat u zien? Wanneer u deze overdracht doet, dat deze perenboom zeer snel het ook goed gaat doen. U kunt dit een paar maal herhalen tot het ogenblik dat de boom voor zichzelf verder kan zorgen, en in een juiste harmonie zich verder kan ontwikkelen. Dit houdt ook in dat u een wisselwerking kunt handhaven met deze boom. U zou bij wijze van spreken kunnen zeggen in de tijd dat er tekorten zijn, dat je zou aanvoelen wanneer iemand uw peren gaat plukken. Maar niet alleen dat. Het gaat verder. U kunt via deze boom dan aanvoelen of er in de atmosfeer iets gaat wijzigen. Of er bij wijze van spreken regen op komst is, of een lange droogte.

Ach, vroeger zei men wel eens dat boeren, of buitenmensen, aan de hand van de natuurlijke signalen konden zeggen welk weer het werd. Een boer ging buiten, keek naar de wolken, of keek naar zijn oogst, en zei: ”het gaat regenen” of, “de zon gaat schijnen”. En het was meestal zeer correct. Daar zat de harmonie tussen de boer en de aarde en de atmosfeer. De boer wist niet hoe het functioneerde, maar voelde het wel aan, omdat hij er één mee was, en hield er rekening mee. En zo kon hij veelal juiste beslissingen nemen. Zo kon hij voorvoelen of er iets verkeerd ging gaan of iets ging slagen. Zonder dat hij er de vinger kon opleggen waarom het juist zo was. Het waarom zit hem in de uitleg die ik u hier vanavond heb gegeven.

Zo, ik denk dat ik het voor deze les hierbij ga laten. U hebt nu een paar kleine praktische oefeningen. Ga er mee aan de slag. Probeer ze, ieder op zijn eigenste wijze, probeer in de eerste plaats aan te voelen wat de trilling is, hetzij van een stuk hout, een stuk ijzer, een kristal, een rots, een plant, noem maar op. Probeer in uw tweede werkelijkheid er contact mee te hebben, probeer er gevoelens mee uit te wisselen. Op het ogenblik dat je daarin slaagt, ben je vertrokken. Dan kun je gemakkelijk al de rest verder opbouwen. Experimenteer in het klein, wees niet overmoedig, en probeer niet de wereld te veranderen. Dat leidt alleen tot mislukking en desillusie. Maar als je in het klein probeert, en je krijgt resultaat na resultaat, dan heb je een goede basis om langzaam maar zeker verder te gaan in deze processen. En zo als het ware na verloop van tijd uw wereld, ik zeg wel, ‘uw wereld’, redelijk sterk te kunnen beheersen en te kennen. Want het grootste probleem in deze tijd, voor de meesten onder jullie is dat je een gebrek aan zelfkennis meedraagt en ook dat er een groot gebrek aan beheersing is van uw eigen wereld. Dit is niet raar of abnormaal. Gezien u permanent door allerlei zaken wordt benaderd, beïnvloed. Omdat u gewoon er niet bij stil staat. En het is juist door deze oefeningen dat, langzaam maar zeker, sterker en sterker, het besef moet rijpen dat het uzelf bent die uw eigen wereld in handen moet nemen, die uw eigen wereld moet kunnen sturen en beheersen. En zo te komen tot een diepere zelfkennis, waarmee u dan verder aan de slag kunt.

Nu, u moet niet wanhopen, hoor! Ik heb er meerdere levens over gedaan over hetgeen wat ik u hier vanavond aanbreng! Ja, de wereld is ook niet op één dag geschapen, niet waar? Uw God had er ook zeven dagen voor nodig, dus…..Als wij het dan in zeven levens zouden klaren, dan hebben we toch al goed gewerkt, niet waar? Maar goed, lieve vrienden. Denk er over na. Denk er over dat niets is zoals u het ziet dat het eigenlijk is. Zelfs de gewone steen waar u over loopt, heeft een eigen wereld. In die eigen wereld vindt van alles plaats, daar heb je nooit bij stil gestaan wanneer u wandelde over de stenen van de straat. Toch is het zo. Nu zeg ik niet dat je moet gaan proberen direct uit te maken wat die stenen nu te vertellen hebben. Er zijn interessantere zaken op de wereld om te ontdekken. Maar het besef moet er zijn. En als dat besef er is, dan kun je verder. Dan weet je ook dat er rondom u zo maar niets gebeurt. Dat alles wat rondom u plaatsgrijpt, past in dat totale plaatje in uw wereld. En ik leg het accent op uw wereld. Want de wereld van uw buurman is uw wereld niet. De wereld van uw buurvrouw is uw wereld niet. Zelfs wanneer je zou zeggen: “ik heb kinderen”, de wereld van uw kinderen is uw wereld niet. De wereld van de moeder is niet de wereld van het kind. Ieder persoon heeft zijn eigen wereld. Een wereld die niet begint op het ogenblik van de geboorte, maar reeds heel lang in ontwikkeling is. Een wereld die ook niet verdwijnt wanneer u naar onze zijde komt. Integendeel. En daarom is ‘t zo interessant van in de korte periode dat je hier op deze aarde aan het leren bent, door te hebben hoe de Kosmos functioneert. Hoe zaken aan elkaar gelieerd zijn. En dit kun je via deze wegen van alchemie en magie, want ze zijn onafscheidelijk.

Vragen.

  • Broeder, om welke reden ook, planten doen groeien en verzorgen, is blijkbaar niet mijn affiniteit. Doch, cactussen gedijen en bloeien steeds in mijn omgeving. Wat moet ik mij hierbij voorstellen? Heeft dit een reden?

Nu, wanneer we deze vraag terugzetten naar het eerste gedeelte, dan zult u daar misschien al dadelijk een antwoord uit distilleren. Wanneer iemand zegt dat planten niet direct behoren tot de wereld, maar dat cactussen en aanverwanten dit wel zijn, dan overzie je denkelijk één zaak al: cactussen zijn planten. Met een heel kleine nuancering zou je kunnen zeggen dat cactussen en alle naalddragers – naalddragers, geen stekeldragers, dat is iets anders; een roos bijvoorbeeld draagt doorns of stekels, zoals men hier zegt, een cactus draagt naalden – zou je kunnen stellen dat iemand die daar goed mee in harmonie is, iemand is met een overgevoeligheid. Dus dat zou kunnen zijn dat je daar iemand hebt die zeer sterk aanvoelend, zeer sterk telepathisch is.
Waarom? Alle planten die naalden dragen, hebben een zeer sterke gevoeligheid qua wisselwerking in de kosmos of in de atmosfeer. Zij zijn uitermate gevoelig aan, wat jullie tegenwoordig nogal eens omschrijven, het gebied van elektromagnetische straling. Ik spreek wel: straling, niet velden. Wanneer dus iemand zeer sterk affiniteit voelt met zulke planten, zou je kunnen zeggen dat daar een spiegeling in aanwezig is, dat de affiniteit zich ook op het gebied van aanvoelen uitstrekt.
Tenslotte kan ik ook nog zeggen, en dit kan dan ook voor de persoon in kwestie een waarde hebben, wanneer u cactussen goed bekijkt, dan zijn dit planten die enorm veel opslaan. Dat wil zeggen, een cactus kan overleven onder omstandigheden waar bladdragers het zeer moeilijk krijgen en zelfs niet kunnen overleven. Dit kan een cactus wel omdat, door zijn structuur, hij de mogelijkheid heeft zich aan te passen en te overleven. Belangrijk hierbij is dat, en daarom zijn cactussen miljoenen jaren oud, zij de gegevens steeds bewaren. Dat wil zeggen dat de kennis van de cactus terug gaat tot zijn oorsprong, als het ware. Wanneer de cactus iets meemaakt van bijvoorbeeld een miljoen jaar geleden, dan zal hij dat herkennen. Wanneer je dit dus vertaalt naar personen die goed met cactussen overeenkomen, wil dit zeggen dat je te maken hebt, enerzijds met enorm gevoelige personen met een heel grote, maar niet ontgonnen aanwezige kennis. Deze kennis kan door, laat ons zeggen, plotse veranderingen van omgeving in het leven en zo verder in gang gezet worden. Waardoor dan weer blijkt dat er kennis aanwezig is die ze zelf niet inschatten.
Ik denk dat ik nu al genoeg over cactussen gepraat heb, want straks zit hier iedereen op naalden. Maar wanneer je het nagaat, zul je opmerken dat hetgeen wat ik gezegd heb wel degelijk aan de orde van de dag is. Goed.

  • Kan u een praktisch voorbeeld geven hoe we kunnen werken en hoe we onze omgeving kunnen beschermen bij bijvoorbeeld een overstroming?

Praktisch voorbeeld. Hoe je dat kan? Ja maar, ik moet opletten dat ik niet in de clinch kom met uw lesgever, want ik denk dat hij het wel praktisch naar voor heeft gebracht, maar dat je waarschijnlijk bepaalde zaken niet goed hebt geluisterd.
Wanneer je weet of aanvoelt, en ik zal vandaar vertrekken, dat er een dreiging is van water, dan kan je in uw tweede werkelijkheid een zone uitwerken die, in harmonie zijnde met het water, gespaard blijft. Eigenlijk is dat zo simpel. U bouwt gewoon een beeld op. U zou kunnen stellen dat u bijvoorbeeld werkt, als ik het goed voor heb, want ik ben aan het spieken nu, met kristallen die je geladen hebt en bijvoorbeeld in een magische cirkel rondom de zone legt die je wil sparen. En dan zul je zien dat door de opbouw van, en de kracht en de wisselwerking met de kristallen, dus het water heel mooi daar rond gaat.
Maar eigenlijk zou ik zeggen, op het ogenblik dat u met uzelf voldoende in harmonie bent, en dat u ook dit uitstraalt rondom u, moet u in staat zijn van, als er water op u afkomt, dit langs u te laten vloeien zonder dat het u deert. Echter zie ik bij de meesten onder u het grote probleem dat zij niet voldoende in zichzelf vertrouwen. Als ik hier alle lessen die u reeds gekregen hebt bekijk, dan hebt u reeds vele werktuigen aangereikt gekregen die allemaal werkzaam kunnen en mogen zijn op het moment dat u dit zou proberen. Alleen moet ik hier weer vaststellen dat het is zoals bij vele gelovigen: ze luisteren naar de woorden, maar de daden ontbreken in vele gevallen. En dat is het spijtige.
Nou, ik wil jullie niet onder jullie voeten geven hoor, maar het is gewoon de vaststelling. Praktisch, gebruik hetgeen wat jullie leraar in het eerste deel naar voor heeft gebracht. Hij heeft jullie zelfs kleine zaken aangereikt die gemakkelijk te beïnvloeden zijn en die er gemakkelijk voor te gebruiken zijn. Ik zou zeggen, beluister het eerste gedeelte nog eens heel grondig en begint daar met het oefenen. Wat ik niet doe, en dat vinden jullie misschien spijtig, is voor jullie een kant en klaar recept geven zodat je zelf niets moet doen. Wanneer jullie resultaat willen boeken, magisch, alchemistisch, noem maar op, dan zullen jullie uw recepten zelf moeten schrijven, mijn beminde vrienden. Zo zit nu eenmaal het spel in elkaar. U hebt uw ingrediënten gekregen van uw recept maar om eindresultaat te hebben, zult u zelf aan de slag moeten gaan. Zo, dat noemen ze diplomatie langs beide kanten.

  • Wat is het verschil tussen het element water en het elementaal water?

Van het een krijg je natte voeten en van het ander, ja, daar kan gans de wereld door wijzigen. Het elementaal, ik zal het simpel houden, is eigenlijk de geestelijke kracht die er achter zit. Het element is de vloeistof in dit geval. Begrijp je? Wanneer uw leraar zegt: het element water, dan bedoelt hij effectief het water. Wanneer hij spreekt van het elementaal, dan is het de geestelijke opbouw die achter het element water zit. Dat is het elementaal water. Simpel, hé? Je hebt de stofmens en je hebt de geest van de stofmens.

  • Kun je voor jezelf instralen of enkel maar voor anderen, bijvoorbeeld bij een verkoudheid?

Wanneer u een verkoudheid hebt, wil dit zeggen dat u reeds een disharmonie in uzelf aanwezig hebt. Op dat moment, zou ik zeggen, is het niet zo interessant om voor uzelf te gaan instralen. Wat u echter wel kan doen, is het volgende. Dat is, wanneer u in goede gezondheid bent, bijvoorbeeld een voorwerp, en dit kan een kristal zijn waar u zich mee harmonisch voelt, waartoe  u aangetrokken bent, dit kan variëren van persoon tot persoon, dat u deze zo behandelt dat het een permanente bron is van kracht voor u. Dit kan. En op het ogenblik dat u dan een verkoudheid hebt, kunt u dit gebruiken om van daaruit kracht te nemen om sneller terug de harmonie in uw eigen lichaam te herstellen. Dit is een mogelijkheid. Dat is, ten andere, een heel oude procedure die voor vele zaken zeer goede resultaten heeft. Het is dus eigenlijk iets prepareren voor wanneer je zelf zwak bent en dat je dus kracht nodig hebt.
Nu zou ik zeggen, sommigen onder jullie zouden al zo ver moeten zijn dat, wanneer zij aanvoelen: het zit fout, zij zich kunnen voorstellen dat zij aanzetten op kosmische harmonische kracht en zo het lichaam terug versterken en in evenwicht brengen waardoor dus de besmetting minder impact kan hebben. Sommigen zijn er al toe in staat, maar ze twijfelen nog aan zichzelf. Dus kun je steeds een tussenstuk, als het ware, gebruiken en daar is dan de keuze waar u zich het beste mee voelt. Uiteindelijk, in vorige lessen hebt u een zegel leren maken, wanneer je dit goed gedaan hebt, wanneer je dit zegel een juiste lading gegeven hebt, dan moet je dit ook kunnen gebruiken naar uw eigen gezondheid toe. Voilà, stof genoeg tot nadenken.

Dat waren de vragen.

Dat waren de uitgesproken vragen. De niet uitgesproken vragen vullen, bij wijze van spreken, deze ruimte.
Sta mij toe dat ik nog een klein woordje hieraan toevoeg. U hebt van mijn geachte collega een les ontvangen die heel waardevol is. Er zitten aardig wat aanwijzingen in die voor ieder van u bruikbaar zijn. Wanneer u de studie aanvat van hetgeen u gekregen hebt, gebruik dan eens uw gevoelen en ga eens na welk deel van de les u het meeste aanspreekt. Er zal in deze groep redelijk wat verschil zijn. Maar dat is juist de rijkdom van deze groep. Doordat ieder hetgeen wat voor hem of haar het meest aanspreekt, kan uitpuren en daarop verder bouwen, krijg je een samenspel van heel veel mogelijkheden die het individu zelf nooit zou kunnen bereiken. Het mooie hierin is, en dat is dan een kleine tip die ik naar jullie toe geef, wanneer u voor uzelf de weg hebt ontdekt, breng deze binnen het geheel van de groep. Projecteer deze naar de kern van de groep. Zo krijg je een vervlechting van de vele mogelijkheden en geef je tevens ieder lid van de groep de mogelijkheid van alles, ik zeg wel alles, wat er aan potentiaal aanwezig is, te gebruiken.
Wanneer u alleen werkt, kunt u alleen maar het potentiaal van uzelf gebruiken. Maar een groep kan, door alles samen te brengen, veel meer en veel krachtiger gebruik maken van de mogelijkheden. En het is misschien voor de mens raar dat je zaken kan gebruiken die je eigenlijk niet kent of onder de knie hebt. Voor de mens wel, maar voor een groep niet. Want in die groep zitten alle krachten. Zoals, wanneer we iets esoterisch gaan bekijken, dat alle krachten van de kosmos in jou aanwezig zijn, gekend of niet. Want je beseft al lang en je weet al lang dat de Bron, de Vader, God of hoe u het ook wil stellen, dat u daar onafscheidelijk deel van bent. U kunt dit niet ontkennen, het is gewoon zo. Al zou u duizendmaal zeggen voor uzelf: “God bestaat niet”, dit verandert niets. U bent nu eenmaal een deel ervan. Een volledige werking zit in u. In ieder van u, in elk partikel van de kosmos, om het zo te zeggen. En wanneer je dat beseft en je brengt dat naar de groep toe, dan heb je toch heel snel het inzicht in de quasi oneindigheid van mogelijkheden, die jullie geboden worden. Mogelijkheden die in deze tijd misschien meer dan ooit bruikbaar zijn. Want in een tijd waar alles rustig verder kabbelt, waar geen problemen zijn, is het menselijk voertuig niet direct geneigd om verandering te zoeken. Maar u leeft nu eenmaal in een tijd waar dat alles op zeer snelle wijze verandert, vernieuwt, wijzigt. Een tijd waar dat u vandaag zekerheid hebt en morgen niet eens meer weet dat de zekerheid ooit bestaan heeft. En overmorgen uitzicht op iets anders. En zo snelt het maar verder. En toch moet ik hier zeggen dat alles steeds gelijk blijft. Alles is steeds aanwezig. Van alles is deze ene Kracht. Dat is het mooie.
Wanneer we dan even verder denken op deze weg, dan moet je stellen dat het verleden voor u niet bestaan heeft en de toekomst voor u ook niet bestaat. Dat alleen het heden, deze moment, voor u de werkelijkheid is. Dat het dit moment is, het heden dat je leeft, dat je handelt, dat je doet. Wat voorbij is, is voorbij en de toekomst ken je niet. Want op het ogenblik dat je zegt: ‘in de toekomst’, wordt het heden. En het heden is ogenblikkelijk het verleden. Dus, de echte magiër en de echte alchemist, die stoort zich daar niet aan. Die beseft: “ik handel nu, ik werk nu en ik boek het resultaat nu”. En het ‘nu’ is het punt waar alles in vervat is. Het ‘nu’ is, als het ware, zoals in de oude geschriften staat, het Woord. En waar het Woord geuit is, daar heb je alles wat er ooit bestaan heeft en zal bestaan. Dus, mijn beminde vrienden, neem mij niet kwalijk dat ik even daar nog een klein filosofisch praatje aan toevoeg. Maar het komt er op neer dat de mogelijkheden die jullie nu hebben, als individu binnen de groep, mogelijkheden zijn die ver boven alles uitsteken. Mogelijkheden die u deel maken van de vernieuwing, op de meest leerrijke manier die je u kunt voorstellen. En o ja, er komt een tijd dat je aan onze zijde bent. En dan zal je zien, dan heb je de vruchten mee kunnen brengen, kunnen plukken, als het ware, van hetgeen je hier in de stof hebt geleerd, van de handelingen die je hebt uitgevoerd. De kennis, die neem je mee. Al de rest behoort tot het voorbije, maar de kennis, dat blijft, daar kom je mee bij ons en kun je weer verder. En zo zie je maar dat een avond als deze niet enkel waarde heeft in jullie stoffelijk leven, maar ook nog waarde heeft wanneer je ons vervoegt. En dat is toch iets wat niet onbelangrijk is. Zo, dat was nog even een kleine toegift van mijnentwege. Dan rest er mij niets meer dan de avond af te sluiten met een gezamenlijke meditatie.

Meditatie: Magisch denken – de rode leeuw en de witte leeuw.

Sta mij toe de meditatie, zoals gewoonlijk, in de lijn te leggen van hetgeen wat u geleerd is vanavond. Wanneer we magisch denken, dan hebben we er alle belang bij dat we onszelf afschermen en ook doen we dit nu door met onze gedachten een cirkel te trekken rondom onze groep. We trekken een cirkel van Licht rondom ons. We kleuren vervolgens deze cirkel in met goud. Niet omdat goud de stoffelijke symboliek van waarde heeft, maar omdat goud in magie de kracht voorstelt van opname, de kracht voorstelt van het Licht, het eeuwige glanzende Licht. Dat goud de drager is van de magische kennis door de tijd heen. Deze gouden kring rondom ons maakt dat we verbonden zijn met de krachten van oneindig veel voorgangers die met dit Licht en met deze gouden kring hebben gewerkt. En deze gouden kring wordt omsloten en beschermd, langs de ene zijde door de rode leeuw, de andere zijde door de witte leeuw. En deze omcirkelen steeds de kring. Zij gaan niet met elkaar in strijd, integendeel. Zij zijn een eenheid, zij zijn het evenwicht. En zo zijn we volledig afgeschermd in deze tweede werkelijkheid waar alles zich kan manifesteren.
En dan gaat, ieder voor zich, in het midden van de kring een voorwerp plaatsen dat hij of zij aanvoelt als zijnde een emotioneel gebonden voorwerp. Met uw gedachten plaatst u het maar in het midden. Voor de ene kan dit een kristal zijn. Voor de andere is het misschien een stuk metaal. Voor de volgende is het misschien een waardevol boek en voor weer iemand anders is dit misschien een gewoon juweeltje. Maakt niet uit. Je plaatst in de kring iets wat voor u waardevol, emotioneel is. Dan bekijkt u dit. U kijkt ernaar en u tracht de trilling waar te nemen die dit voorwerp aan u weergeeft. Ieder kijkt naar zijn voorwerp. Ieder neemt zijn eigen trilling vast en waar. En dan projecteert u daar uw gedachte naartoe, een gedachte van harmonie dat dit voorwerp u beschermt. Een gedachte, wanneer u dit voorwerp in gedachte neemt, u een perfecte afscherming hebt. Dat u beschermd bent zo goed tegen het water als tegen een boze buurman. U legt dat in het voorwerp. U brengt dit beeld van bescherming in dit voorwerp. U brengt dit beeld van universele Kracht, van universele Harmonie in dit voorwerp, dat in het midden van deze kring door u is geplaatst. En u voelt de wisselwerking tussen uzelf en het voorwerp.
Vervolgens zetten we nu het ganse geheel van de kring in Wit Licht. We zetten, als het ware, een piramide van Wit Licht boven ons heen. En in gedachten stijgen we tot op een derde van de top van de Lichtpiramide. We zijn één, één groep en we bevinden ons op een derde van de top. Daar zitten we op het kosmische brandpunt. Daar krijgen we de interval van alles wat ons gunstig is. We krijgen een caleidoscoop van lichtspelingen, van ladingen, van trillingen, van stralingen die maken dat we ons één voelen met de Krachten van de kosmos. We worden, als het ware, één met alles wat op die hoogte beweegt. Eén krachtige lading. Onze voorwerpen beginnen te stralen. Want ook zij zijn deel van deze Lichtkracht. Ook zij zijn de vertegenwoordigers van de vernieuwing, de vertegenwoordigers van de Krachten die hun werk voltooien. En nadat we deze lading hebben aangenomen en één zijn met deze lading, komen we terug naar onze plaats van vertrek.
We bevinden ons in onze gouden cirkel. En nu is het moment daar dat we de mogelijkheid hebben om de Krachten die nu zich manifesteren en aanwezig zijn, uit te sturen naar degenen die aan ons hulp gevraagd hebben. Uit te sturen naar degenen die nu deze Kracht ook kunnen gebruiken.
En als voorganger van deze groep bevestig ik de Kracht ook naar de groepsleden die op dit ogenblik zich niet al te goed voelen, zodat zij de volledige deelname kunnen meemaken van deze energieopbouw en -uitwisseling. Maar ieder van u kan individueel doorgeven naar degenen die gevraagd hebben om hulp, vertrekkende vanuit deze gouden magische kring. En wanneer we nu deze Kracht hebben vrijgegeven, dan gaan we heel rustig terug het voorwerp tot ons nemen dat we in gedachten in het centrum van deze Kracht hebben geplaatst. Beseffende dat dit niet meer het voorwerp is dat we hebben geplaatst, maar dat dit nu een nieuw voorwerp is. Een werktuig dat we nu gecreëerd hebben, een werktuig waarmee we, van zodra ik de gouden kring verbreek, aan de slag mee kunnen. Maar ook een werktuig dat, gekoppeld aan de anderen, de eenheid van de groep bevestigt. Zo zijn we één. Eén onder elkaar. Eén als groep. Eén met het materiaal dat ons nu is bevestigd.
Dan rest er mij nog enkel de rode en de witte leeuw te danken voor hun afscherming. Zij hebben het mogelijk gemaakt dat er geen duistere invloeden ons konden raken. En dan kan ik terug de gouden kring openen zodat ieder van ons, geladen met de meerwaarde van deze opbouw, aan zijn taken kan beginnen.
Zo, mijn beminde vrienden, ik heb getracht van u even onder te dompelen in de kennis die u in het eerste deel is aangebracht. Verschillende onder u hebben zeker de gevoelservaring heel goed doorlopen. Laat dit voor u een indicatie zijn om met het geleerde aan de slag te gaan, zodat wij als groep de mogelijkheid hebben u verder te onderwijzen en u steeds meer kennis bij te brengen zodat u, langzaam maar zeker, ieder voor zich, een pareltje wordt op deze aarde, een pareltje op de kroon van de vernieuwing.

Beminde vrienden, ach, sta mij toe met de oude woorden van vroeger te zeggen: “afscheid nemende van u, geef ik u mijn zegen”, zodat u in de komende tijd steeds weer de kracht van het goddelijk in u mag ervaren. Goedenavond.

image_pdf