Magisch denken

image_pdf

28  september 2010

Vanavond zou ik graag met jullie spreken, nadenken over het volgende: in de kosmos is uw aardse wetenschap een pure illusie en kunnen we zeggen dat de magie de werkelijkheid is. Dit klinkt misschien in jullie oren raar maar toch kunnen we zeggen dat dit een heel grote grond van waarheid bevat. U leeft in een maatschappij die een wetenschap heeft ontwikkeld, laat ons zeggen de laatste eeuwen, op fysische wetten en men is ervan uitgegaan dat deze wetten altijd juist zijn. Je hebt de laatste eeuwen grote denkers gehad die zelfs beweerd hebben dat bijvoorbeeld de snelheid van het licht de ultieme snelheid is. Tezelfdertijd dachten zij dat dit niet kon kloppen. Maar dit is niet zozeer naar buiten gebracht. Je bent dan allerlei andere mooie theorieën gaan ontwikkelen maar geen van de theorieën, die op het ogenblik in de wetenschap gebruikt worden, kunnen kosmisch standhouden. En naar de toekomst toe, in de volgende eeuwen, zul je zien dat de mensheid, die dan zal leven, zal glimlachen over de dwaasheid van de huidige wetenschappelijke denkwereld. Uw wetenschap van het ogenblik is een geloof, lieve mensen. En er is ooit een denker geweest, die vertelde dat ‘geloof opium voor het volk’ was. Nu, die brave man zat er niet zo ver naast maar hij bedoelde hier de wetenschap niet maar het andere, waar veel mensen in geloven. En daar zat dan juist weer een kleine fout in dat denken. Want de kracht van de mensheid en de meeste mogelijkheden, die de mensheid tot op heden heeft gerealiseerd en voortgebracht, zijn niet ontstaan uit een wetenschappelijk denken maar in de eerste plaats vooral uit een emotioneel denken, een gevoelsdenken. In sommige gevallen zou je het als een geloof kunnen omschrijven; in andere gevallen kunnen we zeggen: het is pure magie maar een magie, die ik niet wil omschrijven als een ongekende wetenschap maar als de kracht van de gedachte, als de kracht van de geuite gedachte.

En dan zijn we waar ik met jullie vanavond naartoe wil gaan: u laten denken, u laten doordenken over de oneindige mogelijkheden, die er in jullie aanwezig zijn en die op dit ogenblik eigenlijk teveel onbenut zijn. Wanneer u in de maatschappij rondom u ziet, dan zie je dat magie overal aan de orde is. Maar in de meeste gevallen kunnen we spreken van zwarte magie, negatieve magie. Of wat dacht u bij voorbeeld van diegene, die behoort tot een bepaalde groep in de maatschappij omdat hij via een studie een bepaald document krijgt waardoor hij zich een bepaalde titel mag toe-eigenen en zo zich tot een bepaalde kaste voelt aangetrokken en zich ook daarnaar gaat gedragen. Het is op alle terreinen in uw maatschappij zo. Wat is het verschil tussen dat vodje papier, dat gegeven wordt omdat je heel braaf zegt wat men wil horen, of het amulet dat men 1000 jaar geleden aan u gaf waardoor u ook behoorde tot een bepaalde groepering of tot een bepaalde kaste. Heb je daar al ooit bij stil gestaan? Heb je er al ooit bij stil gestaan wat de magie is bijvoorbeeld van een politieke partij? Het bezitten van een partijkaart met het idee van: Wij zijn toch beter dan de ander. Hebt u al ooit stil gestaan bij die gedachtegang, die daar achter steekt en wat dit, door de samenbundeling van de velen die in dezelfde richting denken, veroorzaakt? Nu, in zo’n klein landje als waar u in woont, is dat zeer duidelijk. Dan krijg je dus de polen, die werkelijk tegenover elkaar staan, die enkel maar zeggen: “Wij zijn de beste” en die trachten zoveel mogelijk van mekaar weg te halen. Want de symboliek is het voornaamste. En in dit geval kun je dan weer naar het verleden terug kijken: wat is het verschil tussen de primitieve mens, die volgens een groep, een stam een bepaalde god aanriep en in de tijd er voor offerde? U vindt uw belasting enz. allemaal zwaar maar dat zijn ook zogezegd offers, die gebracht worden aan de moloch, die alles naar zich toe eist.

U staat daar niet bij stil maar er zit in uw dagelijkse leven en maatschappij veel meer magie dan u zou denken. Of wat denkt u van de brave man, die achter het stuur van zijn auto plots het idee krijgt dat hij als automobilist alles mag en alles kan? En die brave man, die iedereen van de straat rijdt, om het zo te zeggen? Kijk naar uw eigen verkeer; kijk hoe iedereen daarin een agressie vertoont. Ook dat is het behoren tot … en een gemanipuleerde gedachte. U staat daar niet bij stil maar toch is het zo.

Deze voorbeelden zijn voorbeelden van negatief denken. Maar het gaat veel verder. Waarom denkt u dat er op het ogenblik zoveel verschillende sekten bestaan? En vooral, waarom heeft de laatste decennia de toename van de duivelaanbidding ongekende hoogten bereikt? O, en niet alleen hier in uw christelijke wereld maar ook in de islam. Waarom denkt u dat het geweld zo overal toeneemt? Dat zit allemaal in een werkelijkheid, die je niet direct kunt aanvaarden, direct kunt waarnemen omdat u er niet voor openstaat. En wat ik u vanavond wil bijbrengen, is: het kan ook anders. Wanneer je beseft hoe je gemanipuleerd wordt in vele zaken van het leven, dan kunt u zich daartegen afschermen. U wordt gemanipuleerd opdat u zou arbeiden. U wordt gemanipuleerd opdat u zoveel mogelijk zou verdienen zodat u uiteindelijk het meeste aan bepaalde instellingen zou kunnen overdragen. O, en denk niet dat deze instellingen uw belastingdiensten zijn, in de laatste orde; het gaat veel verder. Uw eigen landen zijn ondergeschikt aan veel grotere en krachtiger instanties, die de zaken bespelen. Maar u staat er niet bij stil; u gaat mee.

Maar nu komen de verschuivingen en moet je zorgen dat je dat inzicht van hoe uw maatschappij eigenlijk functioneert en in elkaar zit, in uw achterhoofd opslaat om het anders te kunnen doen. Het wordt belangrijk dat u uw gedachten gaat gebruiken om juist te handelen, juist te leven in deze maatschappij. Het is niet voor niets dat we in de twee vorige lessen u kleine oefeningen al gegeven hebben. Zo willen we jullie het besef bijbrengen dat er meer mogelijkheden in u aanwezig zijn dan dat u tot op heden hebt waargenomen; en ten tweede u laten ervaren dat u niet verplicht bent van meegesleurd te worden in de enorme zwart-magische potenties die op het ogenblik zich op deze aarde in volle kracht ontplooien.

Je kunt, wanneer je beseft welke krachten er in u leven, juist het tegengestelde bereiken. Wanneer u beseft dat uw gedachte werkelijkheid kan worden wanneer u ze maar op de juiste wijze poneert, wanneer u er maar de juiste richting aan geeft, dan opent er zich voor u een totaal andere en een totaal nieuwe wereld. Maar dan is het noodzakelijk dat u bepaalde, voor u toch, evidente handelingen, denkpistes achterwege laat. Dat u bij voorbeeld er niet van uitgaat dat, om terug te komen op wat ik daarjuist zei, de snelheid van het licht de ultieme snelheid is; dat u beseft dat de snelheid van het licht, die u in de stof kent, daar buiten helemaal niets in de pap te brokken heeft. En dat er veel, veel snellere mogelijkheden zijn dan uw snelheid van het licht. Alhoewel dat we dan misschien niet meer de term ‘snelheid’ erop moeten zetten maar misschien gewoon verplaatsing; dat is een beter woord. Wanneer u beseft dat u aan al deze fysische wetten in wezen met uw gedachtekracht niet gebonden bent, dan hebt u al veel voor. De kunst is daarmee om te gaan, daarmee te werken en vooral, en dat is toch niet onbelangrijk, voor uzelf dit als waar, als juist te aanvaarden. Niet: te geloven. Want wanneer u voor uzelf zegt: “Ik geloof dat allemaal wel”, dan zegt u eigenlijk: “ja, maar …”. En wanneer u met magie wilt werken, dan gaat dat niet. Wanneer u zegt: “Ik geloof het”, dan hebt u het bij wijze van spreken al verbrod. Maar wanneer u stelt: “Ik voel dat het zo is, ik weet dat het zo is, ik ervaar dat het zo is”, dan gaat u de resultaten zien. En jullie, als mens van deze tijd, hebt eigenlijk aardig wat voor op de oude magiër van 1000, 2000 jaar terug. Want juist door uw kennis, die u door de jaren hebt opgedaan, kun je u ook veel meer voorstellen, veel meer opbouwen dan uw broeder of uw zuster van zoveel generaties terug.

U hebt al veel zaken kunnen ter kennis nemen, die je nu kunt gebruiken om resultaten te boeken. U hebt een technologie rondom u waarvan 200 jaar geleden nog niet eens de denkbeelden waren geboren. Maar die technologie maakt u duidelijk dat u de toepassingen die daarin zijn, voor uzelf ook kunt waarmaken. Dat die mogelijkheden er zijn en dat je niet beperkt bent tot deze stoffelijke materie. Daar moet je verder over nadenken. Dan zul je opmerken dat, langzaam maar zeker, steeds meer poorten zich voor u openen; dat u steeds verder kunt evolueren, zaken kunt realiseren die u op dit ogenblik nog voor onmogelijk beschouwt. U moet langzaam maar zeker het besef laten rijpen dat u, deel zijnde van de grote kosmos, in die grote kosmos ook al kunt functioneren ondanks het feit dat u gebonden bent en beperkingen hebt van een stoffelijk voertuig. Langzaam maar zeker moet je kunnen de harmonie tussen uw stoffelijk voertuig en uw geest zo laten werken dat je via uw geest een zeer positieve impact hebt op dat stoffelijk lichaam waardoor er een sfeer ontstaat waar de nieuwe mogelijkheden, die in de toekomst noodzakelijk zullen zijn, zich voor u kunnen volvoeren. En om dat te realiseren ben je best dat je begint met kleine oefeningen, met kleine gedachte-oefeningen, dat je bepaalde gedachten voor u gaat kneden, gaat opbouwen, dat zij een werkelijkheid worden. En je gaat er naar handelen, je gaat er naar leven en dan ga je zien dat je die magie verwerkelijkt; dat je daarmee weer een stap vooruit bent gegaan. En steeds opnieuw ga je in positieve zin nieuwe zaken ontwikkelen. En zo zal je opmerken dat, hetgeen wat je opbouwt, sterker en sterker wordt waardoor dat je in de huidige maatschappij, met al zijn verschuivingen en bewegingen, al zijn zoeken je voor uzelf een stabiele, zekere persoonlijkheid wordt; een persoonlijkheid die, ondanks alles wat er verandert, wat er wegvalt, wat er bijkomt, steeds diegene blijft, die je wilt zijn met het werk en de mogelijkheden, die je wenst uit te voeren.

Dan ben je niet meer gebonden aan de vele, vele regeltjes, die op het ogenblik uw maatschappij verstikken, verkrampen. Want wees nu eerlijk: uw maatschappij is de laatste jaren in zo’n situatie gekomen dat het voor de meeste onder u bijna onleefbaar is geworden. U leeft in de illusie van een luxe-maatschappij maar wanneer u achter de schermen gaat kijken, wat ziet u dan? In de oude tijd zou men zeggen: dood en verderf. Hier kunnen we misschien zeggen: ellende in het kwadraat, miserie. Mensen zijn hun fundamenten kwijt. Zelfs diegenen die het ogenschijnlijk goed hebben, weten het niet meer en gaan in alternatieven zoeken. En dan krijg je weer bepaalde groepsvormingen. Je krijgt dan heren, die zich heel important gaan voelen wanneer ze op een moto zitten met een leren vest. Maar dat is ook weer de magie. Je behoort bij een groep, al is deze dan negatief en maakt deze veel brokken en is deze gewelddadig, je hoort erbij. Anderen gaan tot de categorie van de pillenslikkers over. Zij slikken en slikken maar zij voelen zich één met iedereen die dat doet. Dat ze daardoor willoos worden en nog meer gemanipuleerd, doet niet ter zake. Wij behoren toch tot dat. Weer anderen gaan strijden voor vlag en vaderland, blazen zichzelf op, doe maar aan. Ook dat is weer dat magische idee van: wij horen ergens bij. Maar wat je ook bekijkt, het is duister, het is chaos. En daar moet je u kunnen van distantiëren. En dat kun je maar wanneer je de ideeën van: onze maatschappij zegt dat  het   zo is, wetenschappelijk vastgelegd; het is zo. Als je depressief bent, neem je die pil en het is opgelost. Als je je wilt verplaatsen, koop je de duurste wagen en heb je het meeste comfort. Dat is de waanzin tot het uiterste. Daar moet je van los geraken. En dit is niet zo simpel, dat weten wij ook. Maar het is de enige weg die in de toekomst de mogelijkheden schept om te overleven als stofmens en steeds in de positie te zijn om het juiste te kunnen doen wat noodzakelijk is. Het is de enige manier om te voorkomen dat je in de toekomst juist op de verkeerde plaats bent waar juist het verkeerde gebeurt, dat je mee in de slachtofferrol gaat, die dan weer een enorme beperking oplegt voor uw geestelijke evolutie. Als je bedenkt dat je met uw eigen gedachtekracht, met uw eigen vaststaande overtuiging van: “Dat realiseer ik”, verder kunt, niet meegesleurd wordt, dan denk ik dat ik u hier de sleutel geef om in de toekomst een branding te kunnen zijn, een rots te kunnen zijn, een kracht te kunnen zijn voor zeer velen, die rondom u zijn, die dit niet zullen kunnen realiseren omdat zij zich vast ankeren aan illusionaire waarden.

En daarom is het zo belangrijk dat de meditatie, die wij in de eerste les gevraagd hebben (31.08.2010), van die goddelijke kracht in u, dat deze voor u een evidentie is. Dat we u gevraagd hebben van: som voor u op wat positief is, was niet zomaar een ‘good-man show’ of hoe u het met moderne termen zou noemen, maar was effectief bedoeld om u voor te bereiden op een krachtig magisch positief denken. Het u trachten te laten uitgaan, geestelijk (les van 13.09.2010), is niet zomaar een curiositeitsoefening om zomaar eens te gaan kijken bij de buurman of bij de buurvrouw. Nee, het is wel degelijk een fundament dat het mogelijk moet maken via uw geestelijke capaciteiten, via de juiste gedachtevorming om waar te nemen, om juist waar te nemen, om juist inzicht te krijgen in wat gebeurt en voor u de juiste krachten op te bouwen.

Ach, en het is misschien veel gevraagd, al die oefeningen. Het is gemakkelijker even een uurtje te luisteren en dan te zeggen: “Ja, dat was wel interessant” en over te gaan tot de zaken van de dag en te vervallen in de oude gewoontepatronen en deze maar vasthouden. En dan maar angst hebben dat het toch verkeerd loopt. Ach, ze staken weer hier, ze staken weer daar. Ach, mijn bankrekening gaat weer naar beneden. Ach, wat wordt het eten toch duur, en zo verder. Daar moeten jullie los van. Jullie moeten kunnen denken zonder te denken aan wat er in die maatschappij gebeurt. Jullie moeten kunnen leven zonder de angst van wat er met een financiële rekening gebeurt. Jullie moeten kunnen leven zonder te denken van: “ik heb geen eten meer.” Want wanneer u zo denkt, dan gaat u mee in dat zwart magisch denken van de maatschappijen; dan realiseert  u het; dan realiseert u het dat u met een staking geconfronteerd wordt, dat u niet weg kunt, dat u geblokkeerd zit. Dan realiseert het u dat plots uw bankrekening op nul staat of nog minder dan nul, dan realiseert u het dat u op een bepaald ogenblik geen voedsel meer hebt omdat het allemaal verdwenen is. Omdat je er zelf in geloofde.

Daarom, vrienden, moet het anders. Daarom moet uw gedachte een andere lijn vormen. Daarom is het nodig dat al deze materiële zaken, die u zo belangrijk acht, voor u een decorum worden en dat voor u uw eigen geestelijke ontwikkeling het hoofdtoneel is, uw eigen bewustwording, de positieve weg in het licht voor u de basis is van wat de toekomst brengt. Maar dat is drastisch omkeren in gedachte voor ieder van de aanwezigen hier. Het loslaten van achterliggende angsten, die ieder van jullie nog steeds koestert. Want we leven in een maatschappij en ja, stel u maar voor: “Als er dat of dat gebeurt, waar sta ik dan?” Zolang je daarmee bezig bent, zul je meegesleurd worden, zul je meegezogen worden. Maar wanneer voor u uw eigen geestelijke ontwikkeling, de reden waarom u geïncarneerd bent, de reden waarom u hier in de stof bent komen ronddolen, wanneer die reden terug voor u primair wordt, dan kunt u de zaken loslaten en dan kunt u vooruit. Dan kunt u uw magisch denken volledig openplooien. En dan zult u zien, dan komt op de weg, op uw pad wat voor u nodig is. Niet meer, niet minder.

O, dat heeft niks te maken met materiële welvaart. ‘t Heeft enkel te maken met u geestelijk goed voelen. En wanneer u zich geestelijk goed voelt, wanneer u zich geestelijk in evenwicht voelt, dan zult u opmerken dat het lichaam ook meegaat; dat je die kracht kunt overdragen en dat je zelfs veel zaken in het lichaam kunt opheffen, die anders veroorzaken dat het lichaam u soms een beetje de duivel aandoet. Alles hangt van uzelf af, vrienden. U hebt de mogelijkheden in u; u hebt de krachten in u. Maar u moet ervoor gaan. U moet kunnen loslaten wat je tot heden in de materie zo belangrijk vond. Dat is soms niet gemakkelijk, dat weten we. Want jullie zitten allemaal in een voertuig, dat zeer sterk geprogrammeerd is. Niet alleen heb je de genetische programmering, waar al moeilijk onder uit te komen is, maar je hebt dan nog de opvoedkundige programmering en dan nog alles wat door de jaren heen in het leven gebeurd is en u gevormd heeft tot wat je bent. Maar ondanks al deze programmeringen, ondanks al deze misschien soms tot hersenspoelingen toe, die je doorgemaakt hebt, kun je, als je wilt, dit achter u laten, kun je gaan voor uw eigen geestelijke ontplooiing en kun je behoren tot diegenen, die aan het begin staan, aan het vertrek staan van de nieuwe tijd, kun je voor anderen ook het voorbeeld zijn hoe het anders kan. Wanneer je de geschiedenis doorkijkt, zul je altijd mensen tegenkomen, die dit gerealiseerd hebben. Maar nu, in deze overgangsperiode heb je, bij wijze van spreken, duizend-en-een kans meer dan alle vorige keren dat je hier ooit op deze aarde hebt rondgelopen. Gebruik ze. Ga over tot het werken met uw gedachte. Leer positieve instellingen via uw gedachte op te bouwen. Leer u via uw gedachte af te schermen van alles wat de maatschappij op u afstuurt zodat het, als het ware, van u afglijdt. En begin te aanvaarden dat uw gedachten niet alleen maar een spel is van cellen in uw hersenen maar dat er buiten dat veel meer ongekende krachten meespelen, die kunnen aangeboord en aangesproken worden en die voor u een enorme meerwaarde betekenen.

En de opdracht voor vandaag luidt: begin daarmee, dagelijks; begin het met kleine stapjes. Je moet u niet voorstellen dat u morgen Jezus Christus bent. Dat kan niemand van u op dit moment realiseren en dat hoeft ook niet. Maar u kunt zich wel voorstellen dat u morgen diegene bent, die iemand een goed woord geeft, een schouderklopje, een ondersteuning geeft waardoor de persoon in kwestie zich beter kan voelen. Maar waardoor u ook weer hebt laten voelen dat er wat anders is dan de algemene malaise die nu onder de mensheid aanwezig is. Een juist woord, een juiste gedachte is zeer veel. En wanneer je dat dag na dag opbouwt, wanneer je verder leert luisteren naar uw eigen intuïtie, uw eigen geest en er durft voor te gaan, niet zeggende, wanneer je aanvoelt dat je dat of dat moet doen: “Ah nee, want de maatschappij aanvaardt dat niet, dat kan niet. Want volgens de maatschappij moet het zo en zo. Dus moet ik het zo doen.” Nee, wanneer uw eigen geest u laat aanvoelen dat u het anders moet doen, doe het dan! Bij wijze van spreken, wanneer uw geest zegt: “Ge neemt uw pak en zak en ge gaat naar daar”, doe het dan! Zeg niet: “Nee, dat past mij niet want ik heb verplichtingen aan mijn werk, aan dit, aan dat, aan hetgeen …” Als u dat doet en u houdt uw verplichtingen, dan zult u zien, dan draait u mee op in de chaos. Maar wanneer u durft zeggen: “Ik voel aan dat dit voor mij dé weg is, dan ga ik hem.” Dan laat je dat werk of dan laat je, weet ik veel wat u zal tegenhouden, achter u en u gaat. En ik kan jullie garanderen dat in de toekomst dit voor de meeste onder u zich zal voordoen. Je zult geconfronteerd worden, of je dit nu graag hoort of niet, met feiten waar je keuzes zult moeten maken, waar je zult aanvoelen: het moet hier anders! Het kan zo niet langer! Als je dan blijft zitten, dan ga je mee in de chaos. Het is op dat moment, dat je moet zeggen: “Hier ga ik voor.” En daar moet je durven geloven in uw gedachte, daar moet je uw eigen wereld durven volgen en u niet beperken tot alles wat men u vanuit de maatschappij heeft bijgebracht. Want dan ben je lijk die schapen, die achter de leider aan lopen en wanneer de leider in het ravijn loopt, ze er allemaal mee in storten omdat ze denken dat dat de enige mogelijkheid is. En het is zo, wanneer we uw maatschappij bekijken, dat 90 % van de mensheid schapen zijn, die zo handelen, en dit vanaf de topniveaus tot aan het hele begin, door de ganse maatschappij heen. Het is niet omdat iemand zich bedekt met titels of weet ik veel wat, dat hij een lomp schaap kan zijn. Moest het niet zo zijn dat het merendeel van de mensen tot die categorie behoort, dan zou je op het ogenblik geen wereld hebben zoals hij nu is, een wereld van chaos, een wereld van ellende, een wereld die verdwijnt. Maar jullie hebben de vrije keuze: of je verdwijnt mee met die wereld, met de nodige ellende, de nodige miserie, of je zegt: “Ik ga mijn weg; ik gebruik mijn kracht, ik gebruik mijn kennis, ik gebruik wat de Oerkracht, de Vader in mij, mij biedt; ik neem het aan, ik ga ervoor, ik werk ermee”. En dan zal je zien, dan lukt dat. Dan openen zich nieuwe werelden, nieuwe mogelijkheden en dan behoor je tot de groep van mensen, die de basis zijn van de nieuwe tijd.
En wanneer je dan naar onze zijde terugkomt, dan kun je werkelijk stellen dat uw incarnatie, kosmisch gezien, zeer waardevol was. U kunt dat als mens niet inschatten. Dat hoeft ook niet. Maar als je bij ons bent, dan zul je zeggen: “Ja, dat hebben we dan toch voor mekaar gekregen.”

Vragen.

  • Regelmatig krijg ik beelden binnen via mijn derde oog. Straatjes, natuur etc. Als ik de oefening van het schouwen wil doen, blijven die beelden binnen komen, hetgeen de oefening bemoeilijkt. Hoe komt dit en wat kan ik eraan doen?

Wanneer u de oefening van het schouwen doet, zoals u zo mooi zegt, en u krijgt zulke beelden binnen, dan is het het meest interessante dat u gewoon begint met de beelden te volgen. Het is niet omdat het niet direct is wat je eigenlijk zou wensen, dat het niet functioneert. Wanner u straten, bomen, groene gebieden, noem maar op binnen krijgt, dan geef ik u de raad gewoon deze gebieden te volgen. Dan zult u op een bepaald moment tot een plaats komen waar een zekere rust, een zekere sereniteit zal aanwezig zijn en van daaruit kunt u dan weer bepaalde nieuwe gedachtebeelden opbouwen. Het willen blokkeren van hetgeen wat bij u binnen komt, moet je nooit proberen; want hoe meer aandacht u eraan geeft om iets tegen te houden wat op een schouwingswijze naar binnen komt, hoe moeilijker het zal zijn om dit weg te werken. Dus: laat het gewoon passeren, zou ik zeggen. Ga gewoon mee, geniet van de beelden en op het ogenblik dat u op een plaats komt waar rust heerst, waar sereniteit heerst, het kan ook zijn dat op een bepaald moment bepaalde figuren u aanspreken, dan kunt u op dat ogenblik dus verder werken en dit is ook gewoon weer oefenen. Na verloop van tijd zul je opmerken dat, zelfs in de beginfase, je heel snel tot uw rustpunt kunt komen. Ik denk dat dit voldoende is als eerste aanzet.

  • De oefening van het uitzenden van onze geest is niet helemaal duidelijk. Is het de bedoeling dat we hier iets aan het doen zijn en onze geest naar ergens anders uitzenden en moet dit dan bewust gebeuren of gaat het onbewust?

De oefening die u vorige maal gekregen hebt, is wel degelijk bedoeld om bewust uit te voeren. D.w.z. dat u door de oefening langzaam maar zeker in staat zult zijn via uw geest in de eerste plaats waarnemingen te doen op andere plaatsen. Dit is niet onbelangrijk. Ook wanneer je, hetgeen wat je vanavond bij gekregen hebt, daaraan linkt. Door de mogelijkheid van op andere plaatsen waarnemingen te doen, krijg je heel veel gegevens die u verder kunnen helpen in uw ontwikkeling. De volgende fase, die effectief in deze proef zit, is dat wanneer u erin slaagt, en dat kunnen jullie allemaal, waarnemingen te doen op andere plaatsen, je er na verloop van tijd ook zult in slagen op deze plaatsen eventueel wijzigingen aan te brengen waardoor bijvoorbeeld rampen kunnen voorkomen worden. Ik maak het duidelijk. Stel, je slaagt erin van – en ik blijf binnen de kennissenkring, dat is het gemakkelijkste, en het voorbeeld zal het duidelijkste zijn – je slaagt erin bijvoorbeeld, in dit geval als dame, te gaan kijken waar uw echtgenoot aan het werk is. U ziet hem duidelijk werken, u ziet hem duidelijk de handelingen doen. Op een bepaald ogenblik tijdens dat schouwen merkt u op dat hij een fout maakt waardoor er bijvoorbeeld een zwaar ongeluk kan gebeuren. Stel: de echtgenoot is bezig met moderne apparatuur, bijvoorbeeld een zaagmachine, is verstrooid en zo zaagt hij zijn vingers af. Op het ogenblik dat u aan ‘t schouwen bent en u stelt dat vast, kunt u daar ingrijpen; d.w.z., u kunt via uw schouwen en uw gedachten de persoon in kwestie, in dit geval de echtgenoot, erop attent maken van: doe uw hand weg. Gewoon door die reactie voorkom je een accident. Zover gaat dat en dit kan nog veel verder gaan in andere gevallen enzovoort, maar het is de oefening die hier telt. Nu, dit is niet aan de orde van de dag, hoor. Ik zeg het maar duidelijk want anders krijg je straks nog schrik van: als mijn man iets doet dan moet ik het in ‘t oog houden. Nee, daar gaat het niet over. Het is als voorbeeld gegeven. Dit zeg ik nogmaals duidelijk.

  • Hoe weet u eigenlijk of  het uw intuïtie is, die spreekt of dat het iets anders is?

Kijk, dat is nu juist weer wat de vorige spreker naar voor heeft gebracht. Het wetenschappelijk denken, het moet allemaal bewezen zijn. Neem mij niet kwalijk, lieve dame, het punt is hier wanneer uw intuïtie aanvoelt, dat u uw intuïtie volgt en dat u niet gaat navragen van: is het nu dit of is het nu dat. Want op dat ogenblik hebt u alles al ontkracht. Jullie zouden al veel verder moeten zijn dat zulke vragen van: is het nu mijn intuïtie of is het nu iets anders, eigenlijk al niet meer aan de orde van de dag zouden mogen zijn. U hebt al zo veel gemediteerd, u hebt zich al zo veel op het geestelijke ingesteld dat u in uzelf nu eindelijk toch wel eens het vertrouwen moet hebben dat, wanneer er iets in u opkomt dat misschien niet overeenkomt met de maatschappelijke gegevens of de maatschappelijke standaarden, dat dat wel eens uw intuïtie zou kunnen zijn, die u de juiste richting geeft. En daarbij wil ik nog zeggen, wanneer u stopt met te overdenken: is het nu mijn intuïtie of niet, zult u opmerken dat het voor u veel, maar veel gemakkelijker zal gaan. Want op het ogenblik dat u deze muren opzij zet, dan laat u een vrijheid ontstaan waardoor u nog veel meer zaken kunt doorkrijgen die u nu, door u steeds weer opnieuw in vraag te stellen, eigenlijk buiten schot houdt. En dit geldt voor iedereen: stop alsjeblieft, mensen, met steeds weer trachten te toetsen aan wat volgens uw opvoeding of volgens uw denken is, want u bedriegt uzelf van het begin tot het einde. En u sluit u af voor uw eigen geest. Dat kan nooit de bedoeling zijn.

  • Kan u de opdracht van vandaag nog even verduidelijken omdat het toch niet helemaal duidelijk was in het eerste gedeelte.

De opdracht van vandaag, en u zult het subiet mee kunnen doen als ik de oefening in praktijk omzet, is dat u via uw gedachte uw wereld opbouwt in een positieve zin. Dat u uw gedachte afsluit voor alles wat dat u meetrekt op het ogenblik in het chaotische. Door uw gedachte een positieve wending te geven op eender welk gebied, maatschappelijk, gezondheid, financieel, noem maar op, gaat u mogelijkheden krijgen en dat is de bedoeling: werken met uw gedachten. Beseffende dat uw gedachte, welke gedachte u ook gebruikt, dat dat steeds krachtsvelden zijn. Als u dat beseft, dan hebt u er alle belang bij dat uw gedachten steeds een positief gegeven zijn. Als u aan iets denkt, dat u steeds weer een positief resultaat voor u houdt. Stel, stel, u hebt problemen, laat ons zeggen, rechterlijk. De maatschappij hangt vol met wetjes, dus dat is heel gemakkelijk van rechterlijke problemen te hebben. Dan hebt u twee mogelijkheden. U kunt angst hebben voor een rechterlijke uitspraak, van alles beginnen in uw gedachten op te bouwen wat fout kan gaan of u kan zeggen: “Wat gebeuren zal, zal positief voor mij zijn en ik ga verder.” En dan zult u zien, wat er ook gebeurt, dat het eindresultaat voor u positief gaat zijn. Soms niet zo gemakkelijk in gedachtegang omdat u nogal gevangen zit allemaal in alle mogelijke vast omlijnde structuren, maar daar ook moet u zich boven kunnen zetten.

Meditatie: positief gedachtebeeld.

Mag ik jullie vragen van, voor het praktische gedeelte, jullie heel gemakkelijk te zetten, jullie te ontspannen, even trachten te vergeten weer wie of wat u bent. Het is niet onbelangrijk. Hier in deze groep gaat het er niet om wie of wat u bent. Het gaat er zelfs niet om of dat u man of vrouw bent. Deze groep is een eenheid, is één krachtige harmonie.

We gaan nu één beeld vormen, een beeld van evenwicht dat hier in ons midden zich vormt, een beeld van kracht en misschien kunnen we allemaal, hier voor ons, een prachtig mineraal voorstellen, mag een reusachtige diamant zijn, maakt niet uit. Stel u maar voor. Maar, het is helder en het schittert. Vanuit die diamant straalt het licht en ieder van ons wordt door dit licht beroerd, wordt in dit licht opgenomen. We zijn er één mee. En nu gaat u, ieder voor zich en toch als geheel, één positief denkbeeld projecteren naar onze diamant, onze gezamenlijke, harmonische, evenwichtige krachtbron. Welke gedachte het ook is, maakt niet uit; als ze maar een positieve gedachte voor u is. Het mag een gedachte zijn van: mijn gezondheid is goed. Het mag een gedachte zijn van: ik voel mij gelukkig, vul maar zelf in, maar het positieve gedachtebeeld heeft met jou te maken. We gaan niet denken van: Piet op den hoek gaat zich nu goed voelen. Nee, we blijven nu binnen dit beeld van onze groep. Elk voor zich projecteert een positief gedachtebeeld van zichzelf in deze schitterende diamant. Doe dat rustig aan. Formuleer het met uw eigen woorden, leg het daarin vast.

Nu hebben we allemaal één krachtige gedachte in het brandpunt neergelegd. Nu gaan we er van uit dat deze gedachte zijn eigen leven gaat leiden. Dat deze gedachte alles uit het geheel, waartoe het behoort, naar zich toe haalt: de lichtende kracht, de positieve kracht, de harmonie zodat deze gedachte zich voor u als werkelijkheid manifesteert, dat deze gedachte in reflectie u ondersteunt, u verder helpt. En voor sommigen gaat dit nu bepaalde gevoelens oproepen, bepaalde tintelingen, bepaalde zinderingen weergeven. D.w.z. dat voor u de werking in gang is, de kracht zich manifesteert. Sommigen gaan nu kleuren waarnemen, sommigen nog beeldvorming en zo verder, ieder op zijn eigenste wijze krijgt nu de reflectie van het brandpunt. En die reflectie brandt als het ware in uw eigen aura het beeld dat je uitgezonden hebt. Dat beeld straalt nu uit en connecteert met alles waar het mee in harmonie is. En zo heb je de eerste kleine positieve gedachte over uzelf de wereld ingezonden. Deze gedachte gaat nu haar eigen leven leiden wanneer jij ze blijft voeden. D.w.z. je blijft deze gedachte koesteren, aanvoelen en ermee omgaan als zijnde voltrokken. Voor u is deze gedachte nu werkelijkheid geworden. En u gaat zich daar ook zo naar gedragen.

We hebben dit nu gezamenlijk gedaan omdat we hier samen in groep zitten. Ik heb het een beetje technisch aan boord gelegd om bepaalde openingen voor u te creëren. U kunt nu gerust in de komende dagen dit beeld terug oproepen, dit beeld van de groep, en u kunt via het beeld van deze schitterende diamant die midden in ons aanwezig is, nieuwe beelden tot realisatie brengen, steeds weer vanuit dit krachtige licht, deze krachtige harmonie. Dit is als het ware voor jullie nu een mogelijkheid, een vertrekbasis. Het is, als het ware, voor gans de groep een lichtend amulet dat ten allen tijde bruikbaar is. Maar, ik wil er direct aan toevoegen dat je langzaam maar zeker ook vanuit uw eigen zelfstandigheid deze oefening moet gaan verder ontplooien, ontwikkelen. En daarmee bedoel ik dat, wanneer je niet u rustig kunt concentreren op de groep en op ons werkingsvoorbeeld, dat u gewoon vanuit uzelf ook de positieve gedachte steeds weer opnieuw in de kosmos moet loslaten. Want het is best mogelijk dat u tijdens werkzaamheden toch de noodzaak hebt om iets positiefs te keren voor u, maar dat u niet de mogelijkheid hebt om even u af te zonderen en tot rust te komen. Dan is het niet onbelangrijk dat u toch, vanuit uw eigen gedachtepatroon, de juiste impulsen de kosmos inzendt, u openstelt voor de juiste harmonieën waardoor u in de situatie, waarin u terecht gekomen bent, de juiste woorden of de juiste handelingen kunt naar voor brengen. Steeds weer uw gevoel volgend, positief, lichtend; al het andere, dat laat u achter u. Zo zal je opmerken dat deze oefening, langzaam maar zeker, voor u een deel wordt van uw denkwereld. Dat het voor u een werkelijkheid wordt, dat het een werktuig wordt waar u in de komende weken de basis mee kunt leggen om de verdere leringen, die u gaat ontvangen, er op te bouwen.

Dagelijks oefenen, is de boodschap. Meermaals oefenen. Och, u kunt zo‟n oefening evengoed doen wanneer u op een tram zit of achter het stuur van een auto. U kunt zo’n boodschap zelfs doen wanneer u eender welk werk aan het uitvoeren bent. De positieve gedachte, de boodschap die u de kosmos instuurt, hangt niet af van de handelingen die u aan het uitvoeren bent, hangt enkel af van hetgeen wat u laat vertrekken. En dan zult u ook opmerken dat uw geest daar heel gretig zal op inspelen, en niet alleen uw eigen geest, maar dat u door dit op te bouwen, zoals hier, ook ondersteund zult worden door de vele entiteiten die het met u goed bedoelen en die door dit handelen de mogelijkheid krijgen u positief te inspireren, u een positief aanvoelen te bezorgen, zodat u steeds weer, stap na stap, verder kunt gaan.
Want u staat er niet alleen voor. Ieder van u heeft op dit ogenblik enkele tientallen begeleiders, die het op zich nemen om u zo goed mogelijk te helpen in het uitvoeren van de opdrachten die je op avonden als deze krijgt. Dus, je staat er niet alleen voor, je hebt genoeg rugdekking, om het zo te zeggen, om op korte tijd een heel goed resultaat te kunnen boeken. Het is aan jullie om het uit te voeren.

En dan zou ik nu zeggen, laten we nu terugkomen tot onszelf. Laten we het beeld van deze schitterende diamant in ons opnemen, in ons meedragen als het werktuig dat we steeds kunnen benutten, als het bindmiddel van de groep, die we hier zijn. Maar ook om het te kunnen gebruiken, wanneer het nodig is, als individu, een stoffelijk individu, ondersteund door de vele geestelijke broeders.
En zo mogen we terug rustig tot ons eigen besef komen en in ons het weten, dat we hiermee kunnen werken, dat we hiermee resultaat kunnen boeken.

image_pdf