Magische projectie 1 – Kracht

image_pdf

1 oktober 1987

U hebt al gehoord waar we het over gaan hebben. Eén ding erbij; we zijn niet alwetend en onfeilbaar, maar over het onderwerp waarover ik spreek meen ik het een en ander te weten. We zullen dus beginnen met te spreken over magie en vooral magische kracht. Wanneer je zegt magie, dan begrijpen de meeste mensen niet waar je het over hebt. Ze voelen het als iets griezeligs. En als je de verhalen ziet die er omheen geweven worden, dan is het dat ook. Maar magie moet u zich eigenlijk voorstellen als een soort wetenschappelijk systeem, wat niet past in een normaal wetenschappelijk kader. Een kennis van mij omschreef het eens als de mathematica van de mystiek. Dan zat ie er niet zo erg naast.

De magie maakt gebruik van allerhande krachten, benoemt ze dan en maakt er demonen Goden en weet ik wat nog meer van. Maar als je het helemaal ontleed dan is het eigenlijk een systeem, dat toch ook sterk samenhangt met bv. de stand van de planeten, bepaalde sterren ook. Daarnaast de plaatsen waar je het best magisch werkt, over het algemeen plaatsen waar krachtlijnen van de aarde samenkomen, de zg. leylijnen. Ik hoop dat u er wel eens van gehoord heeft. Alles bij elkaar kun je zeggen; de magie bestaat uit een grote reeks in feite suggestieve handelingen, daarnaast uit een aantal symboolhandelingen die een psychische verandering teweeg brengen, en ten laatste; men plaatst zich buiten de werkelijkheid en komt daardoor tot het beleven van een tweede werkelijkheid, waarin men vat heeft op allerhande krachten en energieën en verschijningsvormen, die men normalerwijze niet eens zou opmerken.

Laten we in dit kader kijken naar vooral de rituele magie en daarnaast iets wat er een beetje bij hoort; zegelmagie. Je werkt met een pentagram. Waarom? Een pentagram is een krachtlijnenpatroon, dat niet alleen maar zo belangrijk is omdat het zo’n mooi symbool is, maar omdat het aangeeft hoe de leylijnen dus die langs verschillende plaatsen lopen, ongeveer elkaar plegen te snijden. Verder ontstaat er een vrije ruimte in het midden. Die ruimte is mogelijk te gebruiken voor allerhande oproepingen. Het is dan de keten a.h.w. waarin het opgeroepene blijft zitten, het kan er niet meer uit. Omgekeerd kun je het ook voorzien, meestal met de nodige wierookbekkens, van nog zo het een en ander, en de juiste spreuk. De meest eenvoudige is alpha et omega. Aanduiding van de totaal Goddelijke kracht. Daardoor ben je dan veilig voor alles wat er buiten staat. Het symbool op zich zelf, en dat is heel typerend, wordt gebruikt bij praktisch alle bezweringen. Wanneer we te maken krijgen met grootzegels bijv. dan zien we daar de zeshoekige ster voorkomen. Die zeshoekige ster bestaat uit twee elkaar snijdende driehoeken. Deze geven a.h.w. twee werelden aan, die elkaar voor een deel ontmoeten. Ik vind het eigenlijk een juiste omschrijving van wat er met magie gebeurt.

Heel veel mensen vragen zich af; ja, als ze nou al die dingen doen gebeurt er toch ook wat? Want je kunt het niet altijd zien. Laat me proberen u duidelijk te maken hoe het ongeveer in elkaar zit. Ik begin als magiër met mijzelf voor te bereiden. Ik neem nu maar aan dat alle rituele noodzaken zoals dolk, zwaard, de ponjaard, de staf etc., allemaal voorhanden zijn, zelfs het juiste graveermes, dat die allemaal voorhanden zijn, ook het gewijde krijt en de kruiden die nodig zijn voor een bewieroking eventueel. Je hebt een nieuw gewaad aan. Je hebt je daar lang op voorbereid. Je hebt meestal een paar dagen van te voren een reinigingskuur doorgemaakt en daarna gevast. Je bent dus eigenlijk al helemaal van de kaart. Je bent zoals ze dat tegenwoordig noemen; high. In deze toestand ben je overgevoelig.

Door die overgevoeligheid kun je krachten aanvoelen die je anders niet beroeren. Stel nu dat je werkt met de juiste symbolen, dan blijkt dat die symbolen samen de ruimte a.h.w. een bijzondere kwaliteit geven. Krachten concentreren zich rond de symbolen, als ze juist zijn geplaatst en op de juiste tijd worden gebruikt. U zegt misschien; ja, wat is de juiste tijd? In de eerste plaats houden we natuurlijk rekening met de stand van de zon. Bepaalde bezweringen kun je alleen uitspreken bij een rijzende of bij een ondergaande zon. Ook zijn er bepaalde nachten waarbij de stand van de maan belangrijk is; is ze vol, is ze niet vol. Nieuwe maan ook, voor zwarte magie vooral komt dat voor. Dat speelt allemaal een rol.

Dan hebben we nog de zogenaamde engelen der uren. Dat zijn er maar zeven en die lossen elkaar dan voortdurend af, dus dat is er voor hen een uur op, zes uur af en dan weer opnieuw. Dat zijn dan de namen van aartsengelen. Als je een bezwering zou uitspreken en je zou de verkeerde engel noemen, dan zou het wel eens een keer minder goed kunnen gaan. Waarom? Omdat je ene beeld hebt gemaakt van een kosmos. Je hebt krachten verzameld. Maar het beeld dat jij je maakt van de kosmos moet perfect zijn, het moet zo sterk zijn dat het deze krachten beheerst en als een parabolische spiegel a.h.w. kan richten. Want je wilt iets tot stand brengen.

Nu zult u zeggen; ja, kunnen krijttekeningen – want dat is het heel vaak op een vloer – kunnen die inderdaad altijd krachten aantrekken? Nou, dat is niet waar. Je moet bepaalde plaatsen ervoor gebruiken. Het is bv. in Duitsland en ook in Italië op vele plaatsen zo dat magische bezweringen bij voorkeur in torenkamers, of althans in hooggelegen vertrekken worden gehouden. Waarom? Omdat daar de krachtwerking sterk is. Zou je het in de kelder doen dan gaat het niet. Maar ga je bv. naar Frankrijk, naar Avignon, dan blijkt juist weer dat de grootste kracht a.h.w. zich verzamelt in kelders op een diepte van zes, zeven meter onder de grond zit daar een reeks lijnen. Die zijn dermate sterk, daar kun je van alles mee doen.

Nu moet u niet denken dat dit alles maar een sprookje is. O, u heeft allemaal wel eens gehoord van die piramidegeschiedenissen, hé? Zo van; je hebt een bot scheermes, je zet er de piramide overheen en zonder slijpen is het scherp. Je neemt de goedkoopste wijn die je hebt, zet ze onder de piramide, je laat ze zoveel tijd staan en daarna kun je het de gasten voorschenken als de beste bourgogne, of wat dan ook.

Inderdaad zijn er wel energieën. Die zijn niet zo groot, dat geef ik graag toe, maar ja, waar werken die mensen mee; piramidetjes die heel weinig massa hebben, die over het algemeen betrekkelijk klein zijn. Verder vergeten ze vaak dat die krachten alleen in een bepaald brandpunt volledig actief zijn. Maar er worden krachten in verzameld, en dat zijn gewoon krachten die van buitenaf komen, die uit de lucht a.h.w. vallen.

Als u zich nu realiseert dat er een krachtlijnennet rond de hele aarde is, dat er zelfs een groot aantal plaatsen zijn waar snijpunten plaatsvinden, waar drie, vier lijnen soms elkaar doorkruisen, dan is het toch logisch dat op die plaatsen iets bijzonders gaande is. Gaat u maar eens naar Stonehenge toe. Ik denk niet dat u tegenwoordig veel kans hebt om naar het middelpunt te gaan, maar wanneer u het kunt doen, dan moet u gaan naar het zuidelijke altaar, en als u daar alleen maar stilstaat, dan hoeft u zich niet eens in te stellen, dan wordt u door een eigenaardige spanning bevangen. Dat is nl. dat punt waarin het grootste gedeelte van de kracht samenvloeit door een aantal lijnen die zich daar kruisen. Op die manier kunt u zich misschien voorstellen dat we die krachten ook zouden kunnen aantappen.

Nu weet iedereen dat je met een spiegel bv. licht van richting kunt veranderen. Niet alle licht misschien. Als je een prisma hebt, dan kun je licht niet alleen veranderen, maar je kunt het bovendien ontleden. Wanneer ik de juiste impedimenten heb, kan ik daarmee de kracht a.h.w. op een bepaalde plaats richten, ik buig de kracht tijdelijk af. Wanneer ik dat op de juiste manier doe, ontstaat er dus een brandpunt waarin allerhande dingen mogelijk zijn. De energieën waarmee gewerkt wordt, verschillen natuurlijk nogal eens, maar als je werkelijk te maken hebt met een goed magiër – en dat wil niet zeggen dat het een goed mens behoeft te zijn -, dan zal die lang zoeken voordat die zijn sanctum, zijn heiligdom dus eigenlijk, ergens plaatst. Hij moet precies weten welke krachten er zijn en dan verplaatst. Hij moet precies weten welke krachten er zijn en dan verplaatst hij zich a.h.w. naar een wereld waarin die kracht de enige werkelijkheid is. Hij roept die kracht aan, omdat je ergens een vorm moet geven, als mens, om er wat meet te kunnen doen. En ja, dan hebben ze er later allemaal onzin van gemaakt; u hebt misschien wel eens portretten gezien van Beëlzebub en Astaroth, en de rest hé? Maar ja, dat zijn eigenlijk dingen die niet waar zijn. Die figuren bestaan gewoon niet. Die zijn inderdaad tijdens de heksenvervolging bedacht. En vaak zijn ze ook nog een beetje afgeleid van oude Goden. Zo bestaan er bv. portretten van Beëlzebub die meer doen denken aan Dagon, de oude God van de Filistijnen.

Al die kracht wordt a.h.w. werkelijkheid. Het is of dat je een nevel kunt maken die zo dicht is, dat je ze kunt boetseren. Je benoeming is niets anders dan een poging om die kracht geheel binnen het voorstellingsvermogen te brengen. Daarnaast heb je – meestal door je opvoeding – een aantal krachten waar je erg op vertrouwd. Je moet zekerheid hebben, zelfverzekerdheid. Dan zien we ook altijd weer in allerhande bezweringen namen opduiken als Tetragrammaton, Iah, Jahwe, Jachton, en nog zo’n paar, Messias, enz., tot Immanuel toe gaat dat. Dat is weer uit de christelijke periode en is, denk ik, pas gebruikt bij magische bezweringen rond 1400 voor het eerst. Al die dingen bij elkaar vormen enerzijds een supergeleider, het voorstellingsbeeld plus het verzamelen van de kracht van één plaats, en anderzijds dus een reflector. Die reflector wordt ook gemaakt door een voorstellingsbeeld. Als ik zeg; ik wil een mens genezen, en ik denk dat werkelijk intens, dan draag ik met die kracht aan de persoon die ik genezen wil een hoeveelheid levensenergie over, die waarschijnlijk het tienvoudige is van wat die normalerwijs zelf op kan nemen en ik heb gelijktijdig erin gezet; ‘genezing’, m.a.w.; normalisatie van lichamelijke functie.

Het is duidelijk dat zo iemand dan kán genezen. Doe je dat eenmaal ritueel en heel plechtig, dan zul je ontdekken dat de volgende rite eigenlijk veel minder ingewikkeld hoeft te zijn. Op den duur kan het zover komen dat je gewoon een functie leest of eenvoudig je instelt op iets, meestal een personificatie van een kracht, en dat je dan bv. fotootjes kijkt van; o ja, die moet genezen, en die moet genezen, Maar ondertussen neem je wel, die energie die uitstraalt van zo’n foto, dat trillingsgetal, over en dat betekent dat de energie aan zal spreken op dat trillingsgetal.

Dan zitten er verder nog een paar haakjes en oogjes aan, want waarom bv. zeven engelen voor de uren? Nou dat is heel eenvoudig. Omdat er vroeger zeven planeten bekend waren. Waarom vinden we het getal 5 zo vaak terug? Omdat het het getal van de mens is. Waarom zien we drie zo vaak terugkomen? Drie is voor de mens de uitvoerige openbaring, dus God in zijn tegendelen in de werking van de rede beleefd. Als je die dingen zo bekijkt is het eigenlijk heel simpel. Dat de voorbereidingen moeilijker zijn, ja, dat kan ik begrijpen. Er zullen mensen zijn die zeggen; hoe maak ik nou bv. een toverstaf. Ja, het beste gaat u natuurlijk naar een winkel in schertsartikelen, daar kunt u er een voor een koopje krijgen, maar als u een echte wilt maken dan zit er nogal wat aan vast. Want niet voor elk doel kun je dezelfde staf van macht gebruiken, dat is punt één. Die staf wordt nl. plechtig vervaardigd en gewijd. Dat houdt in dat u uw eigen patroon van verwachtingen oplegt aan het materiaal. Er zijn bepaalde dingen waar je alleen ebbenhout voor kunt gebruiken. In andere gevallen gebruik je een stok van eikenhout. Er zijn ook stokken die je maakt van essenhout. En zo zijn er dus duizend en één verschillende mogelijkheden.

Het maken van de staf begint als volgt; het hout wordt bewierookt en gewijd, daarna wordt het met van te voren gewijde instrumentjes, met de hand in vorm gebracht die het hebben moet. Daarna wordt daarover een hele litanie gelezen, want de krachten die je ermee wilt beheersen moeten in het hout worden gelegd. Dan moet je ze ook nog bevestigen, en dan ligt het er weer aan wat je wilt. Bij ebbenhout bv. gebruikt men meestal zilver, bij eikenhout gebruikt men zowel goud als koper, en als je essenhout gebruikt, dan gebruik je alleen koper en bij voorkeur geelkoper. Die koperen banden moet je ook maken. In die koperen banden worden de tekens van de dierenriem, en op de derde band de namen van de krachten die je als je beschermer beschouwt. Wanneer dit gebeurt, wordt de staf zorgvuldig gereinigd. Dat mag niet zomaar gebeuren, zo-even onder de kraan, nee, daarvoor wordt speciaal gewijd water eroverheen gesprenkeld. Vervolgens wordt het met een doekje, en dat moet “zij” zijn, natuurzij, schoongemaakt. Daarna kun je het inwikkelen, hetzij in zijde en daarna bv. in fluweel of vilt, of in een speciaal soort fluweel. Het geheel wordt in een kistje gelegd waar het alle licht en alle invloeden a.h.w. beschermd is.

Wanneer je eenmaal begint met een plechtigheid dan zul je de staf van macht alleen dan hanteren wanneer je jezelf gereinigd hebt, purificatie, dus baden en nog wat andere dingen, je hebt voorbereid en gekleed bent in een totaal nieuw gewaad. Ze zeggen wel eens; ja, dat zijn maar viezerikken die tovenaars, want dan lopen ze met alleen een superlang hemd aan. Maar ja, als je die hele garderobe elke keer moet vernieuwen, is het veel te kostbaar, en zo’n hemd kun je vele malen dragen als je maar zorgt dat het dus schoon blijft. D.w.z. zat zwartmagiërs dus meer nodig hebben, want die brengen meestal bij de bezwering een bloedoffer, en als er spatjes opzitten is het de volgende keer niet bruikbaar.

Wat doe ik dan, zult u zich afvragen. Wel, ik heb van te voren de plaats waar ik werken wil voorbereid. Ik heb heel waarschijnlijk een of andere grimoire, of anders zelf geschreven bepaalde invocaties, incantaties. Die liggen dus klaar, daar hoef ik niet meer aan te komen, daar kan ik zo naar kijken. Verder heb ik wanneer ik gebruik maak van een pentagram of een andere figuur, die figuur aangebracht. Is het een bezwering dan moet ik altijd zorgen dat ik beveiligd ben. Een van de manieren die het meest gebruikt wordt zijn drie afzonderlijke cirkels, die elkaar net raken, u weet wel; net zoals bij een puzzeltje, zo’n letterpuzzeltje. Dan wordt één daarvan in het bijzonder met een randschrift voorzien. De tweede wordt met een aantal bezweringstekens gemerkt, meestal zijn dat tekens van de eerste en de tweede orde van de zon, plus een planeet die de dag heerst, plus de planeet die het sterkst aan de hemel staat. Nou, en de derde ring dat is eigenlijk een ring waar je alleen maar reukwerk in verbrand. Die wordt eenvoudig afgeschermd door er een paar lampen op te plaatsen met geparfumeerde olie. Ja, niet wat u in de winkel kunt kopen, hoor, want er zijn ook nog allerhande dingen bij. Dan werk je dus voor een oproeping. Daar waar de tekens staan heb je in feite het brandpunt van je kracht bepaald, daar is energie aanwezig en daar is, zeg maar, een astrale verdichting mogelijk. Daardoor kunnen hier figuren verschijnen. Omdat er ook door lekken van kracht buiten je verschijnselen kunnen optreden, is het belangrijk dat jezelf in die ene cirkel blijft. Vanuit die cirkel kun je dan net voldoende doen om bijv. de wierook die je gebruikt, of, het reukwerk moet je eigenlijk zeggen, want er is maar zelden alleen wierook bij, er regelmatig in te gooien.

Nu is het wonderlijke dat als daar eenmaal een figuur ontstaat, de mensen er aan denken als een afzonderlijke kracht. Dat is het eigenlijk niet. Het is een fragment van mijn eigen denken plus een hoeveelheid energie die ik heb samengebracht, zeer waarschijnlijk zowel uit de astrale wereld, als in ieder geval uit eigen wereld. Wanneer dit gebeurt zult u ook ontdekken dat het in de rest van het vertrek aanmerkelijk killer wordt, en dat als je overal thermometers neerhangt, de temperatuurdaling per plaats geheel verschillend is. Zou je dan ook nog een thermometer in je eigen cirkel hebben liggen, dan blijkt dat die daar gelijk blijft. Zou je er een in de oproepingscirkel zetten, dan blijkt dat die daar ongeveer een graad of 3, 4 Celsius stijgt.

Bij het reukwerk zult u over het algemeen zien dat de temperatuur gelijk blijft, of zelfs een graad, anderhalve graad daalt. Dat is doodgewoon de energie die daar is. Het is voor een deel ook warmte-energie die tijdelijk wordt omgezet in een andere vorm. Nou goed, dan heb je die figuur dus opgeroepen, en je geeft die figuur zo’n opdracht. Bv.; ga naar Jansen in Kaapstad en zeg hem dat ie verstandig moet zijn. Jansen is er niet, is niet in Kaapstad, je hebt de verkeerde opdracht gegeven. Komt hij terug, leutert hij het tegen mij af, want de opdracht moet vervuld worden. De kracht heeft een functie, deze functie moet noodzakelijkerwijze plaatsvinden, anders kan de kracht zich niet ontbinden en ontstaat een explosief effect.

Dat is voor sommige zwartmagiërs wel eens verkeerd afgelopen. Die hebben een of andere demon bezworen, mogelijk zat er iemand uit een duistere wereld ook bij, maar dat is niet eens helemaal zeker, en die hebben ze een opdracht gegeven; je gaat daar en daar naar toe, en je dood die mens. Maar wat blijkt? De uitstraling van die mens is onaantastbaar, die is voor deze kracht niet te doordringen. Hij moet toch ergens naar toe, dan gaat ie terug naar zijn baas en wat is dan de enige manier om de zaak te ontladen? Doden. Dus dan wordt de magiër zelf het slachtoffer van de opdracht die hij aan de zg. demon heeft gegeven.

Dat is iets wat je bij alle magie eigenlijk goed in de gaten moet houden; er is altijd een directe binding tussen datgene wat u uitzendt en de taak die u daaraan hebt opgelegd. Die taak móét vervuld worden. Als u iets goeds wenst, nou ja, dan kan het alleen maar gelukkig aflopen. Als u zegt; nou, geef die ander nou eens een hele hoop geluk, en die ander is niet te bereiken; hup, bom, terug, net als een elastiekje, ” en we gaan….. Hé, wat zijn we ineens gelukkig”.

Maar aan de andere kant; wanneer je wat kwaads doet of je wilt iemand iets ontnemen, zorg ervoor dat je weet waar je mee te maken hebt als je hem naar iemand toestuurt. Er zijn wel methoden, vooral in de groene magie, waardoor je voor een deel dat effect kunt omzeilen. Dan zijn de ontladingen er wel, maar je hebt er dus een afleiding voor geschapen en heel vaak is dat dan een beeldje dat over het algemeen bij een licht of bij een vuur wordt geplaatst. In Afrika bij voorkeur in de nabijheid van een vuurtje dat brandend wordt gehouden, totdat men weet of de toverkunst gewerkt heeft.

Maar goed, laten we zeggen; u bent klaar, en die entiteit, die kracht is er nog. Nou kunt u niet zeggen; “nou, het is afgelopen”, want dat is niet voldoende. U moet werkelijk in gedachten dat geheel ontbinden. Daarom blijkt dat bij praktisch alle magische rituelen als een belangrijke afsluiting de heen-zendings-formule wordt gebruikt. Het is een beetje een germanisme maar er is weinig aan te doen, want er bestaat geen beter woord voor in het Nederlands. Laat ik zeggen dat ik een kracht heb opgenoemd – ik verzin maar een naam’ “Agatron”. Dan zeg je nu; nou Aggie, we zijn klaar. Maar dan zeg je; in de naam van degenen die ik heb aangeroepen om u te doen verschijnen te weten – en dan som je al die namen op – zeg ik tot u; ‘ ik dank u voor de taak die u hebt volbracht, ga heen in vrede en laat mij en de mijnen gerust’. En desnoods herhaal je dat nog een keer. Pas daarna wordt, als je met een cirkel werkt, de cirkel verbroken. Pas daarna leg je eventueel het zwaard, de ponjaard, de dolk, of wat je gehanteerd hebt als machtsmiddel, of de staf, terzijde.

En eerst daarna zul je ook beginnen met de z.g. reiniging. Dat zijn een paar gebaren. Meestal doe je dat gewoon door wat speciaal gewijd water rond te sprenkelen, en eventueel een bepaald reukwerk te verbranden. Dat lijkt heel veel op die Adyar-wierook die u ook hier wel kunt kopen, en die bij theosofen geloof ik, nogal in trek is. Wanneer je dat doet, ga je daarna éérst jezelf weer helemaal ontdoen van alles wat je hebt. Als je nog een ring van macht hebt gebruikt, dan wordt ook die ring weer opgeborgen. De stof wordt opgeborgen. De stof wordt opgeborgen, de wapens worden weer in hun omhulsel gebracht, meestal ook weer uit fluweel gemaakt. Alles wordt weggeborgen, lichtdicht. Het gewaad wordt uitgedaan en als je een douche hebt, ga je douchen of anders spoel je je in ieder geval goed met water af, zodat je helemaal schoon bent. Pas daarna kun je gaan rusten.

Als raad geeft men over het algemeen; wanneer u een magische bezwering hebt volbracht waarbij onthouding, en dat wil dus zeggen vasten of bijna vasten, noodzakelijk was, drink een slok wijn, kennelijk om aan te sterken en even bij te komen, en wacht een drietal uren voordat u gaat eten. En dat is heel begrijpelijk. Kijk, u bent zelf helemaal opgeladen. Uw zenuwstelsel is in de war, en d.w.z. dat uw spijsvertering ook niet precies weet hoe de zaak in elkaar zit. Dus wanneer je nou heel langzaam die dingen neemt, dan wordt het beter.

 Het is duidelijk dat altijd het opwekken van kracht het meest belangrijke is. Die kracht kun je je nooit voorstellen. Iemand die kracht wil opwekken, ook buiten alle magie om, moet niet bezig zijn met de wereld, of; ” ik móét kracht hebben”. Die moet ontspannen zijn. Die gaat zitten en die stelt zich voor dat de kracht a.h.w. rond hem is. Dan concentreert hij zich op de kern van zijn eigen wezen, totdat hij voelt dat steeds meer kracht en licht wordt, en dán heeft hij inderdaad die energie en dan kan hij opstaan en zeggen; in de naam van de Almachtige; ik genees. Dan is er kracht, want hij heeft die kracht eerst in zichzelf opgewekt, hij heeft zich opgeladen.

Wanneer je veel te maken hebt met mensen die een beetje in de puree zitten, – soms is het zelfs instant-puree in de moderne tijd -, dan is het verstandig om dat opladen regelmatig te doen. Ik geef u even een paar simpele tips. In de eerste plaats; voor u gaat slapen, ook wanneer u geen hond hebt om uit te laten, zoek ergens een rustige weg waar de lucht zo weinig mogelijk vervuild is, en reguleer uw ademhaling naar uw hartklop, en wel zodanig dat u op ongeveer vijf polsslagen tot tien polsslagen – dat kan verschillen – één ademhaling hebt. Wanneer u dat hebt gedaan, gaat u heel rustig pitten, en als u ‘s morgens wakker wordt, frist u zich natuurlijk eerst even op zodat u werkelijk wakker bent, en dan gaat u eventjes, al is het maar vijf tot tien minuten, meer is niet nodig, gaat u werkelijk rustig zitten. U probeert eventjes gewoon nog niet bezig te zijn met de dag of met de dromen van vannacht. U laat gewoon die kracht in u komen.

Het verstandigste is, als u dat zittende doet, om de handen met de palmen naar boven te leggen. Dat heeft de bedoeling dat u a.h.w. ontvangt. Voor uzelf is het een gebaar dat beter werkt over het algemeen dan gevouwen handen, of de handen met de handpalmen tegen elkaar. Wanneer u die kracht wilt ontvangen dan kunt u voeten kruisen. De armen nooit, dat heeft te maken met de levensstromen in uw eigen lichaam. Altijd moet u zich realiseren;” Ik moet rustig zijn. In mij is de kracht. De kracht verzamelt zich in mij. Ze wordt in mij langzaam maar zeker tot een lichtend geheel. Ik kan a.h.w. voelen dat er een hele bal van kracht in mij is”. En als je dat gevoel hebt zeg je tegen jezelf; het zal een goede dag worden. Je staat op, je gaat eventueel lekker ontbijten (tenzij u natuurlijk te laat bent en naar de baas moet). En begin uw dag niet met overmatige inspanning. Begin niet meteen daarna te yoggen, want het enige wat u dan overhoudt is “hurt”; yog-hurt. Pijn.

Wanneer u met de mensen te maken hebt, denk niet aan uw kracht, denk aan de mensen. U zult tot uw verbazing ontdekken dat u eigenlijk een eigenaardige, – anderen zullen zeggen – suggestieve uitstraling hebt. U hebt dan op een hele simpele manier eigenlijk iets gedaan wat bij de magie hoort. U bent in de eerste plaats een soort reiniging, die ademhaling hé, dat is toch ook meteen de longen even vrij maken van alle rook en kwalijke odeurtje en geurtjes en wat er verder meer is. Dan hebt u dus u ontspannen. U hebt uw hele bewustzijn eigenlijk alleen al door dat te doen toch al een beetje op die kracht gericht. In de slaap werkt dat natuurlijk door en dan hebt u dat ‘s morgens voor u zelf nog eens sterk en suggestief a.h.w. bevestigd.

Hierdoor bent u afgestemd op energie, op kracht. En nu normaal verder gaan betekent alleen maar hetzelfde als wat de magiër doet, wanneer die ondertussen nog even wat kolen op het houtskoolbekken moet gooien en dan, laten we zeggen ravenbek en steenkruid, en alles door elkaar gehusseld er over heen strooit als het een slechte bezwering is. Dan hoef je niet eens een duivel te zien, dan ruikt het zo al vervelend. Dus u hebt eigenlijk een begin gemaakt met iets wat magie is. De grote moeilijkheid voor de meeste mensen is niet dat opwekken van die kracht. Als je dat een tijdje oefent, dan kun je het allemaal, maar je moet ook nog vorm geven aan de dingen. Je moet a.h.w. een andere wereld scheppen, die zo met de jouwe verweven is, dat de werkingen van kracht die in je bestaan, die je in die wereld veel duidelijker ervaart, in je eigen wereld werkzaam kunnen zijn. Dat is overigens iets waar we een volgende keer nog een heel betoog aan moeten wijden, dus ik zal er niet te ver op ingaan.

Impedimenta hebt u alleen maar nodig wanneer u geen zelfvertrouwen hebt. Bent u een gelovig christen, gebruik een kruisbeeld voor mijn part, of, als je heel erg vroom bent geweest in het verleden en je hebt een rozenkrans die nog door de paus gewijd is, hang dat ding om je nek, kan op zich geen kwaad. Dingen waar je vertrouwen in schept zijn in zichzelf machtsmiddelen omdat ze je gevoel, en daarmee je uitstraling, bepalen en beïnvloeden. Denk nooit; dat zal niet gaan. Zeg ook nooit; dat zal zeker gebeuren. Dat zijn menselijke overwegingen. Je moet voelen dat het zo is, het moet een innerlijke zekerheid worden, dan pas is de kracht juist gericht, wordt de kracht juist opgenomen.

En dan nog een laatste stukje voor deze inleiding. Ik heb u in het begin het een en ander verteld over leylijnen. Je kunt het heel vaak zien, omdat men bewust of onbewust tot ongeveer 1800 kerken juist heeft geplaatst daar waar die Leylijnen lopen. In de oudheid wisten die priesters ook van wanten hoor, op velerlei gebied, niet alleen dit. Het is natuurlijk niet zeker of er bij een leylijn in de buurt loopt, maar de kans is betrekkelijk groot, omdat, als we niet de sterkste, de hoofdlijnen nemen maar het eenvoudige raster, gemiddeld tussen twee leylijnen een afstand ligt van ongeveer 1200 meter. Dus altijd dicht genoeg bij u in de buurt. Als u zich daarop instelt, trekt u die kracht vanzelf wel naar u toe.

Ik geef u niet de raad om, zoals de heksen eens deden, op een driesprong uw magisch werk te gaan verrichten; er is altijd wel een automobilist die niet uitkijkt en dan kunt u aan onze kant verder studeren. Zoek een vertrek dat rustig is. Dat betekent niet dat het niet aan de straat mag liggen, maar er zijn nu eenmaal plaatsen die rust uitademen. Dat is voor u de meest juiste plaats, want waar die rust voor u heerst, zal uw eigen instelling en uw eigen uitstraling in het geheel kunnen domineren. Wanneer u eenmaal een plek hebt gekozen en het is enigszins mogelijk; houdt ze daarvoor. Dus niet; Mien zet de box met de baby even weg, want ik ga magie doen. Dat lukt toch niet.

Voor de ruimte die u nodig hebt, wanneer u niet werkt met rituelen waarbij pentagrammen e.d. nodig zijn, en u ook niet teveel met reukwerken bezig bent, zou ik u de raad geven; zorg dat u een ruimte hebt van twee vierkante meter, meer hebt u niet nodig. Tenzij u met assistenten wilt werken, dan hebt je natuurlijk meer nodig. Zorg dat u op die plaats de voor u belangrijke dingen bewaart. Hebt u dus gekozen voor een kruis als een machtsteken, bewáár dat kruis daar, maar zorg dat het alléén onthult wordt wanneer u werkt. Hetzelfde geldt voor al het andere wat u gebruikt. Ook als u een magische stok maakt en alles erbij, bewaar ze daar. Zorg dat u er altijd een kastje hebt. Dat kastje kunt u dan gebruiken om al die dingen in weg te bergen en zorg er ook voor dat er geen ander komt, want als je vrouw stof gaat afnemen dan kun jij weer opnieuw beginnen met alles te maken en te wijden.

Een goede raad als u ooit aan zegels denkt; probeer te krijgen houtvrij geschept papier, smetteloos wit, en als het kan lamsperkament, dat is erg goed om op te schrijven, en zorg verder dat u in staat bent om te graveren. Gebruik een paar plaatjes metaal, dat gaat via goud en zilver tot lood toe. Dat kunt u allemaal uit boekjes krijgen die op het ogenblik toch nog wel overal zo’n beetje gepubliceerd. Wilt u met magie werken, onthoud één ding; als je werkt met elektriciteit pas je op, ben je erg voorzichtig, omdat je geen schok wilt krijgen. Magie is hoogspanning van een energie van andere kwaliteit. Wees nog veel voorzichtiger want de schokken zijn niet om ze eenvoudig opzij te leggen. Die zijn zo groot dat u dagenlang in de waar kunnen maken.

En ten laatste; begin niet aan deze dingen omdat het wel eens leuk is om het ook te proberen. Als u er mee wilt beginnen, dan moet u bereid zijn om er enkele jaren aan te besteden, want het is een leerproces. Ook in de magie geldt; al doende leert men. Al is het alleen maar dat men zichzelf beter leert kennen en daardoor duidelijker gaat begrijpen waar zijn grenzen liggen. En als u denkt; dit ligt aan mijn grens, doe een stap terug.

Zo, dat was de inleiding. Ik heb geprobeerd u duidelijk te maken wat er ongeveer voor krachten een rol spelen. Ik heb er geen demonen bijgehaald en ook geen engelen. Natuurlijk kunnen wij uit de geest u helpen. Er zijn bepaalde natuurgeesten die soms kunnen optreden als helpers. Er zijn zelfs krachten uit het hoge licht en uit het diepe duister, die ook wel eens op kunnen treden als helpers, maar u zelf bent en blijft altijd beslissend. Reken niet op uw helpers, reken op uzelf en de wereld die u voor uzelf schept, om zo krachten te kunnen bundelen en te kunnen richten.

image_pdf