Mierengedrag

image_pdf

11 september 2012

Graag wil ik nogmaals jullie eraan herinneren dat je moet beseffen dat de geest niet alwetend en onfeilbaar is. Het is toch belangrijk dat dat af en toe  nog eens goed naar voor wordt gebracht en dat wij het appreciëren dat u uw eigen mening vormt, dat u uw eigen proeven neemt en dat het beter is soms als mens even tegen een muur te lopen dan niets te proberen. Dus ik hoop tot dit voor iedereen nog steeds aanvaardbaar kan zijn, en dan zou ik vanavond met jullie graag verdergaan op het terrein van de ontwikkelingen, die mogelijk zijn voor een groep, maar ook als individu.
En daarom wil ik vanavond met jullie praten over mieren. Nou iedereen van u kent wel mieren en heeft in zijn of haar leven toch al met fascinatie staan kijken hoe een mierenkolonie gestructureerd is. Hoe zij eigenlijk bijna op een militaristische wijze functioneren. Wanneer we het nagaan, dan zien we bij de mieren dat alles maar ook alles tot in de kleinste detail georganiseerd is en dat geen enkele mier van zijn of haar taak afwijkt. Dat geen enkele mier als het ware vragen stelt waarom dat dit zo is. We zien dat de soldaten bij de mieren zonder enig nadenken, wanneer het nodig is, zich opofferen voor de rest van de kolonie. Wij zien dat de werkers bijvoorbeeld driemaal hun eigen gewicht versleuren om toch maar het resultaat te behalen dat door de mierenkolonie voorop is gesteld.
Waarom, vrienden, breng ik dit op een avond als deze naar voor? Wel, heel simpel, omdat de meeste mensen leven zoals mieren en, neem mij niet kwalijk dat ik het zeg, zelfs de leden van deze groep hebben de neiging dit patroon te volgen. Waarom? Dat is heel simpel. Het is u bijgebracht van bij uw geboorte. U moet passen in de maatschappij. U moet functioneren binnen de maatschappij zodat de maatschappij kan blijven existeren, kan blijven verder bestaan op de basissen, die al zeer oud zijn. Weinigen onder u, en dan bedoel ik de ganse mensheid, stellen zich vragen: waarom? Dat een mier niet de vraag stelt ‘waarom sleur ik hier driemaal mijn eigen gewicht of waarom offer ik mij op voor de ander?’ dat is nog aanvaardbaar. Maar dat de mens zich zo gaat gedragen, dat de mens in zijn leven zich gaat bewegen zonder zich af te vragen ‘waarom doe ik dit, wat is het doel daarvan?’ dat is naar de mensheid toe zeer bedenkelijk.
Want als u uw maatschappij van heden bekijkt, dan verschilt zij echt niet veel van de maatschappij van 2000 jaar geleden. De Romeinse maatschappij van toen was ook redelijk ver geëvolueerd zoals de uwe. Oké, er zijn verschillen. Maar de essentie verschilt niet. U zult dadelijk zeggen: “Ja, maar toen werden de slaven gebruikt en toen moesten de mensen dit en dat en zij hadden geen keuze.” Als ik naar de huidige maatschappij kijk, wat is het verschil met de mens, die alle dagen naar zijn bureel holt of naar zijn fabriek? Is dat geen slaaf? Heeft deze de vrijheid? Kan deze zeggen: “O, ik doe het niet meer.” In jullie gedachtegang, jullie mierengedachte, om het zo te zeggen, niet. Want dan ga je direct zeggen: “Ja, maar dan kun je niet leven. Dan heb je geen inkomen. En je moet een inkomen hebben.” Die slaaf van het Romeinse Rijk was soms vrijer dan de vrije arbeiders van nu, want velen hadden het zeer goed. Het is zeer moeilijk vergelijkbaar.
Maar waar ik naartoe wil, is het volgende: Wanneer jullie als groep en ook individueel spiritueel verder willen ontwikkelen, dan wordt het tijd dat u gaat stilstaan bij alles wat u doet. Dat u daar vragen gaan bij stellen. Deze groep heeft een zeer goede eigenschap, dat hebben we al opgemerkt, niet alleen in de bijeenkomsten, hieraan voorafgaand, maar ook tijdens de rustperiode, hoe deze groep dus gefunctioneerd heeft en hoe praktisch ieder lid van de groep eigenlijk zich tracht één te voelen, omkaderd te voelen rond de aarde, de natuur, rond de grote moeder. Het is een beetje een moderne uitdrukking maar er zit een evolutie van denken, en dat is niet alleen hier voor deze groep maar bij velen, dat er een oermoeder is vertegenwoordigd door de aarde, waarin alle krachten en mogelijkheden aanwezig zijn. En dat klopt. Dat is zo. Het oude en zelfs nog hedendaagse godsdienstige denken van: er is een mannelijke god, die alles overheerst en die iedereen onderdrukt, dat sterft langzaam maar zeker uit. Ondanks de erupties, die je overal ziet, ondanks het feit dat de oude religies zich trachten te handhaven, de ene al sterker dan de andere. Maar wanneer u rondom u kijkt, dan ziet u dat al wat monotheïstisch godsdiensten is, zich op het ogenblik aan het vernietigen is. En degene die het meeste voorop loopt, dat hoef ik niet te zeggen, dat is de islam. De islam, die zich op het ogenblik zeer sterk heeft verspreid maar zichzelf door alle mogelijke machtsstrijden en moordpartijen wereldwijd naar de ondergang werkt.
Maar goed. Neemt het christendom in zijn verschillende facetten, of je nu het katholicisme neemt of je neemt het protestantisme of je neemt andere sekten, zij zijn zichzelf ook aan het vernietigen. Maar dat is niet direct ons probleem. Laat dit tot de mierenmaatschappij, om het zo te zeggen, behoren. Stoor u daar niet al te veel aan.
Wat voor u belangrijk is, is dat u de vrijheid kan ervaren om uw eigen ontwikkeling, uw eigen geestelijke ontwikkeling te gaan. Maar dat is niet zo evident in een maatschappij als degene, waar u zich nu in bevindt. Want u bent nog altijd sterk geprogrammeerd. Misschien groeit er in u een kleine opstand om te zeggen dat dat  eigenlijk toch niet zo is. Maar neem van mij aan dat de meesten onder u nog niet in staat zijn om de oude lasten, waar je in ontwikkeld bent, zomaar los te laten. Nochtans, nochtans krijg je langzaam maar zeker de mogelijkheden om er toch iets aan te gaan doen en het idee van ‘het kan niet anders’ voor uzelf te ontrafelen en te komen tot een totaal ander concept van wat de maatschappij is, waarin u nu functioneert.
En dit is nodig. Waarom is dit nodig, vrienden? Wel, heel simpel, u ziet rondom u hoe alles meer naar extremen gaat. Het fanatisme neemt op alle terreinen toe. Je gaat een massa individuen krijgen, die daarin meegaan en je gaat zien dat dit tot een, ik druk mij zacht uit, moderne ondergang, wereldcatastrofe, wereldoorlog is niet meer de juiste benaming, maar wereldwijd zie je dat dit de mens ertoe aanzet zichzelf te vernietigen. En dat is een deel van de evolutie, die bezig is. Dat is iets wat men u vroeger al meermaals heeft aangekondigd, dat Aquarius niet die hele brave heerser is, die met zachte hand de zaken zal omkeren. Integendeel. Het is juist daarom dat wij trachten jullie de inzichten bij te brengen hoe het op een andere wijze wel mogelijk is, ondanks dat u op dit ogenblik nog volledig, om mijn voorbeeld weer aan te halen, in een mierenstructuur u beweegt, gedraagt.
Een van de zaken, die een aanzet zouden kunnen zijn voor jullie, is niet alleen de vraag: “Waarom doe ik dit, waarom ben ik hier?” maar ook het punt van: “Ik ga nu eens juist andersom doen dan wat ik gewoon ben.” Dit is niet zo een gemakkelijk oefening. Antwoorden op de vraag: Waarom leef ik? dat is voor jullie simpel. De meesten hebben daar voor zichzelf al een kant-en-klaar antwoord op. Het feit alleen al dat u zich met spiritualiteit bezighoudt, betekent heel veel, dus daar ga ik vanavond mij niet teveel mee bezig houden. Dit wil niet zeggen dat het voor u niet belangrijk is. Dat u daar niet meer mee bezig moet zijn, integendeel. Hoe verder u voor uzelf kan doordringen waarom u leeft, waarom u iets doet, hoe beter. Maar om te kunnen ontsnappen aan uw mierenstructuur, is het soms van belang om bepaalde patronen te breken.
Sommigen onder u zullen van muziek houden, luisteren graag naar muziek en misschien gaat u daarop dansen, gaat u daarop bewegen volgens het ritme van de muziek. Ik denk dat dit voor ieder van de aanwezigen dus begrijpbaar en volgbaar is. Maar wat u waarschijnlijk nog nooit in uw leven gedaan hebt, is naar muziek luisteren en u tegen het ritme van de muziek gaan bewegen.
Als u een bepaald ritme hoort, dan gaat u in dat ritme bewegen. U zou gewoon eens moeten proberen anti-ritmisch te bewegen, om het zo te zeggen. Je gaat opmerken dat dit niet evident is, dat dit zelfs zeer moeilijk is. Maar ik kan jullie daar wel een resultaat van zeggen. Wanneer u probeert om juist tegen het ritme in te gaan en u houdt dat voldoende lang vol, laat ons zeggen tussen de 10 en de 15 minuten, dan gaat u opmerken dat u zich vrij gaat voelen. Er gaat een heel eigenaardig gevoel bij u ontstaan. Een gevoel, dat u niet kent omdat u tegen het ritme in gaat van wat u eigenlijk gewoon bent. U gaat u vrijer voelen en het gaat een ideale vertrekbasis zijn voor bijvoorbeeld een zeer waardevolle meditatie of een zeer waardevolle ontspanning.
Dit klinkt misschien heel gek. U heeft er misschien nooit bij stilgestaan maar ik raad ieder van u aan, die iets muzikaals in zich zitten heeft, om dit uit te proberen. En dan gaat u opmerken dat juist doordat u tegen het ritme in gaat, een soort bevrijding ervaart. En het is daar dat ik met jullie naartoe wil. Och, u kunt dat met vele andere zaken, hé, maar muziek is een van, of klanken zijn een van de zaken, die voor de mens toch het meest aanspreken; en ik kan hierbij zeggen, lieve vrienden, dit is ook een van de meest geheime sleutels in magie. Weinigen beseffen dit, weinig weten dit. Want de meesten denken – en vooral naar de buitenwereld toe is dat nogal geëxponeerd – dat in ritme en magie, dat daar een opzweping in zit enz. Dat klopt. Maar dat is geen magie meer. Dan krijg je een soort bezetenheid, een niet meer kunnen hanteren van de krachten, die ontstaan. Maar de echte magiërs, zelfs durf ik zeggen – en ik heb daar een beetje toch de kennis omdat ik er ook een geweest ben – de voodoo, de echte voodoo, niet degene die u kent maar de verborgen voodoo, gebruikt dezelfde wijze, het anti-ritme. Dit is weinig gekend. U zult daar ook weinig over vinden omdat dit een van de grote geheimen is van deze krachtstructuur. In Goena Goena krijg je hetzelfde.
Wanneer u een film ziet of een boek leest daarover, dan zult u lezen: en de tamtams gingen en het ritme zweepte de krijgers op, dat is juist. Maar dat is geen magie. De echte Goena Goena gebruikte het anti-ritme omdat zij heel goed beseften dat zij zich moesten distantiëren van het grote geheel, waar iedereen onder viel. Je kunt geen resultaten halen wanneer je meegaat in de massa, in de stroming van de massa. Want als je  in die stroming zit, dan heb je het zelf niet meer in handen.
Het omgekeerde is wel waar. Als je daarover nadenkt, dan moet je voor uzelf eens gaan uitzoeken: waar zit ik eigenlijk het meeste aan vast. Waar kan ik in mijn leven eigenlijk  het minste onderuit. Och, ieder kan dat voor zichzelf wel bepalen. En probeer dan eens heel rustig juist het tegenovergestelde te doen. Voer dat gewoon uit. En je zal opmerken dat niet uw wereld instort, dat je niet vernietigd wordt, om het zo te zeggen, maar dat  je juist de krachten en de mogelijkheden gaat bereiken, die je anders nooit zou bereiken of ontdekken.
Ik weet dat, wat ik hier naar voor breng, dat dit zeer moeilijk is, zeker in het beginstadium. Maar eens dat u – en ik raad de meesten onder u aan het te proberen via klanken en dan over te gaan naar andere zaken in het leven – eens dat u de sleutel hebt, het gevoel hebt ervaren van: dit is de bevrijding, kan je verder. Je gaat ook opmerken dat je, door dit te realiseren, u in harmonie stelt als het ware met de oermoeder van de aarde. Dat u in harmonie komt met de waarden, de echte waarde, die deze moeder inhoudt, de echte krachten. Als ik het zeer cru zeg, wanneer u dit realiseert, dan doet u voor uzelf, ik zeg wel voor uzelf, dat is heel belangrijk, wonderen. Begin niet, want dat zou een grote fout zijn, dit dadelijk naar buiten uit te dragen en te zeggen: “Kijk, dit is een mogelijkheid.” Op het ogenblik dat je dat doet, ga je zoveel krachten tegen u oproepen; dat u dit niet meer gaat beheersen. Er is geen enkele magiër, die gaat staan roepen: “Ik ben de magiër, en als we het zo doen, dan hebben we dat resultaat.” Want deze mens weet dat, als hij dit zou doen, hij op de kortste keren, in deze tijd zouden ze misschien niet direct zijn hoofd eraf hakken, maar zouden ze hem misschien in een instelling steken en plat spuiten. Het is maar welke tijd dat je leeft. Doe dit dus niet.  Werk er voor uzelf aan. Werk er zelf mee en wanneer je aanvoelt, dat is niet onbelangrijk, dat er anderen zijn, die op eenzelfde golf denken en leven, dan kun je komen tot uitwisseling. Dan kun je zeggen: “Kijk, we kunnen een soort opbouw doen van leraar naar leerling.” Maar het mag nooit de bedoeling zijn dat je dit openbaar naar iedereen toe gaat brengen. Want dat zou juist het omgekeerde effect ressorteren dan wat we nu proberen hier in deze groep en voor jullie waar te maken.
En het is omdat op vele plaatsen velen dit proberen, dat zij de eenheid gaan ervaren met de moeder, als het ware, dat je een omkadering krijgt die het mogelijk maakt dat deze nieuwe gedachte, deze nieuwe mogelijkheden, zich langzaam maar zeker in de komende honderden jaren, dus veel langer dan één mensenleven, zullen opbouwen en verspreiden; en uiteindelijk als resultaat zullen hebben dat dit de gedachtewereld, de bewustwordingsontwikkeling van ‘Aquarius’ zal inhouden.
Want neem gerust aan, vrienden, Aquarius is niet degene, die zegt van vandaag op morgen: “Het is anders.” Aquarius is degene, die alles zijn gang laat gaan. Die het water over gods akker laat lopen, maar die langzaam maar zeker overal zijn zaadjes plant en veel geduld heeft. Het is een feit dat deze evoluties en deze nieuwe mogelijkheden, die aanwezig zijn, zullen leiden tot wat men u ooit al eens verteld heeft ‘een gouden periode’ op deze aarde. Maar goed. Dan zijn jullie misschien al terug geïncarneerd of dan zien jullie het vanuit onze zijde, maakt niet uit. Maar een landbouwer, die zaait en zijn zaad snel wil zien opgroeien, maakt de fout van een heel zwak product te krijgen, dat niet kan overleven. Dat is niet het geval onder ‘Aquarius’. ‘Aquarius’ geeft de mogelijkheden, geeft de mogelijkheden aan degenen, die er iets mee wil doen, aan degenen die ermee aan de slag gaan.
Maar het is niet meer de massa. Want die massa, die verdwijnt langzaam maar zeker. Maakt u geen zorgen. Over 100 jaar zal de wereld niet meer die miljarden tellen, die ze nu telt. Dit is een geruststelling want zo kan de moeder, de aarde, terug herademen en de evenwichten herstellen. Maar om evenwichten te kunnen herstellen, is er een basis nodig en die basis, dat zijn jullie, een groep als deze. En niet alleen de groep, maar ook elk individu van de groep vormt op zich een basis. En hoe beter je de dingen in uzelf kunt ontwikkelen, hoe sterker de mogelijkheid van overdracht naar anderen. Niet naar duizenden anderen. Dit komt niet aan de orde, maar naar enkelen rondom u.
Maar beseft wel, wanneer ieder van de groep het doorgeeft aan enkele anderen gedurende uw leven en deze geven het weer door, dat je een enorme vermenigvuldiging krijgt van de kracht. Een kracht, die langzaam maar zeker zich dan kan opbouwen en die niet meer kan tegengehouden worden door de aftakelende en de verdwijnende, de decimerende massa in deze maatschappij. En o ja, wij begrijpen best vanuit onze zijde dat het voor u soms moeilijk is gezien u dagelijks rond de oren wordt geslagen met alle mogelijke informatie. U krijgt nieuws langs alle kanten. Alleen, hou er rekening mee, vrienden, de nieuwsberichten zijn gemanipuleerd. Hetgeen u meestal te horen krijgt, het grootste deel daarvan is bewust fout om de mens in bepaalde richtingen te dwingen. Dus distantieer u ervan. Volg uw eigen pad. Volg uw eigen mogelijkheden en in die eigen mogelijkheden zit juist het omgekeerde te doen van hetgeen wat normaal van u verwacht wordt. En denk niet dat u daar iemand mee schaadt. Het is niet omdat ik u hier het voorbeeld geef van mooie klanken, mooie ritmische klanken en u doet juist het omgekeerde, u beweegt anti-ritmisch, dat u iemand schaadt. U schaadt niemand. Integendeel, u creëert voor u een nieuwe mogelijkheid, een nieuwe sfeer, een nieuwe kracht. En heus, het is niet alleen op deze klanken.
Hier zijn er enkele van de aanwezigen, die zich nogal eens graag met gezondheid bezig houden. Sommigen van u hebben een beetje medische scholing, anderen niet. Maar het komt er niet op aan, men helpt graag en men is graag bezig met gezondheid. Ook hier kun je betere resultaten behalen, let op wat ik zeg, door juist te doen wat anderen zeggen dat niet goed is. Is heel gek, hé. Maar heel veel van gezondheid en ziekte wordt bepaald door uw mierengedachten: “We moeten het op deze wijze oplossen.” Het gevolg is dat u dikwijls zeer veel zaken, die eigen zijn aan het lichaam, aan het fijnstoffelijke, zelfs aan het geestelijke, blokkeert waardoor de enige juiste geneeswijze, dat is de zelfgenezing van het lichaam, tegengewerkt wordt of zelfs geblokkeerd. Het gevolg is dat uw mierenstaat ervoor zorgt dat u beter ziek wordt, sneller ziek wordt en ook sneller aan onze zijde komt. Ach ik klink sarcastisch, hé?  Wanneer u nu dwars gaat liggen en zegt: “Ze kunnen bij mij allemaal de boom in”, en u gaat uw eigen krachten opwekken en aanspreken, dan gaat u zien dat uw  lichaam, met u in harmonie zijnde, de krachten die rond u aanwezig zijn, natuurlijk fantasie want dat bestaat wetenschappelijke niet, maar deze krachten tot zich neemt, een zijnde met de aarde, met de moeder, veel sneller herstelt, veel krachtiger wordt en verder kan gaan.
Het is moeilijk. Want op het ogenblik, op het ogenblik dat u ziek bent, dan is de eerste reactie: “Ja, ik moet een dokter hebben, ik moet pillen hebben, ik moet dit en ik moet dat hebben.”  Dat is de mierenstaat. De structuur en de dokter komt en de dokter geeft u pillen want dat moet ook functioneren. Op het ogenblik dat u kunt zeggen dat u dit niet volgt maar u volgt wat u voelt dat juist is; bv. u gaat veel drinken, ik ga veel water drinken. Goed. Geen probleem. Juist door dat te doen, geeft u uw lichaam een signaal van: doe het zelf, zorg voor uzelf, maak dat de evenwichten terug hersteld worden. U gaat zich anders voelen. En in dat anders voelen gaat u, juist zoals het anti-ritme in die klanken, u gedragen voelen, als het ware. Door u gedragen te voelen, gaat u de juiste invloeden ontvangen zodat misschien ineens de gedachte ontstaat: “en doe nu in uw water een paar druppeltjes van dit of dat.” Het is een andere weg, een andere mogelijkheid. Maar een weg en een mogelijkheid.
Wanneer u zich bewust in harmonie kan zetten met de moeder, de aarde, of hoe het u wilt omschrijven, geeft dit resultaten, veel sterkere resultaten dan u kunt dromen. En dan kom ik tot het punt dat ik daarstraks tegen jullie zei: kijk je doet wonderen. Maar begin dat niet naar buiten uit te dragen want als je dat naar buiten uitdraagt, naar de massa, ja, dan krijg je direct een bedevaartsoord en als je dan niet past binnen een bepaalde religie, dan marcheert het niet. En dat is niet de bedoeling. De bedoeling is in  eerste instantie dat jullie dit onder de knie krijgen, daar een evolutie in doormaken en dit rustig kunnen doorgeven aan uw eigen toekomstige leerlingen, want die krijg je automatisch.
En zo kan je werkelijke waarden opbouwen. Zo kan je in contact komen met de werkelijke krachten van de moeder, of de aarde of hoe u het wilt noemen. Dan gaat u beseffen dat eigenlijk het ganse geheel bestaat uit een vorm van harmonie. Dat er veel meer mogelijkheden zijn dan dat u tot hiertoe in deze mierenstaat beseft hebt. En ik durf er zelfs bij zeggen, het is niet belangrijk of u alles kent. Wat belangrijk is, is dat u voorbij uw eigen angsten durft gaan, dat u handelt volgens hetgeen wat u aanvoelt dat juist is. En dat moet niet door een ander bevestigd zijn. Je hebt niet de bevestiging nodig van een grote meester of een Iman of een dominee. Ja, zij doen dat graag want zij halen hun eigen prestige daaruit. Maar daar heb je niets mee te maken.
U hebt zelfs in wezen ons niet nodig. Denk eraan, wat ik in het begin van de avond nog verteld heb: zelf nadenken. Zelf proberen. Beter met uw hoofd eens tegen de muur te lopen dan niets te proberen. De resultaten zijn altijd beter dan wanneer je niks hebt gedaan. Of wanneer je maar mee kabbelt in de mierenstaat. Heb geen angst. O, je zult op bepaalde momenten, als je iets probeert, u niet zeker voelen, angst hebben, dat is eigen aan dat stoffelijke voertuig want dat heeft zijn programmatie. Maar zet er u over, ga verder. Zeg: dit is mijn weg, mijn harmonie, hier ga ik voor. Ik ben deel van die oermoeder. Sommigen zullen graag zeggen: ik ben deel van de godin.  En geloof mij vrij,  noch in de stof noch in de geest is het mogelijk te evolueren zonder telkens opnieuw de stap in het onbekende.
Want nu kunt u wel denken: als geest, die hier mag spreken, u hebt het  gemakkelijk te vertellen, u hebt geen last van een voertuig, u keert straks terug naar uw sfeer en u gaat verder. Maar zo is het in wezen niet. Het is niet omdat je als geest in een sfeer leeft, dat daar ook niet een evolutie is. Wij maken in wezen ook telkens weer evoluties mee en moeten ook telkens een stap in het onbekende zetten. En dan kun je misschien zeggen: ja maar, jullie zien het licht enzovoort. Ik ken alle verhalen daarrond, die de mens soms bedenkt. Maar denkt u dat het zo simpel is als geest, het licht waarnemende, uzelf zien zoals u bent en dat te moeten aanvaarden. Waarom denkt u dat er zoveel geïncarneerd wordt in de stof? Omdat er velen vanuit de geest zichzelf niet meer kunnen aanvaarden en zich gaan verschuilen in een voertuig omdat zij in dat voertuig zich niet moeten uiten zoals ze werkelijk zijn. Ik wil maar duidelijk zeggen, vrienden, of je nu in de stof leeft of je leeft bij ons in de sferen, de weg is in wezen dezelfde, steeds opnieuw ervoor gaan, steeds opnieuw uw onzekerheid, en in de stof dikwijls nog hormonaal  gestuurde angsten overbruggen. En als je dit doet, dan kom je verder en dan wordt ook uw leven zeer waardevol. Niet de waarde van de mierenstaat want de waarde van de mierenstaat, dat is fictie, dat zijn nulletjes op papier. De waarden van de moeder, van de aarde, dat zijn waarden van bewustwording, die zijn blijvend, die hou je bij. Die waarden, die je ervaart wanneer je terug aan onze kant komt, die breng je mee. Daar ga je mee verder. De waarden van de mierenstaat, al zijn het nog zoveel nulletjes, al blinkt het nog zo goud of schittert het als diamant, je neemt het niet mee. Het blijft hier.  Je kunt er aan onze zijde ook niks mee. Maar hetgeen wat ik u vanavond heb trachten voor te leggen en duidelijk te maken, dat als u dat in uw leven als ervaring opdoet, wel vrienden, dat neem je wel mee. En dat neem je mee misschien naar een volgend bestaan, misschien een bestaan in de stof, misschien een bestaan op een andere planeet, misschien een bestaan in een andere sfeer. Wie weet. Maar verloren is het niet. Je hebt het vastgelegd, als het ware, in de kern van uw wezen en het gaat mee.

Vragen.

  • Broeder,  hoe moeten we tegen het ritme in dansen. Kan u hier meer uitleg over geven? Of een voorbeeld?

Nou, ik denk dat dat niet zo moeilijk is. Wanneer je muziek hoort of klanken beluistert, dan ontstaat er in uw lichaam een meegaandheid, een soort ritme van bewegen. Wanneer je dan juist de omgekeerde beweging doet, dan ga je gewoon tegen dit ritme in. Ik denk dat dat, als je dit probeert, zichzelf heel gemakkelijk uitwijst. Ik kan me voorstellen – bv. in mijn tijd was de wals nogal in, ik denk niet dat dat nu nogal is in – de wals heeft dus een heel mooie ritme.  Een bloeiend ritme. Als je dan begint tegendraads te bewegen van dat vloeiend ritme, dan heb je waarschijnlijk wat je moet hebben. En ik zou mij kunnen voorstellen dat in de hedendaagse muziek – en zoals het vanuit onze kant  beschouwd een beetje nogal springerig ongerijmd is – dat als je misschien dan het juiste ritme inbrengt, dan ben je ook weer tegendraads. Nu ik kan je hier wel veel uitleg geven maar, ik zou zeggen, probeer het gewoon. Zet muziek op waarvan je weet: “daar drijf ik op, dat hoor ik heel graag, daar ga ik in mee.” En doe dan juist het omgekeerde van wat je normaal doet. Je zult heel rap door hebben hoe je tegendraads dit moet doen. Omdat, als je dat doet in begin, dat zeker een sterke weerstand zal geven maar naargelang dat je dit volhoudt, vermindert die weerstand en zul je aanvoelen hoe het zit.

  • Als we bij het voorbeeld van het tegengesteld dansen blijven, is het hetzelfde als je eigen innerlijke dansvorm?

Voor sommigen zou dit kunnen zijn. Het is wel degelijk zo dat je, door het tegengestelde te gaan doen, je afbraak doet van wat eigenlijk in u geprogrammeerd zit. Die programmering is al  gedurende vele generaties genetisch opgebouwd. Daardoor ga je mee in dat geheel. Door dat tegen te werken en andersom te doen, kan het best zijn dat je op dat moment eigenlijk doet waar uw eigen geest naar zoekt. En effectief, dat dit reeds in u geestelijk aanwezig was, ja.

In een vorige zitting is gesteld dat, als mensen op reis gaan, hoe meer kilometers ze overbruggen, dat dat eigenlijk niet zo goed is voor al onze lichamen. Omdat dat veel te snel gaat in onze maatschappij. Als u bv. naar Afrika reist, dan zit je heel lang in het vliegtuig en dat zou niet goed zijn voor uw lichamen. Maar als je nu hier leeft maar je bent geboren in Afrika, is het effect dan hetzelfde?

Nu kijk, het gaat om het volgende. Als je dus vanuit de plaats, vanwaar je bent, dichter naar de evenaar gaat, dan wijzigen zich veel stoffen in het lichaam. Ga je de evenaar over, dan keren zeer veel stoffen in het lichaam zich om. Nu, in mijn tijd ging dit nog met de boot en deed je daar maanden over. Dat was niet zo erg. Maar met jullie moderne transportmiddelen spreken we over uren. Nu telkens wanneer je als mens deze zones overschrijdt, is dit voor het lichaam als een aanval van alle mogelijke invloeden, die de disharmonie tussen de cellen veroorzaken.
Ik weet niet of jullie op de hoogte zijn maar als er hier mensen bij zijn, die bv. stewardessen kennen, die regelmatig van Europa naar Zuid-Afrika vliegen, dan zullen ze wel weten dat deze nogal heel veel problemen hebben met hun hormonen, hun vrouwelijke hormonen en dat zij nogal heel veel last van bloedingen krijgen. Dit is een van de gevolgen.
Andere gevolgen, die daar in zitten – en ja, ik kan hier moeilijk allemaal uitspraken gaan doen want men gaat mij direct aanvallen – maar het is een feit dat, door deze reizen veelvuldig te doen, ik zeg wel veelvuldig, dan gaan cellen heel gemakkelijk in verweer en gaan ze hun eigen verhoudingen bepalen, met alle gevolgen van dien achteraf. Wanneer je nou eens één maal dan doet, dan gaat uw lichaam daar last van hebben; maar wanneer dat dan niet in een regelmaat terugkomt, zoals bij bv. mensen in de luchtvaart, dan kan dat lichaam dit wel terug opbouwen en herstellen. Het zijn vooral de verplaatsingen, die richting evenaar gaan en over de evenaar gaan, die voor de mens gevaren inhouden.
Ik weet, dit is wetenschappelijk eigenlijk niet aan de orde want men heeft dit met alle mogelijke argumenten trachten te ontzenuwen. Maar wanneer je de statistieken zou nakijken van dus piloten, die regelmatig dit doen en ook al het boordpersoneel, dan zou je ervan versteld staan wat daar aan afwijkingen en ziekten ontstaan. Zelfs, en dit is met moderne scheepvaart zo, velen die regelmatig over de evenaar varen en die daar in de buurt blijven varen, krijgen nogal veel gezondheidsproblemen. Maar gezien uw maatschappij enkel en alleen maar om rendement bezorgd is, tracht men dit alles nogal onder stoelen en banken te steken.
Dus ik zou het volgende kort besluiten: Zolang u reist binnen uw eigen levenszone, dit wil zeggen, wanneer u aan deze kant van de evenaar geboren bent en u blijft ver genoeg uit de evenaarszone, is er voor uw lichaam weinig aan de hand. Zelfs wanneer u in de evenaarszone, zoals hier de vraagsteller naar voorbrengt, zou geboren zijn en u hebt al aardig wat jaren hier geleefd, dan valt u onder dezelfde noemer. Het heeft niet te maken of dat u daar geboren bent of hier,  het heeft te maken heel simpel met de velden, die de atmosfeer rond de evenaar uitstraalt en die ervoor zorgt dat bepaalde evenwichten in het lichaam kunnen verstoord worden.
En nu gaat u direct zeggen: “Ja maar, die mensen die daar dan wonen, die mensen die daar dan wonen en die daar altijd zijn, zijn daaraan aangepast. Kijk, zie de geschiedenis van de ontdekkingsreizigers na en zie eens hoe door de ontdekkingsreizigers enorme epidemieën werden veroorzaakt. Zij gingen naar gebieden, die ongekend waren.  Zij hadden allerlei ziekten bij en ze hebben ze in een versterkte mate steeds overgedragen. Maar omgekeerd hebben we hetzelfde beeld gezien. Men heeft daar allemaal weinig rekening mee gehouden want och arme, och here, die heidenen, wat moeten we ons dat aantrekken. Maar dit is de harde realiteit, en de dag van vandaag is dat sterker omdat door het vele over en weer gaan van de evenaar, mensen niet beseffen dat zij hun eigen gestel, hun eigen lichaam steeds verder afbreken. Maar goed, het is maar een geest, die het gezegd heeft. U neemt er het uwe van en hou er gewoon rekening mee, zou ik zeggen.

  • Er is ons gezegd om na te denken waarom we hier zijn en de dingen, die in ons leven niet goed aanvoelen voor ons, van die achter te laten en niet de maatschappij hierin te volgen. Maar als ik dan een voorbeeld naar voor mag brengen, waar veel mensen mee zitten is: je moet naar je job want je moet inkomsten hebben, de belastingen komen achter je aan. En dan kunnen we zeggen: Oké, we hebben ons geld nodig om eten te kopen. Dat zouden we eventueel wel kunnen oplossen door ruilhandel of weet ik veel. Maar de fiscus en de belastingen blijven toch achter ons aankomen, ook al zeggen we dat wij  morgen niet meer werken omdat het niet goed voor ons aanvoelt. Hoe moeten we daar mee omgaan?

Zoals mijn collega in het eerste deel naar voor heeft gebracht: dit is mierengedrag. U bent zo geprogrammeerd en u denkt dat het niet anders kan. Denkt u nu werkelijk dat iedereen op aarde belasting betaalt? Ofwel hebt u geen inkomsten en dan betaalt u niets ofwel verdient u miljarden, en dan betaalt u ook niets. Het is maar hoe dat u het bekijkt.  Maar de massa er tussen, die geven altijd maar meer en meer af.
Het is heel simpel, zolang u voor uzelf gelooft dat u moet functioneren volgens de regels van deze maatschappij, dit wil zeggen werken en nog eens werken voor die maatschappij, betalen voor die maatschappij, dan zal u betalen. Op het ogenblik dat u deze gedachtegang kan loslaten en dat het u niet meer stoort of u werk hebt of geen werk, dat het u niet meer stoort of u vandaag zus of zo moet leven, dan gaat u zien, dan gaat de wereld u anders benaderen.
O, ik besef best dat dit voor de meesten onder u als denkpiste eigenlijk bijna niet haalbaar is. En toch, lieve mensen, kan ik zeggen dat er op het ogenblik meer en meer mensen tegen de huidige maatschappij zeggen: “Ik speel niet meer mee, ik doe niet meer mee.” Oké, dan zullen er bepaalde faciliteiten van die maatschappij aan u voorbijgaan. Alleen is de vraag: hebt u die faciliteiten nodig? Vanuit mijn optie zeg ik: nee, je hebt ze niet nodig. U hebt het idee dat u ze nodig hebt omdat het u is aangepraat, omdat u in dat geheel van die mierenmaatschappij leeft. Maar op het moment dat u daar buiten gaat staan, hebt u ze niet meer nodig en kunt u wel degelijk gaan voor wat u echt wilt doen. Er zijn eigenlijk maar heel weinigen, maar er zijn er en er komen er  meer en meer, die op dit moment zeggen: “Je m’en fous.” Of hoe zegt men dat in het Frans? Maar de kans, dat u niet slaagt, is veel kleiner dan de kans dat u verstikt in de huidige maatschappij. De kwestie is van ervoor te gaan. Durven te worden wie u wilt zijn en niet te zijn wie de maatschappij van u eist dat u bent.
Ik weet het, voor de westerse mens is dit niet evident. Wanneer u in India zou wonen, zou u daar echt geen problemen mee hebben; maar hier bent u opgevoed, u leeft in een structuur en het is allemaal voor u mooi bepaald hoe u zich moet gedragen, wat u allemaal mag betalen, om niets voor te krijgen in wezen. Want u zit in dat geheel. En mijn voorganger hier in het eerste deel heeft niet gezegd dat je alles ineens moet over de boeg gooien. Wij begrijpen vanuit onze zijde best dat dit voor de meesten onder u praktisch geen haalbare kaart is. Maar wanneer u probeert via de oefeningen, die we u geven, het te gaan opbouwen, zult u langzaam maar zeker er wel toe komen om meer en meer van deze zaken, die u nu ziet als zijnde ‘het kan niet anders’ achter te laten. Wanneer u, en daar rond ik de vraag mee af, in de geschiedenis kijkt, in de geschiedenis van de mensheid, dan zult u zien dat al degenen, die iets voor de mensheid hebben betekend, de maatschappij de rug hebben toegekeerd, gezegd hebben: “Niet met mij.” En of dat u nu een figuur bekijkt als een Christus of een figuur als een Franciscus van Assisi, de kerken hebben ze wel ingepalmd, maar daar gaat het niet over,  zij hebben het allemaal gedaan, op een bepaald ogenblik gezegd: “Niet meer met mij.” En in deze tijd zijn er ook nog vele figuren, die dat gedaan hebben. En zij zijn hun weg gegaan. Zij zijn niet gaan vechten tegen de maatschappij, zij hebben gewoon gezegd: “Ik speel niet meer mee, ik hoef het niet meer.” En ze hebben de grootste waarden, spirituele waarden, aan de mensheid nagelaten. Zo, denk daar maar even over na.

Ik heb zo de indruk dat de les in het eerste gedeelte zeer zwaar was. Dat beseffen we best en zeker als aanzet na een rustperiode. Maar kijk, degene die kan rusten, kan ook werken, nietwaar. Dus laat ons zeggen, denk er goed over na en begin er praktisch mee om te gaan. We vinden het belangrijk dat de tijd van het getheoretiseer een beetje achter de rug is. Wij willen jullie best onderwijzen en lesgeven maar we zien nog veel liever dat u dit praktisch aanpakt. En daarom dat wij vanaf nu besloten hebben jullie nogal praktische lessen te geven. Lessen waar je iets mee bent. Lessen waar je in het dagelijkse leven uw geestelijke bewustwording mee kunt verder ontwikkelen.
En dat wil heus niet zeggen dat u alles, wat nu rondom u is, maar naar het containerpark moet afvoeren. Moderne term, hé. Nee, zeker niet. Maar wel dat u meer en meer gaat nadenken over wat u doet, waar u handelt.
Wanneer u een werk hebt en dit werk zit u hoog, u vindt niet dat u daar u goed voelt, dan is het misschien het moment om te gaan nadenken: “Hoe kan ik dit  wijzigen?” en dan is de oefening van juist andersom te werken dan men van u verwacht. Misschien iets, dat enorme resultaten voor u kan geven. En wees dan niet bang wanneer u van werk moet veranderen of dat er iets totaal anders ontstaat. Het geeft dan nieuwe mogelijkheden. Hetzelfde geldt wanneer bepaalde kwalen aanwezig zijn. Durf tegen de bestaande structuur van behandeling in te gaan, durf zeggen: “Nee, ik doe het anders.” En ook hier weer zal je zien dat vanaf het ogenblik dat je het besluit genomen hebt, eigenlijk de ganse wereld, de aarde rondom u, de natuur rondom, u ondersteunt en vooruithelpt. Wat we vanavond jullie duidelijk hebben willen maken, is maar één ding: Durf uzelf zijn. Durf tegendraads te zijn wanneer er iets u niet ligt. Durf anders te denken dan het denkpatroon dat de maatschappij u opdringt. Want dat is het. U wordt bepaalde gedachten steeds opgedrongen. U wordt bepaalde handelingen, houdingen, door de maatschappij opgedrongen. Durf u daar vrij van te maken. Als je dat doet en als je volgt wat volgens uw aanvoelen juist is, dan kan er weinig mis gaan.
Maar wees dan consequent. Eis dan niet dat deze maatschappij nog iets voor u doet. Want wat zien we bij vele mensen? Och, ze vinden het niet plezant om belasting te betalen, dus gaan ze belasting ontduiken en langs de andere kant eisen ze dan wel dat die maatschappij zich sociaal volledig voor hen engageert. Dat gaat niet. Of je speelt in het spelletje mee of je zet u erbuiten. En je bent consequent. En dan zal je opmerken, als je voor uzelf consequent bent, dat de wereld, niet de mierenstaat, maar de wereld, u ook consequent zal behandelen. En dat je daarmee verder kan.

Zo, dat was nog mijn kleine toegift. Dan gaan we rustig de avond met een meditatie afronden. Is er iemand van jullie, die graag een meditatie rond een bepaald onderwerp  heeft? Dan wil ik mij best daaraan aanpassen. Anders kies ik wel.

Meditatie: Mezelf zijn.

Mezelf zijn, goed. We leven in een wereld waar het nog niet zo evident is mezelf te zijn. Mezelf zijn, betekent dat ik kan leven, kan werken, mij kan ontplooien volgens hetgeen de kern van mijn wezen zoekt. Want mezelf zijn, betekent niet alleen de uiting van mijn voertuig maar betekent ook alle waarden, die ik gedurende vele levens heb opgebouwd, het betekent ook de uitstraling van mijn ziel als het ware kunnen uiten.
Mezelf zijn, is een samenspel van oneindige kennis, die is opgebouwd door de eeuwen heen, om het zo uit te drukken in stoffelijke woorden, maar in wezen is opgebouwd vanaf het ogenblik dat ik mij bewust ben geworden van mijn ziel, dat ik bewust ben geworden van de kern van mijn wezen, dat het bewustzijn mij heeft duidelijk gemaakt dat de Godin van de schepping en de God van de schepping eigenlijk één kracht zijn, één veld, één energie, één bron. Een bron, die mij de mogelijkheid heeft gegeven om te bestaan. Een bron, die mij de mogelijkheid heeft gegeven om ook een zoektocht te doen, om een ontwikkeling door te maken. De bron, die de goedheid had om toe te staan dat ik mezelf was. De bron heeft toegestaan dat ik mezelf ben en de bron heeft toegestaan dat ik mezelf zal zijn. Dat ik mezelf terug zal verenigen uiteindelijk met de bron.
En wanneer ik dit kan beseffen, dan heb ik de sleutel tot vele krachten. Dan heb ik de sleutel, die vele poorten kan openen. Dan kan ik voor mijn medemens, mezelf zijnde, de kracht schenken, de mogelijkheden creëren die zij misschien nog niet hebben kunnen ontplooien omdat zij misschien nog steeds vast geankerd zitten in niet het ‘mezelf zijn’ maar: ik moet zijn zoals de ander, ik moet mij spiegelen aan de ander want anders tel ik niet mee; niet beseffende dat hoe  meer men zich spiegelt, hoe minder men zijn eigen waarde kent.
Mezelf zijn, is de grote kracht. Mezelf zijn, is de draagkracht die de moeder ons geeft om ons te ontwikkelen, om alle waarden die de bron in zich heeft, te ontdekken, om al deze waarden in ons waar te maken en ze te kunnen doorgeven aan ieder, die er voor open staat. En zo kan na verloop van tijd het ‘mezelf zijn’ worden terug tot een ‘wij zijn’. Een ‘wij zijn’ in de zin dat we allen ontsproten zijn uit de goedheid van de bron, uit de kracht van de bron en dat we zo allen, tot het inzicht gekomen zijnde, terug deze eenheid van de bron, dit opgaan in de bron mogen ervaren. En dan bestaat ‘mezelf’ niet meer. Dan bestaat alleen de kracht van de bron. De kracht van de bron, die op dit eigenste moment ook in mezelf steeds aanwezig is, maar door de beperktheid van mijn handelen, van mijn kennis, nog steeds niet tot volle uiting is kunnen komen.
Maar wanneer ik werk aan de kracht om mezelf terug tot deze eenheid te brengen, zo ontwikkel ik wonderen op de wereld door mezelf een te voelen, een te zijn met deze bron en langzaam maar zeker open ik zo voor mezelf alle poorten; je zou kunnen zeggen: 7 poorten plus 2, de 9 magische gangen die ertoe leiden om terug een te zijn met de bron. Een eenheid, die wij allen nastreven. Een eenheid, die bestaat en steeds zal bestaan. Een eenheid, die ons in het volle licht zal zetten. Een eenheid, die ons de schittering geeft van het mooiste licht, van het mooiste kleurenpalet dat voorspelbaar is. Dat is de weg, die ‘mezelf’ gaat. Een kracht. Een harmonie. Een eenheid.
En dan, zou ik zeggen, de verbondenheid die u nu voelt, gebruik deze kracht die wij hier samen hebben opgebouwd, de kracht die in mezelf aanwezig is, om deze te schenken aan degene waarvan jij weet dat die zoekende is. Geef deze kracht als een lichtsignaal door. Ieder voor zich kan wel iemand of iets in zijn gedachte halen, die verheugd zal zijn met hetgeen wat nu mogelijk is. Projecteer deze eenheid. Geef deze kracht door zodat het licht, dat we hier hebben opgebouwd, samen hebben gecreëerd, als het ware een merkteken is aan de hemel, een merkteken aan het firmament, waar de zoekende een richting in kan vinden. Dat licht dat we uitstralen, dat licht dat de basis is van mezelf, is als het ware de lichtende ster die velen tot inzicht kan brengen, die velen de kracht kan geven om een nieuwe zoektocht naar bewustwording te gaan, die velen de kracht kan geven om zichzelf te vernieuwen, om zichzelf op de juiste banen van de ontwikkeling te lanceren.
En zo zie je maar hoe je, in tegenstelling tot alle ideeën van: ‘we moeten alles in grote groepen en gezamenlijk doen’, hoe je, zelf in harmonie zijnde met de bron, wonderen kunt doen geschieden. Hoe je op deze wijze mensen tot inzicht kan brengen, het licht kan laten opflakkeren en voor velen de warmte in hun hart kan doen doorbreken.
En zo hebben we hier gezamenlijk als kleine groep een rust opgebouwd, een vredige kracht uitgezonden, die ervoor zal zorgen dat in de komende uren en dagen ieder van u inzichten zal verwerven, mogelijkheden zal kunnen benutten, die uw levensweg een nieuw elan, een nieuwe richting en kracht zal geven. Want het is vanuit de bron dat deze evolutie zijn ontwikkeling kent. En zo kunnen we rustig deze meditatie rond onszelf afsluiten, geladen met de krachten van het licht, geladen met de krachten van de bron, geladen met de krachten van de godin en de god in eenheid en harmonie. Zo kunnen we rustig aan de nieuwe periode, die in volle ontwikkeling is, doorgaan. Kunnen we rustig aan, voor onszelf ook alle nieuwe mogelijkheden laten openplooien zodat we in deze tijd niet alleen voor onszelf maar voor ieder die maar een beetje met ons in harmonie is, een ware wegwijzer, een ware steun, een ware kracht kunnen betekenen.

image_pdf