Miltchakra en hartchakra

image_pdf

05 april 2011

Vanavond gaan we de bespreking over de werking van de menselijke chakra’s afronden, zodat u een mooie basis hebt, toch althans een theoretische basis waarop we dan in de volgende samenkomsten verder kunnen bouwen en jullie zo meer geestelijke mogelijkheden geven in jullie stoffelijk bestaan.

We hebben een overzicht gegeven van toch nogal de voornaamste werkingen van alle chakra’s, we hebben het redelijk sterk omschreven en er zijn er een paar waar we iets minder over gebracht hebben, niet omdat zij minder belangrijk zijn maar omdat zij qua werking voor de mens individueel minder sterk beïnvloedend zijn. En daar zou ik durven zeggen dat bijvoorbeeld de miltchakra of in andere contreien soms omschreven als het sacrale chakra, een chakra is die redelijk veel fysieke impact kan hebben. Daardoor ook een redelijke beïnvloeding naar de psyche omdat de fysieke impact die de miltchakra veroorzaakt vooral ligt bij – als we spreken over het mannelijk deel van de bevolking – de mannelijke hormonen en vooral de mannelijke geslachtshormonen en bij het vrouwelijke deel van de bevolking de vrouwelijke of vrouwelijke geslachtshormonen. Als dusdanig krijg je, wanneer deze miltchakra bijvoorbeeld niet 100% in evenwicht is afwijking in dit terrein. Dat betekent dat voor het mannelijk deel er van alle problemen kunnen ontstaan – laat ons zeggen – ten opzichte van prostaat, zaadleiders, urinewegen, nieren zelfs bijnieren en dat bij het vrouwelijke deel van de wereld vooral problemen zullen ontstaan bij de eileiders, bij de baarmoeder als ook in sommige gevallen nieren en bijnieren, minder urinaire problemen. Dus dat is zo een  beetje het beeld.

Natuurlijk wanneer je er rekening mee houdt dat door afwijking in wisselwerking met de chakra van deze fysieke zaken, dan kunt u begrijpen dat dit zeer sterk ook op het psychische kan inwerken. Maar dan wel het stoffelijk psychische, veel minder het echt geestelijke. Omdat voor de geest deze zaken meestal van ondergeschikt belang zijn. Voor de mens niet, de mens vindt dit als stofmens zeer belangrijk. Hij vindt alles wat dat met voortplanting te maken heeft, alles wat met dus geslachtshormonen te maken heeft toch een zeer belangrijk onderdeel. Daar is niets fout mee. Integendeel dat is eigen aan het menselijk lichaam en ook in de meeste gevallen door de geest gezochte ervaring. Maar eens dat de geest daar de ervaring in heeft, dan kun je zeggen dat dit secundair wordt in tegenstelling tot het andere chakra waar we minder over gesproken hebben, dus de hartchakra.

De hartchakra dat kunnen we omschrijven als zijnde toch het voornaamste chakra aangaande universele, laat het mij zo uitdrukken, liefde. Niet de stoffelijke liefde van de mens, niet de seksuele drang of begeerte die soms ook weleens onder het woord liefde wordt vertaald door jullie, maar meer dus, laat ons zeggen, universele kosmische liefde. Dus de liefde die de mens voor zijn medemens kan opbrengen zonder beperkingen en zo verder. En dan kunnen we zeggen, zoals bijvoorbeeld in het Oosten, de hartchakra vertaald nogal eens omschreven wordt als de chakra van de liefde. Niet dus de stoffelijke liefde maar wel de kosmische liefde.

We zien ook dat deze chakra wanneer zij door omstandigheden, en dat kan altijd, dus niet in een goede functionaliteit zit, er een vertaling kan zijn op het zenuwstelsel en vooral op hetgeen wat het hart en vooral de slagaderlijke systemen aangaat, beïnvloed. Met als gevolg dat hier dus vanuit de hartchakra, als dit niet in evenwicht is, dus organische problemen kunnen ontstaan. Deze problemen kunnen zelfs verder gaan. Daarmee wil ik zeggen, niet alleen het hart maar ook naar longen toe, luchtwegen en zo verder. Maar goed dat zijn kanttekeningen.

Een veel interessanter gegeven van de hartchakra is dat er een combinatiemogelijkheid bestaat in wisselwerking tussen uw keelkopchakra en uw hartchakra. En die wisselwerking zul je op aarde in de geschriften maar zelden tegenkomen. Je zult het kunnen vinden als je heel goed zoekt, maar er zijn maar weinig mensen op de hoogte van deze wisselwerking. En wat is er aan deze wisselwerking zo bijzonder. Wel wanneer deze twee gaan samenwerken, om het zo uit te drukken, dan kun je heel gemakkelijk dus zaken waarnemen, zaken overnemen. Je zou bijna kunnen zeggen dat de wisselwerking tussen uw keelkopchakra en uw hartchakra, vooral degenen die een beetje gevoelig zijn, de kans daardoor krijgen hun gevoeligheid zeer sterk te verhogen en dus een, ik zou bijna zeggen, orgaan ter beschikking te hebben wanneer deze twee samenwerken, om steeds te voorvoelen en juist te voorvoelen, juist aan te voelen.  Nu bij sommige mensen is dat een spontaniteit omdat zij dit van bij de geboorte als het ware gebruiken. Anderen kunnen het ontwikkelen door bepaalde oefeningen te doen en weer anderen hebben er helemaal geen oog voor. Het punt is dat alles van deze samenwerking zijn oorsprong vindt in hetgeen wat ik daarjuist hebt aangehaald, de universele liefde of  de geestelijke liefde of hoe dat u het zou willen noemen, die vanuit de hartchakra kan gegeven worden en uitgestraald worden. En dat is het mooie. Juist doordat iemand dit doet, krijg je heel gemakkelijk wisselwerkingen. Deze wisselwerkingen lopen dan via de keelkopchakra en zo krijg je gevoelens, impressies, gedachte-inhouden in uw eigen aura binnen die je dan kunt omzetten en waarvan je dan heel duidelijk kunt vaststellen, ach de persoon x of madam y of het is gelijk wat, denkt zo of doet zo, of  handelt zo. Zelfs wanneer woorden of daden uiterlijk iets anders weergeven. Dus dit is één toch van de belangrijkste punten wat betreft dus de hartchakra. En daar kun je aardig wat mee bereiken.

Nu hebt u ongeveer het beeld. Ik zou nog eens kort willen samenvatten. Wanneer we vertrekken aan dus de stuitchakra, of de wortelchakra, dan zitten we vooral met een chakra dat zeer stoffelijk is, waar alle begeerten zeker op het terrein van seksualiteit zijn oorsprong vinden. Het is ook de chakra dat u als mens lieert aan de aarde en de wisselwerkingen tussen de aarde en het stoffelijk voertuig dus mogelijk maakt. Het is ook  de mogelijkheid kort gezegd om uzelf via de stuitchakra te aarden.

Dan krijgen we vervolgens uw miltchakra om het zo te  zeggen, wat ik juist genoemd heb. Ik kan daar nog aan toevoegen van wat ik daarjuist gebracht heb, dat bijvoorbeeld ook uw miltchakra een fysieke invloed heeft op uw spijsvertering, op uw lever en alle organen die daarmee te maken hebben. Maar dat is niet zijn hoofdimpact. Zijn hoofdimpact zit hem wel degelijk op de mannelijke en de vrouwelijke hormonenwerking als ook zeker op de werking van de nieren en bijnieren.

Vervolgens had u dus uw zonnevlechtchakra, buikzenuwcentrumchakra of hoe u het wilt noemen. Dat dus toch het punt is van, sta  mij toe te zeggen, gevoeligheid, emotie, waarnemingen en zo verder. U kunt dat allemaal terugvinden, dit is allemaal verteld.

Vervolgens krijgen we dus uw hartchakra, dat ik zojuist aangehaald heb. Met zijn belangrijkste item, dat is de kosmische liefde, of de universele liefde.

Dan krijgt u uw keelkopchakra waar u aardig wat wisselwerkingen mee kunt krijgen en die misschien, en dat kan ik er nu wel aan toevoegen, naar de toekomst toe voor zeer velen ook van groot belang zou kunnen zijn wanneer je in contact komt met besmette materialen of besmette gebieden. De keelkopchakra, niet uw schildklier, want nu zijn er mensen aan het denken direct aan de schildklier, daar heb ik het niet over. Ik heb het over uw keelkopchakra, kan wat betreft de stralingsgevoeligheid in deze tijd voor u een prachtige barometer zijn die zelfs voor dat anderen het vaststellen, u het gevoel geeft van: Hola hier zit iets fout. En ik raad u dan wel aan van daar ernstig rekening mee te houden. Dit is iets wat langzaam maar zeker op uw weg gaat komen, voor iedereen dus. Het is misschien ook een praktische oefening om dus die waarnemingen bij u vast te stellen. En dan krijgen we vervolgens nog uw derde oog waarvan iedereen weet dat dat heel handig in gebruik is, zeker wanneer u wilt schouwen en doen. En tenslotte krijgt u uw kruinchakra dus de chakra waar dat u mee verbonden bent met de gouden koord en alles wat daarmee te maken heeft.

Tot slot, en dat wil ik er nog aan toevoegen, want anders is het iets wat misschien verloren gaat; de combinatie tussen uw keelkopchakra en uw hartchakra heeft spiritueel nog een zeer interessante werkingsmogelijkheid. Wanneer deze twee in een, sta me toe te zeggen, harmonische wisselwerking komen en u bent in rust, u slaapt of in meditatie, dan veroorzaakt deze harmonische wisselwerking voor de geest een ideale mogelijkheid voor uittreding. Uittreding in die zin dat de ervaringswerelden die dan via deze weg worden opgedaan redelijk vlot kunnen omgezet worden in stoffelijke gegevens, stoffelijke beelden, stoffelijke gevoelens. Dus in wezen is dit voor de stof en voor het stoffelijk denken een gemakkelijkere weg om lering op te doen, dan wanneer dus de uittredingen via de kruinchakra gebeuren, omdat via die weg het wel geestelijk zeer verrijkend kan zijn, maar veel moeilijker kan omgezet worden in dus stoffelijke begrippen. Nu is het niet iets wat ik u zou raden van dat bewust te gaan experimenteren. Maar het is wel voor ieder van u boeiend dit te weten en te beseffen. Vooral wanneer dit zich voordoet, dat u duidelijk het gevoel zult hebben dat u bent uitgetreden en dat u werkelijk contacten aan onze zijde hebt gehad waaruit u iets geestelijk hebt geleerd.

Zo, dat is zo het algemene beeld. Ik zou zeggen, beste mensen, broeders zusters neem rustig alles eens terug door wat we u gedurende de vorige weken gegeven hebben. Het is niet de bedoeling dat u elke les die u gehad hebt, één keer doorneemt en denkt van “ik ken het”.  Nee. Je zult opmerken dat door te herhalen en te herhalen, u steeds nieuwe zaken zult ontdekken die u bij een eerste lezing, een tweede lezing, niet hebt opgemerkt en zo kunt u een heel sterk en werkbaar beeld krijgen van uw fijnstoffelijke organen.

Ik zou graag voor vanavond nog een paar praktische oefeningen aan u meegeven die u in de komende tijd ook langzaam maar zeker kunt gaan toepassen. Ik vraag dat u deze oefeningen redelijk veel gaat oefenen, gaat uitvoeren omdat zij in de volgende lessen een basis kunnen vormen van hetgeen wat we u willen leren qua werken van krachten en energieën vanuit uzelf.

Een van de oefeningen die ik u wil meegeven is de volgende.  U kunt zich voorstellen dat u vanuit uw hartchakra universele liefde aan de wereld geeft. Ik denk  niet dat dit zo erg moeilijk kan zijn. Ik spreek niet over stoffelijke liefde, ik spreek over uw harmonie, over u één voelen, u durven geven aan de kosmos. En dan kunt u gewoon bijvoorbeeld het volgende doen. U stelt u, wanneer u in het bijzijn bent van bijvoorbeeld een goede vriend, goede vriendin, mag zelfs familie zijn of het is gelijk wat, u stelt zich gewoon open en tracht u gewoon binnen te laten komen via dit liefde gevoel dat u uitstraalt naar de persoon van wat er in die persoon omgaat. Het klinkt misschien ingewikkeld maar in wezen is het niet zo moeilijk. U laat gewoon vanuit uw hartstreek als het ware, de liefde vloeien, geen stoffelijke liefde, let wel op, we spreken hier niet over begeerte, noch over seksualiteit, want dat koppelt de mens heel gemakkelijk aan het woord liefde. Daar gaat het niet over. Het gaat hem over iets wat veel waardevoller is. Als u het moeilijk hebt om te omschrijven, zou ik eventueel kunnen zeggen: kijk de liefde die je voelt voor de ouder, of de ouder voor het kind, of noem maar op. Het is misschien gemakkelijker om te brengen in praktijk. Maar dus die liefde laat u vloeien, heel bewust. U straalt die als het ware uit van uit uw hartchakra en u laat gewoon de energie terugkomen via uw keelkopchakra. Nu kan u, bijvoorbeeld en voor sommigen zal dat handig zijn, deze uitstraling een visualisatie geven. Daarmee bedoel ik, u kunt bijvoorbeeld daar een kleur aangeven. Je zou bijvoorbeeld de kleur groen kunnen geven of de kleur oranje. U geeft die, u straalt die door, dus als zijnde voor u, want dat is individueel, de kleur van de liefde voor de ander. Beseffende dat de ander deel is van diezelfde schepping als jij, ook deel is van die aarde. En dan zult u opmerken, als u dat doet, wanneer u het op een juiste manier doet en de persoon in kwestie waar u het naar doet, het mag ook  een dier zijn, het moet niet altijd een mens, het mag zelfs een plant zijn als u dat liever doet ; als u dus een beetje terughoudend zou zijn om dat te proberen met mensen, is er geen probleem deze oefening te doen naar een huisdier, op een ander dier waarvan u, waar u veel om geeft of naar planten, bomen, noem maar op, maakt niet uit. Als dit juist is, dan zult u de kleur die u daar aan gehecht hebt, terugkrijgen helderder nog dan dat u ze door hebt kunnen zenden. Dan weet u dat uw oefening heel positief geslaagd is. U zult binnen dat gegeven dan ook bijvoorbeeld ideeën krijgen.

Stel dat u de oefening doet naar uw nonkel Charel. U stuurt de kleur, laat ons zeggen, groen uit en u krijgt helder groen terug met de idee dat nonkel Charel op de koffie is geweest bij tante Fien. De truc  is dan van tegen nonkel Charel langs uw neus weg te zeggen: hoe was het gisteren op de koffie? Als je daar het antwoord op krijgt, ja goed, het was aangenaam of het is gelijk  wat, dan weet u dat de wisselwerking voor u, of de oefening voor u geslaagd is. Daarom doet u best de oefening op zulke wijze dat zij anderen niet voor schut zet. Dat begrijpt u wel. Maar het is een heel boeiende oefening om te doen. Hoe meer u dit uitvoert, hoe gemakkelijker u het na verloop van tijd gaat krijgen om wel degelijk de gedachtewereld rondom u af te tasten en zeer duidelijk een beeld te krijgen van wat er eigenlijk rondom u leeft. U kan die oefening toepassen zoveel u wilt en u hoeft niet elke keer de andere met de neus op de feiten te drukken. Want dat kan misschien voor de andere partij soms lastig worden. Maar af en toe als controle is dit wel eens aan te raden.

Juist door deze oefening te doen, ontwikkelt u als het ware uw eigen gevoeligheden, ontwikkelt u, en bij de meesten het latent aanwezig telepathisch vermogen. Want het is bij, laat ons zeggen, ieder van de aanwezigen hier latent zeker aanwezig, bij sommigen is het sterker, bij ander is het meer slapend, maar het is er en je kunt via zulk een oefening dit langzaam maar zeker in gang zetten. Plus een ander voordeel daarin is, dat je uw eigen chakra’s bewuster gaat gebruiken. En dat is iets wat voor de meeste mensen iets is wat bijna niet plaatsvindt. Och ik weet het wel, er worden allerlei methoden verkocht en gedaan om u duidelijk te maken hoe u uw chakra kunt open plooien en wat u er allemaal mee kunt doen. Alleen zijn meestal die zaken die aangebracht worden, tot het rijk der fabelen behorend en niet tot de realiteit zoals ik hier nog eens wil benadrukken. Zoals het vroeger hier als eens  benadrukt is: u hebt geen mogelijkheid om een chakra, om het zo te zeggen, anders te doen werken dan hij werkt. U hebt ook geen mogelijkheid om te zeggen: ik open een chakra of ik sluit een chakra. Het is een andere sfeer, het beantwoordt aan andere dimensies, het is fijnstoffelijk. En voor de stofmens kan het misschien wel een ideaal zijn om daar iets in trachten te doen. Maar neem gerust van mij aan dat het heel gelukkig is dat u niet in staat bent vanuit de stof effectief verandering aan te brengen, dus bewust verandering aan te brengen aan uw chakra’s. Want dat zou in veel gevallen zeer rampzalig zijn. Wat wel mogelijk is en dat zult u ervaren, is door gebruik te maken van, en bewust de oefeningen te doen, dat u leert ermee om te gaan en de mogelijkheden die erin vervat zijn – en dat klopt wel – die bij sommige mensen bij wijze van spreken maar latent aanwezig zijn, omdat zij gewoonweg er niet toe komen van te trachten op een geestelijk niveau iets te doen. Ja dan blijft eigenlijk het ganse systeem in een toestand die voor het stoffelijk lichaam eigenlijk niet zoveel bijbrengt, buiten dikwijls – en dat is dan dankzij uw eigen geest – ergens kortsluitingen die gemaakt worden om eventueel ervaring op te doen of om u toch tot denken en tot een bepaald spoor aan te zetten.  Maar goed dit was een kleine afwijking van hetgeen we hier aan het vertellen zijn. Dus dat is eigenlijk het begin van de oefening die ik u graag zou zien doen vele malen.

Een tweede facet is dat u, gebruik makende van deze liefdeskracht, deze harmonie of hoe we het omschrijven,  bepaalde voorwerpen gaat laden. En a.u.b. begin nu nog niet te denken, want sommigen onder u, ik neem het waar, zijn al aan het denken van: och daar kan ik mensen mee gaan genezen en zo verder. Nee dat is nog bijlange niet de bedoeling. U moet nog niet lopen. We zijn bezig u te leren stappen.

Dus het punt is, u kunt heel gemakkelijk via uw hartchakra, maar nog gemakkelijker via uw keelkopchakra zaken laden. Dit wil zeggen, bijvoorbeeld, u neemt een plantje, u neemt een mineraal, kristal, u mag zelfs een tekening nemen, een symbool. En u neemt dat in uw linkerhand. Waarom linkerhand? Omdat de linkerhand meestal de hand  is die ontvangt. Bij de meeste mensen gaat de rechterkant dienen om uit te stralen. En voor zover ik hier kan waarnemen geldt deze regel voor ieder van de hier aanwezigen. Er komen soms kleine afwijkingen voor; er is een heel klein percentage van de bevolking, van de mensheid waar het juist omgekeerd is. Maar voor deze groep hier is het niet aan de orde. Dus u neemt uw linkerhand. U legt daar hetgeen in wat u wilt ingestraald hebben in uw linkerhand. En u legt dat voorwerp ter hoogte ofwel van uw hart, dat is ongeveer in het midden. De hartchakra zit ongeveer in het midden, ter hoogte van  uw hart, van uw borstkas. Wanneer u dus het gemakkelijk vindt, mag, kun je het ook proberen via uw keelkopchakra.

Beide gaan, wanneer u zich instelt op dus de universele liefde, en misschien is het interessant voor sommigen van u, zeker omdat we hier (en daar moest ik vroeger aan gedacht hebben) in een christelijke wereld leven, bijvoorbeeld te denken aan de Christusgeest.  De Christusgeest is voor jullie toch nog altijd iets belangrijks. De Christusgeest houdt dus die universele liefde ook in. Het heeft niets met religie te maken maar wel met de filosofie. Dus u houdt dat voorwerp gewoon even in uw aura ten overstaan van uw hartchakra, of uw keelkopchakra. En u houdt dat voorwerp daar, laat ons zeggen, enkele minuten. Moet niet heel lang zijn, heel rustig. En u stelt u voor dat dit gewoon opgenomen wordt in deze universele kracht, deze Christuskracht, deze Christusliefde, noem maar op. U stelt zich dat gewoon voor. U mag weer, indien u dat gemakkelijker vindt, deze krachten een kleur geven. Dat geeft niet. Dat kan geen kwaad. Dat mag u gerust doen. Na enkele minuten, als dat voorwerp geladen is, dan kunt u dat gerust wegleggen. U kunt dat voorwerp ergens leggen en een contact blijven behouden. Dat wil zeggen dat u, wanneer u bijvoorbeeld zaken wilt kunnen controleren, willen in het oog houden, dat voorwerp bijvoorbeeld – stel u moet ergens op een vergadering zijn, of in de familie, of kinderen, of het is gelijk wat – wilt u ergens een controle hebben, een invloed hebben, dan legt u dat voorwerp daar en dan zult u opmerken dat u een wisselwerking kunt doen ontstaan tussen de straling, de uitstraling van het voorwerp dat u geladen hebt met deze kracht en uw hartchakra en uw keelkopchakra. Eventueel zelfs bij degenen die al een beetje verder gevorderd zijn, gaat het derde oog of uw voorhoofdchakra ook een rol spelen. U gaat waarnemingen kunnen doen. U gaat vaststellingen kunnen doen die voor u weer dus van belang kunnen zijn. Dat is één mogelijkheid van zo iets.

Een tweede mogelijkheid is de volgende en die is eigenlijk nog interessanter. Wanneer u bijvoorbeeld iemand hebt die een beetje slecht gezind is. Stel je hebt een buurman of een buurvrouw die elke ochtend een zwaar ochtendhumeur heeft. U straalt zo’n voorwerpje in. U legt dat voorwerpje in de geburen van deze persoon met het ochtendhumeur of u geeft dat cadeau en u zegt: kijk, u legt dat maar in uw slaapkamer en u zult u beter voelen. U moet dat er zelfs niet bij zeggen, wat dan gaat u nog beïnvloeden.  Wel dan zult u opmerken door dit te doen dat wel degelijk de persoon zijn of haar ochtendhumeur de volgende ochtend zal verdwenen zijn of toch zeer sterk verminderd. Dit is dus een regelrechte invloed en een regelrechte wisselwerking. Een ander handig gegeven voor dit is bijvoorbeeld: U hebt een plant die niet goed groeit. U kunt dat voorwerp in de nabijheid van die plant leggen. U gaat opmerken dat die plant plots wel goed gaat groeien.

Of bijvoorbeeld een plant, die  bloemen moet geven, die geen bloemen geeft en je legt dat voorwerp erbij en in een zeer korte tijdspanne gaat die plant wel bloeien. En zo hebt u – en gebruik uw eigen fantasie daar een beetje in – vele mogelijkheden om dit te experimenteren.

Wanneer u dat doet en u ziet langzaam maar zeker telkens opnieuw de resultaten, heeft dat als groot resultaat voor uzelf, dat u ook zelfzekerder gaat worden. Dat u meer en meer met deze zaken gaat rekening houden. En dat is nu juist onze bedoeling. Dat u enerzijds de theorie redelijk goed onder de knie krijgt, maar anderzijds ook de praktische toepassingen die daarin mogelijk zijn. En dit is naar de toekomst heel handig. Zeker om steeds opnieuw u weer te kunnen  positioneren in de snelle gebeurtenissen die rondom u plaatshebben.

U gaat zo ook langzaam maar zeker voor anderen een meerwaarde kunnen betekenen, omdat u de juiste informatie kunt binnenkrijgen om iemand bij te staan, om iemand te helpen. Want als we eerlijk zijn onder mekaar, hoe dikwijls is het niet dat wij zelf verkeerde signalen geven, maar nog veel meer verkeerde signalen ontvangen, omdat de mens in vele gevallen niet er toe in staat is, of bereid is van zijn of haar ware gelaat te tonen. Men verbergt liever zijn waarheid of zijn ervaring dan er open over te zijn en zo de mogelijkheid te ontvangen van de juiste hulp te krijgen. Maar dat is zo eigen aan de mens, zo spijtig genoeg zou ik zeggen, waardoor dan de zaken niet lopen zoals ze moeten lopen, dat er veel verkeerde zaken gebeuren met alle trieste gevolgen van dien en met deze kleine oefeningen bent u in staat van achter de façade te kijken, aan te voelen wat de werkelijkheid is en deze dan ook te gebruiken om op een juiste wijze u te positioneren naar de ander. En zo zul je zeer snel resultaten krijgen op velerlei terreinen en ook voor uzelf krijg je de mogelijkheid om heel veel zaken te doorzien die men u wil voorspiegelen.

U mag toch niet vergeten dat één van de pijnpunten van het menselijke ras is, zich steeds anders trachten voor te doen om op deze wijze meer te verkrijgen. Men tracht door zich anders voor te doen dikwijls ook te komen tot een zekere machtspositie. Ik vertel hier niets nieuws – dat weet u allemaal – en laat ons toe te zeggen dat elke mens in de stof zich daar soms wel schuldig aan maakt.

Maar juist door deze oefeningen en ook de oefeningen die we vroeger al naar voor hebben gebracht, ga je achter deze façades kunnen kijken, achter deze maskers. Ga je niet in deze vallen trappen waar de meeste in trappen en heb je de mogelijkheid – en dat is toch voor uzelf een niet te onderschatten waarde – de mogelijkheid om juist te helpen. En dat juist helpen dat kan dan ofwel door de partij waarover het gaat, aanvaard worden en dan heb je een ware band gecreëerd, waar verder op gewerkt kan worden, of gebouwd kan worden; of het wordt niet aanvaard, maar dan weet u tenminste dat u hier niet verder hoeft te gaan. Dan kunt u voor uzelf zeggen in alle rust en vrede van kijk: ik heb aangeboden, men heeft het geweigerd, dus ik ga verder.

Het is zoals in uw christelijke filosofie gezegd wordt: wanneer je ergens aanklopt en men doet niet open, klop dan het stof van uw sandalen en ga verder en klop aan de volgende deur of ga naar het volgende dorp.  Dit zijn  filosofieën die voor een werking met uw aura en uw chakra’s van interessant belang kunnen zijn.  Zo, ik hoop dat ik u hiermee voldoende stof tot nadenken heb gegeven. Besef dat je, wanneer je werkt met deze zaken als stofmens een onafscheidelijk deel bent van moeder aarde. Dat je via uw aura en via uw fijnstoffelijke organen een wisselwerking hebt. Dat je kunt aanvoelen wat er komende is. Dat je – ik zou het zo uitdrukken – met de aarde van gedachten kunt wisselen en niet alleen met de aarde maar eigenlijk met alle planeten die er rondom u zijn.  En als je dat probeert dan zul je daar ook weer interessante meerwaarden van ideeën kunnen uithalen. Houd er rekening mee dat u leeft tussen zeer veel levende zaken, niet alleen mensen, u hebt de ganse natuur die leeft en bezield is. Maar u hebt ook rondom u enorm veel krachten die u stoffelijk niet direct waarneemt, maar die er wel zijn en heus niet alleen de entiteiten die u kent, maar ook veel andere krachten. Het is een gans gamma. Deze krachten kunnen voor u een zeer sterke en zeer interessante en verrijkende wisselwerking geven wanneer u via uw aura, uw chakra’s er wilt voor open staan.

En wees gerust: wanneer u vertrekt – vooral wat we vanavond hier naar voor gebracht hebben – de kosmische liefde of de universele liefde, of de Christusgeest dan hoeft u geen angst te hebben dat u negatieve waarden gaat binnenhalen. U kunt enkel maar geconfronteerd worden met negatieve of demonische waarden, wanneer u daar zelf naar zoekt, wanneer u zich daar zelf voor open zet. Wanneer u dat niet doet, lukt het niet. Maar wanneer u uw kracht zou willen gebruiken voor eigen gebruik, voor machtsontwikkeling, voor positie te creëren tussen anderen, voor een overmacht trachten te creëren, dan gaat u een wisselwerking aan met de duistere krachten. Oh, u gaat dat zeer snel ervaren. U zult in eerste instantie misschien de idee hebben dat het slaagt, want dat is wel zo. Het duister geeft u wat u vraagt. Maar men vergeet daar maar bij dat de terugbetaling ontzettende malen hoger is dan hetgeen dat u ooit gekregen hebt of verkregen hebt.  Met alle gevolgen van dien. Dus sta mij toe te zeggen: begin er niet aan, hoe verleidelijk of verlokkelijk het ook zou kunnen zijn, het resultaat is altijd negatief.

U behoort niet tot die regio van de kosmos. En daarmee heb ik niet willen zeggen dat hetgeen wat wij als duister omschrijven niet goed zou zijn. Dat heeft zijn eigen waarde, op zijn eigen terrein en in het kosmisch geheel is het een evenwicht. Maar voor jullie hier is het niet jullie wereld. Je kunt er weinig mee. Alleen misschien in een beginstadium een illusie die al heel snel naar een zeer zware desillusie zal leiden. Dus sta mij toe het hierbij te laten en daar niet verder op in te gaan. Maar wel in te gaan op het feit dat u via alles wat lichtend is heel veel kunt bereiken. Dat u via deze weg contacten kunt hebben. Ach sommigen noemen het “engelen” anderen noemen het “heiligen” noem maar, het kind moet een naam hebben; maar in de kosmos is heel veel aan kracht en energie.

En naargelang u zich verder ontplooit en naargelang u meer en meer kennis krijgt van uw eigen fijnstoffelijk gegeven, van uw eigen aura, van uw eigen chakra’s, hoe alles eigenlijk in elkaar steekt, hoe meer u ook nieuwe informatie kunt ontvangen en wat belangrijk is, met deze krachten kunt werken. Je zou het in de stof kunnen omschrijven als je in de stof één taal kent, dan kunt u, of hebt u toegang tot de boeken die geschreven zijn in die taal. Maar kent u twee talen dan hebt u al een grotere toegang; kent u drie talen dan kunt u nog meer tot u nemen aan kennis en inzicht.

En, zo zou je het ook kunnen omschrijven naar dit fijnstoffelijke. Want vergeet niet: de stof zelf waarin u nu zit, waarin uw geest eigenlijk zich geparkeerd heeft als het ware, is maar een heel kleine deel van de totale werkelijkheid rondom u, of mag ik het misschien zeggen, van de totale wereld rondom u. In die totale wereld zitten nog vele mogelijkheden. Zelfs voor jullie hier in de groep zijn nog zeer vele ongekende mogelijkheden. En het is via deze weg en deze ontplooiing dat we jullie langzaam maar zeker les na les ietsje meer mogelijkheden laten zien. Het is als het ware of we elke keer het doek dat over alles ligt, ietske hoger oplichten. Want je moet toch zeker begrijpen dat het voor niemand in de stof mogelijk is dit ganse scala van mogelijkheden ineens te vatten. Dat zou je gewoon niet aankunnen. Het zou zelfs wanneer dat zou geprobeerd worden tot zelfvernietiging leiden.

U moet rekening houden met de beperktheid van uw stoffelijk lichaam en zeker wat betreft de beperktheid van uw hersenen. U leeft in een dimensionele wereld, maar uw hersenen en uw ganse zenuwstelsel is niet in staat van bijvoorbeeld een wereld in zich op te nemen die uit tien verschillende dimensies bestaat. Wanneer u ineens met zoiets in contact zou komen, ja dat zou zijn zoals u de harde schijf van een computer plots overlaadt met alles en nog wat, totale chaos en een crash tot gevolg. En dat moet zeker vermeden worden.

Maar wat u wel kunt is in elk leven dat u leidt langzaam maar zeker meer en meer ontdekken en van elk puntje dat je meer ontdekt gebruik maken om zo steeds verder te gaan. En zo bouw je in elk leven dat je leidt – zeker wanneer je verschillende malen voor de stof kiest – een meerwaarde op. En dan kun je na enkele jaren, wanneer je er terug uitstapt, daar weer geestelijk verder mee gaan en dan heb je die stoffelijke beperking niet. En wens je dan nog eens verder te gaan dan kun je nog incarneren enzovoort. Dus kort samengevat : wanneer je als stofmens de mogelijkheden gebruikt die je aangeboden worden, dan kun je aardig wat in een mensenleven vooruitgaan op geestelijk terrein. En dat is toch de basis van hetgeen wij u hier willen geven.

Zo, ik denk dat ik jullie voldoende stof tot nadenken heb gegeven. Ik ga dit eerste gedeelte van de avond nu besluiten. Zoals u weet, de broeder in het tweede gedeelte zal uw vragen beantwoorden. Tracht uw vragen compact te houden, to the point.  Zodat ook de antwoorden daarop in een zeer correcte wijze naar voren kunnen gebracht worden. Denk goed na over wat de antwoorden zijn, want we hebben al opgemerkt dat sommigen in de groep hier problemen hebben met de antwoorden. Ze hebben problemen omdat de antwoorden niet beantwoorden aan hetgeen wat je eigenlijk verwacht dat het antwoord zou zijn. Want als u als mens een vraag stelt, dan hebt u eigenlijk in uw achterhoofd al het antwoord. Maar dat antwoord dat u hebt, is daarom niet het meest evenwichtige van de mogelijke antwoorden die er zijn.  Wij willen niet de pretentie hebben van te zeggen dat we de waarheid in pacht hebben. Verre van,  maar wat we wel trachten bij jullie te bereiken, is dat we hetgeen wat we jullie geven zo correct mogelijk is en dan moet u toch even bij stilstaan dat het niet het antwoord is van de entiteit die op dat moment spreekt, maar dat het wel een geformuleerd antwoord is van zeer velen, zeer vele broeders die hier aanwezig zijn met alle linken van dien. Dat wil zeggen, wanneer u een vraag stelt dat de formule van het antwoord kan ontstaan zijn om het in eenheden naar jullie te zeggen van honderden, en soms wel duizenden gedachtegolven van entiteiten en andere krachten die met ons op dit moment in harmonie zijn en willen helpen. En dat u dan zaken te horen krijgt die misschien naar jullie stofmens toe soms minder aangenaam zijn. Ja beste mensen, neem het erbij, verwerp het niet dadelijk, maar denk er over na. Want dat is de sleutel. Door er over na te denken, verkrijg je dat wij vanuit onze zijde u verder kunnen inspireren. Zelfs wanneer u zegt van: ik kan dit niet aanvaarden of ik vind dit nu…, maakt niet uit.  U bent ermee bezig en u geeft ons de mogelijkheid om u te helpen, om u te inspireren. En ik denk dat dat toch bij alle lessen die gegeven worden ook nog eens een mooie meerwaarde is die je eigenlijk cadeau krijgt.

Deel 2

Ja, aan mij de opdracht om uw vragen te beantwoorden. Dus zou ik zeggen : stel maar uw eerste vraag.

  • Ik heb gehoord dat de chakra’s zich ontwikkelen naarmate het individu bewuster wordt. Nu vertelde gene zijde dat een chakra niet ontwikkeld kan worden. Houdt dit dan in dat de persoon de chakra’s beter kan benutten naarmate hij bewuster wordt ?

Tja. U zou het zo kunnen zeggen. Kijk eens hier. Er bestaan enorm veel verschillende foute ideeën over de chakra’s. En dat is heel gemakkelijk te verklaren gezien de chakra’s een fijnstoffelijk organisme zijn dat niet beantwoord aan de stoffelijke wereld zoals u die kent. En het verkoopt natuurlijk veel gemakkelijker wanneer u aan personen kunt wijsmaken dat u een kennis hebt om de werking van iets te verbeteren. Maar zo is het niet.

Kijk een mens wordt geboren, een stoffelijk voertuig wordt gecreëerd. En zo goed dat u in dat stoffelijk voertuig organen hebt, hebt u daarbij het fijnstoffelijke met zijn chakra’s. Deze chakra’s worden gestuurd door niet-stoffelijke door de mens gekende wetmatigheden. Dat wil zeggen dat zij een bepaalde ontwikkeling doormaken. Zoals de mens opgroeit, ontwikkelt zich ook deze chakra. Maar het is niet zo dat de stoffelijke mens deze chakra’s kan openen – zoals nogal eens dikwijls verkocht wordt – of sluiten, of weet ik veel wat.

De chakra effectief en dat kun je wel zeggen, zal naargelang zijn werkzaamheid in een parallel of een harmonie functioneren met het bewustzijn van de stoffelijke of het stoffelijke voertuig. Sta mij toe te zeggen het volgende. Uw geest kiest een voertuig. Als het enigszins kan, tracht de geest  een voertuig te kiezen waar zoveel mogelijk zaken in aanwezig zijn die voor hem op dat moment belangrijk zijn om te ervaren. Hoe verder de geest staat in bewustzijn hoe juister hij het voertuig kan kiezen. Aan de hand van dat, hoe correcter het voertuig zal ook het fijnstoffelijke voertuig maar ook alle andere daaraan gekoppelde voertuigen nog – want er zijn ook vele niet-stoffelijke voertuigen enzoverder –  mede een waarde hebben. Dus als je dan gaat vragen van bewustzijnsniveau of zelfs verhoging in het stoffelijk lichaam dan kun je zeggen: ja, daar is een  wisselwerking tussen de chakra’s. Wanneer je gaat zeggen van: en ik ga nu een cursus volgen en wordt groot ingewijde en mijn chakra’s gaan open, dan zeg ik tegen u: u hebt een heel mooie illusie, een heel mooie fantasie maar zij komt niet overeen met de werkelijkheid. Voilà. Ik denk dat dit duidelijk genoeg is.

  • Sinds kort zie ik als ik mijn ogen sluit een beeld. Dit kan overigens heel erg verschillen per keer. Bv. bomen, of een weg of weet ik wat, tot nu toe geen personen. Heeft dit te maken met de ontwikkelingen, die wij doormaken?

Ik zou zeggen: dit heeft te maken met uw hersenwerking, kort en bondig. Kijk het komt er niet op aan of dat u nu bomen of mensen of dieren ziet of dat u kleuren ziet of u ziet iets anders. Dat is een stoffelijke beeldvorming. Op het ogenblik dat u bijvoorbeeld in een meditatie-proces kunt komen, kan het best zijn dat u op het ogenblik komt dat u hetgeen waar u over spreekt, wat u ziet, helemaal niet meer ziet en dat u zelf stoffelijk even weg bent. Dat even kan een uur zijn of dat kan een minuut zijn. Maar de ervaring zal gelijk zijn. Op dat moment kunnen er zeer veel nieuwe indrukken, mogelijkheden in uw stoffelijk voertuig via de weg van het fijnstoffelijke opgeslagen worden. Dus beeldvorming en wat u ziet, dit is hetzelfde zoals dromen, hangt van uw hersenen af, hangt af  van allerlei externe impulsen die in die situatie op u afkomen. Zo is het ook, wanneer u bijvoorbeeld uittreedt,  kan het best zijn dat u verhalen hebt beleefd die u helemaal niet kunt plaatsen. Dat is niet hetgeen wat gebeurd is tijdens de uittreding, dat is enkel hetgeen wat uw hersenen omzetten. Dit wil echter niet zeggen dat de lering die de geest tijdens de uittreding heeft ondergaan en overbrengt naar het lichaam niet correct wordt overgebracht en niet als het ware vastgelegd wordt in uw stoffelijk voertuig. Alleen, en hier ook zitten we weer met de problematiek van de verschillende mogelijkheden in de werelden, is het dikwijls voor de stof niet mogelijk om zulke zaken in een beeldvorming om te zetten. Om de doodeenvoudige reden dat de stof deze beelden gewoon niet kent. Kijk wanneer ik jullie zou gaan vertellen wat er allemaal ergens ver in de kosmos op een bewoonde planeet gebeurt en u hebt niet de mogelijkheid of de kennis om die beelden te aanvaarden, tja, dan gaat het niet. Dan gaat u daar fantasiebeelden van maken, dan gaat u marsmannetjes maken met antennetjes op hun kop en weet ik veel wat. Maar de werkelijkheid zoals ik ze kan zien en ervaren is onmogelijk over te brengen, omdat in het beperkt systeem van de stof daar geen mogelijkheid toe is. Vergeet niet uw lichaam en uw hersenen behoren tot een van de primitiefste zaken in de ganse kosmos. Het heeft zijn voordelen, want die beperkingen houden enorme leerscholen in.  Maar het heeft ook het nadeel dat veel zaken van kennis die je als geest wel hebt en hebt opgedaan, niet kunt vastleggen in dat stoffelijke voertuig. Maar niet geklaagd hoor, want u zit niet zo lang gebonden aan dat stoffelijke voertuig. Och here, och arme,  80 – 100 jaar en u zijt terug aan onze kant of misschien nog rapper als je dat geluk hebt. Dus maak u toch geen zorgen, maar gebruik het wel zo goed mogelijk, daardoor kan uw geest ook zoveel mogelijk lering opdoen.

  • Op het vlak van geneeskunde is oosterse geneeskunde voor ons niet geschikt. Welke westerse disciplines zijn voor ons dan wel geschikt: klassieke geneeskunde, homeopathie, orthomoleculaire geneeskunde, osteopathie…

Kijk eens hier. Eerst en vooral oosterse geneeskunde, daar is kennis en mogelijkheden die bruikbaar zijn over gans de wereld. Alleen – en dat moet duidelijk zijn – de benadering, de wisselwerking die een oosterling heeft met deze kennis is onmogelijk over te brengen naar een westerling. Ik moet daar toch geen tekening van maken.

Er is een enorm verschil tussen de oosterling en de westerling.  Wanneer u oosterse geneeskunde had willen ondergaan, wees dan zeker dan was u terug in het Oosten geboren en niet in het Westen.  Maar de meesten onder u hebben deze ervaring al opgedaan en wilden even de westerse mogelijkheden bekijken. Nu, er zijn in het Oosten zaken die omzetbaar zijn naar het Westen, zo goed dat er in het Westen zaken zijn die omzetbaar zijn naar het Oosten. Alleen in vele gevallen is de denkwereld de grote blokkade.

Kijk, het is bijvoorbeeld perfect mogelijk een geestelijke operatie uit te voeren. Maar de westerling bekijkt een geestelijke operatie al wantrouwig en zegt al voor dat hij de werkelijke operatie gezien heeft dat het bedrog is, begint al te panikeren wanneer hij een patatschellertje ziet, of hoe dat je dat noemt, dat in een buik gestoken wordt; en hij gaat dan al beweren dat al wat men er uithaalt, dat dit fictie is.

Op zulke wijze heb je geen objectieve benadering en maak je al dat hetgeen wat je eventueel ervan zou kunnen leren onmogelijk wordt. Wanneer we het een beetje verder bekijken, meer aanvaard al, bijvoorbeeld zoals acupunctuur en zo verder, dan zegt de westerling, nee dat bestaat niet. Al die zaken wat men daar vertelt is illusie want wij kunnen dat met ons westerse methodes niet vaststellen. Het  Oosten heeft dezelfde mentaliteit hoor. Maak u geen zorgen. Dus jullie denken beiden dat jullie kennis of jullie mentaliteit de beste is. Nu dat is al een fout beginsel.  Als u mij nu vraagt in het Westen: wat is de beste therapie? Dan moet ik u direct teleurstellen door te zeggen: al uw medische kennis die u op het ogenblik hebt, is niet verder geraakt als de middeleeuwse arts die een aderlating liet. Die dacht ook dat hij het warm water had uitgevonden en bleef daar halsstarrig aan vasthouden ondanks de doden. Of denkt u, dat uw ganse bijvoorbeeld kankertherapieën die nu toegepast worden beter zijn dan die aderlatingen? Nee. In het Westen, moet u ook kijken, hebt u niet de mentaliteit van de oosterling om trachten de mens te helpen en te genezen. U hebt hier de mentaliteit van rendabiliteit. Ziekte moet opbrengen. Ziekte is een economisch fenomeen. Dus als u mij vraagt: wat is het beste hier in het Westen? Dan zou ik zeggen: neem zoveel mogelijk afstand van de reguliere vastgelegde gediplomeerde geneeskunde. Niet dat die niet bruikbaar is, want als je een  been breekt, ben je best dat je een goede operateur hebt die uw been goed kan zetten. Dat is iets anders.  Maar voor vele andere zaken zou ik om te beginnen zeggen, gebruik uw gezond verstand.

U hebt hier in het Westen een enorm potentieel aan kennis aangaande effectief homeopathie. Mag ik u erop attent maken dat de homeopathie hier in het Westen geboren is. En dat het wel degelijk westerlingen zijn die het uitgetest hebben en resultaten behaald hebben die  natuurlijk ontkend worden door de farmacie. Maar goed, dat is weer iets anders.

Wanneer we dan spreken over alle zachte therapieën, dan kun je zeggen dat daar aardig wat inzit dat efficiënt is. Maar moest het, en dat is het spijtige hier, moest het kunnen toegepast worden met een andere benadering dan de huidige dan zou u nog veel meer resultaat hebben. Want op het ogenblik, sta mij toe te zeggen, is het merendeel van de therapieën benaderd vanuit financiële meerwaarde en opbrengst. En dat is het spijtige. Zolang de therapeut hier dat als hoofddoel blijft beschouwen, zal zelfs de beste therapie falen. Op het ogenblik dat je therapeuten krijgt die werkelijk gaan voor hetgeen zij kennen en voor hulp aan de patiënt, dan kan de zaak ook in het Westen wijzigen. En dan kun je een groep van mensen krijgen die wel degelijk met zachte therapieën zeer vakkundig omgaan en heel goede resultaten bereiken.

Kijk, er wordt heel veel in het Westen verworpen. Maar u hebt hier een enorme kennis aan planten. Planten die enorm effectief kunnen zijn voor allerlei kwalen, allerlei ziektes zonder dat je de schadelijke nevenwerkingen van de allopathie hebt. Ik ga hier een klein voorbeeld naar voor halen en nu wil ik niet zeggen dat je daarin eens moeten opspringen. Maar weet u, als u een kankerpatiënt hebt, dat bijvoorbeeld het gebruik van brandnetel plus citroensap veel sterker inwerkt zonder bijwerkingen en zonder schadelijke gevolgen dan de chemotherapie. Weet u dat bijvoorbeeld een bedrijf als Roche, al meer dan 30 jaar zoekt hoe zij synthetisch citroensap kunnen maken om dat te verkopen als chemotherapie. Ze zijn er tot hiertoe niet in geslaagd. Zij weten echter wel dat via citroensap kanker kan genezen worden, maar dit wordt totaal verzwegen. En zo zijn er vele zaken. U hebt planten bijvoorbeeld die ideaal zijn om bijvoorbeeld suikerzieken te helpen, zelfs te genezen. Dit wordt geblokkeerd en men is zelfs zo ver gegaan dat men bepaalde kruiden – en ik denk dat dit in het Westen bijvoorbeeld stevia is – verboden is geworden om te verkopen, omdat dit beter werkt dan de insuline die ingespoten wordt. En zo zijn er vele zaken die gewoonweg door uw eigen industrie belachelijk worden gemaakt, door uw eigen universiteiten worden afgebroken, alleen omdat men aan de top veel geld wilt verdienen via uw farmacopee en zo verder. En ik kan u zeggen, wanneer wij de zaak bekijken, veel van uw universiteitsprofessoren met grote namen hebben heel veel op hun hoofd. Uw ganse kankerbehandeling en alles wat er rondgaat hier in het Westen is fictie, is bedrog en is geweten door degenen die het toepassen, maar zij zwijgen want er wordt veel geld aan verdiend. Ik ben cru, ik weet het, maar het klopt. En als u kennis hebt van de medische wereld en u gaat het na, zult u  moeten toegeven dat hetgeen wat hier gezegd wordt op waarheden berust.

En als u mij dan vraagt: welke zijn de beste therapieën?  Dan kan ik niet zeggen van dat of dat. Dat zal van geval tot geval afhangen; omdat een mens die ziek is in de eerste plaats niet fysiek ziek is maar in de eerste plaats psychisch ziek is. 90% van wat ziekte is, ontstaat vanuit de geest en heeft een wisselwerking naar het orgaan en zo verder.  Dus het is zeer belangrijk van een maatschappij te creëren die geestelijk evenwichtig is. Maar dat doet uw westerse maatschappij ook niet. Integendeel, uw westerse maatschappij creëert een maatschappij waar de mens noch geestelijke rust noch evenwicht kan hebben en wordt opgejaagd om steeds meer en meer begeertepatronen te vervullen, omdat steeds meer en meer consumptie zou gebeuren, omdat men meer en meer geld zou verdienen.

Wanneer je dan kijkt naar het Oosten, dan zie je daar het verschil. Oké er zijn op het ogenblik ontwikkelingen die anders omgaan maar die gaan daar vastlopen. Maak u  geen illusies als u denkt dat de ontwikkeling van China zal gaan zoals in het Westen, vergeet het. De Chinees is daar niet toe in staat. Uiterlijk kan daar veel zijn, maar het loopt vast. Neem India, het loopt vast. En dan kun je zeggen : maar die mensen hebben armoede, die hebben minder. Ja die hebben minder, maar ze zijn veel evenwichtiger en gezonder in veel gevallen. En dat kunt u overal ter wereld zien. Maar als westerling hebt u het  beeld van: ons wereldbeeld is het juiste.

Wanneer u terug bij ons in de geest zijt, zult u daar ook uw twijfels aan hebben.  En dan is het nog maar de vraag of dat u zin hebt om in zo’n wereldbeeld nog eens te incarneren. Maar ja, dat is een kanttekening.

Dus u vraagt mij: wat vinden jullie als beste therapie? Wel, elke therapie die op de mens individueel is gericht en die de mens individueel helpt zonder schade aan te brengen. Dat wil zeggen, dat alles qua medicatie wat schade aanbrengt, dat alles qua therapie wat bijkomende schade aanbrengt zoals straling, zoals schimmels, noemt maar op, ook andere mogelijke ingrepen, vermijd het.  Ik zou jullie een goede raad kunnen geven: westerling blijf weg uit elke kliniek en u zult lang leven. Goed en hierbij is dit gesloten. Mijn excuus naar de artsen toe.

  • Gaat de vergelijking op van hoe wij als mensen een interactie maken met de aarde. Is de interactie tussen ons mensen en andere levensvormen (zoals virussen en bacteriën) in ons vergelijkbaar?

Denkt u nu werkelijk dat u meer bent dan dat virusje of die bacterie? Het is niet omdat u een groter lichaam hebt dat u meer bent hoor.

Voor de aarde is elk leven dat bezield is, evenwaardig. Klinkt misschien gek, hé maar de mens, door de aarde wordt niet aangevoeld als individu maar als geheel. Maar wat je wel kan, en dat is het grote voordeel omdat de mens een evolutie heeft doorgemaakt en omdat – toch niet onbelangrijk van dat nog eens naar voor te brengen – de mens een eigen geest heeft  waar bijvoorbeeld virussen en bacteriën nog altijd gedomineerd worden door een groepsgeest. Och jullie ook hoor. Maar je hebt nog een stukje te zeggen. Kun je als mens, en dat is het mooie, een wisselwerking creëren met die uitstraling van die aarde en als u dan de goedheid wilt hebben van u niet méér te voelen dan de rest van de aarde, maar u één te  voelen met de aarde, dan zit u op het goede spoor en dan kunt u vanuit die aarde heel veel krijgen.

Want als u in harmonie bent met die aarde, dan gaat alles wat die aarde uitstraalt met u in een evenwicht zijn. En dat gaat vooral uw gezondheid ten goede komen, uw gedachtesporen ten goede komen, noem maar op. Het gaat zelfs zo zijn dat wanneer u die harmonie kunt herkennen u steeds op de juiste plaats zijt wanneer het nodig is. Zo kan u heel veel miserie voor uzelf voorkomen. Ik denk dat dit voldoende is. Mens alsjeblief, alsjeblief bekijk uzelf niet als meerwaardig. De mier die hier rond de tipi kruipt, heeft voor de aarde evenveel waarde als u als mens die hier zit. Ja het is misschien niet zo glansrijk maar als u wilt spiritueel verder geraken en uw mogelijkheden gebruiken die u hebt, is toch een van de eerste punten : aanvaard wie u werkelijk bent en stap af van de idee dat de mens het summum van de schepping is. Ik weet dat hier in het Westen vooral dat idee heerst dat de mens het summum in de schepping is. Maar tja  als u dat volhoudt en u  komt aan onze zijde dan is de ontgoocheling zeer groot.  Dus blijf met uw voetjes op de aarde. Voel u één met de aarde en u gaat de beste weg kunnen gaan die er is.

  • Mensen die een hysterectomie (wegname van baarmoeder en eierstokken) hebben ondergaan, hebben die dan een gestoorde miltchakra ? En iemand met een uitzaaiing in het verlengde merg, heeft die dan een afwijkingen in zijn voorhoofdchakra?
    Of met andere woorden, hebben ziektebeelden of daadwerkelijk wegnemen van fysieke delen effect op het fijnstoffelijk lichaam, de werking van de chakra’s ?

Lieve mensen. Na alles wat jullie hier gehoord hebben, moeten jullie toch het antwoord op die vraag weten. Kijk eens hier. Als u delen van het lichaam wegneemt, stoffelijk gezien, dan creëert u in dat lichaam een zeker onevenwicht. Nu in vele gevallen is de stof zelf sterk genoeg om dat onevenwicht op te vangen. Uw vele celletjes waaruit u bestaat, zijn zeer creatief en kunnen veel zaken opvangen. Maar wanneer u mij nu gaat vragen, wanneer er organen zijn weggenomen, gaat dan een chakra slechter werken. Dan zeg ik tegen u, sorry lieve mensen, maar u hebt er niks van begrepen. Neen, die chakra die gaat niet slechter werken. Dat kan ook niet. Er is u geleerd dat er een wisselwerking is vanuit de chakra naar de organen. Wanneer, bij wijze van spreken, cru gezegd een edele heer zijn edele delen zijn weggenomen, gaat zijn chakra niet minder of niet slechter werken. Alleen gaat de invloed van de chakra deze edele delen niet meer kunnen beïnvloeden. Maar is dat erg? Zeker niet, in vele gevallen zal het nog rust brengen.

Maar goed, kijk, het wegnemen van organen kan fysiek wel degelijk impact hebben. Maar wat zien we? Dat, stel u voor, we blijven bij het voorbeeld van de edele delen van de brave man. Deze edele delen zijn weggenomen, dat kan tot gevolg hebben dat deze man een totaal ander karakter gaat vertonen. In vele gevallen zal dit rustiger zijn en vanuit dat rustige karakter zal hij waarschijnlijk psychologisch meer kunnen leren, en psychisch, geestelijk misschien zelfs met grote schreden vooruitgaan. Dan zullen de mensen zeggen: “Ja maar ja, die is een kwink kwijt hé. Want nu denkt hij zo of doe hij zo.” Maar er is een stoffelijke stimulans weg en die wordt wel, om het zo te zeggen, genivelleerd door de werking van het fijnstoffelijke om de mogelijkheden van de incarnatie in stand te houden, in evenwicht te houden. Maar denk niet dat daarom plots uw  chakra ziek is, want dat heeft daar niets mee te maken.

Je zou eerder de vraag kunnen stellen: wanneer iemand vergaat in haat en agressie, heeft dat impact? En dan zou ik eerder zeggen: “Ja.” Omdat je u dan als stofmens afsluit voor deze invloeden en dat u uzelf dan verder bij wijze van spreken ondermijnt. Wat u – en dat is misschien wel interessant voor degenen die er iets mee aankunnen – wel kan doen, is het volgende: bij iemand waar organen zijn weggenomen, dat is harmonie creëren, evenwicht te creëren in het fijnstoffelijke. Dat wilt zeggen dat u via een positieve inbreng, eventueel via gedachtekracht, eventueel via overdracht van energie, een wisselwerking kunt tot stand brengen die grotere evenwichten tot gevolg heeft. Door de vertaling naar de stof gaat dan de persoon in kwestie zich beter voelen. Maar ik zou zeggen: “Dat is voor de toekomst.” We moeten nog wel andere zaken eerst aanleren om dat in een juiste techniek te plaatsen. Maar het is mogelijk.

Ik hoop dat dit een voldoende antwoord is en dat niet iedereen wakker ligt omdat zijn appendix weggenomen is, of een eierstok of weet ik veel wat. Want uiteindelijk, een lichaam is heel flexibel wat dat betreft. Maar het zijn meestal de gedachten die de blokkade maken. Als je kunt aanvaarden dat een stuk van uw lichaam weg is, dan gaat u geen last hebben. Maar als je jezelf beklaagt dat het weg is, dan hebt u wel last. Niet omdat het weg is, maar omdat u in gedachten uzelf beklaagt dat het weg is. Denk daar nog maar eens goed over na en dan kunt u – en dat geldt voor iedereen – wat er ook gebeurt, de beste resultaten behalen.

Ja, zo te zien was het nogal een beetje aan vragen. Maar wat mij opvalt, mijn lieve vrienden, is dat de meeste vragen eigenlijk maar indirect gaan over hetgeen men u gebracht en geleerd  heeft. En dan ga ik nu een vraag stellen. Willen jullie nu zo lief zijn van de stof die tot hiertoe gegeven is even grondiger te gaan doornemen, even grondiger te gaan instuderen. Ach, ik weet jullie hebben allemaal de beste bedoelingen hoor. Ik zeg niet dat jullie geen goede leerlingen zijn, maar hetgeen wat ik opmerk is dat  je er in vele gevallen te los overgaat. Je leest iets, je neemt het op; ach ja, zo is het. Ja, ja, dat weet ik. Ja, och ja het zal zo wel zijn. Wat wij graag hebben, is dat u er over nadenkt. Dat u ermee werkt. Dat u het toepast. Want kijk, u mag zoveel lessen van ons volgen als u wilt, als u niet langzaam maar zeker meer in de praktijk gaat toepassen, dan is het verloren tijd. Je bent niets met theoretische kennis, maar je bent alles met praktische ervaring.

Zoals bij die laatste vraag. Het is heus niet belangrijk of u een voet kwijt bent om het zo te zeggen. Wat belangrijk is, is dat u blijft stappen ondanks het feit dat u een voet kwijt bent. Hoe je het doet maakt niet uit. Maar dat u in  beweging blijft. Dat u zich blijft verplaatsen; gaan zitten en zeggen: ik kan niet meer gaan, want ik ben mijn voet kwijt, dat is de slechtste houding en de slechtste instelling die u kunt doen. Want dan gaat niet alleen uw voet verdwenen zijn, maar na verloop van tijd, uw benen en alles erbij omdat u het vertikt van te zien wat je mogelijkheden zijn, wat je kunde is.

U vraagt aan mij welke therapieën zijn de beste.  Cru gezegd: positief denken. Stoppen met alle mogelijke ideeën te opperen van wat negatief kan zijn. Niet gemakkelijk voor de mens hé in de westerse wereld; zeker niet, want u bent grootgebracht in een patroon, u hebt de idee meegekregen van ik moet beantwoorden aan dit en aan dat. De oosterling heeft dat meestal niet. Maar het erge van de zaak is dat juist door die zaken u uzelf ziek maakt.  U haalt zoveel negatieve factoren naar u toe en de meeste zijn op begeerte gecreëerd; niet dat u dat allemaal hoeft hoor, maar het is u wijsgemaakt dat het niet anders kan en dat het een noodzaak is. U moet werken, u moet veel geld verdienen want u hebt veel geld nodig om te leven in deze maatschappij. Is echt niet waar hoor. Van  al die zitten kun je gerust met al wat je aan inkomen hebt, drie vierde kwijt geraken en u zult niet slechter leven. Nu zegt u: dat kan niet, ik zeg: dat kan wel. Alleen ziet u de mogelijkheden niet. Waarom niet? Omdat u gefocust bent op een vast patroon; daardoor krijg je hoofdpijn, daardoor gaat het niet goed, daardoor gaan organen afwijken en zo verder. En in het beste geval, ja, krijg je de moderne ziekte. Niet dat je geïnfecteerd bent door een ander, nee. U hebt uzelf geïnfecteerd om het zo te zeggen met uw gedachte, met uw begeertebeelden die u van kleins af aan zijn toegebracht. De moment dat u dat kan loslaten, de moment dat u kunt uit het vaste patroon stappen, ziet u  dat de wereld rondom gewijzigd is en dat u zich beter voelt.

Kijk, wat denkt u hoeveel mannen en vrouwen er ziek van worden omdat ze in een relatie zitten? Maar het is zo.  Het merendeel van de relaties wordt in stand gehouden omdat de maatschappij, de cultuur, de voorschriftjes dat belangrijk vinden. Ja, je kan toch niet dat en dat achterlaten. Ik heb een huis, ik heb een auto, ik heb kinderen, ik heb dit , ik heb dat. Ja, jongens, dan gaat het niet goed en dan gaan ze ruzie maken.  Maken ze weer anderen rijk. Maar wat men vergeet is dat men in dat spel zo disharmonisch wordt dat het lichaam vatbaar wordt voor alles en nog wat. Je wordt vatbaar, och in den beginne, voor verkoudheden, voor griep, voor alles wat rondom u zit.  Maar je blijft volhouden want de maatschappij vindt dat het zo hoort. Het is de volgende stap. Ja, dat orgaan doet het niet meer, de ene krijgt suikerziekte, de andere krijgt astma en de volgende krijgt kanker.  Maar we houden vol, hé.  Want het hoort zo. Nee lieve mensen.  Het hoort zo niet. Tracht te beseffen waar het zit. En wanneer u in een positie zit, of het nu werk is, of het is een relatie, noem maar op wat het is, die u niet meer ligt, wees consequent en verander. Meer kan ik niet zeggen. En je zal zien, eerstes voor uzelf zal het beter gaan; en ook, stel dat het uw werk is, zal het beter gaan. Is het in een relatie, de vrijheid die ontstaat door te erkennen dat het niet gaat, geeft  de mogelijkheden voor nieuwe wegen.

Lang geleden is er in een openbare zitting ooit eens een discussie geweest over die zaken en dan bracht de spreker naar voor het voorbeeld van een kunstenaar. Een kunstenaar die wou leven voor zijn kunst maar hij kon het niet want hij was gehuwd en hij had een stel kinderen. En ik weet nog dat toen de geest gezegd heeft van, kijk eens hier. En dat was toen zeer revolutionair want dat is uitgesproken in de jaren 70.  Wanneer die kunstenaar de vrouw en kinderen achterlaat, zijn werk loslaat, dan zal hij in harmonie kunnen leven en zijn kunst kunnen creëren. Hij zal kunnen evolueren, positief, maar degenen die hij achterlaat krijgen ook nieuwe mogelijkheden om positief te evolueren. De kinderen zullen uit de disharmonie weg zijn en zullen een positieve wereld kunnen benaderen. Zo ook kan de partner de eigen nieuwe wereld gaan. Ik weet toen dat in die openbare zitting, en het was in Den Haag, in Nederland, toen heel hard gemord is. Men was het niet eens.  En toen gaf de spreker een tweede voorbeeld. Er zijn hier zoals er velen zijn in de zaal, ze zijn gehuwd. En mijnheer eet niet graag spinazie, maar hij durft het niet zeggen tegen zijn vrouw en de vrouw maakt per week een portie spinazie voor  meneer klaar omdat ze vindt dat het gezond is. En mijnheer gaat eraan kapot.  Och, je kunt het terugvinden in de brochures hoor. Ik kan u zelfs zeggen welke, maar het maakt nu niet uit. Maar dat is de realiteit, lieve mensen. De schijn wordt opgehouden en effectief hoe gezond spinazie ook kan zijn,  je gaat eraan kapot wanneer je het  elke week tegen je zin moet eten. Het waren voorbeelden die in de jaren 70 de mensen niet aanstonden. En ik weet het toenmalige medium heeft daar nog serieus voor woorden gekregen van degenen die kwamen luisteren. Want ze vonden dat de geest te ver ging. Maar nee, de geest ging niet te ver. Integendeel de geest zetten de puntjes op de i. Maar in het toenmalige Den Haag, met zijn mooie stijve mensen – neem mij niet kwalijk dat ik het zeg – was dat niet aan de orde. Aanwezigen uitgesloten natuurlijk, dat begrijp je wel. Maar goed. Nee, maar dit is iets wat u kunt terugvinden en wat wel op een avond als deze misschien eens terug mag opgerakeld worden. Goed ja, we zijn nu 40 jaar verder hé. Maar is er zoveel veranderd? Hier in het Westen niet. Maar langzaam maar zeker, hé, zul je het ondervinden; dat die veranderingen die door Aquarius bezig zijn, hier ook een impact gaan hebben. En dan zul je misschien nog weleens aan deze vragenavond terugdenken en zeggen van verdorie , ze sloegen de bal nog niet zo mis. Maar goed. Hier ga ik het afsluiten want ik zit op mijn praatstoel en anders krijg ik straks naar mijn  geestelijke voeten dat ik het te lang getrokken heb.

Meditatie: Universele liefde

Zo, lieve mensen, lieve vrienden, ik ga de avond met een meditatie afsluiten. Een meditatie die ik wil terugvoeren naar het eerste onderwerp en die ik wil terugvoeren naar de universele liefde.

We zitten hier allemaal tezamen, allemaal mensen met een verschillende achtergrond, met een verschillende opvoeding, maar met één grote gemene deler. Uw geest heeft een voertuig gezocht dat mogelijkheden geeft tot bewustzijnsverruiming. En ondanks het feit dat jullie allemaal zo van elkaar verschillen, behoren jullie eigenlijk allemaal tot hetzelfde geheel. Ik zou bijna in oosterse wijsheid zeggen, tot dezelfde klasse, maar dan in positieve zin. U kunt allemaal hier gezamenlijk in deze kring één zijn met de kosmische liefde. U kunt allemaal deze liefde laten doorvloeien. Niet alleen hier in deze kring maar ook naar ieder die met u maar iets te maken heeft, die met u maar iets contact heeft.

Dan zou ik u voorstellen, lieve vrienden, stel u open, neem in uw gedachte personen die volgens jou uw liefde willen aanvaarden. Die deze kosmische geschenken die je wilt geven, willen aanvaarden en er iets mee willen doen. Wees gerust, je kunt niet verkeerd doen. Neem in uw gedachten al degenen die volgens jou dit kunnen gebruiken en laat vanuit uw hart deze liefde vloeien, laat deze als het ware stromen. Zie de wisselwerking, misschien zijn er onder jullie die daar een kleur aan willen geven, doe maar. Misschien, anderen willen er een klank aan geven. Dat kan. Uw hart kan muziek maken, om het zo te zeggen. Uw hart kan klanken geven, klanken van harmonie, van liefde. Kleuren van liefde, alles is aanwezig. En laat de wisselwerking gebeuren. Neem degene die je wilt helpen op in deze sfeer en zie hoe de wisselwerking naar u toekomt.  Hoe er een meerwaarde ontstaat, hoe er een rotatie ontstaat van kracht, van energie. Zie hoe uw eigen aura schittert daardoor, zie hoe uw eigen fijnstoffelijke organen, uw chakra’s stralen, kracht geven. Zie hoe zij verbonden met elkaar zijn. Zie hoe jij geaard op de aarde, verbonden met de kosmos één kracht zijt en hoe je deze kracht mag delen met de medemens. Hoe je deze kracht mag delen met alles wat rondom u is. Stof of geest maakt niet uit. Je bent in een liefdevolle harmonie, in een kosmische harmonie. Laat deze kracht functioneren. Voel u één. Voel uw krachten. Voel u gevende. En hoe meer u geeft, hoe sterker u wordt. Want juist door deze liefde te delen met de ander, verhoogd in uw lichaam de waarde goddelijke kracht. Want u bent één met de Vader, met de Bron. U bent één met de goddelijke kracht.  U kan ze misschien als mens niet vatten, u kan ze misschien als mens niet omschrijven maar u kan ze voelen, u kan ervaren en woorden schieten daarin tekort, maar het geluk dat stroomt, de harmonie, de liefde die stroomt, maakt dat je als het ware gevuld wordt met harmonie, met licht, met kracht. Laat ons deze kracht dan bevestigd zien; bevestigd door de hoogste macht die in de schepping bestaat. Laat ons zelf  ons daarin goed voelen, omdat wij het werktuig hebben mogen zijn van deze kracht. En laat ons deze kracht als deel van ons lichaam zien. Laat ons deze kracht steeds ter beschikking houden. Zodat wanneer we het nodig hebben, ervaren dat iemand deze kracht zoekt, ze onmiddellijk ter beschikking kan stellen en dan kunnen we ervan op aan dat we werkelijk het werktuig zijn van de  kosmische liefde. En een mooier werktuig kunt u zich in de kosmos niet voorstellen.

Zo mijn lieve vrienden, dit was een heel korte meditatie, ik moet een beetje op de tijd letten. Maar daarom niet minder waardevol en een kleine tip, de ervaring die u nu hebt opgedaan, kunt u steeds opnieuw terug in leven roepen wanneer u zich even  rustig in meditatie zet. En op  deze wijze kunt u zeer veel rondom u ondersteunen en helpen en dat is toch het voornaamste wat die universele liefde inhoudt.

image_pdf