De toekomst

image_pdf

uit de cursus ‘Voorspellingen‘ (hoofdstuk 10)  – juli 1980

De toekomst

Wij hebben geprobeerd om u in de loop van de cursus verschillende manieren te laten zien en bij te brengen waarmee men voorspellingen kan doen of op een bepaalde wijze kan profeteren. Dat daarbij nogal verschillende versies naar voren kwamen is duidelijk.

Als wij er rekening mee houden dat alleen de verschillende soorten auguriën die de mens ooit heeft gebruikt alle tezamen al een kleine 3000 bedragen (d.w.z. methoden om de toekomst te voorspellen hetzij uit de vlucht van de vogels, het pikken van graan, het gedrag van bepaalde dieren, het bestuderen van de ingewanden van offerdieren enz.), dan zal het u duidelijk zijn dat de mens eigenlijk nooit een onfeilbare manier heeft gevonden om de toekomst te voorspellen.

Je kunt de toekomst benaderen, maar werkelijk met zekerheid voorspellen is bijna niet mogelijk. Die conclusie moet je dan wel trekken, omdat de mensen geneigd zijn om al datgene wat zij over de toekomst horen te beschouwen als vaststaand, als onveranderlijk. De kans dat je met gebruik van intuïtie en andere methoden komt tot een juistheid van 80 % bestaat. Dat je meer dan 90 % goed hebt, bestaat bijna niet; dat is toeval. Daar echter de gemiddelde gissing van de doorsnee leek een juistheidspercentage kent dat gemiddeld onder de 20 % ligt, is toch nog heel wat.

Als ik kijk naar morgen, dan kijk ik eigenlijk naar de zekerheden die vandaag tot stand zijn gekomen. Daarmee moeten we altijd rekening houden. Alles wat morgen of in de toekomst gebeurt, is gebaseerd op wat er nu bestaat en niet op iets anders. Voor mij is het dus erg belangrijk dat ik het heden juist aanvoel.

Als ik een voorspelling waag, dan kan ik nooit aannemen dat alles wat nu bestaat teniet gaat. Er zal dus altijd een mogelijkheid in het heden moeten worden gevonden die in overeenstemming is met het beeld dat intuïtief in mij opkomt Als ik deze verbinding kan leggen, dan neemt de juistheidsfactor aanmerkelijk toe.

Nu kunnen we ook dromen over de toekomst. Maar ja, dromen zijn van die eigenaardige dingen. Er zijn mensen die dromen dat zij in de trein stappen. Zij denken dan dat zij op reis gaan. Integendeel, ze zijn juist in een sleur gevangen waar ze niet meer uit kunnen komen. Het omgekeerde bestaat ook. Mensen dromen dat ze ergens vastzitten. Dan kun je zeggen: in negen van de tien gevallen betekent dit een zeer sterke verandering van hun omstandigheden, omdat namelijk alle factoren die nu onbewust bestaan worden overgebracht naar het bewustzijn uit een soort verveling.

Al deze droomverklaringen, er zijn er zoveel, maken het voor ons erg moeilijk om symbolen goed te duiden, tenzij wij eerst weten welke vocabulaire wij in onze dromen gebruiken, dus welke beelden.

Als u droomt dat u over een koord danst of aan een trapeze hangt, dan kunnen we zeggen dat u bezig bent iets te ontwerpen dat nogal riskant is. U waarschuwt uzelf dat u nogal wat risico’s neemt. Als dat nu gebeurt dan houdt u er rekening mee dat er een gevarenfactor schuilt in de ondernemingen die u van plan bent. U krijgt daarmee inderdaad een waarschuwing. Maar wilt u een toekomstbeeld beschouwen, dan kan die droom u helpen door uit te drukken: er is een risicofactor, kijk dus heel goed uit naar alle secondaire inwerkingen die optreden.

Voorspellingen zijn niet moeilijk en hoe verder ze van je afliggen, des te gemakkelijker ze zijn. Je kunt veel gemakkelijker iets zeggen over het jaar 3000, dan dat je iets zegt over morgen. Morgen is namelijk te controleren en wie van u haalt het jaar 3000? Dus onthoud het goed: de voorspelling wordt pas belangrijk, als ze op korte termijn wordt gegeven. Voor ons is het van belang dat een voorspelling bruikbaar is. Ik heb niets aan voorspellingen die voor mij verder geen enkele betekenis hebben.

Ik kan nu wel een paar voorspellingen geven. Er is een vulkanische uitbarsting te verwachten in de buurt van de Hawaï ­eilanden en wel binnen drie weken. Maar wat heeft u daaraan? Of u moet toevallig iemand kennen die wil wedden dat het niet gebeurt. Dan heeft u een winstkans van ongeveer 70 à 80 %. U kunt dus aardig wat inzetten, als u het kunt missen. Verder heeft het geen nut.

Maar als u bij wijze van spreken aanvoelt dat u morgen moet oppassen met de mensen die u ontmoet, omdat er iemand bij is die u heel waarschijnlijk in de boot wil nemen en heus niet voor een gezellige vakantietrip, dan zal dat uw waakzaamheid verscherpen en het zal u bovendien meer doen letten op de details. In dat opzicht kan een voorspelling heel erg belangrijk zijn.

Als je met je eigen lot bezig bent, dan is het duidelijk dat je droombeelden en je wensen daarbij een grote rol spelen. Dat is een van de redenen dat de in de kranten gepubliceerde horoscopen toch zoveel treffers hebben. Ze zijn zo algemeen gesteld dat iedereen ze automatisch interpreteert volgens zijn eigen angsten en begeerten. Hij leest niet wat er staat, maar hij leest in wezen een weerkaatsing van zijn wensen en angsten. Op grond daarvan komt hij dan tot een aantal belevingen die waarschijnlijk aardig uitkomen. Maar u moet dat niet nemen als werkelijke astrologie of horoscopie.

Een van de dingen die zeer interessant zijn, is het z.g. kabbalistisch torentje waaraan ik een keer een les heb besteed. Ik weet, dat het voor velen van u verwarrend is en toch is het eigenlijk heel eenvoudig. Als u de letterwaarde in kabbalistische zin kent, dan neemt u de roepnaam. Daarvan maakt u een getal onder de tien. Dan neemt u de familienaam (van, van de, allemaal erbij gerekend) en daarvan maakt u een 2e getal. Een 3e getal maakt u van de maand plus de geboortedatum en daarnaast rekent u nog eens het jaartal uit. Dit herleidt u dan, maar zonder het eeuwgetal. Dus u rekent niet 1980 = 9, wat eigenlijk de berekening zou zijn, namelijk 18 herleid =  9 maar u rekent met het getal 8. Elk van die getallen duidt u nu volgens de interpretatie van zijn betekenis van een eenvoudige scala die wij indertijd hebben gegeven. Dan kunt u daaruit een aantal problemen aflezen, een aantal tegenstrijdigheden of een aantal harmonieën. Die gaat u dan intuïtief interpreteren. Het eigenaardige is dat wij innerlijk meer tijdloos zijn dan we beseffen.

De tijd is een lichamelijk proces dat door de geest maar zeer ten dele wordt beleefd. Daardoor zal de geest anders op tijd reageren dan het lichaam. Ze kan dus gegevens aanvoelen die voor het lichaam nog niet waar zijn, maar die voor de geest al behoren tot het onvermijdelijke, omdat het moment (het nu) voor die geest nu eenmaal meer menselijke tijd omvat dan het lichaam kent. Op die manier kom je tot een heel aardige aanduiding, maar die zijn dan meer persoonlijk.

Om persoonlijk te kunnen werken zijn er ook nog enkele andere dingen waarmee je rekening kunt houden.

Elke mens heeft een eigen getal, een kerngetal. Dat getal is afhankelijk van de roepnaam en de geboortedatum die tezamen worden gerekend. Dat kerngetal kan bv. zijn: 4 of 8. Dan rekent u dat alle data die deelbaar zijn door dit getal gunstige dagen zijn en dat alle data die niet daardoor deelbaar zijn neutraal of ongunstig zijn. Laten we het eens heel eenvoudig doen.

Als uw getal 4 is, dan zijn de 8e, de 12e, de 16e enz. voor u gunstige dagen. Maar dagen als de 11e, de 13e, de 15e zijn over het algemeen ongunstig. Dit zijn vuistregeltjes. Het wil niet zeggen, dat ze altijd uitkomen. Daarom is het op het persoonlijke vlak misschien ook wel belangrijk dat u uw maanritme leert kennen.

Een maanritme loopt gemiddeld in zijn geheel tussen de 28 en 29 dagen. Het valt in vier fasen uiteen, net zoals de maan in vier fasen wordt berekend. Als u eenmaal weet dat u bv. bij nieuwe maan bepaalde impulsen heeft en bij volle maan andere, dan zijn dat vaste invloeden. U schat die dan af tegen het al of niet harmonisch zijn met uw eigen getal van de datum. Zo gek als het moge klinken, het klopt. Op deze manier kunt u wel degelijk vooruit berekenen op welke dagen u iets wel of iets niet kunt doen.

Nu zult u zeggen: wij willen voorspellingen in grote termen. Wij hebben daarvan voorbeelden gegeven. Een grote voorspelling heeft bepaalde verschijnselen, dat is heel typisch.

In Nederland is op het ogenblik een nogal scherpe crisis op handen, vooral op economisch gebied, die wat onrust zal doen opwaaien. Ik denk dat die crisis zich reeds zal afspelen voor 15 september 1980. Wat de factoren daarbij zijn kan ik niet met zekerheid zeggen. Ik vermoed dat er hier sprake zal zijn van een poging van de regering om iets door te zetten dat misschien door de Kamer nog wel wordt toegelaten, maar waartegen het volk absoluut in het geweer komt. Dat moet op economisch vlak liggen en zeer waarschijnlijk samenhangen met de belangen van bepaalde firma’s.

Ik kan mij bv. voorstellen dat in Den Haag mensen plotseling in opstand komen tegen allerlei dingen die de een of andere projectontwikkelaar heeft ontworpen en waartoe de gemeente zich eigenlijk al verplicht heeft, maar de mensen gewoon zullen zeggen: als je daaraan begint, dan blazen we eenvoudig de hele boel op. Dat soort dingen. Dat is dan een voorspelling op een wat grotere schaal. Maar als u heel eerlijk bent, wat heeft u daar eigenlijk aan?

Heeft u er nu werkelijk wat aan als u hoort dat er binnenkort een ongeluk in de ruimte gebeurt waarbij zeer waarschijnlijk Russen gedood zullen worden? Daar heeft u toch niets aan. Het is aardig als u het weet. U leest het in de krant en u klopt zich op de borst en zegt: ik heb gelijk gehad.

De voorspellingen waar wij werkelijk iets aan hebben, zijn de voorspellingen die met ons wezen samenhangen of direct met de omstandigheden waarin wij verkeren. Het wonderlijke is dat wij juist op dat gebied moeilijkheden ervaren bij een juiste interpretatie van de gegevens die we krijgen. Want zoals reeds is gezegd, onze wensen, onze angsten en vrezen spelen een rol mee.

Iedereen is bovendien geneigd om zichzelf een toeschouwerrol of een heldenrol toe te kennen. Er zijn maar weinig mensen die zegge: nu ben ik voor een keer de ellendeling in het stuk. Om een schurk goed te kunnen spelen moet je een toneelspeler zijn. Het is de enige man die het prettig vindt te worden uitgejouwd, want dan weet hij dat hij zijn rol goed heeft vertolkt.

Voor ons is het belangrijk dat we daar een beetje afstand van nemen. Wij hebben ook daarover het een en ander gezegd. Ik zal u nog een kleine tip geven:

Als u over persoonlijke omstandigheden gaat mediteren en u wilt er intuïties van hebben, dan moet u niet uzelf als centrum nemen, maar een ander van wie u denkt dat hij daar direct bij betrokken is. Dus als u bezig bent met uw liefdeleven, dan denkt u natuurlijk wel aan uzelf, maar dan stelt u zich een willekeurige minnaar of minnares voor en u gaat overwegen hoe die zou reageren. Dan komt u namelijk tot een afstand nemen van een deel van uw persoonlijke wensen en van uw “ik” voorstelling. Daardoor zal het beeld dat u ontwerpt juister zijn. Pas het dan op uzelf toe.

Zit u in moeilijkheden met problemen die onoplosbaar schijnen, dan kunt u natuurlijk wel een gooi wagen naar de toekomst en zeggen: wat gaat er morgen, overmorgen of over tien jaar gebeuren? Dan zal ik mij daarop afstemmen. De moeilijkheid is alweer dat u dan uitgaat van uw eigen situatie, uw eigen omstandigheden. Het is verstandiger om dan een willekeurige datum in gedachten te nemen. Laten we zeggen: 31 januari 1981. U gaat zich op die datum concentreren. Alles wat dan gebeurt is voor u belangrijk.

U stelt zich in op die datum. Als u dat lang genoeg heeft gedaan, dan ontstaat er een beeld. Het is net alsof u allerlei krantenkoppen door u heen voelt flitsen. Noteer die. Doe dat vervolgens met een paar andere data in de periode waarin u denkt dat het probleem moet worden opgelost. Maar steeds weer, probeer de wereld te vangen op die datum, niet uzelf. Als u dan alle notities bekijkt, zult u daarin een lijn zien die samenhangt met uw eigen probleem.

U kunt dat probleem toch niet verloochenen, maar u heeft het algemeen gesteld en daardoor ontdaan van de sterke persoonlijke impulsen. De lijn van ontwikkeling die wordt gesuggereerd kunt u dan, als u die aanvaardbaar vindt, zelf gaan nastreven. Dat betekent dat uw probleem waarschijnlijk snel wordt opgelost. Is het voor u niet aanvaardbaar, dan kunt u voorzorgen treffen dat dergelijke situaties en omstandigheden voor u niet van belang zullen zijn. Hierdoor zult u misschien in het begin van uw eigen probleem wat afwijken, maar de ervaring leert dat u ook daarmee een groot gedeelte van uw problemen kunt oplossen.

Het is dus allemaal niet zo moeilijk als het lijkt. De ingewikkeldheid die heel veel mensen daaraan verbinden, ach, het kan helpen als u weet hoe u ermee moet werken. Maar ook als u de beste, de meest perfecte horoscoop berekent, alle invloeden van vaste sterren daarbij betrekt, dan zit u nog met een resultaat dat u moet interpreteren. De interpretatie is en blijft intuïtief. U heeft in u de mogelijkheid om de voorspelling tot stand te brengen.

Morgen zullen de dingen anders zijn dan vandaag. Laten we ons nooit vastbijten in het denkbeeld dat wat vandaag is morgen zal voortbestaan. Het blijft nooit precies gelijk. Wat wij moeten aanvoelen is dus niet wat er gelijk blijft, maar wat er verandert. Gevoeligheid voor verandering krijg je door jezelf daarop in te stellen.

Instellen betekent niets anders dan dat je je gewoon bezighoudt met het feit: wat zal er morgen zijn en hoe zal ik het ervaren? Als je je die vraag stelt, dan vergeet je het probleem wel even. De eerste gedachten die in je opkomen in verband daarmee is de intuïtie die je helpt om nu reeds te constateren wat morgen tot je mogelijkheden behoort.

U ziet het, u behoeft er niet zo erg bij te rekenen. U behoeft ook niet speciaal in half verduisterde kamers te gaan zitten met flakkerende kaarsen of hele mandala’s gebruiken. Het is alleen nodig dat u weet waar u het over heeft.

Morgen is namelijk deel van het eeuwigdurend nu. Morgen is het vandaag van de ziel. En ofschoon de ziel dat niet kan omschrijven in menselijke termen, weet zij wat er is. Zij kent het geheel. Ze kan daardoor ook datgene wat voor u nu nog niet kenbaar is uitstralen. Die uitstraling is meestal meer emotioneel. Het zijn geen feiten, het zijn gevoelens. Deze gevoelens wekken bij u associaties op. Die associaties zullen nooit honderd procent zuiver zijn, maar ze zijn een duidelijke aanduiding van een tendens. Op die manier kunt u dus inderdaad morgen betrekken in het heden.

Een ander punt waarop de mensen nogal eens vastlopen is dat het menselijk brein voortdurend bezig is met morgen. U denkt misschien dat u vandaag leeft, maar dat is eigenlijk niet waar. U vraagt zich vandaag al af wat u morgen zult eten, welke boodschappen u morgen zult doen als u in het huishouden zit, of u houdt zich bezig met een zakenafspraak en de vraag of u misschien voor vijven de zaak kunt dichtgooien en daardoor iets eerder dat prettige weekend kunt beginnen. U bent steeds bezig met morgen. Maar u bent bezig met morgen vanuit een behoefte zoals u die vandaag constateert.

Het belangrijke feit is nu dat de behoeften veranderen. Als u vandaag bezig bent met wat u zondag zult gaan doen, dan is dat natuurlijk erg leuk, maar het kan wel zijn dat u opeens visite krijgt en dan moet u toch eigenlijk wat te eten in huis hebben. Als u dat nu toevallig niet zou hebben, dan zou dat erg vervelend zijn. Moet u dat nu aanvoelen? Als u die mogelijkheid aanvoelt, dan zorgt u ervoor dat u dan eventueel iets kunt klaarmaken! Het klinkt allemaal zo ontzettend huishoudelijk. Maar is ‘morgen’ eigenlijk niet huishoudelijk? Morgen en overmorgen en al die dagen daarna? Zijn dat eigenlijk niet voortdurende herhalingen van bestaande toestanden of nieuwe varianten daarvan? Als wij de varianten leren aanvoelen, dan kunnen wij het heden zo aanpassen dat elk ‘morgen’ op zich een harmonisch geheel is, zodat we niet als het ware vastlopen met allerlei onverwachte gebeurtenissen.

Je kunt natuurlijk niet alles precies bepalen. Je denkt bv.: morgen heb ik een rustige dag. Dan denk je ik geloof dat die rust verstoord zal worden, er zal iemand komen. Dat kan net zo goed iemand zijn die komt nagaan of u de belasting goed heeft aangegeven of een erfoom uit Amerika. De eerste heeft natuurlijk meer kans. U kunt wel degelijk aanvoelen of iets rustig zal zijn of niet.

Het is wel goed dat u zich ook daarmee bezighoudt, want een mens die op storingen is voorbereid, wordt in wezen niet gestoord. Het zal wel zo zijn dat zijn plannen dan niet doorgaan, maar dat is weer wat anders. Hij wordt daardoor niet werkelijk gestoord; er is geen teleurstelling. Dat betekent weer dat u zich gemakkelijker aanpast en ook gemakkelijker onder de nieuwe omstandigheden nog iets positiefs kunt bereiken. Houdt u daarmee alstublieft rekening. Het zijn de kleine gevoelens die voor u van het grootste belang zijn.

Er zijn ook mensen die zeggen: maar kan de wereld van de geest dat dan niet doen? De geest geeft wel waarschuwingen, zeker. De geest voorspelt u ook wel eens het een en ander. Maar die voorspelling komt dan toch altijd via u. Het zijn uw hersens die de gegevens opnemen. Het is uw persoonlijkheid, uw denken, uw mentaliteit waardoor u een conclusie eraan verbindt. Het is die conclusie die de bepalende verwachting is. Dat wil zeggen dat het verschil tussen wat de geest u mededeelt en hetgeen u intuïtief kunt ontvangen in de praktijk nul is. De bron is een andere, maar het resultaat is gelijk of tenminste vergelijkbaar.

Nu zitten wij in de geest altijd met de gehele wereld. Onze pogingen om de toekomst van de wereld mede te bepalen, te overzien wat er zal gebeuren, is gebonden aan bepaalde verschijnselen. Het meest bekende daarvan is het Wesacfeest.

Op het Wesacfeest zien wij een aantal stralingen. Die zijn er niet werkelijk. Dit in tegenstelling tot wat men denkt. Men denkt dat is er direct. Neen, het is iets wat zichtbaar wordt gemaakt, maar wat nog niet op dat ogenblik als zodanig geheel bestaat. Omdat wij uit verschillende fasen van de toekomst stralingen en verschijnselen samenbrengen en in hun verschillende geaardheid komen die we bovendien kunnen waarderen, ontstaat er een totaalbeeld dat aangeeft wat er in de komende periode van rond een jaar zo verwacht kan worden aan mogelijkheden. De voorspelling van de geest is er niet een van het feit, maar de erkenning van de mogelijkheden. Het zijn de mogelijkheden waarop wij ons werken, streven en pogen proberen af te stemmen. Dit is voor een mens natuurlijk een beetje vreemd. De mens zegt: maar je moet toch zekerheden hebben.

Zekerheden zijn feiten. Het aantal feiten waaraan niet te ontkomen is, is betrekkelijk gering. Absoluut onvermijdelijke en onveranderlijke brandpunten in de ontwikkeling komen in een eeuw ongeveer 20 tot 25 voor. Dat is dan gerekend over de gehele wereld zodat de kans dat een dergelijk punt in uw eigen omgeving plaatsvindt en uw leven direct beïnvloedt misschien een op de duizend is, misschien zelfs nog minder.

Voor ons is het gemakkelijk om ons met die dingen bezig te houden en te zeggen: daar ligt een brandpunt. Dat is een feit en daarvan zullen we dan maar verder uitgaan. Voor u is dat praktisch niet mogelijk omdat u de consequenties niet kunt overzien. Het is heel erg moeilijk om precies te weten wat er zal gebeuren.

Stel, dat morgen (laten we iets geks verzinnen zodat u zeker niet denkt dat het echt is) de heren Van Agt en Wiegel besluiten tot een duel en elkaar wederkerig doden. Dan zou daardoor de stuurloosheid, die er op dit ogenblik bestaat, veel meer kenbaar worden. Het betekent dat alle problemen die men tot nu toe van zich af heeft geschoven plotseling direct kenbaar worden. Dat zou een politieke en economische crisis betekenen. Dat zou nog veel meer betekenen. Het zou betekenen dat de CDA waarschijnlijk uit elkaar zou vallen, dat de VVD opeens een veel rechtsere koers zal varen dan ze tot nu toe heeft gedaan en daarmee bovendien nog meer aanhang wint ook. Dat zal allemaal niet gebeuren. Maar als dat zou gebeuren, zou het invloed hebben op een komende periode van ongeveer twee jaar en in die twee jaar het leven van bijna alle Nederlanders in meer of mindere mate beroeren.

Zo’n feit te vinden is natuurlijk erg mooi. Maar om het te vinden moet men rekening houden met kosmische tendensen, met de z.g. natuurlijke stralingen en tendensen in uw heelal en de werkingen van het gemeenschappelijk bovenbewustzijn plus de problemen of brandpunten die daarin op dit moment in versterkte mate bestaan. In het door mij genoemde geval zou dan de vertrouwenscrisis, die niet alleen in uw land maar ook in bijna alle landen op dit moment bestaat op politiek en economisch terrein, de basisfactor zijn waarvan men moet uitgaan. Door op die manier te werken kun je dus wel spectaculaire dingen zeggen.

U kunt bv. zeggen dat Carter het niet zal halen. Als ze dan later zeggen: hij is toch president geworden, dan zegt u: hij heeft het toch niet gehaald, die trein. U kunt zich er altijd nog wel uit redden. U kunt ook zeggen dat een ander een fout in de berekeningen heeft gemaakt; dat gebeurt ook nogal eens. Maar dat soort dingen is van weinig belang. Wat is er voor u van belang?

Wel, u heeft een eigen persoonlijke afstemming. Zeg maar het trillingsgetal van de aura, als u het precies wilt omschrijven, plus het geheel van uw mentale werking. Hierdoor bent u specifiek gericht op een bepaald deel van het gemeenschappelijk bovenbewustzijn.

Stelt u zich het bovenbewustzijn dan maar voor als een geheel van denkbeelden, mogelijkheden en gevoelens zoals die in de mensheid bestaan. Bepaalde gevoelens zijn meer algemeen, bepaalde denkbeelden zijn zeer intens, daardoor zijn ze gemakkelijker af te lezen.

Als u bent afgestemd op een deel daarvan, dan zal juist die invloed voor u kenbaar worden. U beschikt dan over de gegevens die daarbij horen (het kan zelfs zover gaan dat u wordt gestimuleerd tot een uitvinding), maar u zult ook de gevoelens, die daarmee verbonden zijn, zeer sterk ondergaan. Als u zich dit realiseert, dan weet u dat deze verbinding op zichzelf bepaalt wat morgen zal zijn. U weet ook dat uw enige mogelijkheid om de waarde van morgen voor u persoonlijk te veranderen, is om uw eigen harmonie te veranderen. Hoeveel mensen zullen beseffen wat dat betekent. Ik geef maar weer een voorbeeld, dit is nu eenmaal een cursus waar je zonder voorbeelden weinig kunt zeggen.

U heeft voortdurend een gevoel van grote neerslachtigheid of grote agressiviteit. Dit gevoel blijkt vooral op te komen, als u een ogenblik a.h.w. tot rust komt. Als u even alleen bent en eigenlijk helemaal niet denkt, dan ligt het als een deken over u heen. Dat is een z.g. rapport uit het gemeenschappelijk bewustzijn. Er kunnen geestelijke factoren bij betrokken zijn, maar het gemeenschappelijk bewustzijn speelt altijd een rol.

Vraag u nu af wat u voelt. Vraag u af wat u daarin niet aanvaardbaar vindt. Ga uit van datgene wat het minst aanvaardbaar is en probeer daarin door uw gedrag en reacties iets te veranderen. Wie zo reageert zal zijn instelling veranderen, andere delen van het bewustzijn aantrekken en daardoor andere stemmingen, krachten, eventueel gegevens verwerven en uit het geheel daarvan zal hij dan ook een nieuwe houding voor morgen samenstellen. Deze houding voor morgen betekent de resonantie tussen u en alle anderen en bepaalt dus ook of de dingen voor u goed of verkeerd zullen gaan.

U denkt misschien dat het allemaal toeval is. Een voorspelling is niet alleen iets wat met grote dingen te maken heeft. Men zegt u bv.: binnenkort gaat u over het water. Heel aardig, maar weinig zinvol. U heeft vandaag een gevoel van neerslachtigheid; alles gaat net verkeerd. Als ik met de trein mee wil, dan kom ik een minuut te laat. Op het ogenblik dat ik naar een postzegelautomaat loop, dan kan ik draaien wat ik wil, maar ze is net leeg. Als ik biefstuk wil hebben, dan heeft de slager alleen maar baklappen.

Als u nu in zo’n sfeer bent, dan kunt u natuurlijk geërgerd reageren. Maar dan wordt uw uitstraling onevenwichtiger, de kans van tegenvallers wordt steeds groter, uw gedrag wordt onbeheerster, u gooit eerder iets kapot, u vergeet eerder iets.

Wat we in dit geval kunnen doen is proberen aan te voelen wat onze stemming is. Niet wat er is gebeurd, daar hebben we niets mee te maken. Waar ben ik zo chagrijnig over? Als u dan een punt heeft dat u het meest van alles treft, dan probeert u daarin verandering te brengen. Het kan zijn dat u eenvoudig een borrel neemt. Het kan zijn dat u zegt: ik ga een stukje omlopen. Of ik zet een bloemetje op tafel. Of ik zeg eindelijk eens tegen die vriend van mij dat ik hem eigenlijk maar een stuk bijna gesloten verpakkingsmateriaal vindt. Dan heeft u dus een uiting gevonden. Die uiting brengt een soort bevrediging, een soort evenwicht. Het wordt afgereageerd. Door dat afreageren wordt uw instelling anders. En nu komt u net op het ogenblik dat de trein binnenkomt en kunt u meteen instappen enz.

Het klinkt heel gek, maar als we bezig zijn met voorspellingen, dan zijn we bezig toekomstige omstandigheden te veronderstellen. En dat is, als u de cursus goed heeft gevolgd dan weet u dat, meestal de lijn van de rechtlijnige ontwikkeling, dus de grootste waarschijnlijkheid. Als ik dat aanvoel en het is voor mij niet genoeg, dan kan ik mijn uitstraling wijzigen. Als uitstraling, mijn afstemming en daarmee mijn reactie in de wereld een andere wordt, dan wordt het geheel van de ontwikkelingen eveneens anders.

Wij hebben het gehad over Jona, de eerste man die onder water heeft gevaren per potvis. Die man had ook een voorspelling gedaan van een stad die zou ondergaan. Die stad ging niet ten onder. Verklaring. Dan moeten ze wel gedaan hebben wat ik van hen geëist heb. Zo gaat dat.

Laten we proberen met onze voorspellingen de positieve punten naar voren te halen. Door het positieve sterk te zien kunnen we ons daarop instellen. Dat betekent dan dat de negatieve ontwikkelingen, die er toch wel zijn, ons minder zullen beroeren.

Morgen is beheersbaar. Je bent geen slaaf van de toevalligheden, van de invloeden van de geest, van de krachten van buitenaf. Je bent wel degelijk een wezen dat door gebruik te maken van zijn aanvoelen en zijn intuïtie zich zodanig kan instellen dat de betekenis van morgen positiever is dan zonder dit mogelijk zou zijn. Je kunt door een voortdurend vergroten van die positiviteit op den duur een harmonie bereiken met het geheel van het levende waarin je zelf ook een mate van geluk en vrede kunt kennen. Daarvoor zijn voorspellingen eigenlijk het best te gebruiken.

Ik wil tot slot van deze cursus nog enkele opmerkingen maken.

  1. Denk niet dat u zelf niet begaafd bent op dit gebied. U heeft misschien minder praktijk of u onderdrukt de invloeden die het een ander mogelijk maken iets van de toekomst te zien. Maar u bezit deze kwaliteit zoals iedereen, omdat vele voertuigen van de geest plus de ziel in meer of mindere mate tijdloos zijn en zo grote brokstukken van de tijd a.h.w. aanvoelen en overzien. Door u daarop te beroepen kunt u beelden krijgen van de toekomst.
  2. Voorspellingen zoals ze vroeger gebeurden zijn altijd een zeer formele geschiedenis geweest. Er horen hele rituelen bij. Een ritueel is alleen maar iets om jezelf in de juiste stemming te brengen. Het resultaat wordt niet bepaald door een ritueel, niet door de tijd die je eraan besteedt, maar door de wijze waarop je zelf een ogenblik harmonisch bent met die delen van het “ik” waarin een mate van kennis ten aanzien van de toekomst bestaat.
  3. Gebruik voorspellingen alsjeblieft niet om anderen daarmee te verblinden. Als je het doet, doe het dan alleen op bruiloften en partijen. De toekomst is een ernstige zaak. Juist omdat ze ernstig is, zullen we proberen te voorkomen dat wij voorspellingen doen aan anderen, tenzij deze direct samenhangen met een raad die wij hun bijna dwingend kunnen geven.
  4. U bezit veel kracht en veel energie. Ook die gebruikt u niet altijd ideaal. Op het ogenblik dat u met een toekomstbeeld en een innerlijk erkende noodzaak uzelf volledig ontspant, kunt u al uw energieën gebruiken om een richting te vinden of een werking waardoor de toekomst voor u harmonischer wordt en zelfs anderen in de toekomst aangepaster zullen reageren dan zonder dit denkbaar is en dus ook gelukkiger of beter zullen reageren.

Dat waren dan een paar raadgevingen.

Denk niet dat u met uw positief denken bv. Chroetsjef ertoe kunt brengen om de jive te dansen op het graf van Lenin. Misschien wil hij het wel, maar hij zal het toch heus niet doen. U kunt bepaalde mensen ook niet ertoe brengen om geen wapens meer aan te schaffen, want economisch gezien is dat veel te belangrijk. U moet begrijpen dat u geen algemene oplossingen op korte termijn via gedachtekracht kunt verwezenlijken. U kunt het alleen doen daar waar u zelf direct een actieve partner bent. U kunt daarnaast voor anderen misschien een besef van mogelijkheden openen, maar u kunt nooit bepalen of ze er gebruik van zullen maken. Morgen is voor ons niet alleen datgene waarmee wij vandaag bezig zijn, maar ook datgene wat we vandaag in zijn werkelijke betekenis kunnen herkennen. Zo kunnen wij steeds meer vorm geven aan de toekomst zowel voor onszelf als voor anderen. Daarmee ben ik klaar met mijn slotrede ten aanzien van voorspellingen. Ik heb u het meest belangrijke gezegd. U bent in staat om het gebeuren in grote mate te beïnvloeden. U bent in staat uw beleving van het gebeuren nu ook in positieve zin te bepalen en daardoor bent u minder afhankelijk van het noodlot dan u meent.

Ik wens u een goede toekomst door u beïnvloed aan de hand van uw eigen voorspellend vermogen.

Je weet het niet omdat je het weet.

Als wij ons bezighouden met het geheel van de ontwikkelingen die we zien, dan weten wij waarschijnlijk wel wat er ongeveer gaat gebeuren. Wij weten alleen niet precies wanneer. Dientengevolge proberen we allerlei profetieën uit te denken die niet kloppen met de gegevens die we hebben.

Als ik kijk naar de hele wereld, dan zijn er een aantal punten waarmee we direct rekening kunnen houden. Ik wil u eraan herinneren dat wij  hebben gezegd dat er een aantal aardbevingen zal komen plus vulkanische werkingen zeer waarschijnlijk ook in Indonesië en de Filipijnen en dat de bron en de beginpunten ervan zullen liggen in de Gele Zee of in Japan zelf. In Japan is het begonnen. Dus als dit begonnen is, dan moeten we aannemen dat een bepaalde reeks gebeurtenissen nu onvermijdelijk is geworden.

Verder moeten we rekenen op allerlei oproer in en rond de Stille Oceaan. Daarnaast mogen we erop rekenen dat het ook voor de Amerika’s wat minder prettig zal worden. Gezien de aanlooptijd van het gebeuren mogen we aannemen dat dat binnen 8 à 9 maanden het geval zal zijn. Dit is eigenlijk geen gewone voorspelling meer. Het is gewoon aftellen. Omdat wij heel veel dingen weten, kunnen we vaak de toekomst aftellen.

Als wij kijken naar wat er zich overal afspeelt, dan kunnen we er zeker van zijn dat er steeds fellere tegenstand zal komen in elk gouvernement en dat daardoor een voortdurend grotere verdeeldheid binnen die landen de onbestuurbaarheid zal doen toenemen. Dat kun je gewoon op je vingers aftellen.

Zo is het met uzelf ook. Ach, je weet heus wel waar je eigenlijk aan toe bent. Er zijn mensen die weten hoe lang ze nog te leven hebben, maar ze willen het gewoon niet weten. En dat vind ik eigenlijk stom, want die mensen zijn bezig te sparen voor een tijd dat ze overleden zullen zijn. Ze zouden veel beter wat kunnen uitgeven om beter te kunnen leven in de tijd dat ze nog te leven hebben. Maar ook hier weer, men is bang om zichzelf toe te geven dat er grenzen bestaan.

Grenzen erkennen is een van die dingen die het meest belangrijk is. Een mens, die grenzen niet erkent, kan zichzelf een wereldburger noemen, maar het is bijna zeker dat hij de bajes indraait. Datzelfde geldt ook als we dat geestelijk doen .

Wij weten ten aanzien van ons eigen leven, onze eigen toekomst, onze eigen werkelijkheid een hele hoop. Als we net doen alsof het niet bestaat, dan zullen we alleen daardoor steeds meer in moeilijkheden komen, onvermijdelijk.

Ik heb geprobeerd om nog wat vuurwerk bij elkaar te zoeken voor deze laatste lezing, maar dat is heel erg moeilijk. Per slot van rekening, iedereen heeft de laatste tijd zijn prognoses gegeven. En om nog eens te gaan voorspellen wat al voorspeld is, lijkt mij tamelijk nutteloos.

Anderen hebben zich bezig gehouden met de manier waarop u uw persoonlijk lot kunt berekenen. Nu heb ik wel medelijden met u, maar dat wil ik u toch besparen. Dan blijft mij nog alleen de vraag over: hoe komt het eigenlijk dat u de dingen die u weet zo weinig gebruikt ? Ik kom dan tot de conclusie dat de meeste mensen liever in een illusie leven dan dat ze de feiten onder ogen zien. Toch zijn de feiten vaak eenvoudiger dan je denkt en daardoor veel meer hanteerbaar.

U weet van uzelf wel waar u aan toe bent. Waarom neemt u er geen genoegen mee? U kunt natuurlijk wel zeggen dat het anders had kunnen zijn, maar daarmee verandert u niets. U kunt er ook van dromen dat het nog anders zal worden, maar de waarschijnlijkheid daarvan is niet groot.

U kunt uitgaan van hetgeen er nu bestaat en hetgeen u weet omtrent uw mogelijkheden en dan op grond daarvan uw gedrag baseren, dan komt u al een eind verder. Het meest typerende van dergelijke mensen is vaak dat ze proberen te doen alsof het niet zo is.

Er zijn mensen die dat tot een kunst hebben ontwikkeld. Neem bv. Van Agt. Deze man is volkomen bereid te zeggen dat het Nederland steeds beter gaat. De bouwmarkt zakt wel in elkaar, maar de prijzen van de huizen worden ook lager. Dan heeft hij aan de ene kant wel gelijk, aan de andere kant bedondert hij de zaak.

Kijk, als we dat doen, dan zitten we altijd fout. Wij behoeven niemand te vertellen waar we aan toe zijn, maar we moeten het wel zelf weten. Want dit beetje besef van onze feitelijke toestand, van onze feitelijke mogelijkheden en de ontwikkeling die daardoor voor ons mogelijk is, is de basis van alles wat we morgen kunnen doen. Dat is de basis van alles waartoe wij in staat zijn. Het maakt uit of we gelukkig zullen zijn of ongelukkig. Hoe meer je leeft met droombeelden, des te ongelukkiger je zult zijn met een werkelijkheid die op zichzelf beschouwd toch eigenlijk niet zo slecht is. Maar ja, aan de andere kant weet je het wel van jezelf. Maar wil je het jezelf wel toegeven?

0, ik heb een fout gemaakt, zegt men dan. Dat is niet erg, maar de mensen hadden daar anders tegenover moeten staan. Is dat wel waar? Stond u vroeger tegenover de fouten die anderen maakten ook niet een beetje hard? Maar als dat het geval is waarom veronderstelt u dan dat ten aanzien van u de situatie anders zou zijn? U moet gewoon reageren op hetgeen u bent. U moet uitgaan van uw werkelijke mogelijkheden. Als u dat doet, dan weet u waar u aan toe bent.

Onzekerheden zijn er alleen omdat wij de feiten niet willen aanvaarden. 0, er zijn onzekerheden ten aanzien van God. Dat is dan een voordeel. God is de enige autoriteit die je nooit tegenspreekt. Laten we eerlijk zijn, als wij het niet weten, dan zeggen we dat tegen onszelf. Als wij het wel weten, dan moeten wij op grond daarvan bepalen wat we zelf zijn, wat we moeten doen.

Als ik naar de wereld kijk, zou ik zeggen: de wereldcrisis is zo op te lossen. Men zou dan heel eenvoudig moeten reageren. Ik zou willen voorstellen om bv. alle ontwikkelingshulp in geld in te trekken en die slechts in natura en per persoon te verschaffen en niet in zijn geheel aan de staat. Ik zou daardoor al onmiddellijk een nieuwe impuls zien voor werkelijke ontwikkeling in landen die op het ogenblik grotendeels leven op de zak van anderen.

Ik zou verder uitgaan van het standpunt dat elk land zijn eigen vrijheid waard is, maar dat de vrijheid van het ene land niet die van het andere is. Met andere woorden ik zou niet oordelen over omstandigheden elders voordat ik overtuigd zou zijn dat ik die ideale toestand zelf heb bereikt en zelfs dan zou ik mij eerst moeten verplaatsen in de toestand van de ander voordat ik tot een oordeel kom. Als de mensen dat zouden doen, dan zouden vele problemen de wereld uit zijn.

Per slot van rekening, heel veel onrust in deze wereld en alle marktmoeilijkheden komen alleen voort uit het standpunt van vele staten dat ze meer moeten hebben voor iets dat minder waard is.

Wat is de oorzaak van de chaos in deze tijd? Als we eerlijk zijn, dan weten we het wel omdat we meer willen hebben dan ons toekomt en minder aan ­een ander willen afstaan dan redelijk zou zijn. Goed, laten we die situatie eens veranderen, dan verandert vanzelf de gehele situatie van de wereld.

Wij kunnen spreken over de inzinkingen die het gevolg zijn van de oliecrisis. Dan gebruik je geen olie meer, maar dan kun je niet met je auto rijden. Nou, dan kun je veel goedkoper en langduriger trimmen. Het is maar precies hoe je de zaak bekijkt. Spreek niet over de noodzaak om te houden wat we hebben, want dat zijn we toch al kwijt. Spreek liever over de noodzaak te leren leven met dat wat we wezenlijk bezitten, want dan bouwen wij een morgen op dat hanteerbaar is.

Er zijn nu veel mensen die zeggen: is dat nu geestelijk? Ja, ik ben nu niet zo geestelijk, dat weet ik. Pas als je geest bent, begrijp je hoe overbodig het soms is om te geestelijk te zijn. Geestelijk wil zeggen dat we de zaak vervagen; dat we het omgeven met wolkjes; dat we iemand een heiligenkransje omschilderen omdat dat de enige manier is om voor ons aanvaardbaar te maken dat we met hem meelopen.

Wij moeten gewoon leren terugkeren naar datgene wat we weten. En we moeten eindelijk eens proberen dit weten niet voor onszelf weg te werken. Wij gaan van de feiten uit.

Wat weet u vandaag? En als u zegt: is dat wel zo? Vraag u dan eens af, wil ik het wel weten? Wilt u weten waar u precies aan toe bent, wat u precies denkt? Wilt u toegeven hoe u eigenlijk altijd bezig bent de waarheid te verdraaien. Geloof me, heel wat mensen draaien met de waarheid totdat het een strop is geworden waaraan ze zichzelf of hun geweten ophangen. Naarmate ze voornamer zijn in de maatschappij is het waarschijnlijker dat zij hun geweten ophangen.

Dat is niet iets waarover je kunt lachen en het is niet iets waarover je serieus moet nadenken. Het is gewoon een feit. De waarheid zoals wij die kennen omtrent onszelf is het enige waarmee we kunnen werken. De waarheid omtrent onszelf is juist zo belangrijk, omdat we alleen vanuit dat standpunt precies kunnen bepalen wat de wereld voor ons betekent.

Je moet geestelijk werken, zeker. Maar je geestelijk werk moet niet alleen gebaseerd zijn op de mogelijkheid zelf bewuster te worden. Je moet gewoon proberen leraar te worden van een bewustere mensheid. Want als je alles weet en je hebt niemand om daarover te praten, dan heb je nog niets.

De werkelijkheid is: wat ben ik? Wil ik weten wat ik ben? Kan ik het aanvaarden, dan kan ik ermee werken. Wat de ander is, moet hij zelf weten. Wat de ander doet, moet hij zelf weten. Want als een mens niet in staat is om zijn eigen stommiteiten te maken en de uwe moet maken, dan maakt u die ander ongelukkig zonder dat hij meer bewust wordt. Uit je eigen stommiteiten leer je, niet uit die van anderen.

Als je dat gaat begrijpen, wordt de hele voorspellingskwestie eigenlijk iets heel anders. Die voorspellingskwestie heeft helemaal niet meer te maken met wat zal het lot van deze wereld zijn? Natuurlijk, wij hebben er wat mee te maken. Als wij weten wat wij zijn, dan is er nog wel degelijk een lot. Dan zijn er dingen waarvan wij geen afstand kunnen doen, maar wij weten in ieder geval wat de werkelijke waarde en betekenis daarvan zijn. Dat is belangrijk, want dan kunnen wij de dingen die wezenlijk betekenis hebben een beetje naar voren schuiven, dan lopen we wat minder achter onze dromen aan en meer achter de feiten.

Een prognose, een voorspelling is natuurlijk erg belangrijk, maar een voorspelling heeft eerst zin, als ze duidelijk maakt wat ik ermee kan doen. Hoe kan ik weten wat ik binnen het kader van een juiste voorstelling kan doen, als ik niet weet wie ik ben, wat mijn mogelijkheden wel en wat mijn mogelijkheden niet zijn?

Nu we toch bezig zijn, hoe vaak speelt u eigenlijk niet komedie voor uzelf? Als u komedie speelt voor uzelf, weet u dat dan of gelooft u erin? Als u dat laatste doet, dus als u gelooft in de komedie die u speelt, dan maakt u zich afhankelijk van invloeden van buiten u, dan ontneemt u zich de mogelijkheid om enigszins meester te blijven over uzelf en uw lot. Dus zuiver verstandig gezien blijf nu maar bij de feiten omtrent uzelf.

Dan zijn er ook nog mensen die zeggen: de waarheid moet gezegd worden. Wel, als ik u een raad mag geven: zeg niemand de waarheid, niet over uzelf en niet over de ander, want op deze manier kunt u alle vrede op aarde in een korte tijd verpesten. Probeer liever de waarheid zo goed u kunt bij te weten, te erkennen en speel dan rustig uw spel verder, maar wetend dat het een spel is. Dan wordt u niet meer overrompeld door mislukkingen en wordt u niet meer uit de werkelijkheid gerukt, wanneer er eens iets niet slaagt.

Leef jezelf. Wees jezelf. En als je daarmee niet tevreden bent, moet je maar denken: je kunt het alleen veranderen door aan jezelf te werken.

Aan jezelf werken betekent dat je alles wat je innerlijk aanvaardbaar vindt steeds meer uitbreidt en het onaanvaardbare voorlopig alleen maar onder het vloerkleed veegt; maar je moet weten dat het er is.

Je kunt nooit een ander worden; je kunt alleen jezelf zijn. De waarheid omtrent jezelf is de enige mogelijkheid om je te oriënteren in de wereld en in de tijd.

Wat ik nog te zeggen heb is het volgende: u weet dat u in een periode zit van ontstellend snelle, vele en vaak onaanvaardbare veranderingen in de wereld. Aan de grote gebeurtenissen kunt u niets veranderen, wel aan de betekenis die ze voor u hebben. Probeer dan niet uw lot te ontlopen door de hele wereld te bevrijden van allerlei situaties. Droom alsjeblieft niet over de ondergang van de wereld, want degene die droomt over de ondergang van de wereld is iemand, die zegt: ik weet niet meer waar ik naar toe moet. De mensen, die dan niet weten waar ze naar toe moeten, komen ineens tot de conclusie dat ze het wel weten en dan hebben ze hoge nood.

Alles zal wel verdergaan. Hoe, dat weet u niet. Wie u bent, moet u weten. Dan kunt u zich in die snel veranderende wereld handhaven en dat is belangrijk.

Onthoudt u verder: een gelukkig mens brengt geluk en trekt geluk aan. Een ongelukkig mens doet steeds meer mislukkingen rond zich plaatsvinden voor zichzelf en voor anderen. Probeer een gelukkig mens te zijn, want uit uw geluk wordt de kracht geboren tot aanpassing voor uzelf en voor anderen.

image_pdf