Omgaan met de krachten rondom ons

image_pdf

06 september 2011

Zo, we staan aan het begin van een nieuw werkingsjaar. Het nieuwe jaar zullen we trachten zo praktisch mogelijk les te geven, omdat we voorzien dat we voor een periode staan die nogal wispelturig gaat zijn. Een periode waar nogal wat wijzigingen op alle mogelijke terreinen op zeer korte tijd zullen plaats hebben. Wat vandaag logisch lijkt en altijd geweest is, kan een dag later onbestaande zijn en nooit aan de orde geweest zijn. Dit is ongeveer hetgeen wat je kan verwachten in de komende maanden.

Dat houdt in dat voor mensen zoals jullie die zich met het spirituele bezig houden en dan toch vooral de richting esoterisch-magisch denken en werken, nogal wat confrontaties kunnen ontstaan vooral op emotionele basis. En dan gaat het natuurlijk ervan afhangen hoe sterk u uzelf in de hand kunt houden, in evenwicht hebt om door deze stormen te laveren zonder al te veel schade op te lopen. Je hebt natuurlijk het grote voordeel en dat is werkelijk niet te onderschatten, een groep te vormen. Een groep is altijd een zeer krachtig geheel wanneer het er op aan komt van ergens iets te bereiken of uit te voeren. En gezien dat u niet alleen in de stof een groep bent maar ook gelieerd bent aan onze zijde, hebt u daar ook nog het voordeel van dat vele zaken kunnen vanuit onze zijde gestuurd en ondervangen worden. Wat niet wil zeggen dat u in de komende maanden op uw lauweren moogt rusten. Want alles zal van uw inzet afhangen. Daarom vinden wij het ook zeer belangrijk dat u tracht onder alle omstandigheden zo veel mogelijk als mens aanwezig te zijn tijdens de cursus. Het is niet alleen praktisch omdat u, wanneer u in de sfeer zit, veel gemakkelijker zaken opneemt maar ook krijgt u telkens toch de extra lading, energie, het extra op evenwicht trekken van uw eigen fijnstoffelijk lichaam erbij cadeau. Wat natuurlijk niet in dezelfde mate plaats grijpt wanneer u op afstand, achteraf dus de zaken benadert of beluistert.

Waar we vanavond vooral het accent willen op leggen, is een praktisch leren van om te gaan met de krachten rondom u en ook – en dat moet je zeker goed in het oog houden – het onderscheid kunnen maken van krachten die u onbeheerst, bijna chaotisch sturen of krachten welke dus voor u bruikbare instrumenten zijn, bruikbare werkinstrumenten zijn en voor uzelf ook een stabiliteit brengen. Het klinkt misschien allemaal nogal ingewikkeld maar in wezen is het niet.

In de eerste plaats moet je beseffen dat je in de komende tijd en dan spreek ik van dagen, weken, maanden, zult worden overspoeld door allerlei informatie die niet correct is, of op zijn minst gezegd uit de juiste contexten zijn gehaald. Maar informatie die in vele gevallen u zeer sterk kan raken. Als u alles zomaar opneemt, dan gaat u voor uzelf, niet alleen stoffelijk, maar zeker ook fijnstoffelijk, grote onevenwichten creëren waardoor u heel gemakkelijk meegezogen wordt in de chaotische tendens die bezig is.

Dit geldt niet alleen voor puur menselijke aangelegenheden, maar dit geldt evenzeer voor de werkingen van de aarde. Dit klinkt misschien raar maar wanneer u zich laat meedrijven, bijvoorbeeld voor angst voor een komende storm of voor angst voor een komende watervloed of noem maar op, dan kunt u ervan op aan dat u wat die zaken betreft in een verkeerde positie komt en dat u wel degelijk problemen gaat kennen. Op het ogenblik dat u echter deze zaken vanuit uzelf gaat benaderen, gaat kijken, wat is er nu werkelijk aan de hand, wat kan ik voor mezelf detecteren, vaststellen, dan verandert er al heel veel. Op dat ogenblik kunt u zich openstellen voor de werkelijke gegevens.

Ik zal u een klein voorbeeld geven dat zal u misschien duidelijk maken. Men waarschuwt u voor een zeer zware storm, bijvoorbeeld. Iedereen moet gaan schuilen en zo verder want er gaat van alles gebeuren. Dat is heel mooi. Wanneer u uzelf – en u kunt dat misschien proberen te doen – met de kennis die u al hebt van meditatie en zo verder er op in te stellen wat er komende is, in alle rust, niet in paniek, maar u trekt zich gewoon terug op een rustige plaats en u tracht even u open te stellen voor de aarde, voor de natuur, en u vraagt gewoon wat is er nu het meest voor mij geschikt, dan zult u opmerken dat u daar antwoorden krijgt die misschien niet in overeenstemming zijn met hetgeen wat de wereld rondom u, u wil duidelijk maken. Wanneer u in dit proces aanvoelt van, hé, maar volgens mij klopt dit, dan handelt u daar ook naar. Wat ook de wereld dan mag beweren, daar stoort u zich niet aan. U handelt naar hetgeen wat u vanuit uw eigen handeling ervaart dat juist is. En dan zult u misschien opmerken, om bij het stormgebeuren te blijven dat men bijvoorbeeld iedereen aanraadt van naar een bepaalde plaats te gaan omdat men daar het meest is beschermd, dat u dat niet doet, dat u bijvoorbeeld gewoon blijft waar u bent omdat u aanvoelt hier ben ik veilig. En dat de plaats waar iedereen naartoe gedreven is door de maatschappij als dusdanig, dat die juist het sterkste getroffen wordt en dat daar juist de meeste schade is. En daar zit een logica in. De logica is eigenlijk heel simpel.

We spreken hier over een storm. Een storm, wanneer we die gaan ontleden, daar zitten meestal elementalen achter. Dat kan een samenwerking zijn van verschillende elementalen. Maar goed. Op het ogenblik dat een grote mensenmassa in een bepaalde richting gaat denken, die vooral paniek inhoudt, dan trek je eigenlijk deze krachten als een magneet naar deze massa toe. Met als gevolg dat hetgeen wat anders meer verspreid zou gebeuren, zich meer concentreert op één enkele plaats met alle ongelukken van dien. Dit is een voorbeeld. U moogt daar over nadenken. Maar het is vooral bedoeld om u praktische tips te geven. In die zin dat u zoveel mogelijk in de komende tijd en ik zou toch voorstellen voor iedereen bijna dagelijks te proberen in zichzelf rust te creëren via meditatie, via contemplatie het is al gelijk, hetgeen wat u tot rust kan brengen. Al is dit maar een vijftiental minuutjes. Het punt is, als je dat kunt doen dat je u als het ware zuivert van alle invloeden en neem het gerust van ons aan, het zijn enorm veel invloeden de laatste tijd die in uw eigen sfeer binnendringen en u in een bepaalde richting drijven.

Het is al een tijdje bezig. Als u de (vakantie) onderbreking die we gehad hebben van een kleine maand nagaat, wat er allemaal gebeurd is en hoe dikwijls dat ieder van u hier aanwezig zich op bepaalde momenten opgeboeid zal gevoeld hebben, op bepaalde momenten bijvoorbeeld onbeheerst zal geweest zijn, soms zelf daden gedaan hebben waarvan je achteraf denkt maar hoe kom ik erbij, of hoe was het mogelijk dat ik die stommiteiten deed, dan weet u wat er gaande is. En ieder van u kan vanuit de laatste 30 dagen voorbeelden voor zichzelf ophalen. Dat is niet moeilijk.

Maar gezien de opbouw en de invloed in de komende tijd nog sterker wordt, is het dus aan te raden dat je daar rekening mee houdt en dat je vanuit praktische oefeningen voor uzelf uw leven en uw leefomgeving in evenwicht houdt. U kunt natuurlijk zeggen: ah, ik heb al eens afschermingstechnieken geleerd, ik kan mij afschermen. Dat is heel mooi, dat werkt dikwijls, dat zult u ons niet horen ontkennen. Maar je mag niet vergeten dat op dit ogenblik de invloeden permanent in opbouw zijn, permanent eigenlijk u meenemen. Dat wil zeggen dat zelfs met de beste afscherming, die op een bepaald fysisch moment wel degelijk zijn nut kan hebben, toch altijd maar een doekje voor het bloeden is, dan wanneer u zichzelf eigenlijk voorbereidt, voor uzelf een sfeer opbouwt die veel minder raakbaar is.

En daarom nogmaals probeer dagelijks te komen tot meditatie. Probeer dagelijks voor uzelf rust te vinden. En dan kunt u verder – en dat is ook iets wat meegenomen is in deze tijd – vanuit dat proces trachten meer aandacht te besteden aan uw eigen innerlijk, aan uw eigen geestelijk proces. Probeer u open te stellen voor hetgeen uw eigen geest u tracht mee te geven. Het is niet zo dat uw eigen geest ineens voor u daar een ganse lijst van handelingen zal voorlezen. Vergeet dat. Maar wat uw geest wel kan proberen, zeker vanuit een rust, is u een juist gevoelen te geven van hoe u verder kunt, hoe u kunt handelen, wat voor u het meest juiste is, of het meest harmonische, het meest evenwichtige. Het zijn juist deze kleine hints die dan in uw gedachten, maar vooral, en ik leg het accent daarop, vooral in uw gevoel naar voor gaan komen die u op het juiste pad kunnen houden, op de juiste weg, om zo goed mogelijk de ontwikkelingen die bezig zijn door te komen.

Nu kunt u denken: ja, is het dan allemaal zo negatief, zo chaotisch? In wezen kunnen we zeggen als je het naar de doorsnee stofmens bekijkt, ja, het is negatief, het is chaotisch. We gaan naar een totale ontwrichting van het weefsel. Maar dat is het niet op het ogenblik dat u zich daarvan kunt distantiëren, dat u daar afstand van kunt nemen. Want dan is deze omwenteling een prachtige leerschool. Een leerschool waar je niet alleen voor uzelf een enorme meerwaarde zult uithalen maar ook waar u een totaal nieuw evenwicht, een totaal nieuwe levensvisie zult uit opbouwen. U zult ook opmerken dat er andere personen op het toneel verschijnen enzoverder. Het is de logica, want degenen die de moeite nemen van naar zichzelf toe te gaan en te durven handelen volgens hun aanvoelen van juist, van harmonisch, en daarmee bedoel ik harmonisch niet alleen ten opzichte van uw denkwereld maar ook ten opzichte van de aarde waarop u leeft enzoverder, die zullen zien dat zij gewoon in eenheid komen met alles wat rondom hen ook in die richting gaat. En dan kun je zeggen: ja, er verandert veel. Maar er verandert enorm veel dan ten goede, ondanks het feit dat u misschien bijna ononderbroken andere zaken te horen krijgt via media enzoverder. Maar daar moet u zich in de komende tijd kunnen van afhouden.

Op het ogenblik dat u – en dan kom ik terug naar uw meditatie moment – in dat meditatie moment ook één kunt voelen met ons, en met de groep, dan boort u ook weer een nieuwe kracht aan. Een kracht die eerstes langzaam maar zeker de laatste maanden hier is opgebouwd; steeds per zitting krachtiger is geworden. Maar u boort ook een kracht aan die in zijn totaliteit eigenlijk overkoepeld is door wat jullie kunnen omschrijven als mens: het witte licht. Het witte licht dat op zich dan een krachtbron is die geen einde kent. Een krachtbron waar u steeds opnieuw en opnieuw, wanneer u zich daarvoor openstelt de nodige energie, de nodige kracht, de nodige mogelijkheden uit haalt. Ook hier is het niet te onderschatten dat u steeds zelf handelt. Dat u steeds zelf de koe bij de horens vat. Gaan stilzitten en zeggen, ik wacht wel af, zal u niet ver brengen. Integendeel. Het is in deze tijd aan degene die durft te gaan voor hetgeen wat in u leeft, wat ge aanvoelt in u, die iets zal kunnen bereiken en die uiteindelijk ook naar de toekomst toe de steun zal zijn voor vele anderen die nog niet zo ver geëvolueerd waren, maar die toch ook zoekende zijn.

Ik hoop dat iedereen een beetje mee is. Maak u geen zorgen als u bepaalde zaken kwijt zijt van hetgeen  hier nu verteld is. Het is onmogelijk voor iemand alles wat ik nu zeg in één keer op te nemen. U hebt de mogelijkheid dat rustig te laten bezinken en achteraf te herbeluisteren of herlezen, dus maak u geen zorgen. Want ik merk op dat er hier verschillende zijn die op bepaalde punten even wegdeemsteren, dat is een heel goed teken, waardoor zij zaken dus beter kunnen plaatsen.

Je moet rekening houden dat de aarde waarop u leeft op dit moment nogal – ik zou zeggen in menselijke termen – zenuwachtig is. Natuurlijk een planeet kan niet zenuwachtig zijn want zij heeft niet het zenuwstelsel van de mens, maar bekijk het nu even zo. De aarde op zich is op dit ogenblik een beetje gespannen, een beetje gestresseerd. Dat houdt in dat op vele plaatsen zoals wanneer een mens gestresseerd kan zijn en dit te lang duurt er uitingen van komen. Dat zul je dan opmerken in de natuur. En dat gaat niet alleen bijvoorbeeld zijn een storm of een watervloed. Maar dat kan ook plots zijn dat er ergens alles afsterft, er kunnen plots epidemieën uitbreken enzoverder. Dit laatste, vooral in deze contreien, is zeer aannemelijk dat we dit gaan meemaken. Ook hier, geven wij u de raad van laat dit aan u voorbijgaan.

Wanneer u zelf kunt, wanneer u bijvoorbeeld een klein tuintje hebt, wanneer u zelfs maar enkele balkonplanten hebt, tracht daarin een evenwichtige aarde te zien. Tracht gewoon met die planten, zelfs dieren, tracht daar de evenwichtige aarde in te zien. Praat ermee, alsof zij deel zijn van u. Verzorg ze met liefde, om het zo te zeggen. Hoe weinig het ook is, het is voldoende om voor uzelf een punt te hebben waar de aarde geen zenuwspanning naar laat gaan. Nu kunt u denken: hoe is dit nu mogelijk. Wanneer ik maar een paar meters balkon heb met een paar plantjes op, hoe kan ik dan… Ja, dat kan je. Omdat de uitstraling van de aarde en de wisselwerking tussen uw emotie, niet de gedachte van ach, de schone plant, maar de emotie naar de plant of de emotie naar het dier, voldoende is om binnen een beweging even een vlakte te creëren waarop u kunt werken, kunt functioneren. U kent toch allemaal wel tuiniers die echte groene vingers hebben. Of mensen die dieren kweken waar het altijd allemaal lukt. En bij anderen lukt het nooit. Dan moet je je eens afvragen, hoe komt dat? Wanneer u zich gaat bezighouden met of het nu dieren zijn of planten zijn, alleen maar te produceren uit een winstbejag, hoe je het ook maar bekijkt, dan is dat voor u een zeer onevenwichtige uitstraling. En dan moet je er niet van verschieten dat het fout loopt.

Op het ogenblik echter – en dan moogt u ook kweken voor bijvoorbeeld de verkoop, daar gaat het niet over – maar wanneer  voor u het opkweken van een dier of van een plant, belangrijker is dan het resultaat dat u krijgt wanneer u het verkoopt, dan bent u wel in harmonie, hebt u een totaal andere uitstraling, gaat u totaal anders met de zaken om. En dan krijgt u dat die planten en die dieren zich totaal anders gaan ontwikkelen en gedragen dan bij degene die het enkel doet om geldgewin en die het misschien duizend keren beter doet. Want ze doen het tot in de details juist zoals het voorgeschreven is in de boekjes. En toch breken er ziekten uit, toch gaat het fout. En degene die het doet gewoon omdat hij graag dieren ziet, graag met planten bezig is, en die het misschien niet volgens de boekjes doet, die zich er eigenlijk niets van aantrekt maar die gewoon er alles voor over heeft, daar lukt het. Zelfs met verkeerde handelingen lukt het nog. Heb je er al eens bij stil gestaan hoe dat komt? De harmonie met uw planeet. De aarde reageert daar op. Hoe klein het ook is. Als is het zo maar een piepklein potje met een plantje in. Uw aarde reageert. Het zijn wetmatigheden.

Oh, je kunt zeggen ja, dat is magie. Misschien ja. Omdat de wetenschap het niet kan verklaren. Maar in de totaliteit is het eigenlijk wel heel goed verklaarbaar, wanneer u vanuit u in volle liefde, volle overtuiging, iets voor de aarde doet, krijg je daar een wisselwerking op. En zal de aarde voor u – en met de aarde bedoel ik het ganse geheel – zal voor u trachten zo goed mogelijk te doen.

Wanneer u daarmee rekening houdt – je moet de lijn doortrekken in de toekomst – dan zult u ook in staat zijn van met heel weinig middelen voor veel zaken zelfbedruipend te worden. Dat is ook iets waar de meesten onder u te weinig hebben bij stilgestaan de laatste tijd, omdat er, tot nu toe bijna, steeds alles aanwezig was. Maar in de komende tijd en ik hoop dat je er niet te veel last van hebt, zal het niet zo zeker zijn. Ook hier weer is de juiste benadering belangrijk.

Op het ogenblik dat u in tekorten gaat geloven, geef ik u op een briefje, beste mensen, u zult die tekorten hebben. Geen enkel probleem. U krijgt die zo. Op het ogenblik dat u zich echter aan niets stoort en voor uzelf leeft in de dag dat je bent, met de gedachte van: vandaag doe ik wat volgens mij het meest juist en mogelijk is, dan zul u opmerken dat ook hier weer de aarde zich aanpast, dat de ganse kosmos zich rondom u aanpast en dat tekorten die er zijn niet uw tekorten zijn. U verandert niets aan wat in de evolutie plaats grijpt, dat is ook niet uw taak. Maar voor uzelf zal u wel opmerken dat u steeds verder kunt. En dat de aarde, de kosmos, u steeds zal voorzien van hetgeen wat voor u van belang is, wat nodig is om uw taak, om uw werk verder te kunnen zetten. Degene die gelooft van, ja die tekorten zijn er, wat moet ik gaan doen, die zal die tekorten ondervinden. Ook hier weer de tip van, ga in uzelf, volg uw gevoel, handel ernaar. Handel op een manier waaruit voor u blijkt van: ik heb alles wat ik nodig heb. En je zult opmerken, u zult altijd alles hebben wat u nodig hebt. Dat is het mooie in het verhaal.

Daarom nogmaals het accent op het feit, ondanks alle veranderingen, ondanks alle vernieuwingen, is het totale plaatje voor een groep als deze positief wanneer je er juist mee omgaat.

Dan wil ik er nog aan toevoegen, vooraleer ik deze les afrond, wees er voor elkaar. Dat is ook belangrijk. U vormt een groep, durf elkaar aan te spreken. Durf met elkaar overleggen wanneer je bepaalde zaken voor uzelf niet direct op een juiste wijze kunt plaatsen. Het is niet alleen zo dat u zich naar ons richt, dat mag u, en u weet goed dat we steeds zullen proberen op een zo juist mogelijke wijze u te inspireren. Maar wat u ook moet leren is dat u voor elkaar bestaat, dat u hier samen – en ik zal het misschien heel cru zeggen – geïncarneerd bent – laat even het leeftijdsverschil weg – u bent samen geïncarneerd om samen een weg te gaan. De een is wat vroeger gekomen de ander wat later. Maakt niet uit. Tijd is relatief en eens je uw stoflichaam achterlaat, bestaat geen tijd. Maar besef dat je hier samen bent, samen een groep vormt om elkaar te helpen, te ondersteunen. Daarom ook durf met elkaar praten. Durf met elkaar naar de kern van een zaak gaan. Binnen een context van een groep is dit mogelijk. Dan moet je bekijken dat wat je binnen de groep brengt, eigendom is van de groep. Dat wil zeggen dat dit niet door leden van de groep buiten de groep wordt besproken of gedaan. Dat is logisch. Want zo doorbreek je een veld dat beter niet doorbroken wordt. Want degene die dat doet is dan, of creëert voor zichzelf – niet voor de groep, want de groep sluit wel – maar voor zichzelf een disharmonie die je beter kunt vermijden. Maar wanneer  je dat kunt dan heb je ook nog veel meer praktische mogelijkheden om in de toekomst, hetgeen waar je voor staat, hetgeen wat je gelooft als het ware om te zetten in een praktische levensvorm en op een juiste wijze in deze veranderende tijden mee om te gaan. En dan kan ik jullie zeggen dat wat er ook afkomt u weinig zal deren. Integendeel. Het zal steeds voor ieder van u een meerwaarde inhouden om steeds verder op de weg van bewustwording te kunnen gaan, wat uiteindelijk toch het doel is van u of jullie incarnatie.

Zo dat was eigenlijk de inleidende les voor dit nieuwe cursusjaar. Ik vraag jullie, denk er goed over na, herbeluister het, communiceer met elkaar er over. Er zitten aardig wat praktische tips in die bruikbaar zijn. De meesten onder u van de aanwezigen hier hebben er één of twee mee. De rest is aan hen voorbijgegaan. Niet erg. Door het te herbeluisteren en door er ook met elkaar over te communiceren, ga je langzaam maar zeker het ganse plaatje voor uzelf duidelijk kunnen waarnemen, duidelijk kunnen zien en zult u ook er praktisch – want daar gaat het om – praktisch mee kunnen omgaan.

Het is heel mooi van hier samen te zitten en naar ons te luisteren. Maar het resultaat moet zijn, vrienden: handeling. En u zal zien, de tijd zal u heel snel inhalen. Dus, een laatste raad voor ik het medium vrijgeef, laat er geen gras over groeien, maar begin er aan.

De volgende lessen zullen zeer praktisch gericht worden. Dit wil niet zeggen dan dat er geen theorie in zit maar het zal een noodzaak zijn om zo praktisch mogelijk en dat is niet alleen voor deze groep, is voor alle esoterisch-magische groepen op het ogenblik nodig van dit zo op te bouwen. U zult in de komende maanden dit beter begrijpen.

Vragen.

 Aan mij in dit tweede gedeelte om eerst uw vragen te beantwoorden. Dus zou ik voorstellen laat ons er snel aan beginnen want ik heb nog wel het een en ander op het programma voor vanavond.

  • In vorige lezing werd gezegd zich nooit helemaal één te maken met het element vuur omdat vuur een omzettingsproces is. Kunt u dat iets nader toelichten.

Oh ja, als u zich helemaal zou één maken met het elementaal vuur. In die harmonie gaat de omzetting plaats vinden en dan zult u rap aan onze zijde zijn. Zo simpel zit het eigenlijk. Kijk u kunt het elementaal vuur benaderen op redelijk harmonische wijze in die zin dat u  bijvoorbeeld  een bepaalde sturing eventueel, dat zou nog gaan, maar vooral zou ik als mens, wanneer u met het elementaal vuur wilt omgaan, toch van op een zekere afstand dit doen. Vuur kan voor u betekenen vernieuwing. Kan voor u betekenen warmte. Kan voor u zelfs betekenen bescherming. Maar ik zou als ik jullie een raad mag geven zelf nooit het elementaal vuur als dusdanig trachten op te roepen. Dan bent u veel beter, als u toch graag met elementalen aan de slag zou gaan, dat u dit doet met het elementaal lucht, eventueel water, aarde zou je eventueel ook kunnen maar daar gaat ge minder resultaat mee behalen. Wanneer u met lucht werkt dan gaat u dit redelijk in de hand kunnen hebben. En zeker wanneer u daar zeer positief tegenover staat. Water kan ook zeer bevruchtend werken. Maar vuur als dusdanig als je daarmee in harmonie gaat dan moet je toch rekening houden dat dit tot zeer sterke omzettingen kan leiden die je als mens, zeker als mens niet altijd in de hand hebt. Ik zou daar kunnen aan toevoegen dat wanneer u verder geschoold zijt op magisch gebied en u kent de juiste afschermingen enzoverder dat het dan wel mogelijk is om vuur in een bepaalde richting te dirigeren, of zelfs vuur te beheersen. Maar gezien dat jullie nog niet zo ver zijn, en dat dit een intense scholing vraagt – er zijn effectief op aarde mensen die dit kunnen – ja, dan zou ik zeggen het voorzichtigheidsprincipe is hier toch wel de hoofdmoot.

  • Kan hetgeen hier gebracht wordt, gedeeld worden met een gelijkgestemde die ook met spiritualiteit bezig is?

Nee. Simpel hé. Je behoort tot de groep of je behoort er niet toe. Oh je mag wel bepaalde, van uzelf ideeën en kennis doorgeven. Daar gaat het allemaal niet om. Maar je mag niet vergeten, wanneer u tot een groep behoort dan bouw je een zekere band op. U zou dat een beetje moeten bekijken als zijnde dus ja, een soort, hoe moet ik dat zeggen, kasteel misschien, of een toren. En dan zit daar alles in vervlochten. Nu iemand die daarbuiten staat die kan wel interesse hebben voor een bepaald deel, die kan misschien zeggen, ah, de vensters van dat kasteel zijn toch zo mooi, of de poort is mooi. Maar hij heeft of zij heeft niet het geheel mee. Begrijp je. Met als gevolg dat je dus zaken uit een context haalt. Dat dan weer zijn eigen gaan leiden, met in vele gevallen alle negatieve gevolgen van dien. Het is zo dat, ofwel behoor je tot de groep en tracht je binnen die groep zoveel mogelijk ervaringen op te doen, deze voor uzelf zo sterk mogelijk te verwerken. En deze kennis die je hebt, kun je eventueel gebruiken om anderen ook verder te helpen. Maar dat is iets anders dan de kennis gewoon door te geven aan anderen die eigenlijk niet de volledige achtergrond van de groep hebben. Wat je zeker niet mag vergeten in dit gegeven is, je zit hier samen. Hier wordt een – ik zal het in stoffelijke termen zeggen – een trilling opgebouwd. Deze trilling is een grootst gemene deler van alles wat hier aanwezig is, ook geestelijk. Je zou een getal kunnen omschrijven. Binnen dat gegeven functioneert dit. Iemand die daar niet deel van is, erkent dit niet, ondervindt dit niet en kan er ook niets mee aan. Dus kort geantwoord nog eens op uw vraag. Neen. En u hebt voldoende omschrijving gekregen waarom.

  • Beschadiging aan de stoffelijke hersenen kan dat problemen opleveren voor bewuste geestelijke beleving?

Nee

  • Bijvoorbeeld niet meer kunnen mediteren.

Nee. Nee. Want uw stoffelijke hersenen hebben niks met de geest te maken. Zo simpel is het. En nu ga ik eens heel cru zijn. Sommige geesten hebben het graag dat de hersenen uitgeschakeld zijn. Denk daar nou eens over na. Goed. Volgende vraag.

  • Heeft het zin om flarden van domen of dromen te delen met de groep?

Oh, dat kan heel veel zin hebben. Zeker wanneer dat flarden van dromen regelmatig terugkomen. Omdat, wanneer je dat deelt in een groep zult constateren dat jij niet alleen zijt die zulke zaken droomt. Misschien in een ander verpakking een beetje. Maar wanneer dat je het voorlegt, dat je ziet dat anderen ook zoiets dromen. En dan wordt het heel interessant om na te gaan, wat zit daarachter, wat is de betekenis? En zo kun je veel van elkaar leren. En zul je misschien ook ontdekken, dat wil ik er wel aan toevoegen, hoeveel zaken je gemeenschappelijk deelt. Waar je nu nog geen besef van hebt.

  • Soms komt de boodschap in dromen zo snel door dat ik ze niet kan ontcijferen en onthouden. Hoe kan ik dat beter benutten, beter plaatsen?

Nu, ofwel is het dat je het niet direct nodig hebt. Maar voor iedereen gezegd, wanneer je u ’s avonds voor het slapen gaan instelt, dat u bij het ontwaken uw droom zult herinneren en dat u de moeite doet bij het ontwaken niet eerst uit uw bed te stappen en even naar toilet te lopen of eender wat je gewoon zijt te doen, maar onmiddellijk bij het ontwaken de kernwoorden of de kernpunten van de droom te noteren, dan kan ik u garanderen dat u op korte tijd zeer goed uw dromen zult beheersen en zeer goed zult weten wat u droomt. Maar dat is een beetje praktische oefening. Kijk, wanneer u wakker wordt dan hebben uw hersenen op dat ogenblik nog uw droom bij wijze van spreken gevangen. Op het ogenblik dat u iets gaat doen, veegt dat weg. Als u wakker wordt en u noteert een paar kernwoorden. Stel, u hebt gedroomd dat u met een trein reed en dat het stormde enzoverder. En u wordt wakker en u schrijft gewoon trein/storm, is meer als voldoende. Dan kunt u gerust uren later die woorden nemen, even overdenken, en u zult zien de droom zal zich als een film voor u vormen. Omdat je de sleutel hebt om de droom in uw hersenen terug op te roepen. Het kan ook zijn – dat is iets anders, en sommigen onder u maken dat regelmatig mee zonder dat ze dat beseffen – dat tijdens uw slaap uw eigen geest bepaalde leringen heeft ontvangen of gaan volgen. Waar dat uw geest dan voor het lichaam, wanneer het voor het lichaam bruikbaar is, bepaalde gevoelens wilt overbrengen. Deze kunnen dan ook weer bij ontwaken in een soort droomflarden naar u toe komen. Ook dit is weer interessant van vast te leggen. Ik denk dat ik hier voldoende uitleg gegeven heb.

  • Ik heb het gevoel dat ik zaken van anderen binnenkrijg, soms geruime tijd voor de ontmoeting met die persoon. Klopt dat of beeld ik me dat in?

Nee, dat klopt gewoon. Tijd en ruimte zijn een illusie van de stofmens. En de gevoeligheid bij de ene is soms op dit terrein en bij de ander op dat terrein. En redelijk wat onder u hebben een telepathisch aanvoelen over tijd en ruimte. Ik geef jullie dan ook het advies, als ik dat mag, van hou er rekening mee. Wanneer u iets aanvoelt, ga er niet naar leven maar hou er gewoon rekening mee. Dan zul je opmerken dat het ogenblik dat het plaatsgrijpt, dat u het zich herinnert en dat u de juiste handeling kunt stellen. Veel mensen hebben dit. Maar de meeste mensen geven er geen aandacht aan. Of denken, och het is een gewoon fantasietje. Maar het is wel degelijk zo dat je – en dit gaat meestal  via het fijnstoffelijke, via uw aura – bepaalde impulsen opneemt die in een verre toekomst zitten. Zo goed dat je nog impulsen kunt opnemen uit een ver verleden die je zelf niet meer kent, wanneer die toevallig, stoffelijk uitgedrukt, op eenzelfde tijdlijn zitten, dan krijg je die binnen. En dan is dit voor u dus iets waar je mee rekening best houdt. Stel dat – ik zal een voorbeeld geven – je de idee krijgt of het gevoel krijgt dat er een treinongeluk op u wacht. Dit kan in de verre toekomst liggen. Dan ben je best dat je daar rekening mee houdt. Als je dan iemand bent die veel met de trein rijdt, dat je gewoon u voorziet dat er iets kan fout lopen. Dat wil niet zeggen dat die trein verongelukt en dat jij dood gaat zijn of aan onze zijde komt. Dat is altijd mogelijk maar zo ver moet je het niet drijven. Maar het kan best zijn dat dat gevoelen een aangeven is van, let op als je veel met de trein rijdt, ga je bijvoorbeeld veel te laat komen, veel hinder hebben, omdat het spoor geblokkeerd is of dat de stroom uitvalt of dit of dat. Begrijp je? Je moet niet altijd vertrekken van het ergste. Het kan natuurlijk zijn – dat is weer iets anders – dat een bepaald voorvoelen inhoudt dat het een einde is. Dan kan ik u wel de raad geven, even de trein terzijde te laten en liever de autobus te nemen. Voilà, ik denk dat dit dus het meest juiste is wat dat ik hierop kan antwoorden. Voor de rest bent uzelf verantwoordelijk voor hetgeen wat u met dat aanvoelen doet. Ik kan u alleen maar een richting aangeven.

Ik denk dat we hier rond zijn met de praktische zaken. Dan rest er mij nog een klein detail aan deze avond toe te voegen, maar niet onbelangrijk. Wij hebben voor deze groep vanuit onze zijde besloten een krachtterm te linken. Een krachtterm die verwijst naar een godheid. Deze krachtterm zal voor ieder van jullie, wanneer hij gebruikt wordt een rechtstreekse link zijn met de krachten van de kosmos, met ook onze zijde. Maar ook stoffelijk in uw lichaam zal dat telkens een trilling veroorzaken die de harmonie in uw lichaam bevordert. Vanuit onze zijde hebben we besloten dat de naam – en u kent waarschijnlijk al de naam – Tetragrammaton, het kernwoord voor deze groep is. Dat wil zeggen: u kunt in uw meditatie u daarop richten. Maar u mag ook deze naam voor u klankrijk uitspreken. Dan krijgt u stoffelijk een zeer sterk inwerkend effect. Er zijn verschillende mogelijkheden. En we geven jullie de raad dat ieder voor zich dat voor zichzelf uittest, welke trilling voor hem of haar de beste is. U kunt bijvoorbeeld zeggen “Tetragrammaton”. U kunt zeggen “Tetragammaton”. Er zijn vele mogelijkheden, vele klankintervallen. Zoek voor uzelf welk van de uitspraken voor u het meeste positief als trilling aanvoelt. Gebruik het woord, ik zou bijna durven zeggen, te pas en te onpas. Maar dat is eigenlijk niet ernstig naar de kracht van dit woord toe. Maar gebruik het wanneer je het nodig acht.

Houd er rekening mee als u dit woord gebruikt dat u niet alleen ineens een link legt naar ieder van de groep, maar dat u ook een link legt naar het licht en de kosmos. U gaat ondervinden dat, wanneer u er al een paar dagen mee bezig zult zijn, dat u met deze naam zeer veel resultaat kan bereiken. Het is een godennaam. Het is een godennaam die in de magie, zeker in de witte magie, zeer veel is gebruikt. Wat we u wel vragen is begin alstublieft niet met de ontleding van de naam, want daar gaat het niet over. Want dan gaat u terug naar het verleden en dat is voorbij. Het is nu dat telt.

En het is het gebruik van de naam nu en de kracht die de naam door de eeuwen, de miljoenen jaren heeft opgebouwd die voor deze groep van belang is. Want het is niet alleen enkele lettertjes achter elkaar. Het is gewoonweg de ganse variatie die in deze naam zit qua klank, dat uitmaakt welke kracht jij er kunt uit puren.

Ook dit weer, lieve vrienden, is voor de groep en ik leg het accent daar op. En ik wil daar zelfs aan toevoegen dat de naam doorgeven als zijnde een hulpmiddel naar anderen buiten de groep ernstige schade kan veroorzaken. Waarom? Omdat ik juist kom te zeggen, de naam zelf is zeer oud, is voor zeer veel zaken gebruikt. En het is alsof je, sta mij toe het zo uit te drukken, iemand een totaal nieuw vuurwapen in de hand zou geven zonder te weten hoe je er mee moet omgaan. Dat is om ongelukken vragen. Daarom dit is voor deze groep. Dit kan gebruikt worden binnen deze groep, door ieder lid van deze groep. En het zal de harmonie en de kracht van de groep vergroten. Het geeft ook de mogelijkheid bijvoorbeeld wanneer u om welke reden ook in een moeilijke situatie komt van u daarop te concentreren en een directe hulp, een directe ondersteuning te ondervangen. Het gaat zelfs zo ver dat het gebruik van deze naam mogelijkheid inhoudt van zaken totaal, maar ook totaal, te wijzigen en te veranderen zonder dat anderen er nog grip op hebben. U beseft natuurlijk dat dit pure magie is. Maar dat dit al magie is die wanneer dus verkeerd gebruikt, ernstige gevolgen kan hebben. Daarom dat ik het zo benadruk. Gebruik het alleen binnen de groep, voor de ontplooiing van uzelf, als hulp aan uzelf, enzoverder. Alstublieft houdt u aan de spelregels. We kunnen veel voor jullie voorkomen maar we zijn niet bij machte van jullie steeds bij jullie haar te grijpen wanneer jullie een stommiteit zouden uithalen. Hou dat wel in uw achterhoofd. Want dat is de verantwoordelijkheid voor uzelf. Ik hoop dat dit voor ieder van u heel duidelijk is. En dat u zich ook hier aan de spelregels die toch in magie niet onbelangrijk zijn, zult houden. Maar dan hebt u nu een stukje alaam waar u in de komende tijd veel aan gaat hebben en veel mee zult kunnen werken.

Zo dat was nog even een kleine bijdrage van mijnentwege in opdracht. Heb ik niet uitgevonden dat ik dat ging doen hoor, maar men heeft me dat gevraagd van dit aan de groep mee te geven. En dan zou ik nu vrienden, de avond willen afronden met een gezamenlijke meditatie. Ik ga voor jullie het krachtwoord bevestigen. En dan is het aan jullie om in de komende weken aan de slag te gaan met hetgeen hier gebracht is geworden. Want het accent ligt op handelen. Niet op zitten dromen.

Meditatie: Tetragrammaton.

Zo. Ik zou zeggen zet jullie allemaal gemakkelijk, heel rustig, heel ontspannen en tracht u even één te voelen met de aarde. Tracht u even één te voelen met de wind en de regen die al de ganse tijd uw gezel is. De wind en de regen die u zelfs misschien een beetje vandaag geïrriteerd heeft. Maar vergeet niet dat het samenspel van deze twee ervoor zorgt dat u gespaard zijt gebleven van vele zaken die anders gewoon hier hadden kunnen overkomen. En die nu dankzij het spel van de lucht en het water samen met de aarde toch nog een beveiliging, een meerwaarde in de atmosfeer hebben gegeven. Ach misschien zonder dat u het besefte. Maar ik wil maar duidelijk maken, de wind die vandaag speelt, de regen die vandaag valt, zijn uw bondgenoot  en niet uw tegenstander.

Dus ik zou zeggen, vanuit een ontspannen sfeer, tracht u nu één te voelen met de zuiverende druppels en die zuurstofrijke lucht die in samenspel met moeder aarde voor u nog een leefbaar milieu heeft gecreëerd. En laat ons dan vanuit dat goed voelen samen één worden. Laat onze aura’s als het ware in elkaar overvloeien, een eenheid creëren, één weefsel, één kracht. En in dit weefsel en deze kracht vervlechten we ook energiesferen van onze zijde. En alles wordt omsloten door het licht. We zijn als het ware ingepakt door het licht, het witte licht. Met in zijn midden van ons een goudgele kern. Deze kracht, deze eenheid, deze harmonie wordt bevestigd door de heilige naam; Tetragrammaton. In zijn naam is deze kracht, dit licht, deze harmonie bevestigd. Zij is omsloten in uw hart. Zij is aanwezig in uw ziel. Zij wordt uitgedragen door de geest.

Tetragrammaton, kracht, kracht, kracht.

Tetragrammaton, kracht, licht, kracht.

Tetragrammaton, kracht, licht, harmonie

Dit zij bevestigd in de naam van de god die dit vertegenwoordigt. Wees één met elkaar, wees één kracht, wees elkaars steun en toeverlaat. Zo kan je in de tijd die komt het lichtbaken zijn voor de medemens, de zoekende medemens die op dit ogenblik nog dikwijls dwaallichten volgt. Voel de kracht in u, voel de eenheid met het licht en voel de harmonie van jullie, van ons. Zo kunnen we komen tot een perfecte werkgroep, een perfect baken voor de toekomst, waar het licht nooit van uitdooft.

Langzaam kunt u nu terugkeren tot uw eigen entiteit, geladen met deze krachten. Langzaam kunt u nu in de komende dagen, weken en maanden voor uzelf de wisselwerking, de binding, de kracht met de vader sterker en sterker voelen.  Tetragrammaton is uw krachtswoord. Tetragrammaton is de leidende kracht. Tetragrammaton is uw beschermheer. Vanuit deze kracht hebt u oneindig veel mogelijkheden. Vergeet dit nooit. U bent de vertegenwoordiger van het licht.

Zo lieve vrienden, mijn taak voor deze avond is volbracht. Laat rustig alles in u bezinken. Ik zou zelfs zeggen, sta niet dadelijk op en ga niet dadelijk huiswaarts. Maar wacht nog enkele minuten tot de trillingen in uw lichaam terug hun eigen evenwicht hebben gevonden. En wanneer u dan huiswaarts keert, voel u één met deze kracht en doe het rustig. U hebt de eeuwigheid als bondgenoot. U moet voor niets gehaast zijn. Waar u moet komen, zal u ook komen zonder dat er iets in uw weg wordt gelegd.

image_pdf