Ontwikkeling van Aquarius na de winterzonnewende 2007

image_pdf

4 januari 2008

Aan het begin van de avond, zoals gewoonlijk, wij zijn niet alwetend, noch onfeilbaar, dus denk zelf na over hetgeen gebracht wordt.

Als u het niet erg vindt dan zou ik erg graag vanavond met jullie even een onderhoud hebben over de uitwerking van Midwinter en de gevolgen daarvan voor de komende maanden.

De meeste onder u die dus de Krachtopbouw van Midwinter hebben meegemaakt hebben opgemerkt dat het dit jaar toch bijzonder sterk was. Dit is vooral geweest in oorzaak omdat de voorbereidingen daarvan tussen de planeten zeer sterk is geweest, en ik kan wel zeggen dat op dit ogenblik ook er nog een zeer sterke wisselwerking in jullie kosmos aanwezig is, waardoor nog zeer veel krachten hun invloed zullen laten gelden op deze aarde. En ook op de planeten die hier in de geburen aanwezig zijn.

De gevolgen daaruit gaan vooral zich op de evolutie van niet alleen de mens, maar de ganse aarde gaan uiten. U gaat opmerken in de komende tijd dat veel zaken gaan verschuiven. Men gaat opmerken dat zaken die tot hiertoe als evident werden aangenomen, dat deze niet meer zo evident zullen zijn. En andere zaken waar van men dacht dat het toch maar, laat ons zeggen, niet behoorde tot de aanvaardbare wereld van de mens, plots wel gaan behoren tot zaken die aanvaardbaar zijn. En het is vooral deze laatste evolutie die voor een groep als deze interessant en boeiend kan zijn. Langzaam meer zeker gaan ook jullie mogelijkheden in de komende maanden sterker ontwikkelen. Wanneer u er een beetje aandacht voor wilt hebben en een beetje mee wilt omgaan, dan zult u opmerken dat vooral zaken zoals waarnemen, zoals inspiratie krijgen, eigenlijk zou je kunnen zeggen alle vormen van mediumschap, zich zeer sterk naar voor zullen dringen. En dit zal bij iedereen zijn die ervoor open wil staan.

Ach, we weten wel dat de meeste mensen dit zeker in de beginperiode en zeker de oudere generaties van mensen – maar ik bedoel niet degenen die hier aanwezig zijn, – maar algemeen, bedoel ik, zullen deze fenomenen wegpraten en verdringen. Want dit past niet in hun wereld. Dit kan niet, dit mag niet! Maar voor jullie, die hier toch al redelijk langere tijd in een groep werkzaam zijn en voor vele anderen die ook zo werkzaam zijn, zal het een dankbaar gegeven zijn dat ‘aanvoelen’, dat op voorhand ‘weten’, en zo verder, dus een handigheid zal blijken aan de hand van de evoluties die gaan plaats vinden.

We kunnen gerust zeggen dat de ontwikkeling van Aquarius steeds sterkere vormen aanneemt. En dit houdt in dat ook de gevoeligheden en daarmee niet alleen de normaal gekende wegen, maar ook zaken die tot hiertoe minder aan de orde komen, gemakkelijker zullen kunnen waargenomen worden, en er ook gemakkelijker mee zal kunnen gewerkt worden.

Zo zal, wanneer je u er gewoon voor open wilt stellen, en dat openstellen is zeer simpel, daar zijn geen moeilijke procedures aan, het is gewoon aandacht hebben voor signalen die op uw weg komen. Nu zul je, wanneer je iets opmerkt, waarschijnlijk er wel even mee rekening houden en zeggen:’oh, dat is eigenaardig’, of: ‘dat is mooi’, en je gaat gewoon verder met je dagdagelijkse bezigheden. Wat noodzakelijk is voor jullie is, dat wanneer je iets opmerkt, dat je daar méér aandacht aan geeft, en dat je dan daar iets mee kunt gaan doen. U kunt zo voorkomen dat, bv. een typische zaak, dat u ergens op een verkeerde plaats op het verkeerde moment bent. U kunt zo voorkomen dat u bv., ik zeg maar iets, een voet breekt. U kunt voorkomen dat u, bv. omdat we toch over gezondheid praten, in een massa u beweegt en dat daar overdrachtelijkheden zijn van virale besmettingen. Omdat u gewoon op voorhand eigenlijk hebt aangevoeld van ‘blijf daar weg’, of ‘dit is niet het juiste moment’.

U moet rekening houden dat op dit moment zeer vele entiteiten dus inwerken op deze aarde. Men is bezig van zeer sterk vele zaken te verergeren, als het ware, te versterken.

U vindt dit misschien raar, maar ik kan het volgende zeggen, dan gaat u mij direct begrijpen, overal op de wereld op het ogenblik, waar onrust heerst, of dit nu in Azië is, of het is in Afrika, Zuid-Amerika, of zelfs in de beschaafde wereld, is men vanuit onze zijde bezig deze zaken te versterken. Dit vindt u misschien raar, maar het is de enigste mogelijkheid om via dit systeem terug een normaal evenwicht te krijgen. Het is zo dat wanneer iemand bv. ergens een zweer heeft, dat die moet aangerijpt worden, uitgezuiverd, eer dat die kan genezen. Wanneer dit niet gebeurt, kan dat  verdere schadelijke gevolgen voor het lichaam geven. Nu, hetzelfde is met wat hetgeen aan oorlogsdreiging en zo verder op deze wereld is.

De wereld is ook niet zoals u hem ziet, dat weet u. Maar op ‘t ogenblik zijn er zeer veel krachten aan het werk om deze zaken terug op te ruimen en het mogelijk te maken dat vooral naar de toekomst toe de nieuwere generaties de mogelijkheid hebben tot een goede ontwikkeling en een mogelijkheid tot een leven dat geest-verrijkend is.

Maar daardoor moeten we eerst de grote opkuis doen. En de grote opkuis is bezig. Langs de andere kant heeft dat zoals ik het zei, voor groepen zoals jullie, het enorme voordeel dat je, dankzij hetgeen wat je inspiratief kunt waarnemen, de inzichten die je krijgt, dat u zich op de juiste wegen kunt bevinden, op de juiste plaatsen. En het is niet omdat hier in deze westerse wereld het rustig is, dat hier geen grote ingrijpende veranderingen aan het gebeuren zijn. Als ik alleen jullie opmerkzaam mag maken hoe jullie valuta eigenlijk in waarde met rasse schreden vermindert, u merkt het misschien zo niet op, maar ik zou het anders zeggen; als u ziet hoe alles van levensnoodzakelijke behoeften met een sneltrein, of een TGV-vaart, om het modern te zeggen, duurder wordt, komt op hetzelfde neer.

Al deze zaken behoren ook tot het terugbrengen van evenwichten. Op het ogenblik dat u zich daarvan kunt distantiëren, en dat u het juiste aanvoelen hebt en ook de juiste houding kunt opbouwen in dit geheel, dan bent u degene die voor de aarde waardevol is. En zeker in een tijd als deze. En dan gaat u opmerken dat het niet van belang is of dat u kunt beschikken over een grote bankrekening. Maar wat wel van belang zal zijn, of u kunt beschikken over de harmonieën tussen degenen die u kent en waar u mee samenwerkt, om zo resultaten te krijgen. Langzaam maar zeker zal de noodzaak zich vormen, niet alleen binnen een groepje als deze, maar zoals we vroeger reeds gezegd hebben, ook naar mensen toe waarmee je zelf verder kunt om tot sterkere harmonieën te komen dan hetgeen wat op dit ogenblik in uw maatschappij gangbaar is.

Want uw ganse maatschappij is op het ogenblik nog steeds gestoeld op zogezegde invloed van ten eerste de economische waarden, en ten tweede de machtsverhoudingen. Maar ook deze zaken zullen schuiven, zullen veranderen. En ook hier is het weer noodzakelijk om de juiste houding te hebben.

En dit is dan alleen nog maar bekeken op het stoffelijk-materieel gebied; maar wanneer we een beetje verder kijken, gaan we ook zien dat ook op geestelijk-spiritueel gebied serieuze verschuivingen gaan gebeuren. U hebt allemaal rondom u opgemerkt dat de polariteit naar extremen enorm toeneemt. U ziet wereldwijd op religieus gebied dat fundamentalisme zeer sterk aantrekt. Dit zijn ook weer de laatste stuiptrekkingen. Maar ook dit fundamentalisme, vrienden, wordt door ons gestimuleerd. Want hoe sterker het fundamentalisme doorbreekt, hoe sneller de mens die erachter loopt, zal moeten ervaren dat dit niet leefbaar is. Dat dit op aarde niet kan! En ook hier weer zal juist doordat deze zaken versterken op spiritueel en religieus gebied, er een doorbraak kunnen zijn van de nieuwe filosofieën. Het is niet voor niets dat tientallen jaren terug in de crisisgebieden van de Arabische wereld de Nieuwe Leer zijn oorsprong heeft gevonden. U kunt dat een beetje vergelijken zoals voor jullie Jezus Christus in het crisismoment zijn leer heeft gebracht. En wanneer je nog verder wilt gaan, bv. dan zien we in de vroeg-Egyptische periode wanneer er enorme strijd was, enorme broederstrijd, dat Osiris zijn leer heeft gebracht.

Kijk, wanneer alles mooi loopt en alles goed gaat, dan kan er geen verandering ontstaan. Het menselijk lichaam heeft nu eenmaal de eigenschap van wanneer alles naar de lichamelijke wensen vervuld is, van niets te ondernemen, en status quo te blijven. Ik denk dat iedereen daarmee akkoord kan gaan. En dat het maar op momenten is, wanneer het werkelijk moeilijk wordt, wanneer er crises zijn dat dat menselijke lichaam gaat luisteren, gaat zoeken, gaat openstaan voor hulp en zo verder. En we zitten nu in zulk een situatie. U zult opmerken dat enerzijds dus ook in uw streken hier op religieus gebied dat fundamentalisme redelijk sterk nog gaat doorbreken en niet alleen dat op het ogenblik vooral naar de islam gekeken wordt, maar ook naar de christelijke sekten. En katholieke sekten zullen nog een aardig duitje in de zak doen. We kunnen zeggen dat we langzaam maar zeker naar een nieuwere vorm van godsdienstoorlog aan het evolueren zijn. En dat vooral de Afrikanen op religieus gebied zullen trachten de macht in handen te krijgen.

Dit zal in eerste instantie schijnbaar, zeg ik, redelijk goed lukken, met alle gevolgen van dien, om dan, zoals een kaartenhuisje, of hoe zeggen ze dat hier, in elkaar te storten. Omdat men één zaak over het hoofd ziet, dat de kosmische tendensen op het ogenblik niet meer toelaten dat het oude, dat eigenlijk behoorde tot het vorige tijdperk, en gans dat fundamentalisme is als het ware nog een ‘etterbuil’ van het ‘Vissen-tijdperk’, dat dat kan blijven bestaan. Die ‘etterbuil’ gaat evenzeer groot worden, zal open spatten, en uiteindelijk zal het zich kunnen uitzuiveren om dan te komen tot de nieuwe denkrichtingen.

Maar in tussentijd hebben we mensen zoals jullie nodig. Mensen die beseffen hoe de zaken functioneren. Die ook naar de medemens, en in vele gevallen zul je wel opmerken dat die medemens elke richting is kwijtgeraakt, dat je die een hand kunt reiken. En dat je dikwijls met maar enkele woorden te spreken voldoende doet om deze terug een richting te bezorgen en zo tot de ontdekking te laten komen dat zij het vanuit zichzelf moeten doen, en dat het niet is wat dat de anderen hen opleggen dat het zou zijn.

U ziet als we dat zo kort samenvatten, op alle terreinen is het een zeer boeiende tijd aan het worden. Vele veranderingen zullen zich op korte tijd voltrekken. ‘Korte tijd’, daar bedoelen wij mee enkele jaren tot een paar eeuwen. Maar dat is geen probleem, u volgt dat aan onze kant wel verder. Dus maak u daar geen zorgen over.

Langs de andere kant zullen we zien dat door de kosmische invloeden van Aquarius en de nieuwe mogelijkheden die ontstaan, de aarde in de komende eeuwen zeer interessant zal zijn om te incarneren. Dit is dan ook een groot voordeel. Verder zult u opmerken dat de wereld zoals u die gekend hebt, en gezien de meesten die hier aanwezig zijn toch al redelijk wat jaren op deze aardbol rondlopen, kan ik hier wel stellen dat die wereld die u gekend hebt, totaal verdwijnt. Niet dat de aarde vergaat, zeker niet, maar wel de wereld die u gekend hebt. De wijze van leven, de wijze van u handhaven op deze aarde, verdwijnt volledig. En we kunnen daar gerust bij stellen dat ook de ganse maatschappelijke structuur – wanneer je het bekijkt 50 jaar terug of nu, is er al veel veranderd – maar dat deze structuur nog veel sterker gaat veranderen. En dan kun je wel zeggen dat in deze periode de oude wereld gewoon ophoudt te bestaan, en de nieuwe generaties een totaal ander wereldbeeld zullen hebben, dan dat jullie gekend hebben. Jullie zitten in die overgang. En je hebt het voordeel dat je reeds de mogelijkheden kunt gebruiken die in deze nieuwe periode tot stand komen. En in de eerste plaats, dat wil ik terug naar voor halen, is het belangrijk dat je leert te luisteren naar hetgeen, niet alleen uw eigen geest, maar ook de entiteiten die met u in harmonie zijn, naar voor willen brengen.

De kwestie is dat zoals u al geleerd hebt, u zoveel mogelijk in ‘het Licht’ staat. Dat u zorgt dat u zo weinig mogelijk u laat meeslepen door negatieve zaken. Dat u ook, en dit is soms misschien voor jullie niet zo gemakkelijk, gezien jullie gewoontepatronen, niet blijft vasthouden aan hetgeen u gans uw leven als ‘waarde’ hebt herkend. Of, de gewoontes, de pure gewoontes die u in uw leven steeds weer herhaald hebt.

In deze tijd is het voor iedereen, of je nu jong of oud bent, van belang van flexibel te zijn. Van gewoontes te kunnen gewoon stopzetten, te kunnen breken. En andere zaken aan te vatten.

En waarom leg ik hier de nadruk op? Kijk, iemand is gewoon, laat ons zeggen, van elke morgen van 8 tot 12, laat ons zo bekijken, achter de computer te gaan zitten, en te schrijven. Ik geef maar een voorbeeld, en het slaat op niemand van de groep terug. Dus je moet niet gaan denken ‘over wie hebben ze het?’, nee, het is een voorbeeld. Dit is een gewoonte die bv. jaren aan een stuk heeft plaatsgehad, waardoor de persoon in kwestie bv., verschillende boeken heeft geschreven. In deze tijd is het van belang dat zo iemand wanneer de noodzaak zich voordoet, kan zeggen: ‘ik doe dit vandaag niet, hoe belangrijk het mij ook schijnt, ik doe het niet, want dat komt op de weg en dit gaat nu voor. Ik laat mijn gewoonte van jaren even, om hetgeen wat nieuw – bv. iemand die een hulpvraag heeft, – van deze persoon te helpen en me daarvoor in te zetten’.  Ik hoop dat dit voorbeeld duidelijk is. En dit is voor alles zo.

Dit wil zeggen, bv. dat u, wanneer u mensen hebt die een vast werk hebben, dat je op een bepaald ogenblik wanneer het noodzakelijk is, kunnen zeggen: ‘nu even niet, want dit is belangrijker’. En zo kun je dit op alle terreinen naar voor brengen.

U gaat dan opmerken, wanneer u het aanvoelen van belangrijkheid volgt, en de moeite doet van dus te stoppen met het gewoontepatroon, dat daardoor plots vele andere factoren optreden die u bij wijze van spreken verder helpen, u verder helpen. Het is niet alleen de persoon die hulp gevraagd heeft, die door u verder geholpen wordt, maar door juist het oude te stoppen, krijgt u nieuwe mogelijkheden. Mogelijkheden die u gewoonweg, wanneer u zich vasthoudt aan dat oude patroon, niet ziet, niet ervaart. Maar juist door deze oude patronen te breken, krijgt u nieuwe mogelijkheden. En zo is dit op alle terreinen.

U kunt geen enkel gebied op het ogenblik in het menselijk leven bedenken waar geen verschuiving, geen verandering zal plaatshebben. Maar hoe soepeler u zich tracht op te stellen, hoe gemakkelijker ook u verder zult gaan en hoe minder dat u zaken gaat tegen komen die u gaan beperken, die het u moeilijk gaan maken.

Ik wil hier nog een zeer praktisch voorbeeld aan toe voegen. Iets wat voor iedereen, zeker van jullie generaties, toch niet onbelangrijk is. Jullie hebt allemaal hier een soort sociaal systeem. Een sociaal systeem dat er van uit gaat dat ieder mens het even goed zou moeten hebben en zo verder. Maar dat sociaal systeem houdt ook in dat u verplicht bent van zeer veel bijdrage te doen, ervoor te werken, zeer veel van uw tijd, en hetgeen wat u ervoor vergoed krijgt gaat naar dus die grote pot. En vanuit die grote pot gaat het meeste naar de grote eters en het minste naar degene die het nodig heeft. Maar dat is iets anders. Nu, hetgeen waar het over gaat is het volgende: tot hiertoe heeft praktisch iedereen steeds gewerkt binnen dit systeem. Dit wil zeggen, er wordt een daad gesteld, daar tegenover staat een financiële vergoeding, van deze financiële vergoeding wordt door dat systeem dan bijna het grootste deel afgeroomd. Maar zo werkt uw maatschappij.  Nu, dit systeem heeft zichzelf overleefd. Maakt u daar geen zorgen over, tussen dit en enkele jaren zult u moeten aanhoren dat het ganse systeem failliet is. Het is het nu al, maar met mogelijke boekhoudkundige kneepjes en trucjes en politieke bloemlezingen maakt men u wijs dat het niet waar is.

Maar goed, hetgeen wat ik naar voor wil brengen is het volgende: dat je op een bepaald ogenblik de gewoonte van te passen in dat systeem, moet kunnen onderbreken, zonder dat je angst gaat hebben van ‘oh, dan zal ik in moeilijkheden komen, want …’. Nee.

Het is bv. iemand gaat werken. En op een bepaald moment blijkt dat het bedrijf of weet ik veel waar je voor werkt, niet meer bij machte is van u een loon te betalen. Grote paniek. Want, ‘ja, wij moeten die schulden betalen, wij moeten dit betalen, wij moeten dat betalen’. Dus de normale reactie van de mens is:’ ja, dan stoppen we met werken, want we werken niet als we niet betaald worden,’ en zo verder. Maar wanneer dat dat op meerdere plaatsen tegelijk gebeurt en wat in de toekomst zal plaatsgrijpen, is dit een fenomenale kettingreactie, die uiteindelijk maakt dat wanneer je zegt ‘ik werk niet meer’, dat je ook nergens meer, om het zo te zeggen, nog werk gaat vinden. Met het gevolg dat, wanneer het systeem verder af kavelt dat je nog minder aan inkomsten gaat hebben. Met weer aansluitende gevolgen van dien.

Wat is nu het juiste spoor om te volgen? Is niet van te zeggen ‘ik werk niet meer’, nee. Is van te zeggen ‘ik ga gewoon verder met de taken die mij zijn opgedragen, die voor mij belangrijk zijn’. En dan zal je zien dat er geen financiële vergoeding zoals je gewoon zijt tegenover staat, maar dat juist door het feit dat u hetgeen waar u verantwoordelijk voor zijt, verderzet, dat daaruit andere mogelijkheden ontstaan, die op hun beurt weer zorgen dat de evenwichten ook voor u behouden blijven.

Uw ganse denkpatroon wijzigt dan en u merkt op dat hetgeen wat je tot dan gedacht had, van: ‘ik moet steeds dit doen, want dat en dat en dat moet ik kunnen betalen of moet ik kunnen vergoeden’, dat wanneer deze ene factor zich wijzigt, omdat het ganse systeem in mekaar dondert, als het ware, door juist niet te doen wat het ganse systeem eigenlijk voorziet dat je gaat doen, dat je daardoor de mogelijkheid hebt van voor u de zaken op evenwicht te houden.

En let op, vrienden, u gaat dit in de toekomst op velerlei terreinen zien gebeuren. Wanneer u nu even gewoon nadenkt, hebt u de evolutie al eens bekeken van uw voedingsbron? Dan weet u dat wat voedingsbronnen aangaat, deze, zoals ze nu gemanipuleerd zijn, er eigenlijk niet meer voor kunnen zorgen dat, en dan spreek ik niet alleen van het westen, hier, maar van de ganse wereld, de behoeften te voorzien die nodig zijn. En dan denkt de vrije markt van ‘goh, ja, we slagen de prijzen op, en dan loopt het wel; verdienen we weer meer en dan kunnen we meer consumeren’. Maar zo gaat het niet. Wanneer aan de bron de zaken wijzigen, dan zal het eindresultaat anders zijn dan u verwacht. U kunt hetzelfde gaan bekijken met uw energievoorziening.

De energievoorziening staat voor grote crises. Maar andere crises dan door u worden ingeschat. Iedereen op het ogenblik staart zich blauw of blind op brandstof. Maar de sleutel van de energiecrisis zal niet daar liggen, gaat op andere terreinen liggen. Met gevolgen die nu niet voorzienbaar zijn. En juist op dat ogenblik is het voor jullie heel belangrijk dat u uw intuïtie kunt volgen. Dat u volgens uw intuïtie kunt handelen.

Kort gezegd, ook als voorbeeld, stel u voor: u voelt aan ‘ik moet kaarsen kopen’. En u denkt in u zelf: ‘och, ik heb nog een gans pak kaarsen liggen, waarom zou ik kaarsen kopen’. Een beetje later blijkt dat het voor lange tijd onmogelijk is van verlichting te hebben. Ja, dan bent u met één pakje kaarsen niet veel, nietwaar? Als u dan uw ‘feeling’ gevolgd had en kaarsen gekocht had, dan had u wel de tijd kunnen overbruggen van de donkerte. En zo kan het met vele zaken gaan. Uw ‘feeling’ volgen, zeker wanneer het zich herhaalt. Ik wil niet zeggen dat wanneer u voorbij een bakkerswinkel loopt en u ziet daar een lekkere koffiekoek, en u hebt de ‘feeling’ ik moet koffiekoeken kopen, dat u dan direct de bakkerswinkel leeg moet kopen, daar gaat het niet over. U begrijpt goed wat ik bedoel. Maar wanneer u, laat ons zeggen, driemaal voorbij een bakkerswinkel gaat en u krijgt telkens het idee ‘het zou toch wel goed zijn dat ik enige broden opzij leg’ dan is het misschien wel best dat u bij het derde idee enkele broden aankoopt. Want misschien de dagen daarop staken de bakkers, en is er helemaal geen brood meer te krijgen. Kunt u volgen waar ik naar toe ga? En zo zal het met vele zaken gaan, vrienden.

Hetzelfde, en we hebben dat hier al meer benadrukt, is blijf uit grote massa’s weg. Wanneer we nu de laatste weken hebben gekeken naar de maatschappij, wat hebben we gezien? Heel grote massa’s. Mensen zijn allemaal samengeschoold, of het was voor feesten, het was voor vuurwerk, het was voor betogingen, het was voor gelijk wat; al was het voor koopjes. En dan krijg je in streken zoals hier ‘terroristisch alarm’. Mensen zijn dan zogezegd heel moedig en gaan nog meer samenscholen. Eén ding is men vergeten, daar heeft men geen rekening mee gehouden, niet de veiligheidsdiensten, niet de gewone mens, men heeft gedacht dat het terroristisch alarm te maken had met bomaanslagen. En men heeft zich daarop toegespitst. Er zou eens dat kunnen gebeuren, of er zou eens zus kunnen zijn. In werkelijkheid is het dat niet geweest, vrienden. Hetgeen wat gebeurd is in deze grote massa’s is, dat heel besmettelijke infecties zijn overgedragen. En ook daar zult u in de komende maanden de resultaten van zien. Ook dat is eigen aan deze tijd. En wanneer wij jullie verwittigd hadden van ‘blijf uit de massa’s’, was het om te voorkomen dat u met zulke zaken in contact zou komen. Sommigen onder u hebben het aangevoeld, en hebben er rekening mee gehouden, maar er is op verschillende plaatsen, niet alleen in dit land, maar over gans de beschaafde wereld geëxperimenteerd met bepaalde zaken.

Ach, u zult dat niet morgen in uw krant lezen. Misschien binnen enkele maanden, misschien binnen enkele jaren, zal er wel een of andere wetenschapper dit uitbrengen, zoals men u nooit heeft willen de waarheid vertellen in de tijd dat aids uitbrak. En de degene die dan de waarheid toevallig heeft uitgebracht, die hebben ze dan maar verketterd als een leugenaar. Maar ook dat was een experiment. En op dit ogenblik zijn er verschillende gebeurd, die naar de toekomst toe ernstige gevolgen gaan hebben.

Maar goed, wanneer u zelf in de komende tijd zulke zaken gaat aanvoelen, luister er dan naar! Maak er gebruik van. En dan zal je opmerken, dan zal je in deze veranderende wereld heel goed met de zaken die je tot hiertoe geleerd hebt, en dat is toch niet min, kunnen omgaan. En er resultaten mee boeken.

Want, een ander punt, dat ook naar de toekomst toe toch zeer belangrijk is, hetgeen wat tot hiertoe allemaal als waarheid werd aanvaard op wetenschappelijk gebied en zo verder, zal langzaam maar zeker afzwakken ten voordele van degene die nu onder de noemer van magie en soms van alchemie eigenlijk tracht resultaten te boeken. In de komende decennia, en zelfs eeuwen, zal terug, zoals het vroeger was, het beeld van de magie, – in de nieuwe verpakking, hoor, en misschien met een beetje modernere woordomschrijvingen, maar het komt op hetzelfde neer, – het magisch werken, ook het alchemistisch werken, zal terug zeer sterk zijn invloed vinden. En niet alleen bij mensen zoals jullie. Maar ook in de grote laboratoria. Want langzaam maar zeker ontstaan er meer en meer mensen, ook op het niveau van die wetenschap die in laboratoria wordt geproduceerd, dat er te veel kennis is waarvan men geen kennis heeft. En dat het belangrijk is van gebruik te maken, niet alleen van hetgeen wat je denkt dat is, maar ook hetgeen wat in je leeft en wat je aanvoelt. Of dacht je dat een Einstein in zijn tijd zulke resultaten zou kunnen behaald hebben als hij niet magisch gewerkt had? Hij heeft dit verschillende keren in zijn leven laten aanvoelen, dat hij bepaalde formules ontdekte, niet omdat hij de logica volgde, maar omdat hij zijn gevoel volgde. Of denk je bv. dat een dokter Schweitzer zoveel resultaat had gehad wanneer hij de toen gekende reguliere geneeskunde had blijven volgen. Ook deze man heeft op magische terreinen gewerkt.

En zo kan ik heel veel voorbeelden naar voor halen. Maar in de toekomst zal dit meer het normale zijn, waar het tot heden, toch de laatste honderden jaren, om het zo te omschrijven, een beetje een randfenomeen was.

En dan ook zal je zien dat zelfs het weinige dat jullie hier al geleerd hebben het laatste jaar, behoort tot de handige instrumenten om resultaten te bereiken. Het besef van ‘er is meer dan alleen maar mijn stoflichaam’, het weten en aanvoelen van ‘ik heb ook nog een fijnstoffelijk lichaam’, ‘en ik heb ook een geest’, uiteraard. ‘En deze hebben ook invloed op mijn stoflichaam en zo verder’, geeft jullie mogelijkheden die tot hiertoe eigenlijk er niet waren.

En dit zal ook gaan naar zaken die je op dit moment nog niet kunt vermoeden, maar die ook op jullie weg komen. En juist door dit vanuit een andere ooghoek te kunnen bekijken dan alleen maar jullie rationeel stoffelijke, zul je zien dat je resultaten kunt halen.

En wat daar dan nog één van de sleutels in is, is dat je voor uzelf, zeker in deze tijd, steeds vertrekt vanuit hetgeen wat u lichtend en harmonisch aanvoelt. En dat wanneer u maar enige twijfel hebt, dat u het gewoon achter u laat. Want op het ogenblik is het wel zo dat er enorme invloeden van geestelijke zijde, niet altijd direct voor jullie kunnen omschreven worden als zijnde lichtend! Dat is het grote dilemma voor de mens!

Want in de kosmos is het een volledig evenwicht, maar voor u als mens die in zijn leerschool zit, is het een noodzaak te proberen van steeds vanuit dat Licht te vertrekken. En te werken vanuit het aanvoelen dat dit voor u en uw eigen geest aanvaardbaar is.

En dit is iets totaal anders dan aanvaardbaar voor uw omgeving of uw maatschappij, of noem het maar op. Het moet voor de kern van uw wezen aanvaardbaar zijn. En dit kan soms weleens tot spanningen, tweestrijd leiden, zelfs in uw kern van uw wezen. Want u bent nu eenmaal het resultaat, niet alleen van de jaren dat u hier op aarde nu rondloopt, maar u bent ook het resultaat van vele vorige levens. Niet alleen het bestaan dat u gehad hebt in de geest, in de stof, maar je mag zeker niet vergeten alle eigenschappen die in dat stoffelijke voertuig gedurende duizenden jaren, dus al uw vorige generaties, zijn opgeslagen.

Want wanneer u denkt, vrienden, dat u uw eigen lichaam kent, dan moet ik u teleurstellen. U kent maar een heel kleine fractie van wat in dat lichaam aanwezig is. U kent maar dat deel dat u in de jaren dat u in de stof rondloopt met dit lichaam, dat u gebruikt. Maar ik zou het misschien duidelijker kunnen stellen. Wanneer u met een wagen rijdt, bent u dan op de hoogte van alles wat die wagen is, doet en zo voort? Kent u de legering van het metaal dat daarin aanwezig is? Kent u de samenstelling van de, laat ons zeggen, plastic stoffen die daar zijn? Kent u de samenstelling van de diesel of de benzine waar u mee rijdt tot in de details? Kent u volledig de technische eigenschappen van de motor? Ik vrees dat iedereen hier aanwezig moet zeggen: ‘neen’. En wanneer je het zelfs als mens zou kennen, en we gaan dan verder, dan zeggen we: ‘ja, u zegt wel dat u weet hoe diesel in elkaar zit, maar kent u alle moleculaire eigenschappen van één molecule diesel’? En zo kunnen we verder gaan. En steeds zul je moeten antwoorden ‘nee’.

Zo is het ook met uw stoffelijk voertuig. U hebt uw stoffelijk voertuig gezocht, gekozen, u bent erin geïncarneerd. Maar dat stoffelijk voertuig, daar mag je niet van vergeten dat het is opgebouwd uit duizenden jaren evolutie, natuurlijke evolutie, op deze aarde. U kent alleen maar de uiterlijke verpakking. Zelfs de meest gespecialiseerde onderzoeker van het menselijke lichaam staat niet dichter dan één miljardste deel van de werkelijke kennis die zo’n lichaam inhoudt. Ja, dit verbaast u misschien, maar toch is het zo. Men heeft zelfs, ondanks alle kennis, geen idee hoe een menselijke cel is opgebouwd. En dan zeg ik dit nog heel kalm en braaf. Want zelfs als men dat gaat ontleden komt men steeds voor grotere raadsels.

Dus, u zit met een voertuig dat u kunt gebruiken, en dat u best zo goed mogelijk gebruikt. Maar verschiet er niet van dat in dat voertuig soms zaken gebeuren waar je eigenlijk geen vat op hebt. Maar op zich is dat weer niet erg van op het ogenblik je verder kunt gaan met hetgeen wat in jou leeft. En dan bedoel ik vooral uw geestelijke waarden, uw geestelijke kennis, en dan het samenspel, niet alleen tussen deze waarden, maar ook tussen al degenen die in het Licht naast u staan. Die u trachten te helpen, die u trachten te inspireren. Wanneer je dat dan allemaal kunt samenbrengen, dan kan dat stoffelijke voertuig u wel eens een beetje last aandoen, maar in wezen ga je daaraan voorbij.

Dat is als het ware zoals een auto waarvan de motor even sputtert, maar uiteindelijk rijd je verder. En dan heb je de mogelijkheid van zaken voor uzelf te detecteren, vast te leggen, te leren. Om verder te komen, zeker in deze zeer boeiende tijd.

En dan ga je ook zien dat zaken zoals ziekten eigenlijk weinig invloed op u hebben. Oké, u kunt wel een keer een verkoudheid hebben, u kunt zich wel eens grieperig voelen, en u kunt misschien wel een keer een gewricht verzeren, dat klopt allemaal. En daar heb je dan in de stof dan wel last van, maar dat remt niet uw geestelijke ontwikkeling. Dat remt niet uw weg die je aan het gaan zijt. Integendeel, het zal er enkel en alleen maar voor zorgen dat je misschien geestelijk wat sneller evolueert, en rapper uw lichaam achterlaat en zegt van: ‘als het zo zit, beste vriend, kan ik u niet meer gebruiken, ga ik wel zonder verder.’ Zoals wanneer uw wagen niet meer wil draaien, dat je zegt:’ oké, ik zet hem aan de kant en ik zie wel hoe ik verder geraak’.

Dat ook is in de toekomst van belang dat u beseft, heel goed beseft, dat uw stoffelijk voertuig, uw lichaam, interessant is om te gebruiken, maar dat hetgeen, en ik onderstreep hier geen, essentieel gegeven is waar je u ondanks alles aan vast moet klampen! Wanneer het niet meer wilt mee gaan, wanneer het niet meer wilt functioneren, zeg: ‘even goede vrienden’, je laat het achter, je gaat uw weg.

Dit klinkt misschien raar, maar in deze tijd met alle mogelijke evoluties is dit niet zo raar. Integendeel. Er is een tijd geweest dat de geest, zeker in de periode van de ‘Vissen’, dat men werkelijke vastklampte aan een lichaam, omdat men dacht dat men op deze wijze daardoor de meeste ervaringen kon opdoen. Je moet dit allemaal in het kader van die tijd bekijken. Maar die tijden zijn voorbij! Die invloeden zijn afgesloten. Ook jullie geest behoort niet meer tot die groepen die dat dachten. Integendeel. Jullie geest staat verder, staat veel opener en kijkt de toekomst anders tegemoet.

En dan is het van belang te beseffen dat een lichaam een heel handig gebruiksvoorwerp is voor de geest, en dat je daar aardige tijd mee om kunt gaan en aardig wat mee kunt leren, maar dat het uiteindelijk onbelangrijk is of dat dit nu gedurende twintig jaar, vijftig jaar of honderd jaar wordt gebruikt. Integendeel. Voor zeer vele geesten is het soms veel interessanter om een kort bestaan in de stof af te ronden, en verder te gaan dan te lang in de stof te blijven rondhangen.

Ook dat is de nieuwe evolutie. Ook op dat terrein, vrienden, moet je kunnen aanvaarden.

En wanneer je opmerkt dat iemand rondom u zijn lichaam wilt verlaten, begin dan niet te weeklagen, begin dan niet alles proberen te doen om het te behouden, integendeel.

Praat er mee, en zeg dat het goed is geweest. En dat het nu eindelijk verder kan gaan. Want als er één belangrijk punt is naar de toekomst toe, maar ook op deze avond, dat is het besef dan het bestaan gewoon verder gaat. Dat de dood geen einde is, maar gewoon een verder gaan. Gewoon een andere deur openen en door die deur verder gaan in uw bestaan.

En je zult zien, er zullen nogal wat overgangen zijn in de komende tijd, het is daarom ook dat ik hier vanavond nogal sterk accent op wou leggen en dit even vanuit de juiste, toch volgens ons, context wil benaderen.

Besef, dat u in de eerste plaats als mens op aarde aanwezig bent om uw geest de mogelijkheid te geven in bewustzijn te verruimen, zijn zoektocht verder te zetten, zijn leerschool op te doen. En een leerschool voor een geest is vooral niet vast te zitten in gewoontes, in geplogenheden, maar steeds opnieuw zaken aan te durven.

Daarom is uw westerse maatschappij ook voor de meesten zeer nefast. Een maatschappij waar alles geregeld wordt voor de mens, van bij de geboorte tot bij de dood, is voor de geest nefast, wanneer de geest zich niet via de stof daarvan kan bevrijden. Daarom zult u ook opmerken dat, zoals ik vanavond gezegd heb, uw systemen in elkaar gaan storten. Ook omdat er steeds meer entiteiten incarneren die vanuit totaal andere opties op deze aarde komen.

Zo. Ik denk dat ik zo het voornaamste dat ik wou zeggen vanavond aan de hand van de veranderingen die Midwinter hebben meegebracht, naar voor heb gebracht.

Ik ga nu het medium even vrijgeven. Ik stel voor dat u in de korte pauze er even over, rustig, na praat. En als je vragen hebt aangaande hetgeen wat ik hier gebracht heb, tracht dan even iemand opdracht te geven de vragen te verzamelen, dat is misschien het gemakkelijkste, en dan kun je in het tweede gedeelte rustig de vragen eventueel laten aflezen, of zo brengen, maakt mij niet uit, en dan zal de broeder die in het tweede gedeelte komt, jullie zo goed mogelijk verder helpen.

Lieve vrienden, het was voor mij aangenaam met jullie even te onderhouden over de mogelijkheden die een groepje als dit in de toekomst heeft. En ik hoop dat ik jullie heb kunnen stimuleren om daar in de toekomst echt gebruik van te gaan maken.

Vragen.

Ik mag u voorgaan in het beantwoorden van vragen. Mag is de eerste vraag, alstublieft?

  • Er is tijdens die ‘Midwinter’ gesproken over het feit dat in de hoge sferen een entiteit zou zijn die zijn krachten zou delen met, begrepen wij, iemand van de groep. Zou u daar een uitleg willen over geven?

Dit moet ik even navragen want die hoge entiteit zal niet met één persoon maar met ieder die ervoor openstaat zijn krachten delen.

Ik ga even trachten na te horen maar voor zover ik op de hoogte ben van het gebeuren, kunnen we toch stellen dat elke entiteit die zich in de hoge sferen bevindt en die naar de stofmens bepaalde signalen zou doorzenden, ja ik denk dat ik het goed zeg in deze taal, parceque c’est pas facile pour moi, dat deze, voor ieder die daarvoor open staat, de inspiratie of de hulp of wat het ook zij, zal geven. Maar goed, als ik nog andere zaken doorkrijg, zal ik ze u meedelen. Neemt u mij niet kwalijk maar ik ben niet van dat gezegde op de hoogte.

  • Er werd ook gezegd, en misschien is dat iets dat ieder intuïtief zou moeten gaan aanvoelen, dat ieder lid van de groep een bepaalde plaats in de groep zou hebben. Zou daar uitleg kunnen worden over gegeven?

 Ik denk dat men vooral bedoeld heeft dat het tijd wordt dat ieder lid van de groep, en niet alleen van deze groep maar ook van andere groepen, de kennis die men heeft vergaard gedurende langere tijd gaat gebruiken om te delen met anderen die ook zoekende zijn zodat diegenen die binnen deze groep werkzaam zijn, wat zij geleerd hebben, volgens hun mogelijkheden, volgens hun kennis kunnen doorgeven weer aan anderen, volledig ook op dezelfde vrijblijvende basis zoals zij het geleerd hebben.

Ik denk, en dit is mijn bescheiden visie, dat in de mogelijkheden die rondom u aanwezig zijn, het vooral noodzakelijk is uw kennis vrijwillig te delen. In die zin dat je niemand, maar ook niemand, verplicht van deze kennis tot zich te nemen maar dat je de kennis vrijelijk ter beschikking stelt. Niet vanuit ‘la vision: het is van mij’; nee, mais: “kijk, dit is universeel. Ik heb het voordeel gehad van er kennis van te nemen, dus ik geef deze kennis ook gewoon door. Wens je er niets mee te doen, soit, even goede copains. Maar wil je er meer van weten, kijk, we kunnen daar over praten.”

  • Er is ook over gesproken dat er op Midwinter gezegd is dat er bij ieder persoon een verhoging van trilling zou zijn. Nu, moeten we daaruit besluiten dat dat op dat moment was voor de leden van de groep of dat het ook naar de toekomst toe zo zal zijn?

Midwinter en de bijeenkomst, voor zover ik dat voor jullie kan controleren, heeft in zich gehad dat u een celebrant had die vanuit de hogere sferen een krachtopbouw heeft gemaakt en de deelnemers daaraan deelachtig heeft gemaakt. Ik wil hier de opmerking geven dat dit ook van toepassing was voor diegenen die in gedachten erbij waren. Deze tijd en ruimte bestaan nu eenmaal niet in zulke gebeurtenissen.

Deze krachtopbouw heeft effectief geleid voor ieder van de deelnemers dat er een verhoging is geweest van, wat u zou kunnen zeggen: de fijnstoffelijke functies van de personen in kwestie. Dat heeft als gevolg dat doordat er een verhoging is, dat waarden, mogelijkheden, kennis, die latent aanwezig waren, gestimuleerd zijn geworden en kunnen in ontwikkeling komen. Dit heeft ook geleid tot fysiek grotere weerbaarheid, sterkte. Die verhoging gebeurt op het ogenblik dat er een samenvloeien is, een eenheid is met de celebrant. Daarna zal het lichaam langzaam maar zeker zijn normale position innemen. Maar de gestimuleerde punten blijven geactiveerd. Het gevolg is dat je van daaruit, en effet, meer mogelijkheden bezit die nu, in de toekomst, zeer bruikbaar zijn.

De dagen na de Midwintergebeurtenis, één van de dagen erna, heb ik drie keer op één nacht dezelfde droom gehad, de daaropvolgende nacht twee keer. En de droom was dat ik reisleider werd en een groep toeristen rondleidde langs, ik dacht het Colosseum in Rome, maar een gewone bezienswaardigheid. Op het moment van de droom heb ik daar geen enkele speciale gevoelens of gedachten bij gehad maar eigenlijk heeft u het antwoord al gegeven naar aanleiding van de vorige vraag, neem ik aan, tenminste.

Oui, mais, ik wil daar een klein accent bijvoegen. Wanneer u dit droomt, is dit een omzetting van wat uw geest heeft ervaren en wat uw geest eigenlijk important vindt. Hiermee wil ik zeggen dat het voor uw geest important is dat u de ervaringen, de kennis op dit gebied kunt doorgeven, dit kunt delen met personnes die dezelfde verlangens naar geestelijke ontwikkeling in zich hebben. Wanneer u stelt, u hebt dit verschillende malen gedroomd, kunt u er zeker van zijn dat dit gaat ook om herinneringsbeelden van op dat ogenblik doorgemaakte geestelijke ervaringen of, wat je in deze taal zegt, uittredingen.

 Kijk, je veux dire dat in uw slaapperiode, in uw rustperiode, uw geest ervaringen binnen het gebeuren heeft opgedaan, deze brengt naar het stoffelijk voertuig, welke u dan transformeert in droombeelden van geleid bezoek, gidsen in het Colosseum of wat u daar ook zei. Het is votre geest die op dat moment gebruik heeft gemaakt van de openingen die door Midwinter eigenlijk voor tout le monde zijn gemaakt.

In de bijeenkomst van Midwinter heeft de tweede spreker gezegd: “Zonder afbreuk te doen aan de waarde van de leer van Jezus en zijn filosofie, maar dit is niet de mijne, niettegenstaande zeer waardevol.” Wat me eigenlijk een beetje beziggehouden heeft, is: “maar dit is niet de mijne”. Zou u daar een beetje uitleg kunnen over geven?

C’est à dire: de sprekers van Midwinter behoorden tot de oudere druïdeklasse. C’est avant, of vóór Christus, of Jezus, of Jésu. De druïden waren priesters die in de harmonie van de ganse aarde geloofden. Jezus, of de Christos, was een eindpunt van een oude religie, het jodendom, en bracht de vernieuwing voor het jodendom en het is dan omgezet naar de andere volkeren. Deze entiteiten hebben zeer veel respect voor de filosofie die deze leraar gebracht heeft maar het is hun filosofie niet. Vous comprenez?

Zij hebben geen afbreuk willen doen, zij hebben enkel naar voor gebracht dat er ook andere wegen zijn en dat de Midwinterviering niet behoort tot dat christendom. Vooral het katholicisme heeft dat trachten in te palmen om het oorspronkelijke geloof van deze streken te vernietigen en om zo hun macht de laatste 1500 jaar hier te vestigen. Deze verdwijnt nu terug en de oorspronkelijke filosofieën, die hier in deze contreien duizenden jaren aanwezig zijn geweest, gaan langzaam maar zeker terug, binnen de nieuwe context, hun vorm krijgen. En daarbinnen zal ook wat Jésu heeft gebracht, zijn plaats hebben.

Je mag dit niet bekijken als een ‘verwerpen’, hé. Ze hebben alleen een duidelijke positionering van de deelnemers voor u naar voor gebracht.

  • Ja, dat is ook gezegd: een verwatering van kerstmis en dat ze meer naar Midwinter gingen gaan.

Oui, c’est vrai.

  • In het eerste gedeelte is gezegd geweest dat in de massa’s, die bijeenkwamen, ziekten zouden teweeggebracht zijn. Is dit gebeurt door terroristen of zijn onze leiders daarvan op de hoogte?

Ik mag daar, zeker om het medium te beschermen, geen tekst en uitleg over geven. Ik kan alleen maar zeggen: c’est ne pas que vous pensez. Ik wil zeggen dat het niet is of gaat om wat men u tracht, vanuit uw politieke hoek, tracht wijs te maken.

Dus het gevoel dat ik eigenlijk altijd heb gehad, komt ook vanuit de luchtreacties, van wat aan uitstoot en zo verder in de atmosfeer hangt, dat dat daar ook mee te maken heeft, klopt dus niet?

Maar oui, de mens vernietigt zijn eigen leefmilieu. Mais, dat duurt te lang en men helpt een handje om dit sneller te laten voltrekken.

Meditatie: Eenheid met het Licht, “chevalier de la lumière”.

Mes amis, het is aan mij om jullie in meditatie deze avond te begeleiden.

Sta mij toe mij te excuseren voor mijn moeilijke spraak, maar deze taal behoort niet tot de talen die ik normaal moet gebruiken, daarom moet ik nogal zoeken om jullie de juiste woorden te geven. Maar ik hoop dat u mij dit niet kwalijk neemt, en dat u nu even samen, avec moi, alles wil achter u laten en een eenheid vormen met allen hier aanwezig.

Stel u even voor dat wij allen ‘chevaliers’ van het Licht zijn. Dat wij hier ensemble, denken, ons voorstellen, dat we een eenheid hebben met het Licht.

Stel u voor dat ieder van u een lichtend zwaard vastheeft, en dit lichtend zwaard laat wijzen naar het midden van de kring, waar de punten van het zwaard samenvallen.

Stel u dan voor dat het Licht, de Kracht van het Licht, in ons midden een zuil vormt, die op de verzamelde punten van het zwaard zich verankert.

En zo bent u allen deel van de Kracht.

En wij, ‘chevaliers’, wij zijn door deze Lichtzuil verenigd met alle broeders die dezelfde Kracht, hetzelfde lichtende zwaard dragen.

Wij zijn één Kracht, één Harmonie.

En zo zijn we ook verbonden met al onze overgegane broeders die allen in ditzelfde Licht, in deze zelfde Kracht verenigd zijn.

En voel nu, ervaar, hoe via uw lichtende zwaard, uw aura ook deel is van cette Energie.

Hoe gans uw aura oplicht. Hoe gans uw aura één Lichtbundeling is.

Laat dan cette Energie doorgaan, doorvloeien, zodat ieder zijn aura verbonden is in Licht en in Harmonie avec l’autre, une Force sans frontière.

U bent één geheel, u bent samen. Vous êtes unis, u bent één. Eén Kracht.

En laat dit Licht, laat deze Kracht doordringen tot in de diepste structuur van uw wezen.

Très profond. Dat elke cel door het Licht verzadigd wordt.

Dat elk van uw lichamen opgenomen wordt in deze Kracht, in cette boule de Lumière, één grote, krachtige Lichtbol die we zijn. En laat ons dan ensemble opstijgen.

Laat ons even gezamenlijk boven de aarde uitgaan, als boule de Lumière.

Als Kracht, samen één grote Lichtkracht.

En laat ons één zijn, avec tous les entités, tous ensemble. Une Force, één Kracht.

En nu, van boven de aarde laten we vanuit onze gezamenlijke boule, een waterval van Licht over de aarde gaan. We geven de aarde Licht. We zorgen dat een gans deel dit Licht ervaart, dit Licht opneemt.

En hoe meer wij dit Licht vrijgeven, hoe krachtiger, hoe groter notre Lichtbol wordt. Plus grande. Hoe meer we geven, hoe meer we delen, hoe krachtiger het Licht ons opneemt.

Het is alsof we de zon over de aarde hebben laten schijnen.

Nu dat we deze taak hebben uitgevoerd, laat ons rustig terug naar onze plaats de départ komen.

Laat ons rustig terug hier ensemble verenigd zijn.

Bedenk, u draagt het zwaard van het Licht nog steeds voor u, de punten zijn nog steeds verenigd, de Kracht is nog steeds aangesloten.

En dan gaat u heel rustig het samenbrengen van het zwaard opheffen, en u neemt rustig het zwaard terug, terzijde, u steekt het zwaard terug in zijn schede, zodat u steeds het zwaard van het Licht bij u hebt.

U hebt het omgord, u bent nu eenmaal een ‘chevalier de la Lumière’. En u draagt het zwaard met fierheid. En op het ogenblik dat we het zwaard terug aan onze zijde hebben gebracht, hebben we terug de taak van ons individu: ‘het Zwaard van het Licht’, verder uit te dragen.

Ieder volgens zijn eigen possibilités. Volgens zijn eigen mogelijkheden.

En dan zal het zwaard het Licht nooit verlaten. Zo!

En dan heb ik nog als antwoord op uw eerste vraag een kleine mededeling.

Er is die avond bedoeld met deze uitspraak die u vroeg, dat ieder lid van de groepen die daar aanwezig waren deelachtig is aan de Kracht van de celebrant, en dat deze Kracht door ieder lid naar buiten toe kon gedragen worden.

Dus, wanneer ik dit duidelijk stel, het is voor ieder lid; er is niet de bedoeling geuit voor één persoon, maar ieder lid persoonlijk is deelachtig en heeft in wezen de taak van dit op zijn eigenste wijze naar buiten te dragen, vooral in de wijze waarop hij of zij zich in uw maatschappij gedraagt.

Ik hoop dat ik de boodschap clair heb overgebracht, en dat dus alle vragen nu naar behoren zijn beantwoord.

Mes amis, ik wens jullie nog een zeer boeiende lichtende tijd, en draag uw zwaard van Licht met fierheid.

image_pdf