Opoffering en beheersing

image_pdf

12  oktober 2010

Ik zou graag vanavond met jullie over twee belangrijke pijlers van het magisch denken en het magisch werken spreken om zo jullie duidelijk te maken op welke manier we kunnen werken met universele magie. En de twee grootste pijlers zijn in de eerste plaats opoffering en in de tweede plaats beheersing.

Wat het eerste aangaat, dat wil zeggen dat je op elk ogenblik eigenlijk afstand moet kunnen doen van wat u denkt dat uw bezit is. Daarmee wil niet gezegd zijn dat je alles moet weggooien, alles moet ontkennen. Nee, het wil alleen maar zeggen dat op het ogenblik dat er van u iets verlangd wordt, dat je dit, zonder dat het voor u een rem is, een beperking is, eraan kunt voldoen. Wanneer je met krachten uit de kosmos wilt werken, wanneer je magisch wil werken, dan moet je heel goed beseffen dat de materie, wanneer u zich daaraan bindt, uw grootste beperking is. U hebt de materie nodig om te kunnen werken, dit is juist, maar de materie mag voor u geen rem zijn. En wat dan aan de orde is, is het volgende: wanneer u geconfronteerd wordt met zaken die van u bepaalde offers eisen, dan zul je opmerken dat door het volvoeren van het offer, je een totaal andere kosmos, om het zo uit te drukken, in werking stelt. Wanneer je de zaken echt begrijpt, wanneer je er echt in kunt geloven, dan zul je moeten vaststellen dat alles, dat uit zo’n handeling ontstaat, een evenwicht kent. Misschien niet direct het evenwicht dat u in jullie materiële denkwereld denkt dat het is, maar het evenwicht zal er zijn en de taak die eraan vast hangt, zal kunnen volvoerd worden. En dit kan gaan van een materieel offer over een geestelijk offer; er bestaan duizend-en-een varianten en het is ook niet van belang van dus te gaan denken: het moet zo of het moet zo. Op het ogenblik dat zich zoiets stelt, dan voel je aan wat van belang is. Want als je als mens magisch wilt werken, dan moet je er rekening mee houden dat op het ogenblik dat je uw ego wijzigt, de wetten rondom u zich ook wijzigen. En dan gebeurt het mirakel, althans toch voor de buitenstaander. Uzelf beseft dat u gewoon beantwoordt aan de wetmatigheden van de kosmos en dat u gewoon door een wijziging van uw eigen ego andere mogelijkheden hebt toegelaten, die een verdere evolutie van uzelf inhouden.

En het tweede punt is misschien nog belangrijker in waarde dan het eerste. Want bij het eerste kun je zeggen: “Goed, het offer is gegeven; we komen tot de orde van de dag.”

Het tweede houdt echter in dat dit over een langere termijn kan gaan en dat het wel degelijk inhoudt dat telkens weer opnieuw uw ego wordt bijgestuurd, wordt bijgeschaafd in een blijvende vorm, wat soms niet evident is voor de stofmens. Beheersing is een noodzaak wanneer je wilt komen tot een correcte magische handeling.

Waarom is dat een noodzaak? Wanneer je u niet onder controle hebt, en dit moet heus niet alleen bijvoorbeeld in uw gedachte angst zijn maar kan even sterk begeerte zijn, dan bent u heel gemakkelijk vatbaar voor krachten, die u eigenlijk niet wenst te beroeren maar door wat u aan de kosmos weergeeft, wel degelijk zegt: “Kom maar binnen, u bent welkom” zonder dat u het zelf beseft. Zo zien we dat bij onbeheerste handelingen en dikwijls vanuit een groot begeren allerlei astrale bindingen kunnen ontstaan, die soms minder aangename gevolgen hebben. Daarom is het van belang dat u in de komende tijd meer en meer aandacht schenkt aan uw eigen karakter, aan uw eigen eigenschappen, op alle gebied, en dat u daar heel bewust gaat in bijsturen. Niet omdat u vindt dat uw karaktereigenschappen slecht of goed zijn, dat doet niet ter zake, maar wel om de beheersing van deze eigenschappen aan te leren.
En neem gerust van mij aan, vrienden, dit is werkelijk oefenen en oefenen en oefenen. U kunt wel denken: “Ik heb, bij voorbeeld, een niet beheersbare trek.” Laat ons een simpel idee geven: “Ik wens elke dag”, laat ons zeggen, “vijf pintjes bier te drinken. Als ik die niet gedronken heb, voel ik mij niet goed.” Hier is geen discussie over of dit nu goed of slecht is. Het punt is dat u een gewoonte hebt geschapen, die u niet meer beheerst. U bent niet meer bij machte om voor uzelf te zeggen: “Ik doe dit niet meer.” U denkt dat wel. “O, ik kan dat laten, is geen probleem.” En dan gaat u proberen dat te laten en dan vindt u voor uzelf alle mogelijke redenen uit dat je toch aan uw volume alcohol komt. Dat zijn juist de zaken die, wanneer je verder wilt evolueren en met een tweede werkelijkheid wilt kunnen omgaan, u de das omdoen. Want u maakt uzelf iets wijs en daarmee staat u open voor alles wat daarmee verband houdt.

Om bij uw vijf pintjes bier te blijven, zul je, door uzelf wijs te maken: als het zo of zo is, is er niets aan de hand, u heel gemakkelijk binden, bij voorbeeld, aan een entiteit die vastzit ergens in de lage sferen en die in zijn leven in de stof verslaafd was aan alcohol. U zendt het signaal uit in meerdere werelden dat u zin hebt in alcohol. Daardoor krijgt u een regelrechte binding. Dit kan puur geestelijk zijn maar dit kan ook puur astraal zijn. In beide gevallen gaat het resultaat hetzelfde zijn: u gaat blijven drinken en u gaat u steeds verder zaken wijs maken waardoor natuurlijk, wanneer je dan andere handelingen wilt doen, deze vastlopen in uw eigen beperking. En dan volgt meestal het zelfbeklag: “Ik doe toch alles zoals het moet en het lukt mij niet.” Nee, u doet het niet zoals het moet. U maakt u dat wijs! En ik geef nu dit alcoholvoorbeeld maar u kunt die lijn op duizend-en-een zaken doortrekken. Handelingen die je gewoon bent te doen, zijn voor uw eigen geestelijke ontwikkeling, en zeker wanneer je verder daarmee wilt gaan en komen tot magische werkingen, een reusachtige rem. De kwestie is om dit heel bewust te gaan beheersen, van heel bewust tegen uzelf te kunnen zeggen: “Ik weet, ik drink vijf pintjes”, om bij het voorbeeld te blijven, “maar vanaf maandagavond tot vrijdagavond drink ik geen enkel pintje.”, en dit zo gedurende langere tijd blijven herhalen. Zo zul je opmerken dat dit niet zo evident is. En ik laat er nog twee dagen uitvallen omdat ik goed weet, wanneer je probeert van de ene moment op de andere te stellen: “Ik stop volledig”, dat dit voor de meeste onder u, over welk gewoontepatroon het ook mag gaan, zeer moeilijk is.

Ik kan mij voorstellen dat er mensen zijn die bepaalde gewoonten hebben zoals bijvoorbeeld tv kijken, vaste patronen; andere mensen hebben bijvoorbeeld bepaalde vaste werkgewoonten. Al deze zaken op zich zijn zeer onschuldig maar wanneer u verder wilt komen in uw geestelijke ontwikkeling, is het belangrijk dat geen enkel vast patroon in uw leven blijft bestaan. Zeker niet in de tijd waarin we nu leven.

Ach, ik weet het, de ouderen onder jullie komen uit een vast tijdperk. Het Vissentijdperk kende zijn vaste patronen. Maar, de ‘Vissen’ zijn achter de rug en kosmisch zit u nu in een totaal andere sfeer: de opbouwende sfeer van ‘Aquarius’, waar geen vaste patronen, geen vaste gewoonten voet aan de grond kunnen krijgen omdat de heerser, of de kosmische tendens, die zich nu volop opbouwt, vloeibaar is en waar alles dat onbeweeglijk is, een rem betekent die gewoon, na verloop van tijd, onderuit gaat. En wanneer we dat naar mensen vertalen, dan krijg je dat, wanneer de stofmens, ondanks alles, tegen de evolutie in, zich aan zijn of haar vaste gewoonten wil vasthouden, onderuit gaat. ‘Onderuit gaat’, daarmee kunnen we stellen bijvoorbeeld: ziek worden. Ziek worden is één van de mogelijkheden om te ontsnappen aan dat patroon, hoe gek dit ook klinkt. Of, je kunt ook ongelukken meemaken waardoor het ook onmogelijk wordt om uw patroon te voltrekken. Je ziet, ik denk dat iedereen die hier aanwezig is en die deze les aanhoort, voor zichzelf wel zal kunnen vastleggen: “Ja, dat en dat en dat in mijn leven is werkelijk een patroon waar ik heel sterk aan gebonden ben.” Als je dat al kunt vastleggen voor uzelf, dan heb je de eerste stap gezet. De tweede stap die je zet, is: “Ik laat dat patroon los; ik verander iets in dat patroon.”

Om bij het voorbeeld van de vijf pintjes terug te komen, ‘t is een beetje ludiek, hé, je zou kunnen zeggen: “Ik verander het al, ik neem er maar drie meer, om te beginnen.” Het is een aanzet. Misschien moeilijker dan je denkt maar het is een aanzet. Anderen die een bepaalde gewoonte hebben, zeggen: “Nee, vandaag doe ik dit niet maar ik ga iets totaal anders doen.” Bijvoorbeeld, er zijn mannen die graag hun wagen kuisen omdat ze heel veel van hun uiterlijke vertoning in de maatschappij houden. En ze hebben de gewoonte om elke zaterdagnamiddag een paar uurtjes te staan kuisen en te wrijven opdat dat metalen vehikel toch maar zou blinken. Dit is een vast patroon dat eigenlijk meer schade inhoudt dan je zou denken. Goed, wanneer je nu tegen uzelf kunt zeggen: “Kijk, in plaats van elke zaterdag ga ik, om te beginnen, een zaterdag wandelen en kuis ik hem niet.” Dan krijg je al een enorme verschuiving. En zo kun je, langzaam maar zeker, opbouwen dat je de ganse gewoonte die je hebt en ook, en dat is toch niet onbelangrijk hoor, en daarom haal ik dat kuisen van een auto aan, ook het idee van: dat moet gebeuren want anders hoor ik niet bij de maatschappij, anders tel ik niet mee als ik niet met een blinkend stuk blik rondrijd, gans dat denkbeeld kan dan afgebroken worden. En je kan, langzaam maar zeker, doordat je daar verandering in brengt, nieuwe waarden in brengen waardoor je dus weer verder kunt komen in de evolutie.

Een andere zaak, die daar rechtstreeks aan gekoppeld is, is ook de begeerte van de mens. De begeerte van de mens kan totaal verschillend zijn van bepaalde gewoontepatronen. Begeerte kan liggen op velerlei terreinen. De meeste onder u zullen begeerte vooral aan lichamelijkheid en seksualiteit koppelen. Dat is niet noodzakelijk. Het kan ook materieel zijn. Het kan zelfs geestelijk zijn. Een geestelijk fanatisme, een geestelijk fundamentalisme kan een vernietigende begeerte zijn. U moet maar even kijken in Azië, dan weet u genoeg hoe die begeertepatronen kunnen leiden tot totale destructie en we kunnen werkelijke zeggen: tot pure zwarte magie waar de personen zichzelf eigenlijk trachten te vernietigen. Maar dat is hier gelukkig niet aan de orde. Maar je kunt hier wel een begeerte hebben naar steeds meer materie. Dit kan u ook na verloop van tijd vernietigen. Je kunt begeerte hebben naar personen. Dat kan ook soms proporties aannemen dat de zelfcontrole wegvalt. En dan, wat u allemaal wel kent, is de lichamelijke begeerte die, ook wanneer zij niet onder controle kan gehouden worden, kan leiden tot, kosmisch gezien dan, alle mogelijke aanhechtingen die u dan sturen op terreinen waar u eigenlijk best geen energie in steekt. Ook voor begeerte, zouden we kunnen zeggen, is beheersing heel belangrijk. Maar wat je zeker niet kàn doen of màg doen, is deze begeerte ontkennen. U kent allemaal wel de verhalen van de religies waarin heiligen, zogezegd, de begeerte niet meer kenden want dat was des duivels; zij ontkenden het en zo verder. Gelukkig, gelukkig voor de religies hebben ze nooit moeten publiceren wat deze heiligen werkelijk hebben gedaan. Want er zouden er heel veel van hun piëdestal vallen. Maar goed, in de toekomst zullen er misschien minder heiligen zijn want ze zijn nu al in de religies van hun piëdestal gevallen, maar tot daar aan toe. Het is voor de mens belangrijk dat hij, heel bewust, zich in situaties kan onthouden; dat hij heel bewust kan zeggen: “Kijk, die materie, hoe graag ik ze ook zou bezitten, daar ga ik niet mijn tijd aan spenderen. Ik kan met totaal andere zaken, die misschien minder glamour en glitter geven”, maar die wel u de mogelijkheid geven om verder te komen. Wanneer je met die zaken dan handelt, dan zal je zien dat je daar ook weer, wanneer we dit in de ontwikkeling van onszelf kunnen in de tweede werkelijkheid zien, resultaat kunt behalen. Dit geldt ook voor lichamelijke begeerte. Ze ontkennen is een dwaasheid. Maar ze beheersen, dat geeft kracht. 4

Door beheersing kun je sturen en kun je de energie die, wanneer zij louter en alleen in de begeerte zou opgaan, kan deze energie nu gemanipuleerd worden om voor uzelf goede resultaten te behalen. U moet daar maar zelf en voor uzelf verder over denken. Je zult opmerken dat, wanneer u voor u deze twee pijlers gaat overschouwen, ieder van u zal vaststellen dat hij in die pijlers nog aardig wat zwakke punten heeft zitten. Dat is niet erg! Helemaal niet. Maar het besef van die zwakke punten is de start voor de correctie, voor de verbetering. En door telkens weer opnieuw eraan te schaven, eraan te werken, te corrigeren, zul je opmerken dat uw eigen ego steeds meer en meer verandert en dat de buitenwereld rondom u ook voor u verandert. En het meest opvallende zal zijn dat, waar u uzelf corrigeert, zelfs zaken achterwege laat waarvan u denkt dat die nu eenmaal voor u van levensbelang zijn, dat u zult opmerken dat de kosmos rondom u en de wereld rondom u u nieuwe mogelijkheden geeft, veel grootser, veel krachtiger dan dat je in uw stoutste dromen had kunnen dromen. Want de mens beperkt zich door zijn gedachten. De mens beperkt zich door wat hij voor zichzelf steeds opnieuw opbouwt omdat hij of zij wil beantwoorden aan de maatschappij rondom hem of haar. Maar die maatschappij waar u in leeft, lieve mensen, is pure illusie. U denkt dat u veel zaken weet en kent maar dit klopt niet. Want wanneer u telkens weer opnieuw een tipje van de sluier kunt oplichten, op welk terrein het ook is, is het nu wetenschappelijk, is het nu politiek, is het nu religieus, is het nu puur materieel, maakt niet uit; telkens weer wanneer u een tipje oplicht, ziet u dat het anders is dan dat u dacht dat het was.

Wanneer u denkt dat u heel goed op de hoogte bent van wat er rondom u gebeurt omdat u dagelijks de nieuwsberichten volgt, met alle mogelijke middelen die er ter beschikking zijn, dan kan ik u zeggen dat u zichzelf bedriegt, dat u gelooft in fabeltjes en dat fabeltjeskrant eerlijker was dan de huidige berichtgeving. U moet leren, allemaal, als u verder wilt in de ontwikkeling die je aangegaan bent, van achter deze schermen te kijken, er u niet meer aan te storen en vanuit uw eigen ontwikkelingsproces, dat je dag in dag uit via meditatief te oefenen kunt ontwikkelen om zo resultaten te behalen, om zo verder te komen, om zo uw werkelijkheid, niet de werkelijkheid die rondom u is want dat is de illusie, maar uw werkelijkheid vast te leggen. Want dit is naar de toekomst toe, zelfs naar de nabije toekomst toe van groot belang. Anders gaat u nog heel veel droefenis en lijden voor uzelf afroepen wanneer u blijft handelen, denken zoals u toch nog de laatste jaren hebt gedacht. Want het idee die bij de meeste van jullie leeft, is nog altijd: “Ach, het loopt allemaal zo’n vaart niet.” Maar we zitten in een kosmische tendens waar de vaart zeer snel is geworden, waar veranderingen zeer snel plaatsgrijpen en vooral, en dat mag je toch niet onderschatten, de huidige tendensen die uit de kosmos over de aarde gaan, wakkeren heel veel zaken aan die onderhuids aanwezig zijn. En daarmee bedoel ik, om het voor jullie duidelijk te stellen, zwakke punten in een lichaam worden geactiveerd; cellen die het niet goed menen met u, worden geprikkeld. Maar ook rondom u ontstaan er van alle situaties die het u moeilijk maken. U zult plots geconfronteerd worden met zaken die u begeerlijk lijken, waarop u wilt ingaan. En dan gaat u daar op in en dan ziet u dat u, bij wijze van spreken, een kat in een zak hebt gekocht.

Daarom kom ik terug op de twee basissen van deze avond, van deze les: opoffering en beheersing zijn de twee codewoorden, als het ware, voor de komende tijd. Het durven loslaten, het durven delen met anderen en hetzelfde, u durven beperken, durven zaken anders doen dan dat u gewoon was of dat men van u verwacht, steeds zo georiënteerd dat u voor uzelf kunt zeggen: “Kijk, dit voelt voor mij nu juist aan, dit voelt voor mij harmonisch aan, dit voelt voor mij lichtend aan.” Zolang u dat gevoelen kunt waarnemen, dan kan u ervan op aan dat u op de juiste weg aan het wandelen bent. Maar wanneer u ook maar ergens begint te twijfelen, wanneer u ook maar denkt: “Mm, dat zou ik niet graag hebben dat men dat van mij weet of of kent, wees er dan zeker van, dan zit u op een verkeerd spoor, op een verkeerde weg. En dan bent u best dat u dit loslaat, achter u laat en terug, voor uzelf, naar het juiste patroon gaat, het patroon waarin je, voor uzelf, u goed voelt.
En het is heel belangrijk, het is niet wat een ander voor uzelf vindt dat goed is. Want de meeste onder u gaan nog veel te veel af op wat zij vermoeden of denken dat anderen in hen toch zo goed vinden of wat anderen van hen verwachten. In tijden zoals deze is dit nefast. Beantwoorden aan wat een ander van u verwacht, is mee de chaos in gaan. Beantwoorden aan wat je vanuit de kern van uw wezen aanvoelt dat juist is en daarvoor gaan en eventueel dat samen met anderen die op dezelfde wijze denken en voelen, dat is de weg van de toekomst, de weg van de harmonie, de weg van het Licht. En wees ervan overtuigd: de komende jaren zal het voor ieder mens hier op aarde duidelijker en duidelijker worden dat de keuze niet is: ‘ik’ maar dat de keuze zal zijn: ‘wij, wij samen’. Dit is niet evident, zeker niet omdat uw ganse maatschappij nog op het oude systeem is gebaseerd. Maar dit systeem brokkelt af. Zoals de dam in Hongarije afbrokkelt, is dit een prachtig voorbeeld van hoe uw systeem zichzelf vernietigt. Overal zijn in uw maatschappij op het ogenblik grote barsten die, langzaam maar zeker, ervoor gaan zorgen dat er meer en meer in de maatschappij plotse vloedgolven van verschuivingen en verrassingen voor velen zullen ontstaan. En waar diegene zich aan het ‘ik’ vast ankert, gaat deze een gratis reis naar de ondergang hebben. Want wat je wilt vasthouden, sleurt je mee. Je kunt niets vasthouden wanneer een vloedgolf, bij wijze van spreken, over u gaat. En ik neem dit voorbeeld nu omdat de meeste onder u de beelden gezien hebben en zo zich kunnen voorstellen wat ik bedoel wanneer ditzelfde plaatsgrijpt onder de mensen, in de gedachtewereld.

Zo, sta mij toe deze les af te ronden met een korte samenvatting van wat we van jullie verwachten. We verwachten dat u, wat de opofferingen betreft, voor uzelf in de komende weken verschillende zaken gaat uitproberen. En kom alsjeblief niet af met: “Ja maar, dit lukte niet.” of “Ja, het was niet het geschikte moment.” Want dan blokkeer je uzelf en kunnen we jullie niet meer verder helpen.

De tweede oefening is de beheersing: leren heel bewust zaken af te bouwen; verlangens op allerlei terreinen heel bewust onder controle krijgen; heel bewust stipuleren: “Ik doe dit of ik doe dat, zo of zo.” Of “Ik beperk mij daarin op die wijze.” En ik zeg het nogmaals: zonder dat u uzelf volledig ontkent, dat is niet de bedoeling. Het is niet de bedoeling dat u zou zeggen: “Ik heb de gewoonte van alle dagen een glas melk te drinken en van nu af aan drink ik nooit in mijn leven nog een glas melk.” Dit is dwaasheid. Maar u kunt wel zeggen bij voorbeeld: “ Ik drink nog één maal in de week een glas melk.” Het is een voorbeeld en het is aan niemand specifiek gelinkt, laat dit duidelijk zijn. De voorbeelden zijn voorbeelden om jullie ermee te helpen maar zijn niet aan personen gelinkt.

Zo, ik denk dat ik hier mijn taak voor vanavond duidelijk heb volbracht, dat er heel wat te overdenken zal zijn en dat tegen de volgende maal dat we samenkomen, iedereen toch op de beide terreinen minstens een tweetal resultaten heeft behaald. Dat wil zeggen dat bij de volgende bijeenkomst ieder, die hier aanwezig is, zijn eigen ego al zal gewijzigd hebben waardoor er meer mogelijkheden zich zullen gaan voordoen.
Herlees wat hier gezegd geweest is vanavond. Laat het goed doordringen en ga dan aan de slag. U hebt onze zegen, onze steun op alle terreinen opdat je dus individueel en als groep tot een goed resultaat mag komen.

Vragen.

  • Zowel opoffering als beheersing hebben te maken met de werking van energieën. Zou u dat wat verder kunnen toelichten a.u.b.?

Dat is een zeer goede opmerking. En dat is ook zo. Wanneer dus beide zaken positief zijn, dan krijg je zeer sterk een vermenigvuldiging van de krachten die rondom u aanwezig zijn. Het is nu eenmaal in de kosmos zo dat, doordat je iets doet, dat je iets wijzigt. Door die wijziging creëer je nieuwe mogelijkheden en zo krijg je een ganse evolutie. Het omgekeerde is echter ook waar; men heeft duidelijk gesteld: let op wanneer je dus de andere kant gaat; dan heb je diezelfde evolutie maar met voor u toch, of voor de mens toch, negatieve invloeden. Kijk, wanneer je in contact komt, bijvoorbeeld met astrale krachten, kan dit dubbel zijn. Een astrale kracht kan een oplading zijn van zeer veel negativiteit. Soms zie je dat niet. Maar goed, het is er en het gaat dan wanneer je,  stel nu, in het begeertepatroon u gaat ontplooien en de begeerte op de voorplaats brengen, gaat die negatieve astrale kracht dit enorm stimuleren en dit kan dan tot totale vernietiging van het individu leiden. Of dacht je dat, om een voorbeeld dat iedereen zal kennen, duidelijk te stellen, dat mensen die aan zware drugs verslaafd zijn, dat zij daaraan verslaafd zijn omdat ze dat zo graag willen? In veel gevallen is door hun houding, die begonnen is met kleine experimenten, is het verkeerd gelopen, hebben zij ‘een drang naar’ opgebouwd, die ondersteund wordt door zeer veel astrale krachten en soms ook nog geestelijke krachten, in negatieve zin, waardoor de drang steeds sterker wordt en het lichaam steeds onbeheerster. Wat uiteindelijk leidt tot vernietiging. Ik geef dit extreme voorbeeld om duidelijk te maken hoe energieën kunnen werken. Het omgekeerde is juist hetzelfde. Van op het ogenblik dat u voor uzelf weet: ik heb een begeerte naar, maar ik kan dat in banen leiden, dan ga je dus ook alles wat daar positief op kan inwerken, aanspreken en ga je, zo goed via het fijnstoffelijke, het astrale als het puur geestelijke, geholpen worden om dat verder uit te bouwen. En het zijn altijd evenwichten in de kosmos. Nu moet je er rekening mee houden dat je als mens ook nog eens beïnvloed wordt door oneindig veel verschillende energievelden, waar u op het eerste zicht geen weet, noch stoffelijk direct aanvoelen, van hebt. En dan wil ik zeggen: u bent gelieerd aan bepaalde, wat wij kunnen noemen, heren van de kosmos. U bent gelieerd aan bepaalde sferen in de kosmos. Ik ga jullie besparen op een avond als deze om dat allemaal te benoemen en namen te geven maar in de huidige situatie, waar jullie in bent, durf ik toch stellen dat ieder van u gestuurd wordt, zonder dat hij of zij het weet, van minstens 72 verschillende energievelden. Dat is niet weinig hé, en die allemaal op u inwerken. U hoeft ze niet te kennen, dat is helemaal niet nodig want dan zou je door de bomen het bos niet meer zien, om het zo te zeggen. Maar het is misschien wel interessant te beseffen dat veel zaken in u voorkomen, veel zaken die u doet, gewoon komen door energieën die uw systeem beïnvloeden, uw stoffelijk systeem. En als je daar geen aandacht aan geeft, dan wordt je daardoor gedreven. En zo kunnen er, zo goed naar de positieve als naar de negatieve kant excessen ontstaan. Je zou voor uzelf, en dat geldt voor iedereen, gewoon eens moeten proberen van in meditatie te gaan en aan te voelen wat er allemaal rondom u op dat moment met u bezig is. En wees niet bang van voorstellingen te maken. Daar zul je van verschieten als je voldoende relaxed bent en u gaat in de diepte, wat er aan beeldvorming van energieën bij u kan opkomen. Ach, dit kan gaan, naargelang uw hersenen gevuld zijn met bepaalde beelden van elfjes, over aardmannetjes, over fladderende doeken en zo verder. Dat hangt gewoon af van wat er in uw fantasie aanwezig is en wat je omzet; maar het geeft wel een idee van welke beïnvloedingen er zijn. Anderen zullen misschien iets anders zien als een amalgaam van kleuren bijvoorbeeld. Want vele beïnvloedingen zijn voor de mens waarneembaar onder de vorm van een kleur. Andere beïnvloedingen zijn door de mens voelbaar, zelfs hoorbaan onder de vorm van klanken, inwendige klanken zelfs. Dus, de wereld waarin u leeft, bevat zoveel zaken, u wordt beïnvloed door zoveel zaken dat je zou kunnen zeggen van: ja, waar is dan nog mijn vrije wil? Die vrije wil, die is er nog wel op het ogenblik dat je meer en meer beseft hoe je functioneert, hoe je in elkaar steekt. En dat is één van de lessen die deze avond naar voor is gebracht.

Meditatie: Bevestiging van de lichtkracht.

Om te beginnen, zet jullie allemaal maar even heel rustig en heel ontspannen.
En we gaan beginnen met even in onszelf te keren. Ieder van u gaat voor zichzelf even iets opzoeken waarvan hij weet dat hij daaraan verslaafd is. Begin niet met te zeggen: “Ik ben verslaafd aan drugs”, daar gaat het niet over. Je weet waar ik naartoe wil. Ik wil gewoon dat u voor uzelf een bepaald patroon, waaraan u verslaafd bent, wat u steeds in uw leven herhaalt, naar voor brengt in uw gedachte; u stelt dat duidelijk. Dan gaat u nu vragen voor uzelf: Hoe komt dat dat ik daar nu juist zo aan vast hang? Wat is daar de achtergrond, waarom doe ik dat, waarom herhaal ik steeds deze zaken in mijn leven? Cru gezegd: waarom verpest dat een beetje mijn leven? Tracht dat eruit te halen. Wees eerlijk met uzelf, begint u niet iets wijs te maken, wees open met uzelf, eerlijk. U moet het hier niet uitspreken, de ander hoeft het niet te horen. Je moet eerlijk met uzelf zijn. En zit er nu niet mee in omdat wij uw gedachten aflezen, dat wij zien wat er gebeurt. We gaan het heus niet verder vertellen, we gaan het heus niet aan de grote klok hangen. Goed.
We zitten hier nu in groep en u hebt allen bij uzelf een punt gevonden. Deze groep is een kring, een cirkel. In het brandpunt van die cirkel zie je dus brandende kaarsen. Die brandende kaarsen kunnen ook als symbool van het brandpunt van de kring, van de cirkel gezien worden. Nu gaat u allen hetgeen waar u zo aan vast hangt, hetgeen wat u al zo lang stoort naar het midden brengen van de kring. U gaat het als het ware opofferen aan de vlammen van de brandende kaarsen, u gaat het zo aan de kosmos geven. U laat het zo achter u, een stuk van uzelf waar u geen meester over bent als dusdanig maar waarvan u goed genoeg beseft dat het eigenlijk anders zou moeten en anders zou kunnen. Dat stuk legt u nu hier, in het midden van de kring, op het vuur en voor uzelf zie je het verbranden; zie je hoe het elementaal vuur u zuivert, hoe het elementaal vuur er voor zorgt dat je van deze last afgeraakt. En zoals dit nu door het vuur wordt verteerd, laat je de vrijgekomen plaats vullen door het licht dat hier als een zuil over ons heen staat. Want onze kring is in harmonie met de lichtende krachten van de kosmos. We zijn als het ware rechtstreeks aangesloten aan de Bron, aan de lichtkracht. Laat deze kracht nu de vrijgekomen ruimte opvullen en u zult opmerken dat je plots veel energieker gaat worden. Dat je in uw lichaam plots deze lichtkracht voelt werken, want u hebt iets veranderd, hoe klein het ook is. Neemt deze kracht op en laat ze zich verankeren in uw stoffelijk voertuig.

En dan gaan we naar punt twee. Van de stoffelijke opoffering gaan we naar de beheersing. Beheersing van begeerten. Ieder van u gaat even in gedachte naar zijn diepste begeerte, wat deze ook moge zijn. Een begeertepatroon dat al zeer lang in ieder aanwezig is. Bekijk dit begeertepatroon; zie uzelf in die begeerte, zie de daden die je stelt in dat begeertepatroon. En dan zeg je tegen uzelf; “STOP” en voer je een beperking in, een beheersing. Je zegt tegen uzelf: “Deze begeerte laat ik achter mij, van dit ogenblik tot een zelf gekozen tijdspanne.” Kies geen tijdspanne van enkele minuten, want dan bent u uzelf aan het bedotten. Maar kies een tijdspanne waarvan u weet dat ze het u moeilijk gaat maken, waarvan u weet dat die begeerte juist voor u moeilijk gaat zijn om die tijdspanne te volvoeren. Dat kan een tijdspanne van een paar dagen, een paar weken, mag zelfs maanden zijn. Maar gaat ervan uit dat de tijdspanne, die u nu vastlegt, dat u die ondanks alles zult afronden. Het is belangrijk. Maakt uzelf niets wijs. Als je van uzelf nu weet: ik kan het maar twee maand aan, dan neem je twee maand. Maar als je van uzelf weet: ach, twee maand is voor mij niks, dan neem je zes maand, om het zo te zeggen. Wees eerlijk met uzelf, tracht zo zuiver mogelijk op de graat deze oefening uit te voeren. Als je deze gedachte nu hebt opgebouwd, dan ga je deze gedachte, deze beheersingsgedachte bevestigen in de kracht van het licht, hier aanwezig. Ge bevestigt dit voor uzelf in dit licht. En als je dit bevestigd hebt, dan ga je daar een resultaatsverbintenis aan. Daar wil ik mee zeggen: je gaat er voor uzelf een idee aan toevoegen dat, wanneer je uw beheersingen hebt volbracht, de kracht, die kracht die deze beheersing heeft ontplooit, dient voor iets of iemand te helpen, het is gelijk wat, mag genezing zijn, het mag geestelijke steun zijn, het maakt niet uit. Maar dat die kracht zijn volle ontplooiing kan kennen waardoor dat er weer positieve wijzigingen in uw omgeving kunnen ontstaan. Neemt een idee dat voor u controleerbaar is zodat u, zonder dat u er moet gaan achter zoeken, na uw beheersingsperiode duidelijk ziet van: zo werkt die kracht, dit is het resultaat. Leg dit nu allemaal gewoon in uw eigen geest vast. Leg dit vast in uw denken, in uw aura, zodat je deze oefening perfect kunt uitvoeren.

We hebben dit nu gezamenlijk in deze kring gedaan. Ieder voor zich weet nu waar hij of zij zich aan te houden heeft. Sta mij nu toe dat ik dit bevestig in de naam van de kracht die hier aanwezig is, de Bron van alle licht. Deze gedachten, deze oefening zijn vastgelegd. Deze kracht maakt het mogelijk dat uw tweede werkelijkheid zich voltrekt. Deze kracht, dit licht markeert u als het ware op de nieuwe weg, de nieuwe evolutie. En binnen deze markering kunnen we stellen dat je bijgestaan wordt, geholpen wordt, door alle lichtende en positieve krachten die in uw geest maar voorstelbaar zijn. En zo heb je niet alleen voor uzelf uw ego gewijzigd maar heb je tevens de kracht van de groep, waar je deel van uitmaakt, verveelvoudigd en is juist deze kracht, waar jullie steeds op kunnen terugvallen, dat voor jullie het werktuig gaat zijn om in de toekomst steeds verder uw bewustzijnsweg door te maken, juister te gaan, uw stoffelijk leven voor uw geestelijke evolutie naar een meerwaarde op te heffen. Dan ga je ook zien dat steeds sterker voor ieder van u in deze kring de geestelijke kwaliteiten zich zullen openplooien, dat steeds sneller en sneller de mogelijkheden van de eigenschappen, die het lichaam heeft ten opzichte van uw geestelijke evolutie zich openen; ik zou bijna durven vergelijken: zoals een lotus zich opent wanneer het zonlicht zijn bladeren raakt.
Schrik dan ook niet dat je in de komende tijd, niet alleen tijdens uw oefeningen, maar ook in het dagdagelijks gebeuren steeds meer geconfronteerd gaat worden met uw eigen geestelijke ontwikkeling, uw eigen geestelijke mogelijkheden, uw eigen sterke kanten. Sta er dan voor open en werk ermee. Gebruik de kennis die u hier hebt opgedaan. Durf er een offer voor te geven. Durf de beheersing door te drijven. Durf gaan voor hetgeen wat uw juiste pad is op deze lichtende weg in deze harmonie met de kosmos, in deze harmonie met het bestaan zelve.
De lichtkracht die zich nu openbaart hier midden van ons, midden in de kring, is als een krachtige vlam die als een wegwijzer hoog boven alles uitschiet. Zodat al degenen die zoekende zijn, die zich in harmonie met het licht kunnen zetten, samen met ons deze kracht, deze lichtende weg kunnen volgen en deze kracht met ons delen.
Deze kracht die hier nu aanwezig is en opgebouwd, is bevestigd. In de naam van Adonai, de heer en meester; in de naam van Tetagrammaton, heer en meester; in de naam van Eloachim, heer en meester in de juiste definitie. “Meester” omdat zij u voorgaan, “Heer” omdat zij bij u staan, zich gelijk maken aan u om u als het ware de mogelijkheid te geven uw eigen weg, uw eigen ontwikkeling op de meest juiste wijze te volvoeren. Want dat is de ware meester: degene die bij u staat, degene die u helpt en steunt. Dat zijn de krachten die hier nu voltrokken worden. Dit zij bevestigd.
U kunt nu rustig uit uw eigen meditatief proces terug los komen. U mag voor uzelf rustig nog even de kring bekijken en dan, als het ware, voor u de poorten openen in het besef dat de kring er altijd zal zijn, de groep altijd één geheel zal zijn. In het besef dat je steeds op elkaar kan terugvallen.

image_pdf