Overgaan

8 september 2005

Hier zijn we dan, beste vrienden, u zult het ons niet kwalijk nemen dat wij dit kleine tussenstuk hebben toegelaten, wij vonden het belangrijk voor onze medewerkers dat zij een betere kijk hadden in wat er gebeurd is zonder dat zij daar aanwezig konden zijn. Ik zou voorstellen dat, gezien we vanavond even de overgang hebben aangeraakt, ik een lichte wijziging in jullie cursusverloop invoeg en in dit eerste gedeelte misschien even een beetje duidelijker wil zijn wat betreft het normale verloop van een overgang.

U weet allemaal dat het stoffelijk leven zeer kort en zeer beperkt is. Zolang u leeft hebt u daar weinig idee van. Maar op het ogenblik dat u aan onze zijde komt dan merkt u op dat een mensenleven meestal in de totaliteit van uw bestaan maar een kleine fractie van tijd is geweest. Maar het is belangrijk dat u in die kleine fractie van tijd bepaalde leerscholen hebt kunnen doorlopen. En wat de meeste mensen denken is dat, wanneer ik veel studeer en veel lees, dan leer ik veel kennen en dan heb ik een zeer grote ontwikkeling ook op geestelijk niveau. Dit zou kunnen maar dit is niet wat de geest eigenlijk verlangt. Uw geest zoekt in het stoffelijk leven vooral de ervaring. Je mag een ganse bibliotheek boeken gelezen hebben, als je geen ervaringen daardoor hebt opgedaan, dan ben je daar niets mee geweest. Maar wanneer je in het leven bepaalde emoties doormaakt, bepaalde handelingen doet, omdat je aanvoelt: “Dit is voor mij noodzakelijk al zegt heel de wereld dat ik crazy ben maar ik moet dit doen” en u doet dat, dan zijn dat meestal zeer sterke leerscholen. De zwaarste punten zijn waarschijnlijk de punten op het ogenblik dat je, zoals de mensen het nogal eens zeggen, voor een muur komt te staan en niet meer verder kunt in het leven, dat alles u tegengaat of dat alles blokkeert en dat je het niet meer ziet zitten. Dan kunnen, door de muur heen stappen en verder gaan, is dan meestal de belangrijkste beleving die je kunt doormaken.

En het is dikwijls niet evident, zeker niet in een maatschappij waarin u leeft omdat deze, op het ogenblik op totaal verkeerde waarden is gestoeld. Wanneer een mens zo verschillende malen in zijn leven op breekpunten is geweest, deze ervaringen heeft kunnen opdoen, dan komt er een ogenblik dat uw geest geleerd heeft of ervaren heeft wat hij zocht in dit stoffelijk bestaan en dan krijg je dat die geest kan besluiten: “Het is wel geweest, met wat ik hier geleerd heb in deze stof kan ik bij mij thuis, en dat is dan onze zijde, weer verder”. Op dat ogenblik zul je opmerken dat het lichaam plots gaat falen. Het moet niet altijd een zware ziekte zijn. Het kan effectief gaan zoals onze zuster het gedaan heeft. Wanneer haar geest besefte: “De cirkel is rond”. Dan valt het lichaam stil. En wanneer je dan voldoende – en dat is toch belangrijk – vertrouwen hebt in uw eigen overtuiging dan kun je zoals haar overstappen, dan zet je je neer en dan kan de geest het lichaam loslaten, de gouden koord breken zonder dat er zware ziektes, zonder dat er ongelukken, zonder dat er ook maar enig exces voor de stof moet aan te pas komen. En als je zo kunt overgaan dan heb je ook het voordeel dat, wanneer je terug aan onze zijde komt, dat je dit meestal ervaart op een rustige manier. Oké, het is een beetje geboren worden zoals in de stof, maar dan in de geest. Je zult steeds opmerken dat het lichaam op het moment van de overgang bepaalde angstverschijnselen vertoont Dit is logisch. Want je krijgt in een lichaam de automatische reacties die willen dat het lichaam blijft existeren. Dat is nu eenmaal eigen aan de natuur.

Maar wanneer u ooit bij overgang bij bent of u helpt iemand, laat u door deze reacties niet misleiden. Denk niet dat, wanneer iemand die zo overgaat en plots een angstreactie heeft, dat die werkelijk schrik heeft van over te gaan. Nee, dit is gewoon de stof die reageert maar de geest gaat gewoon haar weg verder. Je zou kunnen zeggen: Je gaat door de fameuze tunnel van licht. Dit is niet voor iedereen hetzelfde maar in vele gevallen is het wel een mooie stoffelijke omschrijving om te zeggen dat je aan onze zijde komt.

En dan is het natuurlijk, van op het ogenblik dat je aan onze zijde bent, even je heroriënteren. Je bent gewoon van in de stof met armen en benen om te gaan. Je bent gewoon van zintuigen te gebruiken. Je komt bij ons, je ziet uzelf wel zoals u uzelf het laatste gezien hebt in de stof maar je beseft tegelijkertijd dat al deze stoffelijke eigenschappen achterwege gebleven zijn. Je moet leren, dat, wanneer je aan onze zijde komt, wat je denkt dat het ineens voor iedereen, die met jou begaan is, dat iedereen uw gedachten kent want je straalt het gewoon uit, u kunt het niet verborgen houden. En zoals je weet, is er niemand die alleen sterft, je wordt steeds door onze broeders van de afhaaldienst opgehaald. Of dit nu in een ongeluk gebeurt of na een lange ziekte of zoals onze zuster in alle rust en kalmte. Je hebt steeds onze broeders die u daarin helpen. Die u ook helpen van: “Hoe kan ik mijn gedachten ordenen. Hoe kan ik in dit nieuwe bestaan mij bewegen? “Je kunt het vergelijken zoals geboren worden in de stof, het kleine kindje moet ook leren om iets te pakken, te voelen, moet leren van zijn spieren te gebruiken, moet leren ademen. Zo ook aan onze zijde is het van belang dat je omgeven zijt door oude kennissen. Het hoeven daarom niet direct ouders, broers of zusters te zijn. Meestal zijn die daar niet maar meestal zijn het wel degenen waar je al een intens contact mee hebt gehad. Dit kan kort geweest zijn of lang. Want vergeet niet, stoffelijke bindingen zoals familie enz. bestaan aan onze zijde niet. Maar geestelijke verwantschappen bestaan er wel. En het kan zijn dat je afgehaald wordt en dat je degene dadelijk herkent die u afhaalt omdat die misschien al met jou door vele bestaansvormen heen samen zijn gegaan. En voor de ene, die overgaat, zal deze aanpassing enkele dagen duren. We kunnen zeggen dat de minimumaanpassingsperiode ligt tussen de 24 en de 48 uur. Anderen doen er langer over. Soms enkele weken, sommigen maanden. Doorsnee kunnen we zeggen dat de meesten die overkomen hun nieuwe toestand wel na 8 à 14 dagen redelijk kunnen beheersen.

Naargelang je geestelijk verder staat, ga je ook gemakkelijker, op het moment dat je de ervaringen beheerst, uw geestelijke taken of uw geestelijke werkzaamheden, waar u reeds lang geleden aan begonnen bent, verderzetten. En dan zie je dat, na een kleine opmaak, van wat je uit dit leven hebt kunnen trekken, dat je weer verder kunt. Voor jullie klinkt dit misschien allemaal een beetje vreemd, dat wanneer je overgaat, je niet geconfronteerd wordt met een oordeel over uzelf door een God of wat, maar zo is het niet. De kosmos zit zo niet in mekaar. De enige die oordeelt ben jezelf. Het kan in sommige gevallen zijn dat je zegt: “kijk, dit leven, ik heb er een potje van gemaakt, spijtig maar ik zal op herhalingsklas moeten”. En dan kan het best zijn dat je in dat leven een heel, brave lieve mens bent geweest maar er niets geleerd hebt, omdat je bepaalde stappen nooit hebt durven ondernemen. En anders kan het zijn dat je in het leven nogal een vrijbuiter bent geweest, iemand die van het leven heeft genoten op een manier waarvan vele mensen een schande spreken en juist daardoor zeer veel emoties heeft kunnen verwerken, vele zaken heeft kunnen leren, betekenis heeft kunnen hebben voor anderen op een manier waar je niet direct kunt bij stilstaan. En die, wanneer hij aan onze zijde komt, de ervaring heeft van: “Ik heb zeer veel geleerd en nu kan ik gedurende langere tijd weer verder in de geest.”

Het is allemaal zo relatief, zo verschillend. Het hangt ook af van: “Hoeveel maal ben je al geïncarneerd geweest, welke weg ben je gegaan?” Het is duidelijk, wanneer je voor de eerste keer in de stof incarneert, dat, wanneer je dan aan onze zijde komt, het wel even anders ligt dan wanneer je bv. al een ganse weg bent gegaan, tientallen incarnaties hebt doorlopen, alle mogelijke vormen van leven hebt gekend. We kunnen zo bv. mensen hebben die in hun eerste leven krijger zijn geweest, jager. In een volgend leven een boer zijn geweest, vervolgens handelaar om dan in een of andere religie priester te zijn. En van priester weer naar soldaat te gaan enz. Het is een idee, hoe zo’n verloop kan zijn. In elk leven leer je nieuwe zaken en vanuit die lering ga je steeds verder. En het is niet abnormaal dat iemand die zaken heeft gedaan in een volgend leven zich meer interesseert aan religie, aan filosofie. Het is elke keer een afronden van een leerschool zodat je, aan onze zijde met al die ervaringen duidelijker en beter uw weg in het licht kunt vervolgen. Dan ga je die weg heel rustig tot op het ogenblik dat je zo in het licht opgenomen wordt dat je zegt: “Hier ben ik weer beperkt, hier kan ik weer niet verder”. Dan ga je weer zoeken via andere middelen om steeds verder en dieper in dit licht door te dringen.

Dit bijvoegsel zal jullie misschien aanzetten om in deze tijd, rustig over overgang na te denken. Niet dat het onze bedoeling is om jullie direct naar onze zijde te halen.

Maar, gezien de evoluties die bezig zijn is het handig, wanneer je geconfronteerd wordt met overgang in uw geburen, in uw omgeving, dat je eigenlijk weet wat er gebeurt en hoe je het kunt aanpakken. Want, kijk, stel dat je morgen geconfronteerd wordt met overgang, met iemand die je dierbaar is, een kennis, een familielid, een vriend. Probeer niet een overgang af te remmen door bv. te beginnen klagen, u te beklagen dat het toch erg is dat die of die sterft. Je maakt het op dat moment voor degene die overgaat moeilijker om los te komen van zijn aardse bestaan. Wanneer iemand over wil gaan, wel degelijk over wil gaan, denk dan aan de goede dingen die deze persoon ooit gedaan heeft. Spreek enkel over het positieve en moest het zijn dat de persoon in kwestie aan jou vraagt: “Dat of dat is niet in orde” zeg dan gerust: “Vriend, maak u daar geen angst over, ik zorg er wel voor dat het in orde komt” Het is van belang dat wanneer je bij een overgang aanwezig zijt, dat je de persoon die overgaat vrede geeft, rust. Dat je geen klaagzangen begint te doen maar dat ge vooral, heel bewust aan positieve zaken denkt. En als het moment dan gekomen is dat de geest het lichaam loslaat, denk dan gewoon;” Het is goed geweest, ga maar, uw vrienden wachten” Ontken ook nooit, wanneer een stervende tegen u zegt:” Ik zie die of die naast u staan” dat deze er niet is. U ziet hem niet maar iemand in overgang ziet reeds onze zijde en kan heel snel en heel goed waarnemen wie er aanwezig is. Soms zegt men:” Daar is tante Eufrasie” of “daar is oom Karel” omdat het lichaam alles tracht te plaatsen in stoffelijke beelden want het kan, hetgeen het waarneemt of wat de geest nog overdraagt aan de stof, niet anders verklaren. Beaam het gewoon en zeg op zo’n moment, indien het mogelijk is. Ga maar rustig mee” Wanneer je zo’n ingesteldheid hebt dan zul je in de komende tijd en dat geldt voor ieder van de groep nog heel veel mensen kunnen helpen onder alle omstandigheden. En dit geldt zowel bij ziekte als bij ongeval als bij gewone overgang zolang je maar, wanneer iemand stervende is, vooral hem rust geeft, vrede geeft. Dat is het belangrijkste punt. Spreek enkel over het goede dat in zijn leven is gebeurd zelfs al weet je dat de persoon die overgaat voor de stof het meest kwaadaardige wezen is geweest dat je kent. Tracht toch steeds, al is het maar één klein puntje naar voor te halen wat positief is en dat uit te spinnen en mee te geven. Dan zul je in de komende tijd, wat overgaan betreft zeer veel positieve inbreng kunnen brengen.

Vragen.

Een vraag over vuur. Wij mogen ons niet harmoniseren met vuur. Ik heb schrik als ik er te veel in ga, ik toch er mee in harmonie zou komen. Hoe er mee om te gaan? (Zie les “Elementalen: vuur”)

 

Vuur is een omzettingselementaal. Er ontstaat een bepaald reactiepatroon waardoor je een nieuw product krijgt. Op het ogenblik dat een mens zich zou harmoniseren met vuur, dat je zou gaan voelen als vuur, zou gaan reageren als vuur zoals we geprobeerd hebben u aarde te laten voelen, aarde te laten zijn, lucht te laten voelen, u als lucht te kunnen verplaatsen, bewegen als water, zou bij vuur, dit kunnen leiden dat je een omzetting in je lichaam hebt en er ineens een hoopje as ligt. Dezelfde fout wordt ook al eens gemaakt wanneer je met slangevuur gaat experimenteren. Mensen denken;” ik kan mijn energiestromen tot boven toe laten functioneren maar zij vergeten dat de kundalini, door de oosterling zo genoemd, op het ogenblik dat je deze energie opwekt, er vuur ontstaat. Er ontstaat een enorme hitte, een enorme warmte die overgaat, wanneer zij uitreedt via de kruinchakra in een vorm van vlammen, het zijn dan wel heel witte vlammen en leiden tot het eigenaardig verschijnsel, wanneer het niet beheerst is, dat je plots een volledige omzetting hebt tot stof.

Je mag met vuur alles doen, je mag vuur gebruiken zelfs om u te verdedigen maar gebruik vuur nooit in een vorm van harmonie met uzelf want dan zeg je tegen het elementaal:” Ik wil in u opgaan” Op het ogenblik dat je dan die harmonie hebt dan kom je je beklagen aan onze zijde dat we u niet goed geïnformeerd hebben.

De grens is nog onduidelijk.

 

De grens ligt er dat je het vuur moet beschouwen als zijnde een mogelijkheid om vernieuwing te brengen maar dat je uzelf niet moogt opofferen in die vernieuwing, dat je het aan het elementaal overlaat om deze omzetting, deze scheikundige proeven uit te voeren. Wanneer uzelf een scheikundige proef doet, bent u wel nieuwsgierig naar het resultaat maar u zal alles doen om uzelf te beschermen om niet beschadigd te worden. Wanneer u bv. in harmonie bent met water dan zal het water u dragen, u beschermen. Laat het allemaal eens goed bezinken en je zal met het elementaal kunnen werken. U zult het zelfs kunnen sturen. U zult zelfs wanneer het bedreigend zou zijn om uzelf af te schermen het vuur kunnen sturen, maar dat wil niet zeggen dat je in harmonie zijt met het vuur want anders omarmt het vuur u en gaat u er mee in op, en dat is niet de bedoeling. Het grote verschil is, wanneer u in harmonie bent met water. Dan zal het water u dragen, u beschermen. Wanneer u in harmonie bent met aarde zal het ook alles doen om u te beschermen, te steunen. Lucht hetzelfde. Het zal zelfs rondom u draaien, u beschermen zodat je niet opgenomen wordt in de werveling. Maar geen van deze drie zijn omzetters. De enige omzetter is vuur.

Ik kan soms heel rood worden. Kan het dat er te veel vuur op één of ander orgaan zit?

 

Wanneer wij spreken over het elementaal vuur dan is dit een kosmische kracht. Een kracht die zich in de atmosfeer, in de natuur op deze aarde manifesteert. Wanneer u vraagt:” Is er vuur op een bepaald orgaan?” dan gaat u uit van de oude denkpatronen dat een mens onderverdeeld is in een groep aarde, een groep water, lucht, vuur, astrologisch. Dit zijn zaken die met elkaar niets te maken hebben. Een lichaam kan, en dat is iets anders, gevoelig zijn voor bepaalde elementalen. Wanneer bv. door bepaalde omzettingen een lichaam reageert op een te veel aan luchtvochtigheid, koude, zouden we kunnen zeggen dat water een invloed heeft. Vanuit die context hebben de ouden, de volkeren ten tijde van Tigris en Eufraat, hebben deze linken kunnen leggen. Dit heeft echter niet direct te maken met de realiteit. Men is dit gaan inkleuren omdat men duizenden jaren terug een verklaring moest vinden voor bepaalde fenomenen. Nu zijn deze fenomenen wetenschappelijk duidelijk. 4 à 500 jaar geleden was dit niet duidelijk. Toen stelde men dat het hart onderhevig was aan vuur, de gal en de lever onderhevig waren aan aarde. Ik zou dit nu niet meer zo stellen. Het is niet nodig om organen te koppelen aan deze invloeden. Je zou wel kunnen zeggen dat, aan de hand van de geaardheid, van uw karakter, je gevoeliger zult zijn voor een bepaald elementaal. Maar het is zeker niet zo dat, omdat je bv. geboren bent onder dat sterrenteken dat je gevoelig zijt voor dat elementaal. Bv. je bent geboren onder het teken van leeuw, dus, je bent gevoelig voor vuur. Dat is niet evident. Want iemand die onder aarde geboren is kan soms meer gevoeligheid hebben, met vuur. Er spelen in de totaliteit van de mens zoveel facetten een rol die bepalen wie je bent en waar je gevoelig aan zijt dat de indicatie van de astrologische samenstelling die de mensen nu kennen maar één van de vele punten is.

Er is gezegd dat de bosbranden een onevenwicht moesten herstellen maar bij de bosbranden zijn pyromanen betrokken. Wie zijn dat en waarom doen ze dat? (zie les: “Elementalen:vuur”)

 

 Het is niet alleen over bosbranden in Portugal. Er zijn in Azië ook grote bosbranden. Australië heeft al enorme branden gekend. Als u vraagt hoe komt het dat pyromanen het aansteken is het simpel. Vanuit de geest kunnen we zeggen dat wij op een bepaald moment, wanneer we dit noodzakelijk achten om evenwichten te herstellen dat bij een prikkel, een stimulans wordt gegeven om bepaalde zaken te laten gebeuren. Wanneer het vuurelement bv. door gewoonweg een stukje glas waar de zon op valt een gans bos in brand kan zetten, dan kan u wel begrijpen dat het heel gemakkelijk is, wanneer iemand de eigenschap heeft van opgehitst te geraken bij vuur, dat het heel simpel is om deze de prikkel te geven om vuur te maken. In vele gevallen heeft degene die vuur maakt niet de intentie om zulke catastrofe te veroorzaken, nee. In vele gevallen zijn de meeste pyromanen er enkel op uit om vuur te maken op een kleine beperkte plek en later zelfs mee te helpen blussen. Het is juist de kick die zij krijgen van het vuur en het blussen. Maar, wat gebeurt er nu? Doordat alles maar ook alles eigenlijk aan het veranderen is krijg je dat deze heel kleine ingreep ineens kan exploderen tot een catastrofe. Je kan zeggen, er zijn nog andere factoren, er zitten heel veel factoren achter maar allen gaan samen spelen om te komen dat een gebied gedurende maanden door het vuur verteerd wordt.

Wat heeft dat als voordeel? Dat deze plaats kan gezuiverd worden en dat vanuit de asse het nieuwe kan ontstaan. Het heeft ook als voordeel dat een groot deel van de bevolking zal wegtrekken omdat deze plaatsen voor lange tijd geen opbrengstplaatsen zijn, dat men daar niet meer kan leven. Ik weet ook, als je alleen naar Portugal kijkt dat men u gaat vertellen: Men wil daar eucalyptusbomen planten en, en, en. Dat zijn allemaal de spelingen en de verwikkelingen die de maatschappij erin brengt. Maar de algemene lijn is, dat juist door deze toestand de zaken wijzigen. Maar je moogt het vuur hier niet als een product alleen zien. Wanneer u nu ziet dat bv. in Zuid-Frankrijk er een zondvloed is geweest met een enorme intentie. Er zijn ganse gebouwen meegesleurd door het water met een enorme vernietigende kracht. Het is op plaatsen geweest waar het nog nooit geweest is. Wanneer je dit gaan cumuleren met de vorige gevallen en met alles wat er komt, dan krijg je ook weer dat daar een omzetting gebeurt en niet alleen doordat het water alles wegspoelt maar ook omdat de bewoners daar verplicht worden om zich anders te gaan opstellen naar hun eigen omgeving, naar de natuur enz.

Het is een heel complex gegeven en ik kan begrijpen dat het voor u soms moeilijk en soms onmogelijk is om daarin het geheel te zien van het gebeuren. Zo goed dat er weinig mensen gaan beseffen wat het gevolg gaat zijn van wat nu in Amerika is gebeurd. Het enige rechtstreekse gevolg op het ogenblik, denkt u, is uw portemonnee. Maar daar gaat het niet bij blijven. Het is een kettingreactie die ontstaan is, die niemand meer kan stoppen. En, en petit comité, kan ik dat wel zeggen, het is niet gedaan. Het zal steeds opnieuw, meer en meer, sterker en sterker voorkomen. Nu denkt men: “We hebben het gehad” We hebben het niet gehad, het is maar de aanzet. Begrijp goed, het zal zich steeds herhalen en steeds veelvuldiger en dat zal leiden tot een totale ommekeer van de ganse maatschappij. Wanneer u nu bekijkt dat het elementaal lucht in samenspel met het elementaal water een stad ter grootte van Antwerpen van de kaart veegt. Dat er eerst lucht en water is geweest maar dat op deze huidige ogenblik het vuur en de aarde een grote rol spelen en samenwerken. Want u kunt zich, wanneer u daar niet geweest bent, niet voorstellen wat er gebeurt. De paar televisiebeelden die u ziet, zijn maar een arm afgietsel van de werkelijkheid. Dat ganse gebied, op het ogenblik, is door de elementalen zo bewerkt dat het alleen nog maar leefbaar is op het ogenblik dat men vanuit andere oogpunten vertrekt. En dat is juist daar niet mogelijk. Omdat daar nog altijd een enorme strijd bestaat tussen de rassen. En zij hebben daar, dankzij al hun haat tegen mekaar, al hun negativisme, hebben zij het mogelijk gemaakt dat deze zaken tot zo’n krachtexplosie zijn gekomen. Maar pas op, daar is het haat maar hier, in uw streken is het hebzucht. En ook hier zul je rekening moeten houden dat dit in evenwicht moet komen. En het is niet ineens met de grote trom dat het gebeurt, het bouwt zich op en dan gebeurt het, voordat de mens beseft wat er aan de hand is. Want ook die Amerikanen of de Aziaten hebben nog altijd niet begrepen hoe het mogelijk was dat het gebeurt. En zo lang zij dit, en in de eerste jaren zullen zij het nog niet beseffen, zij dit niet beseffen dat het juist het omgekeerde is wat zij moeten doen, zal de natuur zijn grote kuis verderzetten. Zo simpel is het maar misschien juist zo ingewikkeld.

Ik heb de proeven gedaan met mijn wensen en problemen en ik heb een positief resultaat bekomen. (zie les “Elementalen: vuur”)

 

 Blijf die oefeningen verderzetten. Hoe meer u dit doet, hoe meer u uw gevoeligheid zult ontwikkelen en hoe betere resultaten.

Is het mogelijk dat iemand sterft en onmiddellijk bij iemand anders binnengaat?

 

 Theoretisch is dit mogelijk. Praktisch gebeurt dit nooit. Waarom nooit? Omdat iemand die stervende is, die overgaat, zich steeds moet heroriënteren en dat kan verschillen van persoon tot persoon. En dan zomaar binnenstappen in een ander, dan zou het een zeer onbewuste geest moeten zijn. Want op het ogenblik, dat een geest een lichaam loslaat, zal hij al een zekere leerschool ervaren hebben, zelfs als dit zijn eerste stoffelijke incarnatie zou zijn. Waarom zou een geest die juist een ervaring heeft opgedaan onmiddellijk overgaan in de eerste de beste mogelijkheid die zich aanbiedt om geboren te worden? Ik kan niet voor de ganse kosmos spreken maar met de kennis die ik hieromtrent heb, zou ik durven zeggen dat de kans dat zoiets gebeurt miljoenen malen kleiner is dan wanneer u als mens de lotto zou winnen. Wat wel kan gebeuren, maar dat is niet voor de westerling weggelegd, in het oosten is dit wel, dat bepaalde heel ingewijden overgaan en bij de overgang reeds vastleggen in welk nieuw lichaam zij gaan incarneren om hun taak die zij op aarde hebben verder te zetten. Maar dan is er tussen de overgang van de heel bewuste geest en de nieuwe incarnatie minimum een zevental jaren. Dan krijg je wel een zeer bewuste keuze, een zeer bewuste incarnatie die dan aansluit bij het werk van de vorige. Dit houdt ook in dat zulke entiteit op zeer jeugdige leeftijd reeds de signalen geeft van: “Ik heb kennis en dit wil ik verderzetten”. Dit gebeurt vooral onder boeddhistische impulsen, dit is niet aanwezig bij de westerling.

Waarom niet in het Westen?

 

Omdat de geest die incarneert in het westen een totaal andere weg bewandelt en zoekt dan de geest die in de oosterling incarneert.

En nu met de vermenging van culturen?

 

Nee, een geest die zoekende is gaat zich steeds trachten te uiten in een zuivere verpakking, want wat zien we, dat, waar rassen gemengd worden, daar krijg je meestal dat de meest negatieve aspecten van het ras zich eerst gaan uiten. Daarom zal een bewuste geest trachten dit te vermijden. Dit heeft, niet alleen te maken met incarnatie. Dit heeft vooral en veel meer te maken met de natuur. Omdat de natuur steeds op zoek is naar nieuwe mogelijkheden, gaan – wanneer er uit verschillende rassen mengingen ontstaan – totaal nieuwe combinaties zijn die in de eerste instantie niet voor ideale situaties geschikt zijn maar wel geschikt zijn om bij verderzetting een nieuwe combinatie te laten ontstaan die dan weer mogelijkheden opent. Maar dit gaat over vele generaties. En kunnen we niet zeggen, omdat er vandaag nogal wat mengculturen zijn, dat deze mengculturen het ideaal is. Neen. We hebben dat in verschillende perioden op de aarde gekend. Meestal heeft dit geleid tot nogal wat chaos en tot destructie en vernietiging.

De meditatie die we doen op het einde van de avond, die is belangrijk. In groep is de krachtopbouw sterker dan wanneer je alleen zoiets doet Wanneer ieder van ons mediteert, worden die krachten ook gebruikt? Worden die krachten gebundeld en doen jullie daar iets mee? Hier hangt een hele orde van geesten bij mekaar? Als ik thuis in mijn eentje ben zijn die er dan ook?

Je bent nooit alleen mijn vriend. Er zijn meerderen die altijd op uw harmonie aansluiten. U komt uit het land van de watermolens? Wanneer één molen draait, dan heb je een energie van één molen. Wanneer meerdere samen draaien dan krijg je meer energie. Doordat ieder van u mediteert krijgt de groep een sterke kracht. Deze kracht wordt dan weer aangesloten op het grotere. Hier heb je bv. één systeem, ergens anders weer een systeem, weer ergens anders een derde systeem. Wanneer al die systemen samen draaien is het mogelijk het waterniveau op peil te houden. Op het ogenblik dat er uitvallen wordt het veel moeilijker. Niet alleen wanneer wij samen mediteren en deze kracht vrij laten gaan dat er resultaat is, maar het is ook zo dat, op het ogenblik dat je het alleen doet dat deze kracht gebundeld wordt van al degenen die dit doen en dat het weer binnen die groep verder kan gebruikt worden. En, het is belangrijk. Niet alleen omdat je daardoor meewerkt aan de algemene vernieuwing die op deze aarde plaats vindt, dat is één aspect. U bent deel van iets heel groots dat u zelf niet kunt overzien. Maar een tweede punt, wat ook heel belangrijk is, is voor ieder van u individueel is, doordat je mediteert, dat je uw eigen lichaam veel meer mogelijkheden geeft. Want, door dit te doen is er een wisselwerking. Jij mediteert, het heeft een positief resultaat voor uw lichaam, uw lichaam en uw geest zijn aangesloten op een groter netwerk waardoor, wanneer er door omstandigheden, welke het ook zijn, er tekorten zouden zijn, er zaken zouden mislopen, dit juist door dit meditatief proces in omgekeerde richting voor jou in evenwicht kan worden getrokken. Dat wil zeggen, praktisch, in Nederland is men bang dat men ziek wordt. Daardoor worden juist mensen ziek. Doordat je mediteert, door dat je in dit geheel zit, zal zelfs, wanneer die gedachtegolf van: “Hier is de griep, we worden allemaal ziek“ zal naast u voorbijgaan en zul jij niet gevangen worden in het algemene beeld van “Ik wordt ook ziek want iedereen wordt ziek” Neen, je gaat juist het omgekeerde effect hebben dat je kunt opmerken: “met die waanzinnige ideeën doe ik niet mee, ik ga mijn eigen weg” Dat houdt in dat uw houding ten opzichte van de buitenwereld anders is waardoor u effectief veel minder vatbaar wordt voor de ziekte. Zelfs wanneer iedereen rondom u ziek wordt, gaat u in uw evenwicht blijven en zal, zelfs als er een besmetting zal zijn deze veel sneller verwerkt worden dan bij eenieder die buiten zo’n groep staat.

Ik ben nooit ziek geweest. Is dat door de manier waardoor je in het leven staat?

 

Je pakt het voorbeeld verkeerd aan. Nu denk je, of ik nu mediteer of niet, ik ben nooit ziek geweest. Ik had een ander voorbeeld kunnen nemen. Door te mediteren ben je in evenwicht, zal uw lichaam in evenwicht gehouden worden, niet alleen stoffelijk maar ook geestelijk. Ben je beter tegen alle zaken gewapend. Wanneer u vroeger in uw leven weinig ziek bent geweest, heeft dat alleen te maken met het feit dat uw lichaam in een goede conditie verkeert. Als u dan, noem het mediteren, overdenken van iets, rust of laat het zelfs bidden zijn, gedaan hebt, zult u, door deze handelingen waarschijnlijk ook linken gelegd hebben en zult u waarschijnlijk ook in harmonie geweest zijn met degenen die bepaalde harmonieën vooropstelden. Alleen nu heb je het grote voordeel dat je weet hoe de zaken functioneren en binnen welk kader dit allemaal functioneert. Voordat u aan deze groep deelnam was er in u reeds een geestelijke ontwikkeling bezig. Deze ontwikkeling heeft geleid tot deelname aan dit. Dan krijg je de verdere evolutie. Stel dat je niet aan deze groep had deelgenomen, waren er twee wegen: ofwel was u in een andere combinatie terecht gekomen en had u deze ervaring ook opgedaan ofwel was u een totaal andere richting uitgegaan en had je kunnen ervaren dat het ook anders kan. Dan had je misschien nu op bepaalde punten problemen gehad die, doordat je nu in deze groep functioneert deze problemen niet hebt. Deze uitleg geldt voor iedereen.

Mag ik zeggen dat het waardevol is wat we doen?

 

leder mens in de schepping is waardevol. We zijn allemaal evenwaardig maar door wat we doen kunnen we er een meerwaarde aan toevoegen voor onze eigen ontwikkeling binnen dit ganse kosmische geheel en dat is dan waarom je geïncarneerd zijt, het zoeken naar verdere ontwikkeling, naar verdere bewustwording.

Meditatie: Kleuren van Licht

Laat alle beslommeringen wegvloeien. Voel u opgenomen in een lichtend geheel, een geheel waar enkel en alleen positieve eigenschappen zowel als mens als, als geest naar voor komen. We bouwen een kracht op van licht, een kracht die we zo dadelijk zullen laten uitgaan naar al degenen die op dit ogenblik zoekende zijn.

Maar zie uzelf even als die kracht, die enorme kracht. Vergeet even dat hier 9 zoekende mensen zijn, maar voel alleen de kracht. Voel hoe uw lichaam in wisselwerking treedt met de energieën van de kosmos. Voel hoe uw eigen aura begint te stralen. Voel hoe al uw geestelijke organen al draaiend, tollend, energie afgeven. Zie hoe rondom u een kleurenpracht van energie aanwezig is. Laat even rustig jullie lichaam waar het is en ga mee in deze energie. Wees verbonden in deze fontein van kleur, één harmonie. En zie hoe hier nu, voor ons een kleurenballet gebeurt. Zie hoe alle krachten daarmee in harmonie zijn. Zie hoe alles in het licht wordt gezet. Voel u er mee één. Voel u één met deze kracht. En zie dan hoe deze kracht zich verankert met de aura van deze aarde. Hoe deze kracht één wordt met het prachtig kleurenpalet dat de aardse aura is. En zie hoe opgenomen deze kracht in de aardse aura zich volledig rond deze planeet beweegt. Zie hoe deze planeet verder uitstraalt, evenwichten creëert en zie hoe je samensmelt met de aura van de zon, hoe uw ganse planetenstelsel één krachtig evenwichtig, schitterend kleurenspel wordt, een bron van nieuwe energieën, kosmische energieën die op deze wereld, op deze aarde de mens aanzetten tot nieuwe inzichten, tot nieuwe ideeën. Zie hoe vanuit deze kleurensymfonie geboren wordt de nieuwe mens, de Aquariusmens, de mens die leeft voor zijn planeet, de mens die leeft voor zijn medemens, de mens die één is met zijn schepper. Zie hoe dit alles opnieuw ingekleurd wordt en zie hoe dat uw werk is. Want ieder mens, ieder geest heeft hierin zijn taak. Geen mens, geen geest kan hierin ontbreken want één klik, een kleurenfacet, één kleine kleurennuance die er niet is, maakt het geheel tot onevenwicht. Maar nu is het geheel er. leder heeft zijn del erin gelegd. leder heeft deze kracht bevestigd. leder is deel van dit vernieuwende geheel. En zie, hoe je als mens, deel zijnde aan deze grote kosmische verandering, de zaaier bent die de kleuren uitzaait in zijn omgeving. Die de kleuren overal laat neerdalen in de harten van de mensen en in het ene hart zal het vruchtbaar zijn en in het andere hart misschien niet. Maar uiteindelijk is het eindresultaat dat overal waar de mens de kleuren heeft aanvaardt, waar men het licht heeft aanvaardt, het licht, zijn nieuwe mogelijkheden, zijn nieuwe weg heeft ontwikkeld. En dan is het zoals een zaaier die op een akker zaait. Soms valt er zaad op steen en ontkiemt het niet. Soms valt er zaad aan de kant en wordt het tot onkruid maar uiteindelijk is het eindresultaat dat zijn akker vol met nieuw leven staat. En ditzelfde gebeurt nu door ons, wij die zaaien, maar nu geen zaad voor voedsel, stoffelijk voedsel, nee, wij zaaien licht, kleuren van licht die de nieuwe mensheid het geestelijk voedsel geeft dat zij van node zal hebben om deze nieuwe kosmische tendensen, deze nieuwe kosmische bewegingen te kunnen volgen, te kunnen ervaren en op zijn eigenste wijze daaruit zijn lering te trekken om zo verder te gaan in zijn eeuwigheid van het bestaan. En laat dan, deze kleurenpracht, die ook het symbool is van een oneindig aantal mogelijkheden die de nieuwe tijd met zich meebrengt, laat dit dan steeds uw werktuig zijn. Wees steeds bereid deze lichtende kleuren, deze energieën door te geven. Wees steeds bereid hetgeen wat u van de kosmos hebt gekregen, wat u van de kosmos hebt geleerd te delen met uw medemens en dan zult u zien, dan zullen alle veranderingen die er soms zo vreselijk uitzien voor de mens in het niet vergaan voor uw kracht, uw uitstraling, uw licht, uw harmonie, uw vrede, in deze nieuwe kosmische tendensen. leder mens, ieder geest is in deze schepping onmisbaar. Hou dit in gedachten.