Planning voor de groep

image_pdf

 07  december 2010

Zoals u wel al weet, is dit de laatste bijeenkomst van de reeks van het najaar 2010. De volgende bijeenkomst is de winterzonnewende in samenwerking met verschillende andere broedergroepen. Daarom is deze avond ook door ons een beetje anders opgevat dan het gewone patroon. Daarmee wil ik zeggen dat tussen dit en een kleine 20 minuten, een half uurtje, er een spreker zal doorkomen, die behoort tot de voorgangers van het Verborgen Priesterrijk. Deze broeder zal u meedelen wat de planningen zijn aangaande deze groep en hoe het in de toekomst verder zal mogelijk zijn. Er zullen ook nog zeer waardevolle mededelingen in deze toespraak aanwezig zijn. Dus je mag mij niet kwalijk nemen dat ik mij, misschien nogal zeer snel, binnen enkele minuten, moet terugtrekken om één van onze voorgangers aan het woord te laten.

Hoe het dan verder verloopt, daar heb ik nog niet direct zicht op. Wanneer het voor het medium haalbaar is, dan kan het zijn dat er, na afsluiting van de toespraak van de voorganger, even overgenomen wordt en de spanning een beetje afgezwakt. Ik denk niet dat het mogelijk is er deze avond een tweede gedeelte aan te breien. Dit alleen al omdat diegene die tot u gaat spreken vanavond,  niet alleen voor het medium maar voor ieder van de aanwezigen hier toch een zware energie-inspanning zal vragen. Niet dat u energie gaat verliezen, integendeel. Maar om de zaken goed te kunnen opnemen, is het wel nodig dat de spanning binnen de groep, zoals hij hier is, tot een zeker niveau wordt gebracht. En dat moet dan weer langzaam maar zeker afgebouwd worden en dat kan wel, na verloop van tijd dan een zekere vermoeidheid met zich meebrengen.

Tot zover zou ik vanavond graag jullie nog enkele zaken, praktische zaken, willen aanleren die in de komende tijd, toch een tijd, die redelijk chaotisch is. U mag niet vergeten, sommigen onder u die het kunnen zien, zullen het misschien al waargenomen hebben, anderen hebben het misschien aan den lijve al ondervonden, maar de aarde op het ogenblik gaat door een zeer sterke vuil-rood invloed. Ik zeg wel degelijk ‘vuil-rood’; daarmee bedoel ik dat alle emoties, alle zwakke punten vooral stoffelijk nogal sterk geactiveerd worden. Dat houdt in dat latent aanwezige ziekten gemakkelijk kunnen uitbreken. Maar dat houdt ook in dat emoties nogal moeilijk beheersbaar zijn. En als u rond u kijkt deze dagen, dan zult u dat waarschijnlijk wel opgemerkt hebben. Daarom is het nuttig dat ik vanavond in deze korte tijdspanne die mij bemeten is, jullie enkele kleine tips geef waardoor je deze periode beter kan doorkomen.

Kijk, het is niet omdat er gesteld wordt dat de aarde zich binnen een bepaalde invloed bevindt, dat u verplicht bent alle negatieve, of positieve – het kan ook een positieve invloed hebben, die die invloed meebrengt of die sfeer – invloeden te ondergaan. Wanneer u aanvoelt dat u bij voorbeeld getriggerd wordt op bepaalde terreinen door de invloed die gaande is, dan kan u zelf via bij voorbeeld het meditatieve proces, dat hier toch al is aangeleerd en dat voor velen toch al een goede gewoonte is geworden, u instellen op een andere sfeer. En op het ogenblik zou ik jullie de raad geven, voor de meeste: er zijn twee sferen waar u zich kunt op instellen en u kunt voorstellen dat u er één mee bent, dat is toch wel belangrijk. Dus de opbouw dat u zich één voelt met de Kracht. Ik zeg duidelijk: dat u zich één voelt en niet dat u zich gaat verzetten of afschermen tegen de algemene kracht die over de aarde gaat. Want als u dat doet, dat laatste, dan gaat u ze nog versterken in u en dat kan nooit de bedoeling zijn. Maar u kunt, bij voorbeeld wanneer u zich zwak voelt, wanneer u voelt: “het ontbreekt mij aan energie”, wanneer u voelt: ”ach, ik zou willen slapen waar ik zit, het gaat mij niet”, dan kunt u zich op de goudgele energie, sfeer, kleur, zoals u het wil stellen, instellen. Dat wil zeggen dat u in uw meditatie, wanneer u bezig bent, u voorstelt dat u bij voorbeeld onder een douche of een kolf van goudgeel licht staat. En het beste dat je dan nog kunt doen, is voor uzelf aan te voelen dat je rechtstreeks verbonden bent met de Bron. Dus dat je één krachtig energieveld om u heen opbouwt. U zult dan opmerken dat op heel korte tijd, door dit te doen en dat mag u in de dag gemakkelijk een paar maal herhalen als u daar de tijd voor wilt nemen. Dan gaat u dadelijk opmerken dat vele spanningen gaan afvloeien. U gaat daarbij opmerken dat uw eigen lichaam, uw stoffelijk lichaam, de kracht zelf gaat opbouwen. Want zoals hier al meer naar voor is gebracht, uw eigen lichaam heeft zeer sterke krachten in zich. U moet ze alleen maar wensen in gang te stellen. En door u dus voor te stellen dat u goudgeel licht rondom u hebt, dat u daarin opgenomen bent, dat u tijdens het meditatief proces er één mee bent geworden, dan hebt u voor uzelf een sfeer gecreëerd, onafhankelijk, afgescheiden van de algemene sfeer die op de aarde op dat moment aanwezig is.

Wanneer u, en dat is ook niet onbelangrijk van dat erbij te vermelden, u dan bij voorbeeld één gaat voelen met uw groep en vanuit de kern van deze groep deze eenheid in u tracht te beleven dan gaat u zien, dan bent u zeer sterk gewapend tegen alle mogelijke andere invloeden. Ik denk dat ik dit op een simpele wijze toch zeer duidelijk naar voor heb gebracht. Dat is wat betreft, wanneer u voor uzelf gevoeld hebt: “ik heb gebrek aan energie, het gaat mij niet goed, en zo verder.”

Een tweede punt, en dat misschien voor sommigen ook zeer goed aan de orde kan zijn, is wanneer u zich bij voorbeeld belaagd voelt; wanneer u zich belaagd voelt door, ja, laat ons zeggen ‘duistere krachten’, laat ons zeggen door ‘invloeden die u aantasten in uw integriteit’. Wanneer u zoiets waarneemt in deze tijd, dan moet u zich niet op goudgeel licht instellen want dit heeft weinig met uw levensenergie te maken maar dit heeft heel veel te maken met uw denkprocessen, uw denkwereld, dan bent u best dat u zich baadt in wat we zouden kunnen noemen ‘wit licht’, gewoon wit licht. En dezelfde procedure toepassen als voor het goudgele licht. Dan zult u heel snel kunnen vaststellen dat het angstige gevoel dat u bezit, de soms niet definieerbare spanning, stress met een modern woord, dat deze verdwijnt en dat je dus in uzelf een rust vindt. En ik kan op dit ogenblik zeggen dat dit zeker voor de meeste onder jullie op dit moment een interessante oefening zou zijn.

Het is nu wel zo dat u niet tijdens de ene meditatie moet gaan proberen het goudgele te gaan mengen met het witte. Dat moet u niet doen. U moet voor uzelf goed beseffen wat er aan de hand is, wat u voelt. En u maakt een keuze. Wat niet wilt zeggen dat u bij voorbeeld de ene dag, stel dat u zich onzeker, onrustig voelt, u instelt op dat witte licht en dat u een andere dag, wanneer u bij voorbeeld u een beetje fysiek niet goed voelt, wat duizelig, wat draaierig, misschien een beetje last van de bloeddruk, een beetje last van het hart of van andere zaken, dat u zich dan op dat goudgele licht instelt. Dat zijn wijzen van werken die dan complementair zijn aan elkaar. Op die wijze kun je dus wel degelijk voor uzelf zeer veel bereiken in deze periode.

Dan wil ik er nog één zaak aan toevoegen om dit af te ronden. Want dan denk ik dat ik, langzaam maar zeker, zal moeten doorgeven. Wanneer u in uw denkwereld vastloopt, wanneer u voor beslissingen komt te staan waarvan u niet zeker bent hoe u ze moet nemen, wanneer u voor feiten geplaatst wordt, u moet ze oplossen maar er zijn zoveel tegenstrijdigheden dat het moeilijk is een keuze te vinden, zeker in een periode als deze kan dit op de mens nogal chaotisch overkomen en hem nogal verward achterlaten. Dan is er een mogelijkheid tot het gebruik van de blauwe kracht, blauwe sfeer, blauw licht.
Wanneer u zich daarop instelt, dan sluit u zich aan bij de geestelijke kennis, die aanwezig is in de kosmos rondom u. Dan opent u, als het ware, kanalen die, wanneer u voor beslissingen staat, wanneer u antwoorden moet hebben, u op de weg kunnen zetten, u de hints kunnen aanreiken die u verder kunnen helpen. Door u in te stellen op deze blauwe sfeer gaat u ook rechtstreeks kunnen linken met zeer veel kennis van wat in de kosmos, via allerlei entiteiten, allerlei geestelijke krachten aanwezig is. Het kan dan misschien soms zijn dat de gedachten die bij u ontstaan, u vreemd zijn. Dat de richtingaanwijzing die u krijgt, u misschien in eerste instantie niet zo ligt of niet zo duidelijk is want het is niet volgens uw vooraf vastgelegde gedachtepatroon, zelfs misschien in vele gevallen niet volgens de wenselijkheden of de begeerten die achter bepaalde problematieken of bepaalde vragen zitten. Toch geef ik jullie de raad, als u zich daarop instelt, te volgen wat je daarin aanvoelt. Zo zul je zien dat al heel snel duidelijk wordt, door ernaar te handelen, dat je de juiste beslissingen kunt treffen, de juiste keuzes kunt maken. En dan geef ik u hierbij wel de raad, wanneer u aangevoeld hebt dat u die richting uit moet, van dit niet te gaan in twijfel trekken, niet te gaan bediscussiëren met anderen maar volgens wat u hebt aangevoeld, uw daden en uw beslissingen te nemen.

Ik denk dat ik, met wat ik u hedenavond verteld heb, u een drietal sleutels heb gegeven waarmee u in deze donkere periode van het jaar heel veel resultaten kunt behalen. Ik moet er wel bij zeggen dat dit werkt binnen een groep als deze en dat dit niet iets is dat zomaar in het wilde weg kan gebruikt worden. Je moet om met deze Sferen, deze Krachten – de magiërs noemen dit meestal de ‘Heren der Sferen’; in de magie heeft men daar aanroepingen voor, heeft men daar procedures voor maar het kan ook op deze simpele wijze – en we kunnen toch stellen dat jullie al de background hebben, de feeling hebben om ermee te werken, dan kun je daar bijna direct, wanneer u zich instelt via het meditatieve proces, er resultaten uit verkrijgen en kunt u zich heel goed gewapend voelen in de wereld waarin u op het ogenblik leeft en kunt u de ganse vuil-rode procedure, die op het ogenblik toch voor iedereen nogal wat problemen meebrengt, aan u gewoon laten voorbijgaan.

O ja, u blijft er in zitten, u blijft er deel van. Dat kan ook niet anders. Het is iets dat over gans de wereld gaat. Maar dat wil niet zeggen dat u zich daarom daardoor in een bepaalde richting moet laten sturen. Met wat ik u hier op korte tijd deze avond heb verteld, kunt u zich gerust voorbereiden op de Midwinterviering, kunt u zich gerust de Krachten van deze periode u eigen maken en, naar de buitenwereld toe, ook een juiste attitude uitdragen. Dat is niet onbelangrijk. En zo kan u voor vele medemensen rondom u een heel waardevolle persoon zijn in deze donkere tijd van het jaar.

Zo, ik ga mijn deel aan de avond hierbij afsluiten. U krijgt zo dadelijk één van onze voorgangers aan het woord. Ik kan nog niet zeggen of ik na de toespraak van de voorganger nog terugkom. Mag ik jullie wel vragen om zeer stil te zijn bij de wisseling en ook wanneer de voorganger gedaan heeft met zijn boodschap en te zien wat het medium doet. U moet er rekening mee houden dat dit een enorme trillingsverhouding (trillingsverhoging?) voor het medium inhoudt, ook voor jullie, maar vooral voor het medium. Dus het is niet alleen voor het medium dat ik dit vraag, maar ook voor jullie zelf. Houd jullie heel stil, heel rustig en volg gewoon wat er gebeurt. Ik dank jullie daar al op voorhand voor en wens jullie nog verder een zeer lichtende avond

Voorganger.

Het is mij een genoegen dat ik vanavond het woord tot jullie mag richten.
U bent een groep die de laatste maanden heel wat positiviteit op deze aarde heeft gebracht. Ieder van deze groep heeft naar beste kunnen getracht te beantwoorden aan wat naar voor is gebracht door de sprekers, heeft naar beste kunnen zichzelf daarmee verder in ontwikkeling van bewustzijn gebracht. Door dit te doen, hebt u, misschien wel zonder dat menigeen van u erbij stilstond, een band gecreëerd, een krachtcirkel gemaakt waarbinnen ieder van u, die tot de groep behoort, in deze periode reeds een sterke bescherming heeft ervaren, gevoeld, gekregen. Langzaam maar zeker hebben jullie ook geleerd wat samenwerking kan bereiken, welke mogelijkheden er aanwezig zijn. U hebt langzaam kunnen ervaren dat in de nieuwe kosmische tendensen het van belang is dat u in groep samenwerkt. De tijd van iets op uzelf en afgezonderd van de rest te willen bereiken, is voor een zeer lange periode voorbij. Degene die op dit ogenblik denkt dat men de ander kan missen, dat men het wel alleen aankan, zal tot mijn spijt dat ik dit moet zeggen, moeten ervaren dat dit in de nieuwe situaties, die op deze aarde ontstaan zijn, niet meer haalbaar is, niet meer mogelijk is en dat diegene, die alleen wilt gaan, zeer snel zal moeten vaststellen dat hij of zij vastloopt in een moeras van ongekende problemen. Daarom is een groep als deze ook zo belangrijk. Omdat, zelfs op dit eigenste moment, velen zoekende zijn en via een Kracht, die vanuit deze groep uitgaat, zich kunnen herpakken, hervinden.
Daarom hebben wij ook vanuit de leiding van onze broederschap besloten voor deze groep verder de nodige inspanningen te doen zodat zij zich verder kan ontplooien en ook dat zij zich verder kan uitbreiden. Het zal misschien in de komende maanden voor sommige van u niet gemakkelijk zijn. Maar het besef deel te zijn van een groter geheel en steeds op dat geheel te kunnen steunen en terug te vallen, zal de mogelijkheid geven om door te zetten, resultaten te behalen en, wat zeker niet onbelangrijk is, voorkomen dat er zaken de verkeerde richting uitgaan. Want u zal opmerken dat, zeker in de komende weken, in deze zeer duistere periode, zeer veel zaken een verkeerde wending gaan nemen.
Als ik u een kleine raad mag geven: laat de periode tot de terugkeer van het Licht een periode zijn waarin u geen enkele definitieve beslissing neemt. Laat het een periode zijn waarin u niet toelaat dat men u bepaalde zaken aanreikt, voorstelt, noem maar op. U zou bij voorbeeld in deze periode kunnen vaststellen: “Mijn spijsvertering doet het niet goed.” En dan zou men u kunnen voorstellen: “We gaan die en die ingreep uitvoeren.” Dan is het op dat moment het ogenblik om te zeggen: “Ik wacht daarmee.” Men kan u, op een ander terrein bij voorbeeld, een werk aanbieden of een taak, noem maar op, binnen het sociaal weefsel waarin u leeft; en hoe mooi het voor u ook lijkt, ook hier: neem geen beslissing. Zeg gewoon: “Ik wacht nog wel enkele weken; ik zal er even over nadenken.”
Het is namelijk zo dat de invloeden, die op dit ogenblik u beroeren, steeds opnieuw u de verkeerde beslissing laten nemen. Daarom is het van belang dat u, tot de terugkeer van het Licht, als het ware, alles laat rusten, laat bezinken en geen beslissing neemt. Verder is het van belang dat u, en dit niet alleen tot de terugkeer van het Licht maar binnen de groep en over heel lange tijd, u deel voelt van de groep en u verantwoordelijk voelt voor de groep. D.w.z. wanneer u tien mensen hebt en er moet iets gebeuren, dat het niet is dat de eerste het doorgeeft aan de tweede, de tweede aan de derde en zo verder tot de tiende, om dan uiteindelijk op te merken dat alles al in elkaar is gestort. Neen, het is noodzakelijk dat ieder de koe bij de horens vat en doet wat hij of zij kan doen. Men kan dan wel de hulp van de ander vragen op het ogenblik dat je zelf al tot actie bent overgegaan. Dat is de wijze van werken, die niet alleen voor de volgende weken geldt, maar voor het ganse bestaan van deze groep. En niet alleen van deze groep maar voor alle groepen die zich met de geestelijke ontwikkeling van de mens wensen bezig te houden. U zult in de komende tijd, waarschijnlijk in de weken na de zonnewende, aanvragen krijgen van lieden die zich wensen aan te sluiten, wensen mee te werken. Wij kunnen dit aanvaarden maar het zal van jullie zelf afhangen of dit een goede uitwerking kan kennen. Wanneer de groep aanvaardt dat er nieuwe leden bijkomen, dan is de groep in zijn geheel verantwoordelijk voor de evolutie van de laatst bijgekomenen. Daarom is het waarschijnlijk zeer nuttig dat, wanneer er personen bijkomen, deze een begeleider aangeduid krijgen. Iemand die de taak op zich neemt de nieuwkomers te ondersteunen en te begeleiden zodat zij op een korte tijd volwaardig deel kunnen zijn in de werking van de groep.

Lieve mensen, we staan, ook in deze groep, voor redelijk grote veranderingen. Daarom houden we op het ogenblik alle mogelijkheden die deze groep bezit, als het ware, open. De bedoeling is dat u samen met onze zijde, na de terugkeer van het licht, een verdere praktische scholing krijgt. Een praktische scholing die zich vooral verder zal toeleggen op hetgeen wat in uw maatschappij aanzien wordt als occult maar in wezen inhoudt dat u, nog meer dan de maanden hier voorafgaand, leert omgaan met de krachten, met de werkelijke krachten, die overal in deze kosmos, op deze aarde aanwezig zijn. U zult opgemerkt hebben dat de aarde, waar wij als broederschap zeer veel waarde aan hechten, de laatste maanden zich zeer wispelturig is gaan gedragen. Ach, uw wetenschappers hebben er wel verklaringen voor. Maar die verklaringen brengen geen aarde aan de dijk voor degenen die er door getroffen worden, integendeel. En we kunnen stellen dat onze broederschap de aarde nog verder zal steunen om zichzelf van haar ziektepatronen, die ontstaan zijn door een misbruik van de aarde door de mensheid, te ontdoen. Wanneer u, en dit is tot op heden door jullie zeer goed gelukt, verder met de aarde in harmonie wilt blijven, dan zult u, nog meer dan nu het geval is, voor uzelf een zeer sterke discipline moeten gaan opbouwen. De tijd van: “ach, ik modder wel wat aan, ik doe waar ik zin in heb omdat ik vind dat ik de volledige vrijheid moet hebben”, is voorbij. Degenen die dit niet wensen te aanvaarden, is hun goed recht, kunnen we alleen maar de raad geven van zich van groepen zoals deze te distantiëren. Maar degenen die wel de overtuiging en de moed hebben om samen met ons deze aarde terug een waardigheid te geven, waar ze recht op heeft, die kunnen in deze veranderlijke tijden een zeer sterke geestelijke positieve weg, ontwikkeling ondergaan. Wij weten dat hetgeen wat hier nu gezegd wordt velen redelijk hard op de maag zal liggen. Wij weten dat er velen zullen zijn die dit niet wensen te aanvaarden. Dit is hun goed recht. Maar, het is ons goed recht te gaan voor de waarden waarin we geloven. Te gaan voor de ondersteuning van de krachten waarin we geloven, voor de waarden die voor ons belangrijk zijn omdat wij nog steeds overtuigd zijn dat de aarde een ideale incarnatieplaneet is voor de geest, die in de stof ervaringen wil opdoen.

En dan kom ik tot de essentie van hetgeen ik u wil brengen.
U leeft op dit ogenblik in een maatschappij waarin u bent opgevoed, waarin u zich ontwikkeld heeft met bepaalde denkbeelden, bepaalde ideeën van: zo hoort het, zo moet het. Ieder van u heeft zo ook zijn vaste ankerpunten, die hij of zij moeilijk kan loslaten omdat vanuit de jeugd reeds dit erin is gehamerd, is ingebracht. Daarom: tracht zoveel mogelijk via het meditatieve proces u vrij te maken, u te bevrijden van deze ketens. Tracht u in de huidige maatschappij zo vrij mogelijk op te stellen. D.w.z. dat u in de eerste plaats gaat voor hetgeen u aanvoelt dat juist is. Niet voor hetgeen de maatschappij u aangeeft of aanraadt van: dit is het enige juiste. Wanneer u, vanuit het meditatieve, openstaande voor de volledige broederschap rondom u, openstaande voor alle lichtende kosmische krachten, aanvoelt van: “deze weg wil ik gaan, dit is hetgeen wat voor mij, stofmens en geest, belangrijk is binnen het kader van de groep waartoe ik mij bekend heb, dan kan er ondanks alles wat er rondom u gebeurt, voor u weinig misgaan, integendeel. Want dan zullen alle krachten die aanwezig zijn, ervoor zorgen dat het juiste geschiedt. En dat is niet onbelangrijk, te beseffen dat uw stoffelijk leven niet bepaald wordt alleen door de stoffelijke materie die rondom u is. Maar dat uw stoffelijk leven een grote meerwaarde kan hebben door juist te kunnen aanvaarden, open te staan voor alle andere krachten die aanwezig zijn. In de eerste plaats mag je stellen: de mogelijkheid die zo uw eigen geest krijgt om de gezochte ervaringen op te nemen en tegelijkertijd de mogelijkheid tot verdere ontplooiing dank zij alle met u in harmonie zijnde krachten. U bent deel van een groot geheel. Uw stoffelijk voertuig is maar een zeer tijdelijk middel dat in de totaliteit van uw bestaan zeer weinig uitmaakt. Alleen de ervaring, die over kan gedragen worden vanuit de stof naar de geest, blijft bestaan en is van belang. Al het andere is inkleuring van een wereld die, wanneer u het voertuig loslaat, zeer snel verdwijnt. Dit beseffende kan het nooit moeilijk zijn voor uzelf de instelling uit te dragen dat u gaat voor hetgeen waarvan u aanvoelt dat de harmonie is tussen het stoffelijk voertuig, de geest en het totale bestaan, of de Kern van de kosmos, of de Bron van alle leven en alle zijn. Het besef van deze eenheid, van deze harmonie maakt het u mogelijk van op welk moment ook, op welk ogenblik ook, uw leven te maken tot een prachtige leerschool, een prachtige ontwikkelingsgang die zijn voorgaande niet gekend heeft.

Sta mij toe als voorganger van de broederschap jullie veel kracht, harmonie, eenheid te schenken. Vanuit de Bron, waarvan ik een nederige dienaar ben, bevestig ik hier de kracht van deze groep. Bevestig ik hier de eenheid, de harmonie die tussen u allen aanwezig is.

Broeders, laat u even gaan. We zijn hier samen in een kring. Voel de Kracht die hier aanwezig is. Wees één met deze Kracht. Deze Kracht komt uit de Bron. De Bron die de opdrachtgever en de hoeder is van hetgeen wat moet gebeuren, moet plaatsgrijpen. De Bron die jullie samen één vormt. Want jullie zijn allen druppels uit die Bron en het maakt geen verschil of de ene druppel wat zand bij heeft en de andere druppel wat kalk. Het is een eenheid, het is een geheel en deze druppels vormen samen, langzaam maar zeker, een eerste stroompje om vervolgens steeds groter te worden, om uiteindelijk als een machtige rivier de aarde te bevloeien. En of deze Bron nu een bron is van water of een bron van geesteskracht zoals hier, maakt geen verschil. Zoals de druppel zich niet afvraagt waar hij naartoe gaat, zo is het ook in deze voor de groep niet van belang. Maar wetende deel te zijn van de Kracht, deel te zijn van deze grootse geestelijke ontwikkeling en daar de bijdragen in te zijn, dat is hetgeen wat deze geesteskracht, deze geestesstroom doet ontplooien. Deel zijnde van deze Kracht, bevestig ik deze Kracht in deze groep. Bevestig ik deze groep als één geheel. Laat ik, als het ware, de stempel van deze Bron na in de kern van uw wezen. Dit zij bevestigd in de naam van Hem die mij hiervoor heeft gemachtigd.

image_pdf