Praktisch werken met de tweede werkelijkheid

image_pdf

19 juli 2011


Praktisch werken met de tweede werkelijkheid – deel 1

Praktisch werken met de tweede werkelijkheid – deel 2

 

Graag merken we op dat deze geluidsopnamen destijds zo correct en zo zorgvuldig mogelijk zijn uitgeschreven (zie tekst hieronder). Wij wensen ons evenwel te verontschuldigen voor eventuele fouten of onjuistheden die in de teksten zouden zijn geslopen.

 

Zo, men heeft mij gevraagd om jullie vanavond een beetje verder te helpen met het ontwikkelen van jullie denkbeelden binnen de tweede werkelijkheid. Men heeft aan onze zijde opgemerkt dat er bij velen onder jullie nogal wat problemen zijn om dit in de praktijk toe te passen. Dit is misschien niet zo eigenaardig gezien jullie toch allemaal redelijk vast geankerd zijn aan patronen, die je al een gans mensenleven met u draagt. Men heeft mij gevraagd jullie daarin te helpen omdat ik in mijn laatste bestaan nogal veel met magie bezig ben geweest en dus aardig wat praktische ervaring heb kunnen opdoen, die ik misschien aan jullie kan overdragen zodat de evolutie in deze groep verder kan gaan op de wijze, die we trachten te behalen.

We vinden het namelijk belangrijk in deze tijd dat wij meer en meer groepen en individuen krijgen, die met licht kunnen werken op een, ja, voor u nogal magische wijze. Alhoewel dit een zwaar woord is in deze tijd en een woord dat meestal liefst niet gebruikt wordt, moet ik er u toch op attent maken dat in uw dagelijkse leven zeer veel zaken op magie gebaseerd zijn. U staat daar misschien niet zo direct bij stil, maar veel van uw handelingen, veel van zaken die u doet, onbewust, hebben een magische achtergrond of zijn pure magie. Als u maar gewoon kijkt naar uw reclame van tegenwoordig en hoe de mens daarin meegaat en erin gelooft, dan kunnen we toch spreken over magische handelingen. Wanneer u kijkt naar uw politici en wat zij u trachten wijs te maken en waar de mensen achter lopen, dan kunnen we dat nog sterker benoemen. En wanneer u dan weet dat vele van zelfs uw gekende politici op dit moment beroep doen op magiërs, ze zullen het niet toegeven maar het is toch zo, dan noem ik dit onder alle vormen, dan kan ik u toch zeggen dat veel zaken niet zo zijn zoals ze lijken te zijn.
Kijk naar uw gezondheidszorg: uw gezondheidszorg, uw medische wereld, die u medicamenten geeft, waarvan 50 % niet werkt maar waar de patiënt wel baat bij heeft waar hij in gelooft. Dat noem ik pure magie. Dus, het is niet zo abnormaal. Toch lijkt het voor jullie, wanneer we jullie vragen: probeer nu eens te breken met vaste gewoonten, probeer nu eens uw eigen tweede werkelijkheid op te bouwen, moeilijk. Dan stellen we vast dat de mens ineens voor zichzelf daar barrières zet, die eigenlijk niet nodig zijn.

Wanneer u een denkbeeld opbouwt, dan moet u dat denkbeeld beschouwen als zijnde een soort trilling, een soort straling of hoe u het u best kunt voorstellen. Wanneer u ervan uitgaat dat via het opbouwen van een denkbeeld en u legt daarin uw gehele wezen, dan creëert u al een nieuwe werkelijkheid. Het is opvallend hoe de meeste onder jullie, en neem het mij niet kwalijk dat ik dit hier naar voor breng, dit perfect kunnen in negatieve zin. Een denkbeeld opbouwen in negatieve zin en laten uitkomen, is voor de meeste van jullie een fluitje van een cent. Ja, ik ben misschien een beetje cassant, maar het is zo. Dat merken we aan onze zijde op. Het omgekeerde, wat even krachtig en even gemakkelijk bereikbaar is, botst op twijfel, op ongeloof waardoor je in vele gevallen de zaken al blokkeert van voor ze zich kunnen manifesteren. Nochtans is het dezelfde kracht, dezelfde impulsen, uitstraling, noem maar op, die iets negatiefs realiseert of iets positiefs. Tussen beide is geen verschil qua werking, qua ontplooiing. Het zijn dezelfde krachten, het zijn dezelfde energieën, alleen zijn ze anders gericht.

Wanneer u nu met uw gehele wezen iets verlangt, iets wil bereiken, dan is er misschien een kleine hulp die ik jullie kan meegeven en die in mijn tijd bij mijn experimenten zeer werkzaam was. Ik deed namelijk het volgende, wanneer ik ergens een doel wou bereiken, stel: ik wou, en ik ga het even in een zeer mooi voorbeeld, dat iedereen zal aanspreken, stellen: ik wou van een schuld af. Stel dat ik iemand een rijksdaalder schuldig was. Wel, op dat ogenblik wiste ik het beeld van een rijksdaalder uit en verving dit cijfer door een nul. Ik was nul rijksdaalders schuldig. Door dit beeld zo op te bouwen, en ik noteerde dat ook, ik schreef dat neer, ik nam dat in mijn handelingen mee op, soms was dat heel simpel, soms was dat gewoon in een procedure voor het slapengaan; anders was het soms in een procedure gewoon bij meditatie waardoor ik het beeld creëerde dat mijn schuld verdwenen was. Dus ze bestond niet meer. Ik had geen schuld meer. En ik ging daarnaar handelen. Ik ging daarnaar leven. En eigenaardig, in jullie ogen misschien, dit werkt. En nu zit u allemaal te denken: dat kan niet want ….. En juist daar ligt de fout. Door het feit dat u uzelf gaat overtuigen dat het voorbeeld dat ik gegeven heb, niet kan, heb je ervoor gezorgd dat u uzelf ontwapend hebt, dat u uzelf voor blok zet. Ik heb speciaal het voorbeeld van een rijksdaalder genomen omdat geld voor u, voor ieder van u, in deze maatschappij redelijk belangrijk is, waar je redelijk veel aan vast hangt. Een totaal verkeerde benadering. Want door u daar aan vast te ankeren, door daar groter belang aan te geven dan het werkelijk heeft, blokkeert u voor u zeer vele mogelijkheden. Een goede magiër gaat het geld, dat hij ter beschikking heeft, gebruiken zonder zich daar allerlei mogelijke vragen bij te stellen, beseffende dat geld zo goed manipuleerbaar is en bereikbaar is dan dat we zouden spreken over gezondheid of dat we zouden spreken over werken met elementalen.

O, ik geef speciaal zeer verscheidene zaken, die ogenschijnlijk met elkaar niets te maken hebben. Maar toch is het allemaal dezelfde basis. En hoe meer u in deze tijd, en het zal nog beteren in deze tijd gezien de evoluties die gaande zijn, u zich over een daalder zorgen maakt, hoe meer problemen u ermee zult krijgen. Want u gaat mee in die ganse gedachtestroom, die al een eigen astrale wereld heeft opgebouwd. Diegenen die onder jullie een beetje heldervoelend of helderziend zijn en zich rustig in meditatie begeven en zich openstellen voor dat beeld, kunnen opmerken dat het huidige astrale beeld over het monetaire hier in uw streken een zeer demonisch beeld is, enorm demonisch. Ik zou het beeld kunnen vergelijken zoals vroeger het beeld was dat de mensen hadden over andere landen waar ze vijand mee waren. Zo is het beeld van het monetaire hier in uw streken. Dus u kunt begrijpen, wanneer u daar op aanzet, dat dit naar u toe geen al te beste invloed kan hebben.

Maar dit is niet alleen zo voor het monetaire. Het is zo voor het ganse levenspakket, als het ware. Wanneer u uw wereld benadert vanuit een positief beeld, en ieder kan dit voor zich opbouwen zoals hij of zij dit het liefst heeft, dan gaat u zelf een eigen werkelijkheid creëren waar alle andere positieve invloeden zich op kunnen aanzetten. En u wordt niet meer gestuurd of bepaald door de grote astrale aanwezigheden, die op het ogenblik overal de kop opsteken. Neen, dan raken zij u niet en dan kunt u voor uzelf op een zeer lichtende en positieve wijze uw eigen wereld en uw eigen mogelijkheden waar maken. Ook hier is weer de kwestie dat voor sommigen er een ondersteuning nodig is van externe zaken. Sommige onder u zullen de behoefte hebben van bij voorbeeld bepaalde procedures te gebruiken zoals ik daarjuist zei van: ik noteer de zaken. En dat was dan voor mij de werkelijkheid. Anderen zullen zeggen: ja maar, ik ben ergens toch nog gelovig, ik bid graag. Daar is niets op tegen. U kunt praten met God. Want dat is bidden. Zolang u maar niet bidt volgens religieuze normen. Want als u dat doet, dan koppelt u, en dat is ook magie, zich vast aan het volledige beeld dat door kerken is opgebouwd. En ik moet hier tot mijn spijt toch zeggen dat u dan zeer demonisch te werk gaat. Och, zelf heb ik in mijn tijd ook tot zulke organisaties behoord, niet beseffende hoe demonisch ik soms handelde want ik dacht ook dat ik het woord van God verspreidde. Maar, wanneer je dan naar onze zijde terugkomt, dan moet je ontdekken dat je toch wel even geflaterd hebt. Maar goed, zo lang je dat maar rap genoeg kunt inzien, zijn er nog zoveel potten niet aan gebroken. Maar goed, waar ik jullie vanavond naartoe wil brengen, is dat je aardig wat mogelijkheden hebt om voor u zaken te realiseren, zaken op te bouwen. De ene zal dit waarschijnlijk vinden in een gebed, de andere misschien zal zeggen: ik doe dit onder de vorm van meditatie, en weer een andere zal misschien de vorm hebben van: kijk, ik moet cirkels rond mij trekken en ik moet daar godennamen zetten of heiligennamen. Dit zijn mogelijkheden, die ieder van u persoonlijk moet aanvoelen wat voor u het meest werkzame en het meest harmonieuze is. Want alles wat u magisch doet,  is gebaseerd op harmonie. Wanneer u magie zonder harmonie doet, dan kunt u dat bekijken als een auto, die rijdt zonder chauffeur. Dus, daar kent u allemaal wel de gevolgen van, als een auto zo een keer in het wilde weg gaat rijden, zonder dat er iemand in zit. Wel, zo is magie ook. De basis van magie is harmonie. En van op het ogenblik dat u, wat u ook probeert, vanuit een harmonie opbouwt en er de zekerheid bij hebt dat u dit realiseert, en die zekerheid bouwt u op door het vόόr u te zien, om werkelijk vόόr u de uitwerking van dat geheel te zien, ja, dan hebt u de barrières overwonnen. Dan gaat u niet meegenomen worden door de vele andere gedachtebeelden en stromingen die op het ogenblik aanwezig zijn.

Het zal u toch al opgevallen zijn dat er in uw omgeving toch steeds mensen zijn, die alles klaar krijgen, ondanks alles. Mensen die in zichzelf geloven soms en die, zonder het misschien te beseffen, dikwijls puur magisch handelen. Ze zijn ervan overtuigd dat hetgeen wat ze doen, juist is en dat ze daar resultaat in zullen hebben, dat de wereld aan hen zal beantwoorden. En dan ziet u dat de wereld daar wel degelijk aan beantwoordt. En ook hier weer, moet ik jullie opmerken, is er in uitwerking geen verschil of men nu positief handelt of negatief. Zolang men in harmonie handelt, is er resultaat. Dit resultaat kunt u voor uzelf ook waarmaken op ieder terrein.

De meesten onder jullie hebben af en toe eens last met jullie voertuig. Want jullie voertuig is nogal onderhevig aan van alle mogelijke invloeden in de atmosfeer en zo verder. Wanneer u voor uzelf het beeld kunt opbouwen dat uw voertuig in harmonie is, dan kunnen daar de grootste afwijkingen inzitten die je kan dromen, dan gaan deze weinig of geen rol spelen. Het voertuig zal zich daaraan aanpassen en kan functioneren.

Nu ja, dat is natuurlijk niet zo’n goed nieuws voor uw medische wereld, nietwaar. Want sta mij toe te zeggen dat u voor het grootste deel van uw klachten buiten hulp kunt. De meeste van uw klachten kunt u, wanneer u voldoende met uzelf in evenwicht bent, deze zo in de hand houden dat zij u niet veel problemen geven. Maar de mens denkt zo niet en dat is het spijtige. Een mens heeft middelen nodig. Dus wat let u dan van uzelf ook deze te gunnen. Dat u op een bepaald moment voor uzelf zegt: kijk, ik voel mij niet al te best; dus, ik ga, om mij beter te voelen, bij voorbeeld een goede kruidenthee drinken. Moet u dan op de hoogte zijn van alle werkingen van kruiden en zo verder? Als u dit magisch benadert, dan kan zelfs een gewone zwarte of groene thee, zoals u wilt, wonderen doen. Want het is de daad en de gedachte van: wanneer ik een thee tot mij neem, zal mijn lichaam zich beter voelen, evenwichtiger.

Er hebben zelfs in de loop van de geschiedenis redelijk wat magiërs aangetoond dat zelfs wanneer verkeerde zaken genomen worden binnen een positieve gedachteveldwerking, deze verkeerde zaken een positief effect geven.

Nu heb ik niet gezegd dat u met alle mogelijke toxines moet gaan experimenteren. Maar wanneer u van uzelf overtuigd bent en wanneer u kunt stellen: kijk, dit is voor mij mijn ondersteuning in hetgeen wat ik wens te bereiken, dan kan er zeer weinig fout gaan. Want juist door deze ingesteldheid, door deze opbouw krijg je resultaten.

Kijk, wanneer nog maar, laat ons zeggen, een honderd jaar terug mensen ter kerke gingen en een hostie ontvingen en daarbij de gedachte hadden dat zij het lichaam van Christus nuttigden en daardoor zich sterker voelden, zaken aankonden, en in vele gevallen kunnen we toch zeggen dat er genezingen optraden en zo verder, dan moet u zich even de vraag stellen: wat gebeurde daar? Een gewoon stukje brood dat men tot zich nam en dat mensen plots in een totaal andere gesteldheid bracht zodat er, toch meermaals, in de ogen van de anderen zich wonderen voltrokken. Een gewoon stukje brood. Alleen was er een gedachte, een gedachte dat dat stukje brood niet brood was maar dat dat de vertegenwoordiging van de kracht van Jesus was, de God die alles kon. En men dacht door deze God te consumeren, zoals men vroeger het hart van zijn vijand consumeerde om de goede eigenschappen ervan over te nemen, want vandaar komt ook jullie ouderwetse communie, had men dikwijls de idee of het gevoel, wanneer men voldoende gelovig was, dat men hierdoor kon genezen of resultaten bereiken in zaken die normaal gesproken dan niet zouden kunnen gerealiseerd worden. Toch kun je door de geschiedenis heen dikwijls zien dat daar telkens weer opnieuw zich iets voltrok. En dit zijn gekende zaken voor jullie. Ik spreek mij hier niet uit of dit positief of negatief was, daar gaat het niet over. Waar het over gaat, is het punt dat ik u wil duidelijk maken dat u op de moment dat u voor uzelf iets waarlijk aanvaardt, je het kunt realiseren.

Dat wil zeggen dat u in tijden zoals deze op deze wijze steeds weer beschermd bent door uw eigen gedachten wanneer u deze op een juiste wijze naar voor brengt. Wanneer u voor uzelf de juiste beeldvorming opbouwt. En wanneer u daar behoefte aan hebt, dan kunt u daar bepaalde rituelen bij uitvoeren. Zo goed dat er u niets let van voor uzelf bij voorbeeld een magisch symbool op te bouwen. U kunt, en dat is ook een mogelijkheid, wanneer u een bepaalde harmonie met een bepaald bestaand symbool aanvoelt, dit gebruiken. Maar let wel op, let op: er zijn aardig wat symbolen in omloop die enorm duister geladen zijn. Dan zou ik u de raad geven, als u werkelijk een symbool wenst, dat u iets neemt dat behoort tot de meer lichtende symbolieken dan wel zaken die gebonden zijn aan veel moord en doodslag; die kan je best vermijden. Maar er let u niets, en dat kunt u zeker allemaal al, uw eigen symboliek gebruiken. Ten andere, u hebt hier, voor zover men mij informeert, dit zelfs geleerd. U beschikt over deze middelen. Gebruik deze. Werk ermee.

Verder zou ik zeggen: voel u met elkaar verbonden in hetgeen wat u doet. Wanneer u een tweede werkelijkheid opbouwt, dan kunt u de opbouw van deze tweede werkelijkheid midden in de kring hier brengen. Dat is geen enkel probleem. Ieder lid kan dit beeld daarin binnenbrengen. Zolang dit harmonisch, lichtend is, zal dit binnen de kring versmelten en zijn kracht ontplooien en ook de realisatie van het beeld werkelijk maken.

En zo kun je, zonder dat het nodig is dat u uren aan rituelen spendeert en doet, alleen via de juiste harmonische ingesteldheid realiseren wat voor u in deze tijd noodzakelijk is en belangrijk is. U kunt via deze weg ook zeer vele anderen helpen. Op het ogenblik dat u, via het juiste aanvoelen de juiste overdrachten naar anderen kan maken zodat bij de anderen ook een harmonie ontstaat, dan kan je zeggen dat je een zeer krachtige genezer kunt zijn. Je moet alleen maar opletten dat je in de eerste plaats zelf in harmonie bent. Dat is de essentie.

Op het ogenblik dat u aan uzelf twijfelt, op het ogenblik dat u zaken gaat doen om vanuit de buitenwereld een schouderklopje te krijgen of een bedankje te krijgen, dan staat u voor een muur, dan gaat u niet de resultaten bereiken die nodig zijn. Op de moment dat u zich gewoon openstelt en hetgeen wat in u opborrelt volgt en uitvoert, dan zult u zien: dan hebt u de wereld in uw hand.

Hetgeen waar dat u, en dat geldt voor ieder lid van de groep, ook meer aandacht aan gaat moeten besteden, is de inspiratie die vanuit onze zijde zeer veel wordt doorgegeven. We merken nog te veel op dat verschillenden onder u op bepaalde momenten deze inspiratie zeer nuttig en zeer goed hanteren maar dan plots weer, in andere condities, duidelijk de knop hebben omgedraaid en zelfs soms weigeren het aanvoelen toe te laten. Dit is natuurlijk iets dat moeilijk aanvaardbaar is. Je kan niet als mens zeggen: het ene ogenblik aanvaard ik wel inspiratie en handel ik ernaar en het volgende moment ga ik gewoon de andere toer op, ga ik gewoon mee in een of ander chaotische sfeer. Dit kan niet. Want dit brengt in uw eigen lichaam, en luister goed naar wat ik zeg, brengt in uw eigen lichaam zware disharmonie; disharmonieën die zich vertalen dan in organische stoornissen, malfuncties enz. Wanneer u bij uzelf nu even te rade gaat, zult u waarschijnlijk kunnen opmerken dat hetgeen wat ik hier naar voor heb gebracht, soms wel eens van toepassing kan zijn.

Ook hier zou ik jullie het advies willen geven van voor u ergens toe overgaat, u even in uzelf terug te trekken en u af te vragen: welke is nu de beste wijze en vooral te luisteren naar hetgeen er in u op dat moment opborrelt. Ach, u kan daar bij voorbeeld een signaalfunctie inbouwen, voor diegenen die het nodig vinden dat bepaalde handelingen gebeuren, maakt niet uit welke. Wanneer je daar dan goed gebruik van maakt, dan geeft u telkens weer uw voertuig de hint van: hela, ik moet even hier informatie downloaden, om het met een modern woord in uw tijd te zeggen. En dan gaat u zien dat u effectief nooit alleen staat en dat er altijd entiteiten rondom u zijn die u positief inspiratief kunnen verder helpen. Het maakt natuurlijk uit dat u hierdoor veel meer mogelijkheden hebt dan u op het eerste zicht denkt te bezitten. Want door zo’n instelling, en die zouden jullie je eigenlijk al eigen moeten gemaakt hebben, door zulke instelling ga je steeds op het juiste ogenblik de juiste handeling, de juiste gedachte, de juiste uitspraak kunnen volvoeren. En, neem gerust van mij aan, dit verandert niets aan uw vrije wil. Integendeel, zou ik durven zeggen, en dat is dan uit mijn eigen praktische ervaring, het versterkt uw vrije wil in die mate dat u altijd bijna op het juiste moment het juiste weet te zeggen of de juiste handeling uitvoert. Dat houdt in dat u voor uzelf heel veel tegenslag, ongeluk kunt vermijden.

En kom nu alstublieft niet af met het argument: ja maar, wij zijn geïncarneerd en wij moeten toch alles doormaken. Ik dacht niet dat jullie nog zulke primitievelingen waren, integendeel. Zeker als lid van een groep als deze, kunt u zich daar niet meer op beroepen maar wordt het de hoogste tijd dat u zich allen de gewoonte gaat aanwenden van de samenwerking tussen ons en u als normaal te beschouwen. Dat u daar ook beroep op doet zonder dat u dit steeds weer bekijkt als zijnde iets dat uitzonderlijk is of toch niet alledaags. U ontvangt nu toch al lang genoeg lering om deze houding, die toch niet zoveel gevraagd is, in uw dagelijkse doen en laten aan te nemen. Daardoor zult u in deze tijd veel vlotter, veel gemakkelijker door alle hindernissen en valkuilen heen gaan zonder er stoffelijk last van te hebben.

Geestelijk zit je dan ook nog op een ander niveau waardoor je, qua ontwikkeling, veel sneller kunt gaan en een veel duidelijker beeld krijgt van uzelf en uw ganse entourage. Die entourage maakt voor u niet zoveel uit maar u zelf, het beeld van u zelf, hoe duidelijker je dit beeld kan opbouwen, hoe dieper de kennis van jezelf is, hoe sterker je in deze wereld staat. Op het ogenblik dat er voor uzelf een begrip is waarom u in uw bestaan hier in de stof in een bepaalde richting hebt gehandeld of denkt waarom u bepaalde zaken bijna dwangmatig doet, op het ogenblik dat u deze zaken doorgrondt, hebt u dan ook de mogelijkheid om daar verandering in te brengen.

Want zoals de vorige spreker in de vorige les naar voor heeft gebracht, zijn er nog teveel patronen die jullie niet wijzigen. Ook hier wens ik nog even de accenten te leggen dat wij het vanuit onze zijde ook belangrijk vinden dat u daarin verandering brengt. Dat u hier de commentaren, die we dikwijls horen, dat men het vanuit onze zijde gemakkelijk te zeggen heeft, achterwege laat. Want dit zijn gedachtebeelden, dit zijn uitspraken, die u enkel maar verder drijven in de verkeerde handelingen, de verkeerde obsessies die we in deze tijd overal zien versterken, overal zien uitbreiden. En soms met toch geen goede gevolgen van dien. Kijkt u maar rondom u, dan weet u dadelijk dat ik, in wat ik hier naar voor breng, gelijk heb. Leer alsjeblief het onbelangrijke te scheiden van het belangrijke. Het onbelangrijke kun je doen op de moment dat je tijd zat hebt. Maar de meeste onder jullie hebben geen tijd zat omdat ze hun tijd zo opgevuld hebben dat ze geen onderscheid meer kunnen maken tussen wat voor uw geestelijke ontwikkeling belangrijk is en wat niet. De behoeften van een stoffelijk voertuig en de ideeën van een stoffelijk voertuig zijn ondergeschikt aan hetgeen wat uw geest in wezen wenst te bereiken. Wanneer u deze gedachte kunt aanvaarden en steeds weer opnieuw zonder strijd naar voor kunt brengen als zijnde een richtlijn in uw leven, dan bent u op weg om krachtig wit-magisch te werken. Dan kunt u veel zaken realiseren zonder dat u daar allerlei zware rituelen moet voor uitvoeren. Niet dat ik iets heb tegen rituelen. Ik heb het in mijn leven genoeg gedaan. Maar het is in wezen, in vele gevallen, een groot verlies aan tijd.

Tracht in alles wat je doet het eenvoudigste op de voorgrond te brengen. Een eenvoudig gesprek met God, om het zo uit te drukken, zal veel meer resultaat hebben dan, laat ons zeggen, 20, 30 paternosters af te prevelen. Maar misschien doet men dit in deze tijd bijna niet meer. Een gewone vraag naar onze zijde: kan je mij hier helpen? zal veel meer resultaat hebben dan 20 cirkels te trekken en 100 kaarsen aan te steken. Maar dan moet wel het besef in jullie rijpen dat hetgeen je hier leert, hetgeen wat we je hier aanbrengen tot de werkelijke mogelijkheden in jullie bestaan zijn. En dat vinden we dat nog te weinig aanwezig is bij jullie. Daarom dat ik deze avond deze les zo heb georiënteerd. Het potentiaal is er, de mogelijkheden zijn er maar voor de meesten is het nog teveel onontgonnen gebied, spijtig.

Daarom de accenten van vanavond. Vat de koe bij de horens. Ga voor hetgeen dat je hier leert. En dat wil niet zeggen dat je voor uzelf geen vragen kunt hebben. Die kan je zeker hebben. Er let u niets de vragen naar voor te brengen. Maar, in de eerste plaats is het nodig van te handelen, van de oude gewoonten, de oude patronen opzij te zetten. En dan krijg je de mogelijkheden. Dan plooi je, als het ware, ieder voor zich, de eigenschappen die in het voertuig aanwezig zijn, open. En dan zul je ervan versteld staan welke kennis dikwijls aanwezig is, kennis die je tot op heden niet eens vermoed had omdat je u teveel spiegelde aan de buitenwereld, teveel nadeed wat de anderen deden.

Het is zo, dat kan niet ontkend worden. Het stoffelijke voertuig, dat ‘mens’ heet, is een kuddedier. Dat houdt in dat het zich spiegelt aan ieder die rondom hem is. Maar als je dit beseft en dit weet, dan is het mogelijk met de kennis die je opdoet, de lering die je opdoet, u daar, beetje bij beetje, van vrij te maken. Het is niet noodzakelijk dat u uw mens-zijn verwerpt maar u kunt zich wel vrijmaken van de ketenen die de massa opbouwt en de massa in vele gevallen meetrekt in de ondergang. En je moet heus geen geschiedkundige zijn om hier te begrijpen wat hier naar voor wordt gebracht.

Op het ogenblik dat u uw eigen tweede werkelijkheid tot in de finesse uitwerkt, zult u de kracht en het besef hebben wat u werkelijk kan en wat u werkelijk bent. En daar moeten we komen met ieder van deze groep. Dat is het resultaat dat we moeten behalen om zo verder te kunnen in de nieuwe evolutie die zich volop aan het openplooien is.

In de tijd dat ik nog op aarde rondliep, dan hadden we deze mogelijkheden niet omdat we nog volledig in de oudere kosmische tendensen zaten met alle verhoudingen van dien. Maar nu behoren jullie tot de geprivilegieerden, die op een gemakkelijke wijze, dankzij de nieuwe kosmische tendensen kunnen werken met de tweede werkelijkheid. In mijn aardse tijd waren er vele procedures nodig om met een tweede werkelijkheid iets tot stand te brengen. Ach, we slaagden er wel in en we hadden het misschien nog beter gekund. Maar ja, goed, het is voorbij. Maar nu krijgt u het, als het ware, op een plateau aangeboden. U hoeft het alleen maar aan te nemen en er voor te gaan, ermee te werken. En u hebt resultaten.

U leeft in een tijd waar oorzaak en gevolg steeds sneller en sneller op elkaar volgen. Maar dit is ook in magie zo. Wanneer je nu een gedachte opbouwt op een juiste wijze, is het bijna onmiddellijk dat de uitwerking, bij wijze van spreken, zich voor u voordoet. Waar vroeger soms jaren en soms eeuwen over gingen, gaat het nu dikwijls over een kwestie van seconden. Een beeld opbouwen, kan inhouden dat een paar seconden later de ganse wereld er rond gewijzigd is. En dat de ganse wereld er rond een andere richting uitgaat die u u zelfs nog niet kon voorstellen. Dit zijn de mogelijkheden van vandaag.

Zie wat er in de wereld gebeurt, zie hoe bij voorbeeld de aarde reageert op de knoeierijen van de mensheid. Wanneer honderd jaar geleden er een oorlog uitbrak, dan had men ongeveer vijftig tot tachtig jaar nodig om de gevolgen daarvan door de aarde te laten erkennen, om het zo te zeggen. Nu doet men iets, men tracht de natuur naar zijn hand te zetten, en een paar maand later is de catastrofe er al. Dat is het verschil in tijd, dat is het verschil in kosmische heerser, dat is het verschil in kosmische krachten welke zich nu volledig aan het openplooien zijn.

Nu heb je met de kennis en de samenwerking binnen de groepen de mogelijkheid om daar deel aan te hebben op een positieve, lichtende, krachtige wijze, voor ieder van u. Maak er gebruik van. Handel ermee. En u zal zien, het zal een rijke oogst opleveren. Misschien niet wat u gedacht had want een stoffelijk voertuig blijft meestal in zijn stoffelijk denken nogal vast geankerd  maar dat maakt niet uit. Het geestelijk resultaat is hetgeen dat telt, is uiteindelijk ook hetgeen wat u, wanneer u terug bij ons komt, meebrengt. Al de rest, vergeet het maar, is waardeloos.

Zo, ik ga hier mijn deel van de avond afronden. Ik hoop dat u allen hier heel stevig over gaat nadenken. Dat u allen de moeite doet om uzelf hier in bij te sturen, te gaan nadenken over uw handelen, uw dagelijks doen, en niet de klaagzang aan te houden van: zij hebben het gezegd, maar ja, wij leven in de stof, wij moeten hier maar verder. Want als u die klaagzang aanhoudt, mijn beminde vrienden, dan gaat u mee in het grote, grote chaotische, demonische geheel dat rond deze aarde op astrale basis aan het werken is. Wanneer u echter u openstelt en probeert, dan komt u in het positieve witte gedeelte terecht. En dan hebt u alle mogelijkheden die noodzakelijk zijn om deze veranderingen in deze tijd positief door te maken en voor uw geest, als het ware, met zeer veel resultaat.

Vragen.

  • Soms is het moeilijk het onderscheid te maken tussen inspiratie vanuit gene zijde en eigen inbeelding. Hoe los ik dit op?

Eigen inbeelding zal u steeds gelijk geven. Eigen inbeelding is hetgeen wat u stoffelijk denkt te moeten doen. Eigen inbeelding is meestal vast in een patroon.
De geest gaat u inspireren. Deze inspiratie zal u meestal niet direct het gevoel geven van: ja, dit ben ik. In vele gevallen zal het eerder een beetje verwarrend zijn. Inspiratie vanuit onze zijde kan en zal u voeren naar hetgeen wat voor u op dat ogenblik het meest juiste is. Dit is dikwijls in tegenstrijd met hetgeen wat het stoffelijk hersendenken naar voor wil brengen.
Voor de meesten onder u, kan ik zeggen, bent u zo ver toch al gevorderd dat, wanneer u inspiratie aanvoelt, dat daar in vele gevallen meestal ook een lichamelijke gevoelservaring bijzit. Zoals een luchtbeweging achter u, het idee hebben dat uw nekharen bewegen, het gevoel van aangeraakt te worden en zo verder. Dit is zeer individueel voor iedereen. Sommigen kunnen een lichte zindering in de ruggenwervel ervaren en zo verder. Anderen gaan misschien weer een warmte onder het schedeldak waarnemen. Het zijn deze kleine maar onopvallende fenomenen, die u kenbaar worden en zijn, die aanduiden dat het niet uw eigen gedachte is. Ik denk dat dit voorlopig voldoende als antwoord is.

  • Broeder, bij de oefening van de 2de werkelijkheid kwam ik eens in een mooi landschap terecht waar een eenhoorn op mij wachtte. Ik was dolblij en kon er een ritje mee maken. Nu zie ik die eenhoorn nog, maar staat die als het ware op iets te wachten. Wat betekent het zien van een eenhoorn? En als tweede: waar wacht hij op?

Kijk, u kunt de eenhoorn zien als zijnde het paard dat u brengt naar bewustwording. En als u vraagt waar hij op wacht, dat u uw barrières overstijgt, zo kunt u weer met hem meerijden. Meer valt daar eigenlijk niet over te zeggen.
De eenhoorn is een symbolisch dier, laat het mij zo zeggen, dat vooral de boodschapper is van het Licht. In dit geval, ook in dit voorbeeld. Het geeft u de mogelijkheid het inzicht van wat er op de weg aanwezig is. Dit is het mogen berijden. Maar u zult dan wel, wanneer u er verder mee wil gaan, zelf de stappen moeten ondernemen en dat is de reden waarom het beeld zich dan op afstand plaatst. In feite is dit voor diegene die dit meemaakt een zeer mooie mogelijkheid.

  • Aansluitend op die vraag, broeder: die eenhoorn, die rijdt door een bos dan, maar dat is echt pure onduidelijkheid.

Die eenhoorn, die rijdt door het bos van de beperkingen van de dromer. Want de eenhoorn kan door een bos rijden, maar een eenhoorn kan ook boven het bos rijden. De eenhoorn kan met zijn hoeven de grond raken en daar nieuwe mogelijkheden creëren, zo goed dat de eenhoorn over de wolken kan lopen en sterren kan creëren. Maar dit wijkt nu misschien een beetje af, maar ik wil maar duidelijk stellen dat het bos hier de omschrijving is van de eigen beperkingen waarin men zelf gelooft. Hoe dichter en hoe donkerder het bos, hoe meer dat men zichzelf beperkt. Hoe minder men zich beperkt, hoe meer men in zichzelf gaat geloven, hoe opener het bos wordt en ook hoe sneller de eenhoorn in dit voorbeeld boven het bos uitstijgt en over de wolken gaat.
Nu denk ik dat dit toch meer als voldoende als antwoord is op deze vraag.

  • Ik heb moeite om mij een goede voorstelling te maken van de tweede werkelijkheid. Gaat het om de spirituele wereld, die naast de materiële wereld bestaat? Kunnen we ons in die wereld begeven via meditatie of contemplatie of zie ik het verkeerd?

Zoals hier al meermaals is gezegd, de tweede werkelijkheid wordt opgebouwd vanuit uw eigen gedachtewereld. De tweede werkelijkheid die u opbouwt, is zo goed spiritueel maar ook materieel. Het een is aan het ander gekoppeld. U kunt, en dat is een feit, heel gemakkelijk vanuit, en dit voor de vragensteller dan, contemplatie vertrekken en zo een opbouw doen naar uw tweede werkelijkheid. Voor anderen zal bijvoorbeeld meditatie een betere vorm zijn. Maar dit is zeer individueel. Een punt is dat de tweede werkelijkheid, wanneer zij in beeldvorming is opgebouwd, een astrale wereld gaat omvatten en deze astrale wereld gaat zich dan vastzetten, simpel gezegd, in de stoffelijke wereld ook, waardoor wel degelijk via deze weg niet alleen u  een spirituele ontplooiing kunt meemaken maar ook een aangepaste stoffelijke evolutie kan doormaken. Dus je kunt ze niet van elkaar scheiden. Het beste is zeker in een beginfase te vertrekken vanuit een ontspannen, rustige toestand. Begint nooit een tweede werkelijkheid op te bouwen wanneer u bijvoorbeeld heel erg gestresseerd bent, wanneer u boos bent, wanneer u bij wijze van spreken u niet goed voelt. Tracht eerst te komen tot een evenwicht en een rust in uzelf. Zelfs wanneer iemand ziek is, kan deze, wanneer men overgaat tot een vorm van meditatie of zelfs een vorm van gebed in vele gevallen, contemplatie, noem maar op, komen tot rust  en dan vanuit die rust een tweede werkelijkheid opbouwen die zelfs ervoor kan zorgen dat ziekte, ongemak overwonnen worden.

  • Naar aanleiding van mijn vraag op 26 april met betrekking tot het stroom/straling voelen tijdens film en muziek, heb ik een advies gekregen hoe daarmee om te gaan. Ik heb dit advies opgevolgd en alhoewel ik heel dicht bij contact maken ben, heb ik nog geen resultaat gekregen. Ik zoek eigenlijk een sleutel om het contact met de geest te verbeteren. Is het mogelijk om dit te ervaren via hulp van gene zijde, bijvoorbeeld d.m.v. een oefening?

Degene die hier de vraag stelt, heeft een paar feiten over het hoofd gezien. Er is wel degelijk, wel degelijk contact, er is wel degelijk inspiratie, alleen is er een barrière nog. Een barrière dat gevraagd wordt volgens een bepaald patroon of gedachtegang. Maak u daar vrij van. De contacten zijn er en aanvaard de contacten gewoon zoals ze bij u binnen komen; dan zult u opmerken dat er weinig of geen probleem of hinder is. Wanneer u achter een sleutel gaat vragen, gaat u veel teveel energie en aandacht geven aan een sleutel waardoor dat u de contacten mist. Vergeet even al uw eisen daarin; eisen van sleutel, eisen van contact en zo verder en stel u gewoon rustig open. Dan zult u opmerken dat u wel degelijk meermaals zeer goede inspiratie hebt. Aanvaard deze zonder ze te gaan bekritiseren of te plaatsen binnen een bepaald kader. Want dit is ook soms een zeer sterke rem.

Ja, ik hoop dat u het mij niet kwalijk neemt dat u zo’n antwoorden krijgt maar ze zijn het leerrijkst. Kijk, niemand is gebaat om met een paplepel alles binnen te krijgen. Dan doe je zelf niet de moeite om uzelf te veranderen en aan te passen. Het is ook zo dat op een avond als deze het niet de bedoeling kan zijn dat ieder, die hier aanwezig is, met zijn persoonlijke, fysieke problemen naar voor komt. Fysieke problemen hangen samen of vinden meestal hun bron in het geestelijk niet in evenwicht zijn. En dan hebt u hier het volledige plaatje. U hebt hier de mogelijkheden om via hetgeen wat u hier leert, en wanneer u dit maar zou toepassen, uw fysieke problemen op de achtergrond te krijgen, er zelfs geen hinder of last meer van te hebben. Oh, ik begrijp wel dit het voor de huidige mens niet gemakkelijk is. Sta mij toe even te zeggen dat de mens van over 100 jaar of nog vroeger het gemakkelijker daarin had. Die had geen tijd om zich zorgen te maken over zijn gezondheid. Die had alleen maar oog voor: hoe overleef ik? En weet u, wij zien op het ogenblik tot onze grote spijt dat in deze tijd waar, toch in deze streken, overvloed heerst, dat de mens zich niet kan vrijmaken van zijn eigen gedachtespiralen. En dat is spijtig. Op het ogenblik dat je u daarvan kunt distantiëren, op het ogenblik dat u zich kunt distantiëren van alle onnuttige bezigheden, zoals de broeder in het eerste gedeelte jullie heeft trachten duidelijk te maken – en neem van mij aan, deze wist waarover hij sprak – dan zou je ineens een ganse stap verder staan. Dan zouden er zowel geen psychische als fysieke problemen meer zijn. Want dat zien wij in uw ganse westerse maatschappij, westerse cultuur, dat vooral de huidige ziektepatronen vanuit die wereld voortkomen. Ze hoeven er niet te zijn maar je hebt de luxe dat ze er zijn. En ik hoop dat ik niet te zeer op zere tenen trap maar dat men er over nadenkt, en zo kun je eruit geraken.

Kijk, u krijgt hier als groep lering van toch zeer ver gevorderde entiteiten. U hebt al dikwijls entiteiten hier doorgekregen die, naar mijn norm, ver in het Licht zijn. Ik ben nog maar een loopjongen, om het zo te zeggen. Ik mag de vraagjes komen beantwoorden. Dat privilege alleen al voor deze groep van contact te hebben, de sfeer te doorademen die deze entiteiten meebrengen, zou jullie toch moeten doen nadenken. Zou jullie toch moeten kunnen de stap doen zetten om jullie oude patronen los te laten, om nieuwe wegen te gaan, zonder vrees ervoor te gaan. Besef, besef alsjeblieft hoe geprivilegieerd jullie zijn. Niet alleen door het beetje kennis dat je krijgt maar vooral telkens weer opnieuw door de sfeer waarin je kunt ondergedompeld zijn. Degenen, die u hier les komen geven, zijn aan onze zijde niet van de minste. Zij hebben een weg gegaan, zij hebben een ervaring die voor jullie als stofmens goud waard is, om het zo uit te drukken. Durf, durf er iets mee te doen. Daar zou ik het accent op leggen. En je zal zien, en dat kan ik vanuit mijn eigen ervaring zeggen, het werkt. Je kunt er bij wijze van spreken genezing in vinden, in hetgeen wat zij brengen, je kunt er loutering in vinden, je kunt er inzicht in vinden, je hebt er mogelijkheden mee die anderen, die er niet mee in contact komen, moeten ontberen. Denk daar goed over na en tracht er iets mee te doen. Dan zal je zien dat het niet enkel woorden zijn, die hier gesproken zijn, maar dat er veel meer is, dat het wel degelijk de krachten van het Licht zijn die je deelt, waar je iets mee kan bereiken.

Dat is zo een kleine toegift van mezelf. Ik hoop dat ik jullie verder heb kunnen helpen en dan zou ik zeggen: kijk, laat ons de avond zoals gewoonlijk met een mooie, krachtige meditatie besluiten

Meditatie: Eenheid met het witte Licht.

Kijk, ik ga jullie vragen van jullie zorgen, jullie problemen even voor uzelf te definiëren, te omschrijven en ze dan hier midden in de cirkel, die we vormen, te leggen. Ieder doet dit op zijn eigenste wijze en legt eerlijk, maar wees eerlijk met uzelf, zijn of haar problemen hier in het brandpunt van de cirkel.
Neem uw tijd, doe het rustig maar vooral wees eerlijk met uzelf, maak uzelf niets wijs. U moet geen angst hebben voor de ander. Ieder heeft zo zijn verborgen hoekjes, stoor u daar niet aan, wees eerlijk en leg dit in het brandpunt van het geheel.
Laat ons nu gezamenlijk een voorstelling maken van het Licht. Laat ons nu het Licht zien als een zuil die onze ganse kring omsluit, krachtig wit Licht. En dan zie je, midden in deze zuil van Licht, als het ware hetgeen wat ons heeft gestoord. Zie hoe dit door het Licht als het ware gezuiverd wordt. Zie hoe alles wat voor u, ieder voor zich, heeft opgemerkt als zijnde een storing, in dit Licht weggezuiverd wordt. Hoe alles door dit Licht wordt opgenomen, omgezet in een positieve straling, krachtig wit Licht. Zie hoe alles wat u hier in het midden hebt gedeponeerd, zich oplost. Zie hoe u deel bent, voel hoe u deel bent van dit Licht. Hoe u daar in opgenomen wordt, hoe hetgeen wat u afgegeven hebt, verdwenen is maar hoe dat de plaats, die vrijgekomen is, gevuld is door de kracht van dit witte Licht. Voel u daar één mee. Besef dat u allen magiërs van het witte Licht bent. Besef dat u nu een handeling hebt gedaan die magisch is. U hebt hetgeen wat niet thuis hoorde in het witte Licht aan het witte Licht gegeven zodat dit het kon omzetten in zijn Kracht, zodat de dissonante factor die in jullie leefde, bij ieder is opgelost, hoe ieder nu deel is van deze Kracht, van dit Licht. Voel u één met elkaar, voel u verantwoordelijk voor elkaar, voel u verbonden met elkaar, voel u één. En wanneer u deze eenheid nu voelt in dit Licht, vergeet wie u bent, geef uw eigen geest de vrijheid om zich in deze Kracht, in deze harmonie te ontplooien, open te plooien als het ware. Geef uw geest de vrijheid van deze energie deelachtig te zijn, geef hem de vrijheid deze deelachtigheid over te dragen op het voertuig. Voel hoe uw eigen geest uw eigen voertuig onderdompelt in dit Licht. Voel u allen één als zijnde in één gemeenschappelijk bad van Licht. Voel u zoals de alchemist die zijn proces uitvoert, één wordende in de omzetting, één wordende in de Kracht. Voel u, in al uw cellen  van de stof, in al uw sferen van uw lichamen één met dit witte Licht zodat u 100% gezuiverd bent van alles wat niet thuishoort in dit geheel, in deze kring, in deze cirkel van Licht, in deze zuil van Kracht, verbonden met de Bron, verbonden met Begin en Einde, waar wij op weg naar zijn. Want wij zijn de pelgrims en wij gaan, stap na stap, weg na weg, terug naar de Bron van oorsprong. Dat is onze weg, onze taak. Dit doen wij in harmonie met het Licht. Het Licht dat ons draagt nu, dat in ons zich heeft genesteld. Het Licht dat ons de mogelijkheid geeft, dat ons inzicht geeft in onze eigen gevoelens, in ons eigen zijn. Het Licht dat ons duidelijk maakt wie we zijn. Het spiegelt ons als het ware ons ware ik voor. Het lichtende beeld, de vernieuwende mogelijkheden, dat is hetgeen wat we hier samen doormaken in deze kring, in deze cirkel, in deze magische groep, krachtig en lichtend zoals hij is.
En sta mij toe deze Kracht te bevestigen in de naam van de Vader, die mij hiervoor de volmacht heeft gegeven. Deze Kracht, deze Lichtkracht is in allen en voor allen vastgelegd, bevestigd. Bezie het, als het ware, als de magische handoplegging of de magische zegen die je allen krijgt van de Vader, die u allen zo lief heeft, en uitgevoerd door de handen van dit medium. Dit zij bevestigd, deze Kracht is vastgelegd. Wees één in gedachten, wees één in daden.

Zo, lieve mensen, mijn broeders mijn zusters, zo hebt u allen deze avond deel kunnen zijn van deze Kracht. En zo heeft ieder die hier misschien niet het antwoord heeft gekregen op zijn medische vragen, toch de loutering en de zuivering gekregen die nodig is om de harmonie en het evenwicht te herstellen.

Ik zou zeggen, in stoffelijke taal: u hebt allen een therapie ondergaan, ieder van de aanwezigen heeft zijn eigen therapie doorstaan. Ieder van u is door deze meditatie niet meer degene die hij was vóór de meditatie. Ieder van u is tot in de kern van elke cel gezuiverd, geraakt door de Kracht die we hier hebben opgebouwd.

Ik bid jullie om één ding. Gebruik nu deze Kracht. Ga nu om met deze Kracht en dan zult u opmerken dat u voor uzelf de beste therapeut bent. Maak tijd vrij voor het bestuderen van hetgeen we u brengen. Maak tijd vrij om er mee om te gaan. En dan zal u opmerken, lieve mensen, dat je werktuigen hebt die voor deze tijd ideaal zijn, prachtig zijn. U hebt de mogelijkheden, u hebt de steun en u hebt de kracht. Wat wens je meer? Werk er mee, handel er mee en u zult zien: de vernieuwing zal voor jullie een zeer harmonische belevenis zijn. En hiermee sluit ik deze avond af. Ik hoop dat u allen nu weer een stap verder bent gekomen in jullie geestelijke ontwikkeling. Dat je weer een stap verder bent in de wisselwerking tussen de stof en de geest.

image_pdf