Praktisch werken met kracht in de toekomst

 23 maart 2007.

Zoals gewoonlijk wens ik u bij het begin van deze bijeenkomst er nogmaals op te wijzen dat wij, sprekers van deze groep, niet alwetend, noch onfeilbaar zijn. En dat u over het gebrachte zelfstandig dient na te denken. Wij vinden het altijd beter dat u uw eigen mening vormt, dan dat u gewoonweg maar aanvaardt, zonder nadenken, wat gebracht wordt.  Zo, dat was de gewone inleidende frase.

Deze avond, gaan we de zaken praktisch aan pakken, wat betreft het werken met kracht.

We bespreken de kleine handelingen van kracht, hoe u die opbouwt, hoe u daarmee omgaat, en welke mogelijkheden u hebt, zonder dat u echt een specialist op deze terreinen moet zijn.

Maar gezien dat het ganse kader van deze bijeenkomsten gaat hoe de evolutie in Aquarius is, is het eigenlijk een evidentie dat de huidige mens leert omgaan met deze nieuwe waarden. Vroeger dan werd werken met kracht en energie van de mens zelf of van de kosmos nogal bekeken als zijnde, dat is voor mensen die zo een beetje aan de rand van de maatschappij leven; een beetje hokus-pokus, en in sommige gevallen niet 100% goed snik, en zo verder. Nu gaan we naar een maatschappij waar tussen dit en laat mij toe te zeggen, geen halve eeuw, het heel normaal zal worden dat mensen mensen gaan raadplegen die wat u nu onder de noemer magnetiseur of iets dergelijks zou kunnen zetten, worden genoemd. Maar het zal veel verder gaan.

Men zal langzaam maar zeker, zeker de jongere generatie, tot een besef komen, dat er mogelijkheden zijn om met deze krachten die allemaal rondom ons zijn, iets aan te vangen. En daar zelfs goede resultaten mee te behalen. Dat daar een beetje weerstand van de farmaceutische sector uit zal komen, wanneer het goedkoper blijkt te zijn energie te geven dan een aspirine te nemen, is logisch. Maar lig daar echter niet van wakker!

Ik zou, om de praktische zaak te willen beginnen eerst en vooral willen opmerken dat het voor degene die met Kracht wil werken in de eerste plaats noodzakelijk is dat hij of zij zelf in evenwicht is. En daarmee bedoelen we dat het niet raadzaam is dat u iemand of iets, want dat kan het ook zijn, met kracht gaat stimuleren, wanneer u door emotie of iets dergelijks in onevenwicht bent. Het is van belang dat u leert uzelf in evenwicht te brengen.

En hoe kunnen we dat praktisch doen? Eigenlijk zijn daar een paar zeer simpele trucjes voor. De mens gaat er aan voorbij, heeft er geen erg op, en daar mee zijn ze niet zo veel in gebruik. Mensen die, zoals ze hier aanwezig zijn, een beetje weten over yoga, die kennen houdingen waarvan men zegt, ‘kijk, als u zo of zo gaat zitten, dan krijgt u een zeer goede energie-doorstroming’. En een goede energie-doorstroming houdt in dat uw evenwichten zich kunnen herstellen. Zeker als het emotioneel een beetje onder-uit is gegaan, maar ook wanneer er fysiek hier of daar storingen zijn. Want het zal niet altijd zo zijn dat degene die met kracht wil werken van zichzelf beseft dat er in het lichaam één of ander mankement is. Vele mensen kunnen jaren in de stof rond lopen met een afwijking in het lichaam, een stoornis in het lichaam, zonder dat zij daar echt last van hebben. Het lichaam op zichzelf is zeer krachtig, en kan zeer veel, wanneer u maar wilt, herstellen of in stand houden.

Nu, een zeer simpele zaak om u in evenwicht te brengen is, te zorgen dat u ergens een ruimte hebt in uw woning of in uw omgeving, waar u zich rustig kunt terug trekken. Liefst een plaatsje dat alleen maar voor zulke zaken gebruikt wordt. Ook een omgeving waar u niet gestoord wordt door de bel, door de telefoon of andere zaken. En als u zich daar,  in een gemakkelijke stoel, of zetel kunt installeren, dan bent u al heel ver. Het hoeft heus niet noodzakelijk één of andere speciale mat te zijn of iets dergelijks. Nee, een gewoon gemakkelijke stoel, een gemakkelijke zetel, is het een bed of een mat, mag ook, maakt niet uit. En wat doe je dan? Wanneer  u zeer sterk geëmotioneerd voelt dan gaat u gewoon rustig zitten. Misschien kan ik er bij attenderen dat het altijd heel handig is van  een kaars te laten branden. Omdat een kaars altijd het symbool van Licht is en ook in de Aquarius-periode het symbool eigenlijk is van Aquarius. Dat weten weinig mensen, maar het is mee genomen als u dat op dat moment beseft. U zit dan heel gemakkelijk neder, en u moet echt niet een moeilijke ‘lotus-houding’ gaan zoeken, of iets anders. Op het ogenblik dat u gewoon rustig zit, en u kruist uw voeten, en ik zal het even met ‘het medium trachten voor te doen: gewoon zo: (het medium kruist de voeten) dat dus uw voeten over elkaar liggen ter hoogte van uw enkels en u legt uw handen gewoon zo: ter hoogte van uw zonnevlecht, de meeste mensen, om het simpel te houden, zou ik zeggen, houd uw handen ter hoogte van uw navel, buik, leg uw handen op elkaar, zo,(het medium doet ’t voor) gewoon tegen uw lichaam, en u gaat zo gemakkelijk zitten. Wat doet u dan? Wel, op dat moment gaat u de energie-stromen van uw eigen lichaam sluiten. Doordat u op deze wijze uw energie-stromen sluit, krijgt u dat zij tot rust kunnen komen en op die wijze, wanneer u zo gedurende, ja, een vijf- tot tiental minuutjes rustig zit, zonder gestoord te worden, gaat u opmerken dat; eerstens doordat uw handen over elkaar liggen ten opzichte van uw zonnevlecht, of misschien voor de meer geletterden onder u, uw plexus solaris-chakra, of uw zonnevlecht-chakra, krijgt u dat u daar dus zorgt dat emotionele spanning die vanuit dat fijn-stoffelijke orgaan gaat, tot rust kan komen. Ook krijgt u daardoor een rechtstreekse beïnvloeding op uw rugwervel, en zoals u weet, uw rugwervel daar kunt u ongeveer parallel mee bekijken in uw aura, dat dus de kundalini stroomt, of met een populairder woord, het slangevuur. Maar wat is dat in wezen? In wezen is de kundalini niet meer dan een zeer sterke energie-baan die vertrekt vanuit uw stuit-chakra, en die eigenlijk gaat tot uw kruin-chakra. En zo, om dan volledig het plaatje af te maken, verbonden is met het Gouden Koord, die u zogezegd allemaal hebt zo lang u in leven bent.

Nu, het is niet mijn bedoeling u deze avond al deze zaken te gaan laten onthouden en zo verder. ‘Het is alleen maar om te duiden dat, wanneer u zo gaat zitten u heel gemakkelijk tot rust gaat komen. Ook doordat u met uw voeten kruist sluit u eigenlijk daar ook de eind-energiebanen kort, om het zo te zeggen. Het is geen kortsluiting, maar je voorkomt dat er een vervloeiing is met andere energieën. Op dat moment komt u tot rust.

Het is niet de bedoeling dat u in die rustperiode u gaat instellen bv. op Wit Licht of op Goud Licht. Want dat werkt niet. Het is eerst de bedoeling dat, voor u met kracht kunt werken, dat u leert uw eigen lichaam en uw eigen emotie in dat lichaam te controleren en tot rust te brengen. Eens dat u in die toestand bent dat het lichaam in evenwicht is, dan krijgt u een mogelijkheid om met kracht te gaan werken.

Maar dan komen we aan het volgende punt. En dat is ook belangrijk. Zoals je weet hebben we in vorige bijeenkomsten hier gezegd, ‘lieve mensen, maak niet de fout van wanneer u met kracht wilt werken, u in te stellen op het ‘Groot-Goddelijke Licht’ en al die zaken’. Want als u dat zou lukken, en we trachten het u duidelijk te maken, dan zou u zichzelf  kunnen schaden. Omdat u niet in staat bent deze krachtige zaken in een stoflichaam, dat toch zijn beperkingen heeft, te laten doordringen. Wat is dan een goede methode om u open te stellen voor de krachten van het universum?

Wel, eigenlijk is het heel simpel. U hebt allemaal, hier in deze streken, een min of meer toch religieuze achtergrond. Of u nu werkelijk zo opgevoed zijt of niet, maakt niet ter zake, maar u hebt allemaal in uw leven toch kennis kunnen nemen dat er bv. engelen zijn, dat er  heiligen zijn. Dat er in sommige religies goden zijn, en zo verder. Het maakt nu eigenlijk niet uit op wat u zich afstemt, maar het beste is dat u naar de kosmos toe, naar het universum toe, een afstemming maakt op een kracht, en dat mag omgezet zijn in een persoonlijkheid die u ligt. Die voor u aanvoelt als zijnde; ‘kijk, daarmee ben ik in harmonie’. Nu zijn er ook op dat terrein enkele kleine restricties. In die zin dat je wel moet opletten dat je  niet begint met uit religies puur  heiligen te nemen. En de reden waarom is heel simpel. Eerstens, de meeste heiligen zijn een fictie, maar aan die fictie-beelden is in veel gevallen, hoe moet ik het uitdrukken, een sfeer van doodslag, een sfeer van haat, en vooral zijn door de kerken veel heiligen gebruikt ter onderdrukking van de mens zelf. Dus u kunt zich voorstellen dat dat geen ideaal gegeven is wanneer u zich gaat  instellen op een kosmisch beeld dat gedurende, sta mij toe te zeggen, een 2000-tal jaar is gebruikt om de mens eigenlijk klein te houden, te benadelen. Tot meerder eer en glorie van de machthebbers. Daarom kunt u veel beter gaan naar, wat ook in deze streken gekend is, voor met kracht te werken, een aartsengel als Rafaël. Een naam, als die u ligt, die kan aanspreken, en heeft eigenlijk weinig te maken met de bestaande religies. Omdat die namen al van veel verder komen, en niet verbonden zijn geweest aan levende personen. Dat is belangrijk. Zelfs als die levende personen een pure illusie zijn van degene die ze gecreëerd hebben. Ik neem nu een naam als Rafaël, omdat Rafaël al bestaat van voor dat het christendom bestond, als zijnde degene die kracht kan geven aan iemand. Als zijnde ook degene die ondersteunt, die genezing brengt.

Anderzijds kunnen we voor deze streek ook over gaan naar namen van de oude godsdienst. We hebben hier, en dat merken we toch op, een algemene tendens dat veel mensen terug grijpen naar het oude. De oude Kelten, de Druïden-gewoonten en al wat daar eigenlijk rond hangt. Dan hebt u  een naam zoals Hekate,  dat was voor de oude Kelten en de Druïden een godin. De christelijke kerken hebben deze godin eigenlijk een beetje omgezet als de godin van het kwaad. Daar moet u zich weinig of niets van aantrekken, want alle andere godennamen of krachtnamen van ander religies zijn door de huidige kerken altijd verworpen want zij pasten niet in hun geheel. Maar wanneer u zo’n naam zoals Hekate gebruikt, dan hebt u  een eeuwenoude naam, en dan spreken we toch over een periode van meer als 4000 jaar, een naam die steeds is gebruikt voor, in de eerste plaats wijsheid, het werken met Licht, inzicht krijgen en ook de kracht om iets te volvoeren. U begrijpt dat dus deze namen op zich, wanneer u er een beetje over gaat mediteren, en u tracht daar een link mee te leggen, dat u wel degelijk een harmonie kunt opbouwen, en vanuit die harmonie u kunt opladen.

Dat is het volgende punt. U hebt nog een paar andere namen die u gerust kunt gebruiken.  Zo is de oude naam Isis, die al zijn oorsprong vindt in Atlantis, ook een mogelijkheid tot gebruik. En verder hebt u zeer vele oude namen, en wanneer een naam u ligt, dan is hij voor u bij wijze van spreken bruikbaar.

Wanneer we nu zover gekomen zijn dat we kunnen ons in evenwicht stellen, dan kunnen we als voorbereiding voor te werken met krachten ons op zo een naam instellen. Dan gaat u zien, dan gaat u een rechtstreekse verbinding hebben met een kracht die voor een menselijk lichaam nog aanvaardbaar is; verwerkbaar is. En dat is belangrijk. Het zal altijd een Lichtkracht zijn. Hoe u het ook draait of keert, dat is belangrijk. U gaat door die kracht of instelling als het ware, kosmisch gezien dus een soort, ik zal het modern uitdrukken, laser-straal op u richten, en wanneer u gewoon dan u daarop instelt, dan hebt u een wisselwerking. En dan kunt u rustig enkele praktische oefeningen doen. Ik zou nog niet direct beginnen mensen te gaan behandelen. Maar, ik zou een paar kleine praktische oefeningen u eerst willen aanleren. En als u die kleine, praktische oefeningen kent, dan zult u opmerken van: ‘hè, ik kan met kracht werken!’

‘Ik kan de energie voelen stromen!’  En dan kunt u natuurlijk dat verder uitbreiden. En dan kunt u, wanneer iemand hoofdpijn of iets dergelijks heeft gewoon deze hoofdpijn even wegnemen. Maar zover zijn we nog niet. En het is ook niet de bedoeling dat alleen maar op deze wijze met kracht gewerkt wordt. Dat is meestal nogal spectaculair, maar in wezen is het bijzaak. De essentie van met kracht te werken is in de eerste plaats, wanneer u het naar de mens doet, dat u de mens er mee op een hoger niveau kunt brengen.

Niet zozeer de mens die ergens last van heeft deze last ongedaan maken, dat is een bijzaak daarin, dat is meegenomen, iemand heeft hoofdpijn, en door te werken met deze energie verdwijnt de hoofdpijn, heel aangenaam voor die persoon, maar wat is het bijzonderste? Het bijzonderste is dat doordat u deze energie kunt overdragen, deze persoon eerstens evenwichten hervindt, en tweedes in zijn gedachtewereld andere beelden krijgt, andere gedachten, en misschien zich vrij kan maken van zaken waar hij of zij in vast loopt. En zo kunt u een mens door deze handeling iets meer geven dan alleen maar een fysieke aangelegenheid. En dat is eigenlijk ook, en ik leg dat accent daar op, onder Aquarius het voornaamste.

Aquarius gaat zich weinig bezig houden met fysieke zaken, maar gaat zich vooral bezig houden met geestelijke zaken van de mens. Vooral het verheffen in het denken is belangrijk.

Een kleine praktische oefening die voor iedereen die nog nooit op zulke wijze met Kracht gewerkt heeft, is heel simpel. U neemt uw handen. Het is wel, en wil ik wel als kanttekening er bij geven, billijk dat u op de moment dat u met kracht en uw handen gaat werken, dat u even daarvoor uw handen reinigt. En dat doet u best gewoon door uw handen even onder stromend water te houden. Dat is ook een oud symbool; stromend water neemt alles mee wat eventueel aan uw handen zou verankerd zijn. Het is niet alleen omdat uw handen geen vuil zouden dragen, maar de bedoeling is ook dat er dus geestelijk, om het zo te zeggen, geen zaken aangehecht zijn die zouden kunnen door gegeven worden. We willen dus werken vanuit een volledig zuivere situatie. Het is ook leuk, als je later eventueel voor iemand zou werken, dat ze opmerken dat de handen proper zijn. Wat doet u dan? U brengt uw handen naar elkaar. U houdt uw duimen van uw vingers weg. U brengt uw handen naar mekaar, u moet ze niet tegen elkaar brengen, wel om de oefening te beginnen, u gaat een klein beetje van elkaar weg met uw handen, zo een centimeter, meer moet het niet zijn, en u concentreert zich op het gevoel tussen uw handen. U zult opmerken, als u dit doet, dat u op een bepaald moment een tinteling gaat waarnemen. Deze tinteling is gewoon de overdracht van energie. Nog niet een overdracht van energie vanuit het universum, maar gewoon uw eigen potentiaal.  Maar door die oefening krijgt u al een gevoel van beweging, van trilling, is zeer voornaam. Als u graag kleine experimentjes doet, dan kunt u op deze wijze zelfs een heel klein blaadje papier er tussen houden, en dan gaat u zien dat dat blaadje papier tussen uw handen kan blijven hangen. Nu moet u dat niet allemaal gaan zitten experimenteren, alleen voor degenen die dat werkelijk willen zeg ik dat. Maar wat wel nodig is, is dat je probeert aan te voelen de energie die vanuit uw vingers, en voor de meesten zal het de toppen van de vingers zijn, uitstraalt. En u zult in veel gevallen, en dat is in eerste instantie het belangrijkste, een warmte ervaren. Geleidelijk gaat u dan uw handen verder van elkaar brengen. U zult zien dat dat gevoelen blijft. Op dat moment gaat u leren de energie aan te voelen en ook eigenlijk waar te nemen tot hoever u kunt gaan tussen uw handen. Het is noodzakelijk dat u een gevoel krijgt van beweging, van trilling.

Als u zover bent dat u dat kunt, dan kunt u een kamerplant nemen. Liefst een  kamerplant die bloemen heeft. Bloemen die, laat ons hopen, nog niet open staan, en dan gaat , wanneer u het kunt aanvoelen, uw handen rond deze plant houden. En dan gaat u u voorstellen, in uw gedachten, dat energie vloeit vanuit uw rechterhand naar uw linkerhand en dat die de aura van de plant gewoon vult. Dat die plant dus energie krijgt van u. En dan zal u opmerken, als u dat een paar keer geoefend hebt, dat de plant er beter gaat uitzien, het is natuurlijk ideaal wanneer u deze oefening kunt uitvoeren met een plant die  niet al te gezond is. Dan gaat u zeer snel opmerken dat die plant zich gaat herstellen, dat de bladeren van de plant een soort glans krijgen, en in vele gevallen zult u ook opmerken, wanneer u dit een paar dagen oefent, dat de bloemen van de plant zich zeer snel ontwikkelen en openen. Als u zover bent, dan hebt u voor uzelf al vast gelegd van: ‘ik besef dat ik met kracht, met energie kan omgaan’.

Dan komt eigenlijk de volgende stap. U kunt deze oefening dan uitbreiden naar  een mineraal. U kunt een rose-kwarts nemen en u legt die rose-kwarts op uw linkerhand en u houdt uw rechterhand er boven en ook weer stelt u zich voor dat de lading vanuit uw hand door de kwarts naar uw linkerhand gaat. En dat, een rose-kwarts, een mineraal heeft  ook zijn eigen aura, sommigen zullen misschien daar verbaasd van staan, want zij denken  ‘ja, dat is toch maar een gesteente’, maar alles is opgebouwd, lieve mensen, uit cellen en cellen hebben atomaire structuren. En deze structuren kunnen beweging hebben. Dus ook dat kunt u laden. En dan geeft u kracht aan deze rose-kwarts. U moet nog niet beginnen denken van ‘het moet voor dit of voor dat dienen’. U geeft er gewoon kracht aan. Dan legt u gewoon die steen weg. Wanneer u op een bepaald ogenblik, laat ons zeggen, enkele dagen later, u een beetje moe voelt, en u neemt deze rose-kwarts in uw handen, dan zult u aanvoelen dat de kracht die die heeft, zich ontlaadt voor u en dat uw vermoeidheid  sneller weg gaat. U kunt zo vele experimenten doen. En ik raad iedereen aan van deze kleine totaal onschadelijke experimenten met een regelmaat uit te voeren. Want zo leert u uw eigen energie, uw eigen aura als het ware ervaren en u leert het met de juiste handelingen te doen, plus, u kunt voor uzelf een energie-reserve opbouwen voor het ogenblik dat u zulks zou nodig hebben.

En een derde proefje, en daar sluit ik het mee af, maar is ook een heel handige, dat u energie overdraagt aan bronwater. U neemt een glaasje bronwater, mag ook een flesje bronwater zijn, hoor! U zet dat glaasje, dat flesje op uw linkerhand, u houdt uw rechterhand er boven, en ook weer in uw gedachte stelt u zich voor dat de energie door stroomt. Op dat ogenblik gaat er zich een lading ontwikkelen in dit water. Deze lading zal ongeveer tot maximaal een 48 uur aanwezig blijven, wanneer u dit water op een goede wijze bewaart. Daarmee wil ik zeggen, in het donker, en liefst fris, dus in een koelkast, zoals men dat tegenwoordig noemt.

Wanneer u nu een huisdier hebt, dan kunt u  ook weer voor uzelf een klein experiment doen. U hebt zulk water geladen, en u zet zo een potje water voor uw huisdier. Naast het drinkwater dat uw huisdier gewoonlijk tot zich neemt. U zult dan opmerken dat uw huisdier heel gezwind het krachtige water, het ingestelde water, zal drinken. Ondanks dat het niet in zijn normale drinkbak staat. Waarom? Omdat het dier op dat ogenblik  dus aanvoelt wat voor hem best is. En dat is het opnemen van een beetje extra energie.

Hiermee rond ik deze kleine oefeningen af. Het is aan jullie van deze oefeningen als het ware uit te voeren. Wanneer u dan deze zaken, sta mij toe te zeggen, in uw vingers hebt, en dat u er mee kunt omgaan, dan is de volgende stap dat u leert u aan te zetten op de kosmische energie. Dat u dus de voorstelling maakt dat u met de Bron verbonden bent zoals ik het u daar juist heb uitgelegd.

U kunt zich verbinden met Hekate. U kunt zich met Isis verbinden, en u kunt zich met Rafael verbinden, en zo verder. U stelt u dat in uw gedachten voor en u vraagt als het ware dat deze energieën in u stromen. In eerste instantie oefent u dat gewoon als wisselwerking. U begint nog niet onmiddellijk van dat te gaan doorgeven. U tracht u voor te stellen dat de kracht van degene van waar u met in harmonie bent zich als het ware verspreidt door uw aura. Dat deze Kracht verbinding legt, vooral met twee punten in de aura. Het eerste punt is uw keelkop-chakra, dus dat de kracht zich daar manifesteert, het tweede punt is uw zonnevlecht-chakra. Wanneer u dat kunt voorstellen dan gaat u opmerken dat u zich zeer snel geladen gaat voelen. Het grote voordeel van deze oefening is ook wanneer er in uw eigen lichaam organische onevenwichten zijn, dat wanneer u door dit te doen, deze langzaam maar zeker ook kunt corrigeren. Waardoor u krijgt dat ge u al heel snel beter gaat voelen.

En dan komen we tot het punt dat u deze zaken, wanneer u ze voor uzelf wat gaat ervaren, langzaam maar zeker kunt omzetten in andere praktische doelstellingen. Maar dat zouden we, denk ik, het best houden voor een volgende bijeenkomst. Ik denk dat, wanneer u deze simpele praktische oefeningen, die we u vandaag gegeven hebben en wanneer u de theorie die ik er bij gegeven heb, goed indachtig blijft, dat u op korte tijd eigenlijk een harmonie kunt opbouwen met hetgeen wat aan nieuwe tendensen door de kosmos gaat. Zodat u ook hierdoor veel krachtiger staat, veel krachtiger zijt om, als ’t ware, niet mee gesleurd te worden in al het chaotische wat op dit ogenblik toch zich aan het voltrekken is, en waarvan we toch kunnen zeggen dat dat in de nabije toekomst redelijk sterk zal toenemen.

Ik wil u er op wijzen dat deze kleine oefeningen u al gaan beschermen tegen de vergiftiging die op het ogenblik plaats grijpt hier in uw atmosfeer. U hebt de laatste weken gemerkt dat er een toename is van toxines in de atmosfeer. Er zijn kleine verschuivingen in de verhoudingen bezig. Deze kleine verschuivingen gaan oorzaak zijn dat naar de toekomst toe, u zult het allemaal kunnen opmerken, zeer veel mensen met hun fysiek problemen krijgen. Dit komt omdat u, via de ademhaling zaken inademt die in uw lichaam bepaalde reacties gaan veroorzaken. U zult niet alleen opmerken dat naar gelang de temperatuur gaat stijgen en het warmer gaat worden meer mensen last met ademhaling krijgen, maar u gaat ook vaststellen dat er zeer veel problemen zullen ontstaan, fysiek, die op dit moment eigenlijk niet gekend zijn. Ontstekingen, waar de geneeskunde weinig blijf mee weet, waar men zich van zal afvragen ‘wat is er hier aan de hand? Zijn dit virussen, zijn dit bacteriën?’ En het zal telkens negatief zijn. Er zullen gewoonweg door de wijzigingen die plaats grijpen in het milieu, nieuwe reacties in het lichaam ontstaan die men zeker de eerste tijd niet zal kunnen beheersen. Dit is eigenlijk niets nieuws, dit is iets wat zich langzaam maar zeker de laatste jaren aan het opbouwen is geweest, en wat we de komende maanden waarschijnlijk in stijgende lijn en in sommige gevallen zeer extreem, zullen kunnen waarnemen.

Het zijn deze zaken die door de andere ingesteldheid kunnen afgeremd worden en zelfs in vele gevallen voorkomen worden. Daarom dat wij in deze kleine bijeenkomsten, waarvan wij ook weten dat zij zeer ver uitdijen, en dat zeer veel mensen dit te horen krijgen, trachten dit te verspreiden, om alzo te voorkomen dat er helemaal geen weerstand of barrière zal zijn tegen die nieuwe oprukkende fenomenen.

Niet dat wij van onze zijde er van uitgaan dat we dit moeten stoppen en ongedaan maken. We weten ook dat dit niet kan, en dat dit alles samenhangt met de grote veranderingen die de aarde gaat ondergaan. Maar wanneer we een aantal mensen hebben die toch met zaken kunnen werken en omgaan, dan hebben we, ook wat noodzakelijk is om alles te laten verlopen, de nodige rustpunten. En zo kunt u met een paar kleine oefeningen die we u hier hedenavond hebben gegeven heel veel gaan betekenen in de komende maanden voor, laat mij toe te zeggen, uw medemens, uw verwanten en zo verder.