Praktisch werken met krachten in de natuur

27 april 2007

Zoals gewoonlijk aan het begin van de bijeenkomst: denk zelf na. Wij zijn niet alwetend, dus het is belangrijk dat u zelf uw eigen stommiteiten begaat dan dat u alleen maar zou na-apen wat wij zeggen.

Vanavond zou ik graag met u wat verder gaan over de moderne vormen van werken met energieën, met krachten en zeker hoe deze langzaam maar zeker op deze aarde verder zullen evolueren. En ik zal proberen u enkele kleine praktische tips ook te geven waarmee uzelf een beetje aan de slag kunt, zelf een beetje kunt oefenen.

U weet, u hebt allemaal uw eigen uitstraling, uw eigen aura. En niet alleen die uitstraling, die gaat samenvloeien met de uitstraling van uw broeders en zusters maar ook, in omgekeerde zin, gaat u van alle invloeden via uw eigen uitstraling kunnen ontvangen en zelfs zullen deze invloeden in zekere mate uw denken en uw handelen gaan beheersen.

Daarom is het van belang, zeker wanneer u naar de toekomst toe graag mensen zou helpen die uw hulp vragen, en u gaat werken met energieën, zoals in de vorige bijeenkomsten reeds is uitgelegd (1), dat u ook de mogelijkheid hebt van uzelf een beetje af te schermen. En een afscherming is eigenlijk heel simpel op te bouwen, daar moet u geen grote magische procedures voor doen.

Wanneer u gewoonweg voor u het beeld opbouwt dat u zich in een (voor de meeste zal dit het meest doeltreffende zijn) zacht wit licht, eventueel een beetje gelig getint, u omkadert.

Dan kunt u ervan op aan dat u al een redelijk goede bescherming opbouwt. En wanneer u dan in uw gedachten daarbij u voorstelt dat geen enkele negatieve of demonische, of hoe u het wilt omschrijven, invloed door dit licht uw aura kan bereiken, dan mag u zeggen dat er weinig kans bestaat dat u op dat ogenblik beïnvloed wordt.

Wanneer u dus zoiets opbouwt, dan gaat dat niet veroorzaken dat u zelf niet kunt werken. Want u kunt vanuit uw eigen aura steeds energie overdragen naar diegenen die daar om vragen. Het gaat wel voorkomen dat, wanneer u dus zo’n beeld voor u vormt, er op het ogenblik dat u met energie wilt werken, u aangetast wordt door andere, minder goed bedoelende energieën, die eventueel rondom u zijn, en zoals we dus dikwijls meemaken, energieën die eigenlijk niet direct bedoeld zijn om u te schaden, maar die op zich gericht zijn en zo trachten te parasiteren terwijl u eigenlijk iemand wilt helpen. En daarom is deze heel simpele afscherming eigenlijk iets ideaal.

Maar u kent dat allemaal: in de oude afbeeldingen van heiligen zie je nogal eens dat ze met een stralenkrans omgeven zijn; wel, het is eigenlijk dus op deze basis dat u zich dit moet voorstellen.

Nu kunnen er andere zaken mee een rol spelen waar u dus ook kracht en energie voor uzelf kunt uithalen. U kunt bij voorbeeld, wanneer u zich nogal moe voelt, wanneer u zich nogal uitgeput voelt, in de natuur gaan. En dan liefst niet, zoals het hier in de omgeving is, dat u overal een boom hebt staan met drie fabrieken rond, maar liefst het omgekeerde: een woud met misschien ergens hier of daar een boerderijtje of veel landbouwgrond, of het is gelijk wat, maar zo weinig mogelijk bewoning. Als u dat opzoekt, dan kunt u  daar in alle rust bij voorbeeld gewoonweg op een weide gaan zitten. Als er een boom staat, en dan spreken we liefst over een eik, een beuk, een berk, dat zijn eigenlijk voor de mens de drie meest geschikte bomen om energie op te doen. En dit is al heel lang een feit dat, wanneer deze bomen bij voorbeeld samen staan in een driehoek, dat binnen die driehoek een zeer sterk energetisch veld ontwikkeld wordt, juist door de uitstraling van die bomen.

Wanneer u dus de mogelijkheid hebt van zo’n driehoek te vinden, dan gaat u maar op de grond zitten, eventueel tegen een stam als u dat liever heeft, maar u mag ook gewoon op het gras gaan liggen – u moet dit natuurlijk niet doen wanneer het water giet, dat begrijpt u wel, maar u doet dat wanneer het weer aangenaam is – en als het enigszins kan, dan oriënteert u zich zo dat u met uw voorhoofdchakra noordgericht bent en dat uw stuitchakra op dat ogenblik zuidgericht is, dat uw lichaam zich eigenlijk op de noord-zuidas van de aarde bevindt. En dan stelt u zich gewoon voor dat uw uitstraling, zoals ik daarjuist heb gezegd: zoals u die voor uzelf voorstelt, zich gaat vermengen met het veld enerzijds van de bomen, als u er drie hebt: van de drie bomen, hebt u er maar één, goed, dan is het van één boom en, wat ook belangrijk is, dat uw uitstraling zich vermengt met de uitstraling van de aarde.

Dit klinkt ook misschien een beetje raar in uw oren omdat je denkt: “Die aarde straalt toch overal hetzelfde uit.”

Op het ogenblik dat u zich op de grond neerzet, of eventueel gaat liggen, dan gaat u zich volledig in deze krachtvelden laten opnemen. Het is kwestie van u openstellen en doordat u op dat ogenblik, en dat is het essentiële, u hebt voorgesteld dat u omgeven bent door dat licht en afgeschermd, dan kunt u binnen die afscherming een laadveld creëren, een soort spanningsveld zou u kunnen zeggen. Dus het is niet zo dat dat dan de aura of de kracht van de aura van de aarde en van de natuur, van de bomen, dus helemaal rondom u in de atmosfeer zal oplossen. Nee, op dat ogenblik trekt u dat in uzelf en neemt u voldoende energie op.

Dat wil zeggen dat iemand die bij voorbeeld dit kan doen nadat hij of zij een dag zeer hard gewerkt heeft en fysiek vermoeid is, op dat ogenblik, wanneer u zo ongeveer een vijf- tot tiental minuutjes gerust hebt, maximaal vijftien, maar dat moet u dikwijls zelfs niet halen, dat uw lichaam volledig gerecupereerd is, dat ook uw energie die dus de communicatie in uw cellen veroorzaakt, zich volledig heeft hersteld waardoor dus ook de fysieke vermoeidheidsverschijnselen verdwijnen.

Dit is een heel oude truc, hoor, een truc die al heel lang bestaat en die meestal maar gebruikt werd door de meer ingewijden; vooral in de tijd van de druïden was dit nogal van toepassing en was dit efficiënt.

U moet dit natuurlijk niet gaan proberen te doen naast een autostrade of in de geburen van een druk vliegveld of zo want dat is niet aan de orde. Maar u kunt dit dus doen in een redelijk rustig natuurgebied. En als u werkelijk de perfectie ervan wilt hebben, dan doet u dit best ’s morgens, bij de opgaande zon, wanneer de dauw verdwenen is en wanneer de zon de warmte begint te geven, dat is eigenlijk het juiste ogenblik. Maar dat moet natuurlijk ook nog gaan.

Daarbij komt dan nog, dat wil ik als praktisch gegeven naar jullie even overbrengen, let op dat u deze oefening bij voorbeeld niet doet tussen naaldbomen. Want naaldbomen zijn wel heel goede, lieve bomen, om het zo uit te drukken, maar zij kunnen deze reactie voor uw lichaam niet  veroorzaken. De reactie van een naaldboom, is voor het lichaam juist het omgekeerde dan dat van de loofbomen, die genoemd zijn. Wat wel mogelijk is, dat is dat, wanneer u enorm gespannen bent, geënerveerd bent, bij voorbeeld: u hebt heel zwaar ruzie gemaakt en u loopt de muren op en het is avond, dan is het interessant om bij voorbeeld tussen naaldbomen te gaan. Naaldbomen gaan uw spanning doen afnemen, op dat ogenblik, alleen bij valavond en avond. Dus u gaat op dat ogenblik, wanneer uw spanning te groot is, en de oppervlakte van de naaldbomen is groot genoeg, dat wil ook niet zeggen: één naaldboom, daar bedoel ik mee dat u een serieus bos hebt waar u in kunt wandelen, zult u opmerken dat het effect van de uitstraling van die bomen is dat uw spanning, uw enorme zenuwspanning eigenlijk, afvloeit waardoor er een rust kan ontstaan. Wat echter naaldbomen niet voor u zullen doen, is dat u in energie recupereert. Dit gaat op dat ogenblik niet gebeuren. Wanneer het echter ochtend is, voor de zon opkomt en tot de zonsopgang, en u gaat dan in een naaldwoud wandelen, dan gaan u zenuwen zeer sterk geprikkeld worden. Want dan doet de naaldboom juist het omgekeerde. Dan krijgt u een zeer sterke prikkeling maar er is geen overeenkomst met de energiemogelijkheid die u kunt opladen bij loofbomen. Daar kunt u uw eigen potentiaal heel evenwichtig maken, krachtig maken waar u iets mee kunt doen. Dat geheel is niet direct in naaldbomenomgeving haalbaar.  En dat zijn toch kleine details, maar details die voor u die graag daarmee experimenteren, van belang zijn. Als u met iets begint, moet u toch wel echt weten waar u gaat aan beginnen.

*Broeder, ik had graag een vraagje gesteld. Ik heb in mijn tuin een berk staan en ernaast staat een lork. Dat is ook een naaldboom maar een die al zijn naalden verliest in de winter. Hoe zit het daarmee?

Die kunt u  gewoon onder de categorie ‘naaldbomen’ plaatsen. En wanneer u dus een berk en een lork samen hebt staan, dan kunt u wel proberen om via de berk, wanneer u tegen de stam van de berk gaat zitten of gaat staan, eventueel hem in omhelzing nemen, in het energieveld van de berk een en ander opnemen.  Ik zou niet dezelfde oefening doen als ik hier gegeven heb omdat de uitstraling van beide bomen teveel door elkaar gaat vloeien.

*Broeder, ik zit met de volgende vraag: op het moment dat u bij voorbeeld u aan zee bevindt en daar zijn niet direct bomen in de omgeving, kunt u dan de oefening om op te laden op dezelfde manier doen?

Er zijn meer mogelijkheden. Ik heb hier één van de vele mogelijkheden naar voor gebracht om krachten op te doen. Wanneer u aan de zee bent, maar ik zie nog niet direct hier in uw omgeving een kust waar het haalbaar is om op een rustige wijze te recupereren; wanneer ik zo zie hoe uw Belgische kust is, dan denk ik dat dit erger is dan het winkelcentrum van een grootstad als Antwerpen. Daar kunt u nog naast elkaar lopen; ik denk, aan uw Belgische kust, daar trapt u  op mekaar. Ik denk niet dat een kust als dusdanig, wat dat betreft, ideaal is om energie op te doen. Ik denk eerder dat zeer velen die in massa in hun ijzeren paarden kustwaarts trekken, juist er naartoe trekken om nog meer negativiteit op te laden en meestal met een of ander naar huis te komen. Maar goed, wanneer u naar een kust trekt, bij voorbeeld waar geen volk is, waar het rustig is, dat wil niet zeggen dat er nooit iemand mag zijn, maar waar je grote gebieden hebt die rust hebben, waar geen mensen in massa rondlopen, waar geen massatoerisme is, laat het mij zo zeggen, dan kunt u zeker, wat de zee of de oceaan aangaat, u daarmee ook in harmonie stellen. En, het is dan wel op een iets andere wijze dan in een woud, maar u kunt ook daar zeer veel kracht opdoen.

Kijk, het principe zou daar kunnen zijn dat u zich gewoonweg voor het water zet; ook weer indien het mogelijk is, dat u een houding aanneemt die noord-zuid is, het is ook hier weer interessant om het voorhoofdchakra naar het noorden te richten, en u dus van daaruit gewoonweg heel rustig te laten opnemen in de geluiden die de zee of de oceaan naar voor brengt. En dan kunt u van daaruit ook weer een energetische oplading verkrijgen.

Deze is niet dezelfde als die u op aarde tussen de bomen en op gras oplaadt, maar naar het werk toe, zal dit voor beiden evenwaardig zijn, dat moet gezegd worden.

Wanneer we dit verder zouden gaan analyseren, zou u kunnen zeggen dat iemand die zich oplaadt aan de zee bij voorbeeld met zeer veel kracht zal kunnen werken waar zaken in een lichaam moeten wegvloeien, afvloeien, verdwijnen ten opzichte van iemand die zich in een bos op aarde zich oplaadt, meer zal kunnen werken waar zaken moeten hersteld worden, opgebouwd worden.

Wanneer u met energieën wilt werken in de toekomst, zult u  moeten leren aanvaarden dat er zeer veel verschillende mogelijkheden zijn en dat niet alles exact hetzelfde is.

Een praktisch voorbeeld: u hebt twee personen die u wilt helpen; de ene is een persoon met suikerziekte, de andere persoon heeft een been gebroken. Voor de persoon die een been gebroken heeft, kunt u heel goed werken vanuit de energieoplading van de loofbomen. De persoon die suikerziekte heeft, kunt u helpen met het beeld van het vloeiende water waar u energie oplaadt. Want bij die persoon moet u zaken kunnen laten wegvloeien. U zou u moeten kunnen voorstellen dat het water op dat moment een zuiverend aspect bij die patiënt heeft waar bij de botbreuk het de opbouw is van de aarde en het herstel van de aarde waardoor het bot zich terug in zijn normale toestand herstelt. En zo kunnen we natuurlijk nog verder zaken gaan uitleggen. We kunnen dit ook bekijken alleen naar lucht; we kunnen dit ook gaan bekijken naar vuur. Maar dat was niet het programma voor vanavond en het zou het in eerste instantie toch nog te ingewikkeld maken. Ik laat het eigenlijk het liefst bij het punt dat u het leert doen op aarde, tussen de bomen; en ten tweede, als u graag aan het water bent en u kunt ergens zijn, en dat zie ik hier niet direct in uw omgeving als mogelijkheid, waar u rustig bent, dan kunt u dat toepassen. Maar dan zult u, naar mijn bescheiden mening, voor zover ik toch een beetje de kaart van Europa ken, toch vele honderden kilometers moeten rijden voor u iets gaat vinden waar u niet door toeristen overrompeld wordt aan de kust. Maar goed, dus ik denk dat de mogelijkheid voor de aanwezigen hier dichter ligt en de kans groter is wanneer u werkt met de vaste natuur, om het zo te zeggen.

*In onze tuin staat een heel oude dikke kastanje. Welke mogelijkheden geeft die?

Als dat één boom is, een solitair, dan kunt u met die kastanje wel degelijk hetzelfde doen als dat u zou doen bij voorbeeld met een eik of met een beuk. Alleen is het zo dat de uitstraling van een kastanje iets agressiever is, sterker is. Op het ogenblik dat u een beetje geprikkeld bent en overgevoelig bent, dan kan het wel zijn dat die kastanje u kan helpen maar dan zal u toch moeten in uw beeldopbouw heel goed ervoor zorgen dat u de spanning die u hebt, kunt laten afvloeien via bij voorbeeld zijn wortels.

Dus elke boom, heeft zo een beetje zijn eigen karakteristieke kenmerken om een wisselwerking te creëren, energetisch. Niet alleen naar de mens toe, maar ook naar zijn omgeving en ook zeker naar dieren toe. Maar een kastanje zeker als die boom al wat ouderdom heeft, daar kunt u  zeer veel wijsheid uit puren.

*En populieren? Hebben die nog een invloed?

Populieren hebben een invloed maar zijn niet zo geschikt om direct kracht op te bouwen en mee te werken om de doodeenvoudige reden dat zij, te los zijn van structuur. U zou het een beetje, hoe moet ik dat uitdrukken, de wind van de natuur kunnen noemen. Ze zijn pioniersbomen. Ze zorgen ervoor dat de andere bomen kunnen een vaste voet krijgen. Maar in de context van werken met energieën zijn zij eigenlijk diegenen die het voorbereidende werk doen. En ik zou, wat gewone populieren aangaat, en ook de Italiaanse populier maar ook de Canadapopulier, die hier veel is, bekijken als een boom die voor u wel aangenaam kan zijn, zeker een Canadapopulier, omdat die een voordeel heeft wanneer hij in blad staat, dat hij een ratelend geluid geeft en dat is voor de mens, wanneer hij oplet, zeer ontspannend, zeer rustgevend. In die context kun je zeggen:  dit zijn bomen die voor een mens nog wel een waarde hebben maar, wanneer het erover gaat je eigen energievelden op te laden, dan zijn die bomen daar minder voor geschikt. U  mag ook niet vergeten dat de functie van populieren vooral is de waterhuishouding van het oppervlaktewater van de bodem te structureren. En daar krijgt u dan ook weer dat vooral mensen die van typologie ‘water’ of ‘wind’ zijn er nog redelijk iets mee kunnen doen. Op het ogenblik dat u mensen hebt die van typologie ‘vuur’ of ‘aarde’ zijn, zijn die bomen zeker minder geschikt.

*Ik heb eigenlijk nog wel een beetje een eigenaardige vraag. In de kerstperiode zetten wij altijd een kerstboom binnen. Dat is een naaldboom en het is voor de sfeer. Maar is dat, energetisch gezien, dan foutief?

Kijk, die kerstboom is in vele gevallen al dood als hij binnenkomt.

Energetisch gezien is het eigenlijk een symbool van vroeger. En het is zeker niet het katholieke symbool van het kindeke Jezus. Maar dan moet ik met u enkele duizenden jaren teruggaan. Dan moet u zich voorstellen dat de mens leefde in de winterperiode en dat, in tegenstelling tot nu, de loofwouden de overhand hadden. Het is in die periode, en vooral in de hoger gelegen streken, vooral waar die bomen al groeiden, dus redelijk berggebied met kloven en dalen, waar de mensen redelijk afgezonderd zaten, dat men, op het ogenblik dat men dacht dat de zon ging terugkeren, dus midwinter eigenlijk, u moet het allemaal niet bekijken zoals u het nu kent, men had een lange, donkere periode achter de rug en de naaldboom was toen, samen met de maretak, maar in vele streken is die niet te vinden, was de kerstboom of de spar de enige boom die groen had en was het symbool en voor de mens het idee van: ‘het licht komt terug’. En dat symboliseerde die kerstboom: de terugkeer van het licht. En die boom werd midden in het dorp gebracht, als ik het een dorp mag noemen. in de beginfase was dat een bewoning die eerstens met wat hout, met wat stenen, soms met wat zand was omgeven waar hutten stonden, als ze al hutten hadden, soms waren het spelonken. Maar voor de mensen was dat het symbool van: kijk, nu langzaam maar zeker keert het. En daarmee haalde men dus die boom in hun midden. Dat is eigenlijk de oorspronkelijke symboliek van die kerstboom. Daar zijn dan, naargelang de evolutie, en zeker hier in deze streken waar de Kelten in hun godsdienst een groot belang hebben gehecht aan de natuur, zijn daar dan ook goden aan verbonden geworden en is het werkelijk het symbool geworden, telkens weer, van het weerkerende licht. Het had niets te maken met de geboorte van de Heiland. Maar gezien dat symbool in onze streken redelijk lang al aanwezig was, is dit bij de kerstening van deze streek gewoon overgenomen en heeft men dit dan in het kader van Kerstmis gaan brengen. Maar oorspronkelijk was het dus de gedachte, de zekerheid voor de mens dat het licht na een lange periode terugkwam, dat de vruchtbaarheid terugkwam … daarvan is het eigenlijk het symbool.

Als u dit nu binnen zet, en gezien het meestal beperkt is tot één boom, zal dit niet zoveel nadeel geven. Ik denk dat er meer nadeel in die periode gebeurt door de ongelimiteerde eetpartijen en drankpartijen dan door dat boompje.

Zo, is de bomenrubriek afgerond?  Dan ga ik verder.

Wanneer u nu zo uw eigen potentiaal hebt kunnen stabiliseren, kunnen laden en u gaat dan over naar hulp geven aan diegenen die het u vragen, dan moet u toch met twee zaken rekening houden. U kunt enerzijds vanuit uw eigen kracht, vanuit uw eigen energie aan de ander energie overdragen, dat is één facet. We hebben in de vorige bijeenkomsten al gesproken hoe u, u moet instellen en zo verder, maar onthoud nu: energie overdragen, maar een even belangrijk aspect is, wanneer u echt grondig wilt werken, energie wegnemen. Dan moet u niet denken: “Oei, wat gebeurt er nu? Gaan we mensen nog zieker maken?”

Nee, wanneer u met energie wilt werken, moet u goed beseffen dat, om een menselijk lichaam in evenwicht te hebben en goed te laten functioneren, ook het energieverloop in evenwicht, in harmonie moet zijn.

Nu kunnen er twee zaken zich voordoen: een persoon is zwak; dit kan voortkomen uit allerlei toestanden, heeft energie tekort. Die kunt u bijgeven. Wanneer u deze persoon bijgeeft, voor de meeste onder u die rechtshandig zijn, gebruikt u uw rechterhand en u stelt zich voor dat vanuit uw hand de energie overgaat naar die persoon. U laat een stroming ontstaan en u laat de doorstroming zo dat uw linkerhand ontvangende is. En zo herstelt u simpelweg het evenwicht.

Maar het kan ook zijn bij voorbeeld dat een persoon teveel aan energie heeft.

Stel: u hebt iemand die een zeer zware woekering in het lichaam heeft. Ik neem speciaal dit omdat dit het meest duidelijke voorbeeld is en het minst discussies kan oproepen.

U weet, wanneer iemand een woekering heeft, dan betekent dat dat de cellen zich beginnen delen en delen en steeds meer energie naar zich toetrekken om te overleven. Een woekering in een lichaam is geen ziekte.  Een woekering in een lichaam is de drang naar verder bestaan, de drang om te blijven bestaan. Dat daardoor het voertuig voor de rest niet meer functioneerbaar is, daar trekt de cel zich niets van aan. De cel is geprogrammeerd om te blijven leven, zolang mogelijk. Dus, daar begint de prikkel. Daar is energetisch teveel kracht aanwezig.

Wat doet u dan? Dan gaat u niet kracht bijgeven! Want als u dan kracht bijgeeft, dan stimuleert u de woekering zodat ze zich nog veel sneller kan verspreiden.

Daar gaat u kracht afnemen. En kracht afnemen, doet u met uw linkerhand. U stelt zich gewoon voor dat er een doorstroming ontstaat vanuit uw linkerhand die het overtollige aan energie meepakt en via uw rechterhand komt. U houdt uw linkerhand in de aura en via uw rechterhand ontvangt je  het teveel aan kracht wat u dan, zoals gekend, afslaat of achteraf, dat is toch belangrijk, onder stromend water laat wegvloeien. Het is zeker niet in zulke situatie de bedoeling dat u die energie gaat opnemen. Dat moet u te allen tijde vermijden. U zou het kunnen doen maar in de meeste gevallen zal die energie dan voor u nadelig zijn. Dus u moet, wanneer u dit doet, en sommigen die heel gevoelig zijn, zullen onmiddellijk, wanneer hun rechterhand de overtollige energie opvangt, een lichte pijnprikkel voelen. U mag deze pijnprikkel niet verder laten gaan dan uw pols alvorens u afslaat en alvorens u afspoelt. Op dat ogenblik kunt u zo de stimulans en de overtollige energie die die cellen hebben, doen afnemen.

In vele gevallen kunt u daarmee ook een proces stoppen wanneer, en dat zal ik er dadelijk bij zeggen, het proces niet dermate ver gevorderd is dat het op vele verschillende plaatsen tegelijkertijd zich in het lichaam heeft ontwikkeld. Wanneer het lokaal is, kunt u daarmee zeker de zaak inkapselen en totaal afremmen.

Dus, wanneer er energie teveel is, neemt u ze weg en laat ze wegvloeien in de kosmos, u houdt ze zeker niet bij. Wanneer er energie nodig is, geeft u  energie. En ook hier krijgt u, wanneer u energie geeft, bij voorbeeld vanuit uw rechterhand naar uw linkerhand, dan krijgt u  een gesloten circuit. Ook na het geven van energie, is het belangrijk dat de persoon die dit gedaan heeft, even met de handen wappert en eventueel, indien mogelijk, onder lauw stromend water de handen en polsen afspoelt. Zo gaat u niets overnemen van wat in het andere lichaam aanwezig is en kunt u op een heel simpele wijze heel krachtig helpen.

U moet altijd trachten een inzicht te krijgen, als u zo wilt helpen, van wat er aan de hand is. Wanneer er teveel is, moet u laten wegvloeien. Wanneer er te weinig is, moet u bijgeven, dat is belangrijk. En wij zien dikwijls nogal eens dat deze regel met de voeten wordt getreden met als gevolg dat de resultaten niet zijn zoals verwacht.

Het zijn eigenlijk logische zaken maar er wordt te weinig rekening mee gehouden. Het is ook zo dat wanneer u zulke handeling hebt gedaan dat je, na deze handeling rust neemt. Dit wilt zeggen: u doet iets totaal anders. ‘Rust nemen’ in deze materie wilt niet zeggen: ik ga in mijn zetel zitten en ga slapen.” Dat zou eventueel kunnen wanneer de dag ten einde is en wanneer u vermoeid bent. Maar ‘rust nemen’ in het geven van energie of het werken met energie is in uw tuin werken of u gaat een goed boek lezen of u gaat een wandeling maken in het park, ’t is gelijk wat. De kwestie is dat u iets totaal anders doet dan wat u juist daarvoor hebt gedaan. Het is ook niet geraadzaam, dat wanneer u iemand geholpen hebt, dat u bij voorbeeld nog een half uur of een uur met deze persoon zou blijven napraten. Dit klinkt misschien ook een beetje onlogisch in uw oren maar op het ogenblik dat u uw taak volbracht hebt, moet u dit afsluiten. Wanneer u bij de persoon, die u geholpen hebt, blijft gaat er een wisselwerking zijn die op dat ogenblik eigenlijk niet gewenst is. Het is gewoon beter dat, wanneer de handeling voorbij is, dat u gewoon afscheid neemt van elkaar en dat u eventueel elkaar op een later tijdstip terugziet zonder dat er een behandeling heeft plaatsgevonden.

*Ik heb daar ook weer een vraagje bij. Schrijven en strijken doe ik bij voorbeeld rechts maar vele andere zaken doe ik links. Waar geef ik dan energie mee?

Dat zult u voor uzelf moeten bepalen.  Wanneer u als mens geboren bent, dan zijn uw twee handen evenwaardig. U kan uw beide handen voor hetzelfde gebruiken. Het is door de opvoeding en de gewoonte dat een bepaalde hand gebruikt wordt om te schrijven.  Nu is het ook in het werken met energieën een ongeschreven regel, maar er kan van afgeweken worden, dat de rechterzijde de zijde is die geeft en de linkerzijde de zijde is die neemt.  Wanneer u iemand hebt die 100 % links georiënteerd is, dan draait u gewoon de zaken om. Maar dat is enkel voor die persoon en die persoon zal dan het best kunnen werken zoals hij in zijn geaardheid is. Wanneer u nu zegt: “Voor mij is links en rechts nogal afwisselend’, dan geef ik u de raad: hou u gewoon aan de standaard afspraken: rechts is geven, links is nemen.

 Nog een sluitstukje.

Ik weet dat er onder u zijn die ook proberen van op afstand te werken. Dat is hier in de vorige les, ook al een beetje naar voor gebracht hoe u dat kunt doen. Ook bij het op afstand werken, dit wil zeggen: u werkt bij voorbeeld op een foto of u werkt op een beeld dat u zelf maakt van iemand omdat u die goed kent, gelden dezelfde regels. Dat wil zeggen: wanneer u weet dat de persoon, een been gebroken heeft, dan kunt u energie toevoegen opdat er een snellere opbouw en herstel is van het beenderweefsel zodat de breuk veel rapper geheeld wordt. Maar ook hier geldt: wanneer er bij voorbeeld een woekering is of ook, en dat heb ik daarjuist misschien niet aangehaald, een zware ontsteking, want een ontsteking in het lichaam is ook een teveel aan energie, dan gaat u het beeld opbouwen dat deze energie van de persoon wegvloeit. Dus, u gaat niet naar die persoon toezenden: kijk hier, u krijgt kracht, u krijgt energie om uw ontstekingshaard of uw woekering te overwinnen. Want als u dat doet, heel bewust kracht toezenden, dan gaat de ontsteking, pak dat het bacterieel of viraal is, maakt niet uit, gaat die kracht gebruiken om zichzelf nog sterker te ontwikkelen. Met als gevolg dat er redelijk hoge koorts plots kan ontstaan. Dus dit is op dat terrein ook fout. Ook hier gaat u heel bewust zeggen: de overdaad aan energie vloeit af. En dan stelt u zich gewoon voor dat het door de aarde wordt opgenomen. U kunt dan, dit is een belangrijk aspect gezien dat u op afstand werkt, het beeld erbij creëren dat, nadat u het teveel hebt laten wegvloeien, het lichaam zich in harmonie stelt. En dat zou dan de afsluiting kunnen zijn van de gedachte die u zendt naar diegene die u wilt helpen. Het lichaam is in evenwicht, in harmonie. Maar u begint niet met te zeggen: “Ik ga u hier enorme kracht geven want dan bent u genezen.” U kunt hem misschien wel, door hem enorme kracht te geven, genezen zodat hij aan onze zijde is, dan is hij definitief genezen en is er geen probleem meer, nietwaar? Maar dat zou u best vermijden want dan bent u misschien in conflict met de erfgenamen.

Laat dit allemaal rustig bezinken, herlees het en tracht de kleine praktische zaken voor uzelf tot uitvoering te brengen. Probeer niet, direct bij iedereen te gaan aankloppen en te zeggen: “Ik zal u even helpen.” Want wat ik zeg wat mogelijk is, is wel degelijk mogelijk maar zal maar eerst kunnen bereikt worden na veel, veel oefenen. En, neem gerust van mij aan, na veel vallen en opstaan voor diegene die wilt werken.

Want u begrijpt dat het allemaal niet zo eenvoudig is. Een menselijk lichaam is zeer complex. Iemand die een ziekte in zich draagt, is meestal niet iets dat maar aan één factor gebonden is. De kunst is om uw eigen gevoeligheid eerst en vooral goed te ontwikkelen, eventueel samen te werken in het begin met personen die er goed in thuis zijn en waarvan u weet dat zij al goede resultaten hebben behaald en zo, langzaam maar zeker, uw kunde op te bouwen.

Een raad die ik u er graag bij geef, is: begin niet altijd dadelijk op mensen maar oefen misschien eerst gedurende langere tijd op planten, op kamerplanten. Wanneer u planten hebt die het niet goed doen, dan kunt u daar heel praktisch op oefenen. De planten gaan u dankbaar zijn en u gaat meestal een goed resultaat kunnen behalen en als het dan nog planten zijn met mooie bloemen, dan is het voor u ook nog aangenaam.

Er zijn zo zeer vele mogelijkheden die u als oefening kunt doen vooraleer u werkelijk gaat zeggen: “Ik ga ingrijpen bij iemand anders die erom vraagt.” Alles heeft zijn tijd nodig en alles moet aangeleerd worden. Dat mag u niet vergeten. Wanneer wij u richtlijnen geven, dan klinkt dit allemaal heel gemakkelijk. Maar het is zoals u leert rijden met een auto. U kunt een gans boek gelezen hebben hoe u best rijdt maar wanneer u in het werkelijke verkeer komt, dan ondervindt u toch dat het wel ietsjes anders ligt dan de theorie die u gelezen hebt en vraagt het voor velen zeer lange tijd om echt zich vlot door het verkeer te begeven zonder teveel brokken te maken. En dit geldt zeker wanneer u wilt werken met deze energieën en deze krachten. Maar wanneer we dit ganse pakket bekijken naar de toekomst toe, dan zal u opmerken dat er overal steeds meer mensen zullen opstaan die deze energieën, deze krachten gaan gebruiken.

Ach, we weten wel, in het begin zal daar nogal wat kaf tussen het koren zitten maar dat kan ook niet anders en dat filtert zichzelf wel.  En wanneer we dan enkele tientallen jaren verder zullen zijn, ik spreek hier niet over honderden jaren, ik spreek hier over enkele tientallen jaren, zult u opmerken dat in uw medische wereld reeds een heel groot deel van de therapieën zal gaan via het werken met energie, die de mens zelf heeft, die hij zelf kan overdragen en zo verder. Deze waarden gaan versterkt worden. En uiteraard gaat u  zien dat vele jongeren die nu in opleiding zijn en die nog redelijk in de oude medische kennis geschoold worden, heel snel zullen aanvoelen dat dit niet de juiste wijze is en automatisch, wanneer zij in het praktijkleven staan hun eigen energieën en aanvoelen gaan ontwikkelen en ermee werken. En zo kunt u toch hebben dat, langzaam maar zeker, terug de oude kennis op een nieuwe eigenste wijze, eigen aan, de nieuwe kosmische heerser tot ontwikkeling kan komen. Het zal niet meer zijn zoals vroeger: “Ach, het is allemaal hocus-pocus.” Het zal zelfs op redelijk korte termijn van enkele tientallen jaren door de medische wereld moeten aanvaard worden omdat zij gewoon voor voldongen feiten komen te staan dat men op deze wijze betere resultaten gaat verkrijgen, zeker wanneer we spreken vooral over de moderne woekerziekten die er zijn dan met hun zeer agressieve therapieën die nu van toepassing zijn.

En met deze positieve noot wil ik mijn bijdrage besluiten.

 

 

  • Geestelijke kracht en zijn wisselwerkingen – 30 maart 2007