Spirituele groepsvorming

image_pdf

23 september 2004

Zoals gewoonlijk aan het begin van een bijeenkomst, wil ik u erop attent maken dat wij, sprekers van deze groep, niet alwetend noch onfeilbaar zijn en dat u steeds zelfstandig moet blijven nadenken. Maar ik wil er vanavond wel het volgende aan toevoegen, gezien we hier in een kleine kring zitten die de bedoeling heeft op het geestelijk terrein een zekere weg te bewandelen, dat wat gebracht wordt op een avond als deze, beantwoordt aan een kennis die wij aan onze zijde door de tijd heen en door alle mogelijke ervaringen hebben opgedaan; en dat we deze ervaring, deze kennis, naar voor brengen op een, volgens ons, daar druk ik toch op, zo juist en correct mogelijke wijze. Waarmee niet wil gezegd zijn, en dat benadruk ik nogmaals, dat wij alleen de wijsheid in pacht zouden hebben. Dat wil ik toch even aan het begin van deze avond duidelijk gesteld zien.
Men heeft mij gevraagd om vanavond voor jullie even de mogelijkheden, die er bestaan voor een groep als deze, naar voor te schuiven.
We hebben jullie al een tijdje gevolgd. U hebt reeds enkele maanden een interesse getoond en gehad aangaande de nieuwe filosofieën die over de wereld gaan. En nu wou je als groep weer nieuwe materie aanboren, nieuwe terreinen ontdekken.
We moeten er wel rekening mee houden dat hier een verscheidenheid is van denkwerelden en benaderingen, wat betreft de geestelijke weg of wegen die de mens kan gaan. Dit is geen handicap; dit is een rijkdom voor een groep als deze. En daarom hebben wij aan onze zijde het volgende voorstel naar jullie toe: Op het ogenblik beschikken jullie over de mogelijkheid om al wat gebracht is in het Nederlandse taalgebied, de laatste 50 jaar, op een gemakkelijke wijze te lezen, te bestuderen, enz…
Zoals je nu, op dit moment werkt, een oude tekst herlezen, bespreken en dan, zoals het eerst de bedoeling was, vragen of wij deze nog eens zouden becommentariëren, vinden we vanuit onze zijde een klein beetje tijdverlies. Waarom tijdverlies? Omdat al wat hier naar voor gebracht is, en dit hebben we ook duidelijk opgemerkt in de laatste bijeenkomsten, dat al wat daar gevraagd werd, eigenlijk zo terug kan gevonden worden en al deze antwoorden, reeds uitgeschreven op papier, bestaan. Daarom zijn we van mening dat het beter zou zijn dat wij vanuit onze zijde een onderwerp aansnijden, dit uitwerken, zodat jullie daar dan zelfstandig kunnen over nadenken en de antwoorden op de vragen die daaruit ontstaan, met een beetje zoekwerk in het ganse geheel dat je ter beschikking hebt, gemakkelijk zou kunnen vinden.
Dit zou inhouden dat waar je nu, om het een beetje onbeleefd te zeggen, nogal rond de pot draait, op dat ogenblik ineens veel verder vooruit kunt komen, omdat je voor uzelf dan de verplichting hebt van wat je niet ingevuld ziet, zelf te gaan opzoeken, zelf te gaan bestuderen.
Wanneer er dan eventueel toch nog problemen, die een antwoord van onze zijde verlangen, zouden overblijven, is dat natuurlijk mogelijk. Dat kun je steeds in een volgende zitting vragen.
Maar zo zouden we ertoe kunnen komen dat we voor al de aanwezigen hier, één voor één, jullie waardevolle zaken kunnen aanleren en dat je dan door onderlinge bespreking, door onderling overleg en door zelfstudie voor uzelf een heel grote weg opent om uw eigen ontwikkeling te doen vooruitgaan.
Natuurlijk, je moet het zelf doen. Maar als je wilt vooruitkomen, en dat geldt in de stof ook, moet je het ook zelf doen. Het is niet zo dat je er veel aan hebt om een avondje gezellig naar ons te komen luisteren en het daarbij te laten. “Ach, de geest heeft het weer eens goed gezegd”, en we kunnen weer eens verder; en dan terug gewoon naar de orde van de dag. Daar heb je eigenlijk weinig aan. Maar wanneer je zelf de handen uit de mouwen moet steken, dan ga je juist deze terreinen en gebieden, die voor uw eigen geest het meest boeiend zijn, betreden; waarvoor eigenlijk uw eigen geest hier, op deze aarde, is geïncarneerd. En dit kan, van persoon tot persoon, wel sterk verschillen. Maar juist doordat je hier samen zit en samen de behoefte hebt om op het geestelijk terrein te leren, zul je niet alleen van ons zaken kunnen opnemen maar zul je elkander veel te bieden hebben. En zo kan het gebeuren dat je na enkel maanden een hechte, aan elkaar verbonden, groep bent die, naar de buitenwereld toe, een betekenis heeft die ervoor kan zorgen dat vele zaken in een goede richting worden gestuurd. En dit is in deze tijd meer dan nodig. Het is hier vroeger ook al aangehaald: We kunnen mensen en groepen gebruiken om krachten, die zich op het ogenblik aan het ontwikkelen zijn, lichtende krachten, beter de mogelijkheid te geven, zich op deze aarde voor te doen.
Ach, ik weet wel: of het nu gebeurt of niet gebeurt dat een groepje helpt, uiteindelijk zal alles voltrokken worden. Maar het is wel veel interessanter voor de mens die zoekende is, wanneer hij of zij de mogelijkheid heeft om één te zijn met deze krachten en om zo een betekenis te kunnen hebben voor de wereld rondom zich.
Om u een klein voorbeeld te geven: u hebt allemaal, de laatste tijd, gezien hoe bepaalde delen van de wereld zijn getroffen geweest door orkanen. Is u daarbij niets speciaals opgevallen? De plaatsen waar men het meest aan zwarte magie doet, aan voodoo, enz. zijn bijna van de kaart geveegd. Een eiland zoals Haïti en de Dominicaanse Republiek hebben een onmetelijke schade gekend. Maar ook het zuiden van de Verenigde Staten, plaatsen waar je het misschien niet direct zou verwachten, maar waar men de laatste tijd steeds meer is bezig geweest met alle mogelijke zwart -magische experimenten, daar is de orkaan ongenadig overgegaan.
En is het u niet opgevallen welke eigenaardige zijsprongen deze orkaan heeft gemaakt om een eiland als Cuba te mijden? Een eiland dat, volgens de Amerikaan, de vijand nummer 1 is van de wereld. Maar het is het eiland waar, in alle rust en stilte, zeer veel aan witte magie wordt gedaan. Het is ook een eiland, in tegenstelling tot wat de meesten onder u weten, waar er nog een werkelijke band onder velen is. En dankzij dat, dankzij de uitstraling in deze groepjes, is het mogelijk geweest dat zo een kracht gewoon een hoek van 90° maakt en het eiland aan zich voorbij laat gaan.
Ach, ik weet wel, er zijn wat golven geweest en wat wind, maar de kern, de vernietiging, is eigenlijk ver gebleven. Maar de plaatsen waar het negativisme, waar de hebzucht, de begeerte, het grootst was, daar hebben deze winden ongenadig huisgehouden. En je zal zien, je zal meer en meer zo’n fenomenen zien.
Als je de komende maanden het weer in het oog gaat houden, en ik moet eigenlijk meer zeggen, als je in de komende maanden de aarde in het oog gaat houden, ga je opmerken dat er rare zaken gebeuren. We gaan vulkanen hebben die zaken doen die onverwacht zijn: Je gaat bevingen meemaken die onverwacht zijn. Er gaat van alles gebeuren dat duidelijk maakt dat de aarde het beu is om behandeld te worden zoals op het ogenblik gaande is. Maar, en dat is belangrijk, je gaat ook opmerken dat er toevallig altijd plaatsen zijn die eraan ontsnappen. Dat er rampen gebeuren en er toch dikwijls binnen die gebieden gebieden zijn die, bij wijze van spreken, op dat ogenblik er misschien niet geweest zijn; want wetenschappelijk onverklaarbaar dat ze niet getroffen zijn. En dat, beste vrienden, zullen de plaatsen zijn waar groepjes zoals deze, wanneer zij het met elkaar kunnen vinden, wanneer zij samen de harmonie kunnen opbouwen, wanneer zij kracht kunnen ontwikkelen en deze vrijelijk doorgeven, wel, het zijn de plaatsen waar deze groepen zijn, dat je zal opmerken dat er een vorm van bescherming is. Je zou kunnen zeggen dat er een beschermende koepel over de streek heeft gehangen waardoor het noodweer is afgebogen, waardoor de trilling er juist aan voorbij is gegaan, waardoor het vuur juist is gestopt, waardoor de lava juist een andere richting heeft genomen.
En wees ervan overtuigd: op dit ogenblik zijn er reeds vele mensen en groepen bezig, in een positieve zin, met de opbouw van zulke zaken. En daarom vinden wij het ook, vanuit onze zijde, natuurlijk met uw medewerking, u moet het zelf ook willen, maar vinden wij het veel beter dat we hier een groep hebben die enerzijds lering kan krijgen, anderzijds zeer veel aan zelfstudie doet, maar die met de regelmaat, zoals je het nu doet, samenkomt en deze bijeenkomsten gebruikt om telkens via een samen denken één te worden met het Licht, één te worden met de Universele Krachten, en vanuit deze eenheid een afscherming, een bescherming te maken voor de eigen omgeving.
Kijk, dat is kort gebracht, wat wij voorstellen dat deze groep zou doen. U kunt ervan op aan, wanneer u bereid bent op deze wijze met ons samen te werken, dat wij vanuit onze zijde ook alles zullen proberen om voor jullie de juiste bescherming in deze tijd te volvoeren. Dat dit niet altijd simpel zal zijn, is ook evident. En dat we rekening zullen moeten houden met de ingesteldheid van ieder persoonlijk, is ook een zaak die niet te onderschatten is. Nochtans zien we genoeg dat de mogelijkheden die hier aanwezig zijn, ertoe kunnen leiden, op zeer korte tijd, een zeer harmonische groep te hebben. Ik moet daar onmiddellijk aan toevoegen, dit is zeker niet onbelangrijk, dat wanneer je dit aanvaardt, ten eerste dit uiteraard uit vrije wil is, u mag zich daar niet toe verplicht voelen, maar – en dat is toch ook belangrijk – dat wanneer u met krachten begint te werken, dat u een onderlinge band vormt; een band die uiteindelijk zeer sterk zal blijken, maar die niet zomaar verbroken kan worden. Waarom kan die niet zomaar verbroken worden? Wel het is heel simpel: je vormt één groot krachtveld, binnen een veel groter geheel. Op het ogenblik dat je zou zeggen: ik speel niet meer mee, en je zou gewoon, zonder dit te melden aan de groep, zonder dat de groep dit kan incalculeren, eruit stappen, is de kans groot dat je ineens de tegenstand in volle kracht op u krijgt.
Je moet het zo bekijken: U zit onder een koepel, afgeschermd. Buiten woedt een orkaan, laat ons zeggen van +200 km/uur. Op een bepaald ogenblik zegt u: nee, ik stap uit de beschermende koepel; ik ga mijn eigen weg. En dan staat u ineens niet afgeschermd, onbeschermd, in de orkaan. Dan begrijpt u wel dat u op dat ogenblik meegezogen wordt met de kracht van die wind.
Dit wil niet zeggen dat iedereen ten eeuwigen tijde aan elkaar gebonden is, verre van. Dit wil wel zeggen dat je hier een paar simpele regels in het oog moet houden. Als je op een bepaald moment zegt: Ik vind dat mijn weg anders loopt; ik voel mij in dit geheel niet thuis, dan breng je dit best in de groep naar voor op het ogenblik dat wij ook aanwezig zijn. En dan zeg je dat gewoon. Dan kunnen we de nodige afschermingen opbouwen om u uit de groep te laten gaan zonder dat u daar veel schade door hebt. Het is een kleine moeite en in menselijke termen zou je misschien kunnen zeggen: het is een vorm van elementaire beleefdheid, wanneer u iets niet verder doet, dat u de groep hiervan op de hoogte stelt.
Voor de rest zijn er eigenlijk weinig zaken in het oog te houden. Behalve dat we kunnen zeggen dat het belangrijk is dat u het gebrachte bestudeert en dat u in uw dagelijks doen, meer en meer, het besef hebt waarmee u bezig bent; dat het geestelijke in uw leven een belangrijke plaats gaat innemen. Je mag het heus niet zien als zijnde: ach, het is een ontspannende avond, leuk, en nu naar de orde van de dag; en we vergeten het tot volgende week of tot 14 dagen later. Want dan gaat u het voor uzelf alleen maar moeilijk maken. Wat je doet, moet in u leven. Het moet voor u de werkelijkheid worden. En dan kun je werkelijk één zijn met de krachten rondom u. Dan kun je werkelijk ook binnen die groep een enorme waarde als individu hebben, maar die wordt vermenigvuldigd met het aantal anderen die in de groep aanwezig zijn.
Zo, ik denk dat ik zo ongeveer het voornaamste van onze zijde voor deze avond gebracht heb. We hebben bij uw vorige bijeenkomst duidelijk uw vraag naar onze mening gehoord. We hebben onze mening nu naar jullie geformuleerd. Als je daar nu vragen over hebt, over wat ik nu naar voor heb gebracht, dan mag je die nu ook stellen. En als er misschien niet direct veel vragen zijn, misschien komen de vragen maar binnen enkele uren bij sommigen, of misschien binnen enkele dagen, dat is geen probleem. Dan stelt u die vragen bij de volgende samenkomst. En als je ze nu hebt, mag je nu vragen stellen.

Vragen.

Goed, als er geen dringende vragen meer zijn, dan is het aan mij om hier af te ronden.
Volgende bijeenkomst zullen we aanvangen, zoals afgesproken, met een diep -trance.
We gaan volgende bijeenkomst beginnen met u aan te leren hoe de wereld rondom u werkelijk functioneert. Het is belangrijk wanneer je van alles rondom u ziet gebeuren, dat u beseft welke krachten, welke energieën er spelen. Nu zitten hier mensen te denken: We gaan zeker over de kaboutertjes praten. In wezen kunnen we zeggen dat we gaan beginnen van bij de aardwezens, ja. En zo zullen we het verder uitbouwen, zodat je een betere voeling krijgt van wat rondom u gebeurt. We zullen jullie trachten duidelijk te maken waarom de natuur onder bepaalde condities bepaalde catastrofen veroorzaakt; waarom de aarde niet akkoord kan gaan, enz. Ook zullen we jullie leren hoe het komt dat bv. ziekten onder mens, maar ook onder de planten, onder de dieren, zo’n opmars kunnen maken. We zullen trachten jullie in te wijden in de problemen van dit bestaan. Alhoewel dit zwaar is uitgedrukt want in vele gevallen zal bv. de natuurmens, die ergens in het Braziliaanse oerwoud leeft, dat allemaal kunnen waarnemen en aanvoelen zonder dat hij daar enige uitleg bij nodig heeft.
Maar spijtig genoeg, u leeft daar niet. U leeft op het ogenblik in een wereld die zichzelf is voorbij gehold; in een wereld die nog niet doorheeft dat de grote veranderingen aan het werken zijn; een wereld die nog niet doorheeft dat je helemaal niet op de ene plaats alles kunt hebben en op de andere plaats niets. De wereld kan maar functioneren wanneer er evenwicht is, wanneer er harmonie is. En dat is wat de toekomst u zal brengen.

Meditatie : Positieve inspiratie.

Als je allemaal nu gemakkelijk zit, allemaal redelijk ontspannen, mag ik dan vragen even uw gedachten naar ieder van de groep te laten gaan. Ieder van u denkt even aan ieder lid van deze groep en, dit is belangrijk, geeft aan iedereen van de groep een positieve gedachte. Hiermee wil ik zeggen: je denkt van ieder van de groep iets wat jij van hem of haar zo tof vindt, zo positief. Neem rustig uw tijd…..
Wanneer we zo ieder van deze groep met een positieve gedachte hebben benaderd, een positief gevoel hebben toegezonden, wanneer we al deze positieve signalen die de ander ons heeft toegezonden, in ontvangst hebben genomen, zo stellen we ons nu voor dat we dit ganse opgebouwde gedachtepakket van positieve inspiratie hier in het midden op deze tafel deponeren.
Al dat goeds, al die positiviteit, die plaatsen we hier op de tafel………..
En dan zien we één groot krachtig geheel van harmonie.
En daarbij gaan we nu nog een tweede gedachte voegen. We kennen elkander nu toch al zo’n klein beetje. We leggen nu op tafel, bij de grote harmonie, een gedachtebeeld dat we vanuit ons hart de anderen toewensen, iets moois, iets positief.
Ach, het mag gewoon liefde zijn. Het mag gezondheid zijn. Het mag ook iets totaal anders zijn waarvan je denkt of weet of aanvoelt: daar kan ik mijn broeder of mijn zuster gelukkig mee maken. En zo ga je weer de ganse rij af en je legt voor ieder van de groep dit kleine geschenk bij op tafel.
En als je nu al deze geschenken hier mooi op tafel hebt samengebracht, dan heb je eigenlijk ieder hier aanwezig, een deeltje van zichzelf daar in harmonie gebracht met het geheel; want je hebt iets geschonken.
En stel u nu voor: alles wat je daar neergelegd hebt, dat gaan we nu gewoon laten opgaan in de kosmos. Stel u voor: alles wat je daar hebt geplaatst voor de ander, dat je vrijelijk vanuit uzelf hebt gegeven, dat schenken we a.h.w., dat geven we aan de kosmos.
Dat al deze positieve gedachten opgenomen worden in dat grote geheel van kosmische harmonie. Zie hoe uw gedachte één wordt met de kracht van de Vader, met de kracht van de Bron. Zie hoe dat stukje, dat u telkens hebt weggegeven voor ieder ander die aanwezig is, hoe al die stukjes schitterende sterretjes zijn in dit licht. Zie hoe uw gedachten zich als een lichtkracht heeft gevormd. Zie hoe je allemaal, door wat je nu gedaan hebt, aan elkaar bent gesmeed.
Zie hoe al deze prachtige stralen van licht, deze flonkerende sterren, deze briljanten rondom ons, een koepel van licht vormen. Zie hoe die koepel ontstaan is uit uw hart, ontstaan is uit de liefde die je op één klein puntje maar naar voor hebt geschoven, maar voldoende om te beseffen dat je hier allen elkaars gelijken bent; dat je hier, en dit is belangrijk vrienden, elkaars verwanten bent.
Ach, je bent geen bloedverwanten; dat is stoffelijk. Maar je bent veel belangrijker verwant, je bent geestelijk verwant. En deze geestelijke verwantschap heb je nu vastgelegd in deze koepel van licht, jullie eigen laboratorium van kracht, van harmonie, waar ieder van u evenwaardig is; waar ieder van u even sterk is maar waar je samen de bron bent waar velen die dorst hebben, zich kunnen aan laven; waar velen die dorst hebben naar geestelijke waarden hier, al is het maar een eerste hint, een wegwijzer, al is het maar het geluid van de wind dat een stem doet klinken, als eerste een indicatie krijgen.
Samen zijn jullie nu versmolten in dit geheel. Samen zijn jullie één kracht.
En dan zeg ik: Vader, Gij Die mij de mogelijkheid hebt gegeven deze kracht op te bouwen, bevestig dit in de harten van wie hier aanwezig zijn. Laat deze liefdekracht zich nestelen in de ziel van deze mensen zodat zij, wanneer zij straks huiswaarts keren, in zich de kracht en de harmonie dragen om in deze wereld Uw voorganger te zijn. Dat zij in deze wereld voor uw mensen een ankerpunt kunnen zijn. Dat zij in de kern van de storm het rustpunt zijn. Dat zij in de brand de niet brandbare plaats zijn. Dat zij het eiland in het water zijn. En dat zij de bron in de woestijn betekenen.
Kracht van Licht zij bevestigd.
Adonai, Heerser van de Krachten, sta ons bij, stuur en help ons.
Tetagrammaton, Eloachim, Jesu Christos, Siddhartha Boeddha, allen hier aanwezig: steun ons, leid ons, maak dat wij de uitdragers zijn van de nieuwe tijd.
Deze Krachten zij bevestigd.
Zo, mijne beste vrienden, hebben we een kleine meditatie gedaan die ons op een avond als deze dichter bij elkaar heeft gebracht. Wij hebben een kleine band van harmonie gesmeed. We hebben even de krachten die in ons leven, laten samenvloeien. We hebben even ervaren wat de Vader voor ons kan betekenen.
Laat die meditatie niet eindigen op deze avond, maar laat deze meditatie voor de rest van uw leven u een draagvlak wezen. En daarmee bedoel ik dat, zoals je hier verenigd bent, dat voor jullie één krachtveld kan betekenen, waar je u maar op in te stellen hebt, waar u zich ook bevindt. Of u nu achter uw computerscherm zit te tokkelen, of u hebt het stuur van uw bus in handen, of u bent formulieren aan het invullen, noem maar op, u bent mensen aan het helpen, maakt niet uit. Op het ogenblik dat uw gedachten maar even aan deze groep gewijd zijn, zo bent u één met die groep; zo bent u één met de Kracht; zo werkt u vanuit deze Harmonie, vanuit dit Licht.
Dit is een eerste stap geweest, vrienden, een eerste kleine stap; iets wat u zeker niet gewoon was, alleen maar positief te denken aan uw medemens. Nog minder was u gewoon ieder zomaar een geschenkje te geven. Nochtans hebt u opgemerkt dat dit toch soepel liep. Ach, bij sommigen was er soms een beetje vrees, een beetje angst. Dat is menselijk. Maar uiteindelijk heeft het geestelijke het gehaald. Want de kracht van de liefde is groter, is sterker dan de angst van de stof.
En daarmee kan ik zeggen nu: Je bent verenigd. Je hebt de harmonie tussen jullie opgebouwd; gebruik ze; werk ermee. En zo zul je beseffen dat je in deze wereld niet alleen staat. Zo zul je beseffen dat je steeds anderen aan je zijde vindt, wat er ook gebeurt; dat je steeds kunt terugvallen op ware broeders en zusters. En dat is belangrijk in een tijd waar, ondanks alle moderne communicatie, de mens eenzamer is dan hij ooit geweest is. Want de wereld heeft geen periode gekend die voor de mens zoveel eenzaamheid inhield als de laatste decennia in deze moderne maatschappij.
Zo, mijne beste vrienden, mijn taak voor vanavond zit erop. Voor ik afscheid neem, wil ik nog benadrukken: laat de kracht die hier nu aanwezig is, rustig bezinken.
U mag gerust nog over het gebeuren onderling van gedachten wisselen, maar a.u.b. gewoon een gedachtewisseling. Vermijd dat er discussies ontstaan. Tracht de eenheid die tussen jullie is opgebouwd binnen deze meditatie te handhaven. En dan zul je zien, dan kun je na een klein halfuurtje rustig huiswaarts keren met een gevoel van voldaanheid, met een gevoel dat deze avond voor u iets nieuws heeft gebracht.
En dan kunnen we jullie, zoals afgesproken, bij de volgende bijeenkomst l.m.z. beginnen bij te sturen in kennis zodat je, om het mooi uit te drukken, de moderne priesters wordt van Aquarius.
Ik wens jullie nog een zeer gezegende en lichtende toekomst toe.
De Vader is met u.

image_pdf