Nieuwe inwijdingen

16 mei 1986 Aan het begin van deze bijeenkomst moet ik u vertellen dat we niet alwetend of onfeilbaar zijn en dat u geacht wordt zelf na te denken. Het onderwer...