Midwinter: nabespreking

22 december 2005 Zoals gewoonlijk aan het begin van onze avond, denk zelf na over het gebrachte en besef dat wij ook aan onze zijde niet onfeilbaar en ook niet ...

Praktische wenken

uit de cursus ‘ Relatie mens en de geest’ ( hoofdstuk 10 ) –  juli 1973 Als je als mens begint contact op te nemen met de geest, is de mogelij...