Praktische wenken

uit de cursus ‘ Relatie mens en de geest’ ( hoofdstuk 10 ) –  juli 1973 Als je als mens begint contact op te nemen met de geest, is de mogelij...