Inwijding

22 januari 1954 Deel 1. Aan het begin van deze bijeenkomst wijs ik u er nogmaals op dat wij in genen dele alwetend, in genen dele onfeilbaar zijn. Dit moet voor...

De ideale mens

6 februari 1959 Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar. Wij hopen dat u zelfstandig zult nadenken. Mijn onderwerp voor vanavond ligt misschien iets buiten het nor...

Magie in de praktijk

25 oktober 2011 Het is mij weer een genoegen van bij jullie te mogen vertoeven op een avond als deze. En men heeft mij gevraagd jullie vanavond een beetje prakt...

De Ankh en dergelijke

3 september 1992 Het charter van de Ankh en de betekenis van de mystieke ontwikkelingsgang die achter de Ankh schuilt. De Ankh, zoals u weet, is een symbool, da...