Mekkerende minderheden

23 juli 1971 Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar en verwachten van u dat u ook zelf nadenkt. Ons onderwerp moet actueel zijn. Gezien mijn voorkeur voor alliter...

De nieuwe mens

3 september 2004 Ik moet u erop wijzen aan het begin van de bijeenkomst dat wij, sprekers van deze groep, niet alwetend noch onfeilbaar zijn en dat wij het op p...

Het Aquariustijdperk

6 september 1965 Aan het begin van deze bijeenkomst stel ik er prijs op u er allereerst aan te herinneren, dat wij sprekers van deze groep niet alwetend of onfe...

Kracht uit het onbekende

20 juli 1962 Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar en hopen, dat u daarmee rekening zult houden. Vandaag zou ik willen spreken over de inwerking van bepaalde kos...