Het Aquariustijdperk

6 september 1965 Aan het begin van deze bijeenkomst stel ik er prijs op u er allereerst aan te herinneren, dat wij sprekers van deze groep niet alwetend of onfe...

Kracht uit het onbekende

20 juli 1962 Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar en hopen, dat u daarmee rekening zult houden. Vandaag zou ik willen spreken over de inwerking van bepaalde kos...

God en Goden

16 februari 1962 Alwetend of onfeilbaar zijn wij niet. Wat mijn onderwerp betreft: Ik zou graag met u willen spreken over de inwerking van geestelijke en andere...