Associatie en harmonie

21 maart 1961 Harmonie is in het menselijk leven van buitengewoon groot belang. Alle dingen waarmee wij harmonisch zijn, kunnen zich in ons eigen wezen uitdrukk...

Transcendentalen

14 november 1967 Twee van de belangrijkste aspecten in wat men geestelijke ont­wikkeling pleegt te noemen zijn contemplatie en meditatie. Beide be­rusten op con...