Vernieuwing

20 april 1962 Aan het begin van deze bijeenkomst wijs ik er op, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Heden vraag ik uw aandacht voor een toespraak i.v.m. e...

Levenskracht

19 oktober 1958 We zullen trachten iets van wijsheid en wijding tezamen te vlechten. Het probleem, dat wij daarvoor hebben uitgekozen, staat in direct verband m...