Trappen van ervaring

17 juni 1968 Er zijn toestanden denkbaar, waarin je enorm veel beleeft, maar het gaat aan je voorbij. Naarmate het bewustzijn van de mens of van het levend weze...

Is God een beleving?

27 september 1983 Dat is een erg moeilijk onderwerp, want wat is God eigenlijk? Wanneer we bezig zijn over God dan praten we over iets. We hebben er wel een voo...

Woorden

17 september 1985 Laten wij beginnen met het begin. We zijn niet alwetend en we zijn niet onfeilbaar aan onze kant. Denkt u er a.u.b. aan. Denkt zelf na. Ik zou...

Godsbeleving

16 januari 1984 Zoals gebruikelijk is er vanavond weer een gastspreker. Hij heeft als hoofdonderwerp Godsbeleving. Het geheel is een tikkeltje mystiek. Als inle...