Sleutels

uit de cursus ‘Doe het zelf’ (hoofdstuk 9) – juni 1976 Sleutels Als wij te maken hebben met esoterische literatuur en met allerlei inwijdingsg...

Het Licht

21 december 1970 Licht is een eigenaardig verschijnsel dat niemand thuis kan brengen. Dat is met het geestelijk licht precies hetzelfde. Licht in jezelf vind je...

Mogelijkheden

21 september 1970 Wij willen elke bijeenkomst trachten een probleem aan de orde te stellen. Wij willen verder proberen deze problemen na de pauze te doen volgen...

Inwijdingsprocedures

10 april 1978 Vanavond hebben we een spreker voor u die zich bezighoudt met inwijdingsprocedures, enz. Ik kan het eigenlijk beter omschrijven want ik kan het ni...