De wijsheid

 4 december 1964 Bij het begin van deze bijeenkomst vestig ik er uw aandacht op, dat wij, als sprekers, niet alwetend of onfeilbaar te zijn. Ik hoop, dat u hier...

Onrust en hermetische wetten

31 mei 1968 U suggereert mij als onderwerp: ‘Onrust en hermetische wetten’. Over dit laatste kan ik in de beschikbare tijd natuurlijk niet veel zeggen. Ik zal e...

Schoonheid

13 februari 1955 Ik moet, helaas, weer de gebruikelijke rol van inleider op mij nemen en trachten u een klein beeld te geven van de spreker, die op deze bijeenk...