De levende God

8 december 1967 Aan het begin van deze bijeenkomst moet ik, zoals gebruikelijk is, er op wijzen, dat wij, sprekers van de Orde, niet onfeilbaar en niet alwetend...