Het goddelijke

08 september 1975 Inleiding Deze esoterische bijeenk0msten hebben, zoals u bekend zal zijn, in de lopende periode een enigszins andere opbouw gekregen. Wij will...

Medeleven en verbonden zijn

12 mei 1975 We zitten op het ogenblik in een wat vreemde tijd, vlak voor de Wessac. Op aarde het jaar van de vrouw; ook zo’n wonderlijk iets. Dan bovendie...

Magisch overdenken

 ‘Geestelijke wetenschappen'( hoofdstuk 10) – juli 1969 Magisch overdenken Wie zichzelf zoekt te kennen en tracht na te gaan welke waarden er in hem...

Communicatie

uit de cursus ‘Occult practicum’ (hoofdstuk 7) – januari 1967 Communicatie Als wij spreken, dan brengen wij via trillingen een begrip over aan...

Spinoza

14 juni 1973 Ik zou over Spinoza heel veel kunnen vertellen over zijn levensloop en dergelijke, maar daarover bestaan genoeg boeken. Laten wij dus proberen de z...