Vragenavond: 1984-06

29 juni 1984 Ook nu moet ik beginnen met de mededeling dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Denk dus zelf na. Het is vanavond: vragenavond. En dus zullen w...

Vragenavond: 1962-10

26 oktober 1962 Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar. Deze avond is geheel bestemd voor het stellen van vragen. In vroegere vragenrubrieken konden wij op belang...

Vragenavond: 1986-01

31 januari 1986 Aan het begin van de bijeenkomst, u weet het: we zijn niet alwetend, we zijn niet onfeilbaar. Denkt u in hemelsnaam zelf na. Twee weken geleden ...

Bewustwording deel 4

18 november 1955 Ik moet u er ook  op attent maken, dat wij, ondanks onze enigszins andere status niet mogen worden geacht te zijn: Onfeilbaar of alwetend. Er w...

De cycli op aarde

9 november 1956 Mag ik u er hernieuwd op wijzen aan het begin van deze bijeenkomst dat wij  sprekers van de Orde  noch alwetend noch onfeilbaar zijn. Wij hopen,...