Kosmische leerstukken

uit de cursus ‘Kosmische leringen’ ( hoofdstuk 7 ) – april 1973 Als wij denken aan kosmische leringen, dan zijn wij geneigd te denken aan grot...