Denken

 6 januari 1955 Denken. Denken. Ik geloof, dat wij het denken het best omschrijven, wanneer wij zeggen: het denken is een realisatie in het wezen van de dingen,...

Gedachtekracht

3 oktober 1969 Allereerst moet ik u vertellen, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Het eerste, wat noodzakelijk is voor het gebruiken van gedachtekracht i...

Kosmische structuur

10 november 1975 Ons programma wijkt in zoverre af van voorgaande avonden, omdat wij in het tweede gedeelte een gastspreker hebben. Dat impliceert, dat ik niet ...

Geestelijke bewustwording

uit de cursus ‘Algemene zelfvorming’ (hoofdstuk 7) – april 1960 Denken. Op het ogenblik dat de mens in de stof en de stoffelijke praktijk gebr...