Inwijdingen in de geest

uit de cursus ‘ Kosmische leringen ‘ ( hoofdstuk 3 ) – december 1972 Als wij al het voorgaande nog eens overdenken, dan komen we tot de conclu...

De duivel

uit de cursus ‘God in verschillende gedaanten’ 1985-1986 Ongeacht het opzien dat het hier en daar heeft gebaard toen ik de vorige keer over God spra...