Werelden in de kosmos

maart 1989 Aan het begin van de bijeenkomst wil ik u zoals gebruikelijk er op wijzen, dat we niet alwetend en onfeilbaar zijn en we wat dat betreft ook hopen da...

De mens (1971)

uit de cursus ‘De mens in al zijn aspecten’ (hoofdstuk 1) – oktober 1971 De mens Wat is een mens? Het is heel moeilijk dit te definiëren, zo g...

Mystiek – eenheidsbeleving

18 juni 1974 Wanneer wij spreken over eenheid, dan denken wij altijd in persoonlijke termen: “ik ben één met”. Maar, dat stellen van het “ik” in zic...

Natuurlijke evenwichten

11 juli 1983 We hebben vanavond een gastspreker, een heel eigenaardige figuur. Zijn oorspronkelijk heidendom heeft hem waarschijnlijk ertoe gebracht om de natuu...