Een takje hulst

26 december 1954 Groen te midden der somberheid, Gekleurd met rode bossen geeft de Hulst aan al wat ziet haar stille wijze lessen. Zij spreekt van leven, dat ni...

Duisternis en Licht

12 december 1954 Duisternis en licht, twee geharnaste gezellen, die kwellen, kwellen steeds elkaar. Zij slaan en jagen door de dagen en de nachten, licht en dui...

De kern van het wezen

uit de cursus ‘Magie en magiërs’ – mei 1971 De kern van het wezen Het is een wonderlijk verschijnsel dat de dingen anders kunnen zijn dan u de...

Tijd en het eeuwigdurend nu

9 maart 1978 De tijd en het eeuwigdurend Nu zijn twee zaken die een schijnbare tegenstelling vormen. Ik zal u duidelijk maken waarom. In de inleiding zal ik som...