Ziel, geest en stof

5 januari 1962 Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar. Wat u op deze bijeenkomst gebracht wordt, is het onderzoek van vele onderzoekingen, vele gedachten en langd...

Oorzaak en gevolg

15 november 1963 Bij het begin van deze bijeenkomst mag ik u er wel op wijzen, dat wij, sprekers van deze groep, niet alwetend of onfeilbaar zijn. Vandaag zou i...

De levende God

8 december 1967 Aan het begin van deze bijeenkomst moet ik, zoals gebruikelijk is, er op wijzen, dat wij, sprekers van de Orde, niet onfeilbaar en niet alwetend...