Inwijding

22 januari 1954 Deel 1. Aan het begin van deze bijeenkomst wijs ik u er nogmaals op dat wij in genen dele alwetend, in genen dele onfeilbaar zijn. Dit moet voor...

De geest

31 oktober 1969 Wat is de geest eigenlijk? Wij verstaan hier in onze wereld onder de geest: besef, bewustzijn, dat gebonden is aan de kern van goddelijke kracht...

De verwilderde jeugd

22 december 1958 Men spreekt heel vaak van verwilderde jeugd, jeugdverwildering, zedenbederf onder de jeugd, etc. Deze problemen zijn oud. Zo oud, dat zelfs in ...

Ziel, geest en stof

5 januari 1962 Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar. Wat u op deze bijeenkomst gebracht wordt, is het onderzoek van vele onderzoekingen, vele gedachten en langd...

Oorzaak en gevolg

15 november 1963 Bij het begin van deze bijeenkomst mag ik u er wel op wijzen, dat wij, sprekers van deze groep, niet alwetend of onfeilbaar zijn. Vandaag zou i...