Inwijdingsmagie

21 juni 1976 Vanavond is er een gastspreker die zich voornamelijk heeft beziggehouden met vormen van magie en inwijdingsmagie. Ik meen dat dit vooral voor sommi...

Grondwaarden van het leven

22 juni 1959 Wanneer we spreken over het leven, dan wordt het wel in de eerste plaats noodzakelijk leven te definiëren. En dan geloof ik dat de simpelste defini...

De eerste oorzaak

10 november 1983 De Eerste Oorzaak is niet de oorspronkelijke titel van dit onder­werp. Eigenlijk hadden we iets moeten gaan zeggen over God, maar dan komen we ...