Werken met de geest

26 januari 2006 Eerste spreker Zoals gewoonlijk aan het begin van onze bijeenkomsten, wij zijn niet alwetend noch onfeilbaar. Gelieve dus zelf na te denken over...

Sprekende geesten

12 maart 1981 Er zijn de laatste tijd nogal wat technische ontwikkelingen geweest, waardoor z.g. geestenstemmen kunnen worden gehoord of kunnen worden op genome...

Inwijdingsmagie

21 juni 1976 Vanavond is er een gastspreker die zich voornamelijk heeft beziggehouden met vormen van magie en inwijdingsmagie. Ik meen dat dit vooral voor sommi...

Grondwaarden van het leven

22 juni 1959 Wanneer we spreken over het leven, dan wordt het wel in de eerste plaats noodzakelijk leven te definiëren. En dan geloof ik dat de simpelste defini...