Veranderingen

14 september 1979 Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar, denk dus zelf na. Ons onderwerp voor vandaag dient van meer geestelijke aard te zijn. Ik koos als titel ...

Inwijding

22 januari 1954 Deel 1. Aan het begin van deze bijeenkomst wijs ik u er nogmaals op dat wij in genen dele alwetend, in genen dele onfeilbaar zijn. Dit moet voor...