Alle geloof is bijgeloof

20 september 1974 Welkom op deze vrijdag de dertiende. Wij zijn ook nu niet alwetend of onfeilbaar en zullen een geestelijk onderwerp aan de orde moeten stellen...

Esoterie door Henri

20 juni 1969 Deze maal valt de esoterie weer mij ten deel. Ik hoop maar dat u het zult kunnen overleven. Wanneer ik esoterie moet behandelen, betekent dit voor ...

Een beetje esoterie

10 januari 1969 Nu heb ik in de loop der tijd u al zoveel over esoterie gezegd, dat ik er weinig meer over te zeggen weet. Daarom wil ik trachten mijn onderwerp...

Hypnose en suggestie

11 januari 1985 Wij zijn, zoals u weet, niet alwetend of onfeilbaar, dus denk vanzelfsprekend zelf na over alles wat gebracht wordt. Gezien het beperkte gehoor,...

Zo is het

25 oktober 1963 Ik neem aan, dat u allen weet, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn, zodat wij over kunnen gaan tot ons onderwerp van vandaag. Als titel koo...

Psychologie van heden

22 januari 1965 Wij, sprekers van deze groep, zijn niet alwetend of onfeilbaar. Vandaag zullen wij, uitgaande van tijdsverschijnselen als de griezelmop e.d., in...