Goddelijke wetten

uit de cursus ‘Filosofieën over het Goddelijke’ – hoofdstuk 09 – juni 1956 Bij ons zoeken naar een aanschouwen en kennen van God hebben ...

Magisch overdenken

 ‘Geestelijke wetenschappen'( hoofdstuk 10) – juli 1969 Magisch overdenken Wie zichzelf zoekt te kennen en tracht na te gaan welke waarden er in hem...

Kosmische werkingen

uit de cursus ‘Kosmische aspecten’ (hoofdstuk 1) – oktober 1971 Inleiding Rond ons is een voor ons onbekend gebied. Wij noemen dat gebied de K...