Harmonie met de aarde

8 december 2006 Als ik het goed voor heb, is dit onze laatste bijeenkomst voordat het midwinter is en dat het licht terugkeert. U hebt in de vorige bijeenkomste...

Pechdagen

25 februari 1966 U zult wel weten, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn en zelf moet nadenken. Vandaag zou ik eens met u willen spreken over dat vreemde ver...

Geest / Stof in deze tijd

14 april 1975 De gastspreker van vanavond valt een beetje buiten het gewone kader. Zijn voornaamste thema is: geest/stof in deze tijd, waarin de Wessac een rol ...

De weg

13 januari 1975 Wij hebben vanavond een gastspreker die wil praten over wat hij “de weg” noemt en dat betekent, dat ik mijn inleiding zelf maar een ...

Gezondheid

29 September 2009 Zo, vanavond zou ik graag met jullie binnen de context van wat hier vorige maal naar voor is gebracht, we spreken hier over geestelijke wetens...