Fantasie

5 mei 1961 Aan het begin van deze avond wijs ik u erop, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Wij hopen dan ook, dat u over het gebrachte zelfstandig na zul...

Fantasie en projectie

uit de cursus ‘Menselijke krachten’ (hoofdstuk 6) – maart 1979 Wat fantasie is weten de meeste mensen wel. U heeft het vermogen in het denken ...

Onmogelijkheden

uit de cursus ‘Occult practicum’ (hoofdstuk 9) – januari 1967 Onmogelijkheden Als ik leef, heb ik mijn beperkingen. Als ik in de stof leef, zi...

Vooruit of terug

uit de cursus ‘De mens in al zijn aspecten’ (hoofdstuk 5) – februari 1972 Vooruit of terug. Een mens heeft twee verschillende aspecten, die zi...

Het ik bezien

  ‘De innerlijke weg’ Inleiding De mens heeft een bewustzijn dat is opgebouwd uit het zgn. waakbewustzijn, het onderbewustzijn, de beïnvloeding...