Wisselwerking met de geest

26 januari 2006 Eerste spreker. Zoals gewoonlijk aan het begin van onze bijeenkomsten, wij zijn niet alwetend noch onfeilbaar. Gelieve dus zelf na te denken ove...

De geest

31 oktober 1969 Wat is de geest eigenlijk? Wij verstaan hier in onze wereld onder de geest: besef, bewustzijn, dat gebonden is aan de kern van goddelijke kracht...

Geest en gezag

17 oktober 1969 Bij het begin van deze bijeenkomst mag ik u er wel aan herinneren dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Ons onderwerp van heden is van meer ...

Psyche en geest

8 augustus 1969 Wij zijn niet onwetend of onfeilbaar. Denk dus zelf na.  Onze bijeenkomst is gewijd aan  het onderwerp: Psyche en geest. Een titel die wat moeil...

Het doel en de middelen

2 juli 1965 Bij het begin van deze bijeenkomst wil ik er allereerst op wijzen, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Ik hoop, dat u hiermede rekening houdt ...