Het doel en de middelen

2 juli 1965 Bij het begin van deze bijeenkomst wil ik er allereerst op wijzen, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Ik hoop, dat u hiermede rekening houdt ...

Ochtendgloren

08 mei 1955 Het duister omhult nog de aarde Met voilen van mist en van nevel, Waarin zachtekens dwalen De purperen koeien, die zwevende staan En vreemd door de ...

Werken met uw eigen geest

 24 juli 2012 Zo, ik wil vanavond, voordat we beginnen, nog eens duidelijk stellen dat wij, sprekers van deze groep, niet alwetend noch onfeilbaar zijn en dat u...