De twee krachten in de mens

8 februari 1957 Allereerst moet ik u erop wijzen dat wij, sprekers van de Orde, niet alwetend of onfeilbaar zijn. U wordt dus verzocht zelfstandig na te denken....

De geest

Deel 1. 8 januari 1954 Wij zijn noch onfeilbaar noch alwetend, wij hopen dat u zelf kritisch denkend onze argumenten en betogen zult volgen en daaruit uw eigen ...