Sfeer

uit de cursus ‘Occulte Praktijk’ (hoofdstuk 3) – december 1965 Sfeer. Als wij ons met praktisch occultisme bezighouden, dan zullen wij steeds ...

Wessac 1966

17 mei 1966 Het Wessacfeest heeft niet plaats gevonden op de oorspronkelijke plek, maar aan de andere kant van de wereld. De bijeenkomst zelf verliep betrekkeli...

Geestelijke kracht

12 september 1977 Ook vandaag hebben we natuurlijk een gastspreker, dat begrijpt u. Ons onderwerp voor vandaag is: geestelijke kracht. Dat zit een klein beetje ...