Sfeer

uit de cursus ‘Occulte Praktijk’ (hoofdstuk 3) – december 1965 Sfeer Als wij ons met praktisch occultisme bezighouden, dan zullen wij steeds w...

De invloed van geestelijke krachten

DE INVLOED VAN GEESTELIJKE KRACHTEN OP DE HUIDIGE GESCHIEDENIS (1966) Het onderwerp is misschien niet zo sensationeel als sommigen zouden hebben gedacht. Ik wil...