Denken en denkgewoonten

5 maart 1957 Ik moet u erop wijzen dat de sprekers van onze Orde niet alwetend noch onfeilbaar zijn. Wij hopen dan ook dat u zelfstandig zult nadenken over wat ...

Vragenavond: 1983-09

30 september 1983 Ook op deze avond moet ik u er op wijzen dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn en er prijs op stellen wanneer u zelf nadenkt. Vanavond is h...

Contact met je geleidegeest

19 juli 1985 Allereerst moet ik u er op wijzen, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Denkt u dus a.u.b. zelf na. Als onderwerp van vanavond hebben wij: con...

Beïnvloeding van mensen

19 oktober 1959 De beïnvloeding van de mens is een kwestie, die niet alleen verklaard kan worden door een geestelijk ingrijpen. Het is onmogelijk dit onderwerp ...

Bewustwording deel 1

28 oktober 1955 Wij weten niet alles; wij kunnen falen. Denkt u zelf na gebruik uw eigen verstand. Probeer, wanneer het u gelukt, om uit hetgeen wij zeggen, iet...

De komende mens

23 november 1956 Ik heb natuurlijk de gebruikelijke waarschuwing uit te spreken. U weet allen, dat wij in ons leven een voortzetting zijn van ons aards leven, d...

Sterven

uit de cursus ‘Geestelijke ontwikkeling’ 1956 Er staat geschreven: Wanneer de mens geboren wordt, zet hij zijn eerste schrede op het pad naar de doo...