Onthechting

 29 januari 1960 Wij zijn niet alwetend, of onfeilbaar. Ik hoop dat u ook bij dit onderwerp zult trachten zelfstandig na te denken. Nu zullen wij gaan spreken o...

Vereenvoudiging

23 september 1966 Aan het begin van deze bijeenkomst wijs ik u er allereerst op dat wij, sprekers van deze groep, niet alwetend of onfeilbaar zijn. Denk dus zel...

Geloof en hersenspoeling

SVGZ – 7 augustus 1965 Bij een nader beschouwen van de moderne technieken, die men de naam hersenspoeling pleegt te geven, blijkt men in staat te zijn een...