Het denken

19 december 1961 Heden wil ik u spreken over: De tendensen van deze tijd en meer in het bijzonder, het denken. Dan wil ik graag uitgaan van het standpunt dat de...

Relatie tussen geest en stof

15 september 1987 Herinner u, we zijn niet alwetend of onfeilbaar. Denk zelf na, vorm een eigen oordeel. Als u direct geen oordeel hebt, denk er dan over na. He...

Paradoxen

6 juni 1969 Wij hebben vanavond een gastspreker van een meer Oosterse instelling en dat betekent dat ik mijn inleiding daaraan moet aanpassen en ik zou vandaag ...