De mens

22 april 1955 Op deze begroeting volgt dan de gebruikelijke waarschuwing dat ook de intelligenties niet alle dingen weten en wordt door ons verzocht daar rekeni...

De kracht der gedachte

29 maart 1957 Ik moet u erop wijzen, dat wij, sprekers der Orde, niet alwetend, of onfeilbaar zijn. Mijn onderwerp voor deze avond is: de kracht der gedachte. E...

Waarden en waarheden

uit de cursus ‘Groeiend bewustzijn‘ (hoofdstuk 5 ) – februari 1980 Waarden en waarheden. In het geestelijke groeien van de mens spelen vele ps...

Mogelijkheden

21 september 1970 Wij willen elke bijeenkomst trachten een probleem aan de orde te stellen. Wij willen verder proberen deze problemen na de pauze te doen volgen...