Godsdienst en gezag

 14 april 1961 Aan het begin van deze avond wijs ik u er op, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Als onderwerp voor heden koos ik: Godsdienst en gezag. Me...

Overzicht

uit de cursus ‘De geheimen van de geest’ – (Hoofdstuk 6)  maart 1961 Overzicht Bij het bespreken van de geheimen van de geest, hebben wij reed...

Tao

17 december 1968 Tao wil zeggen lot, noodlot, maar ook “plaats” of “verhouding”. Het is kennelijk een restant van een veel oudere godsdienst die, naar ik meen, ...