Neen, Aristoteles

12 mei 1958 Deze avond zijn we dan eigenlijk bijeengekomen om een paar punten van de theorieën van Aristoteles ‑ wanneer het ons mogelijk is ‑ enigs­zins te kra...

God in de daad

uit de cursus ‘Filosofieën over het Goddelijke’ – hoofdstuk 06 – maart 1956 Heel het leven is goddelijk, want alles is uit God voortgeko...