God in de natuur

3 september 1962 God in de natuur: het onderwerp, dat aanleiding zou kunnen zijn tot het hol methodisch geluid dat men wel eens gedaas in de ruimte pleegt te no...

Wereld van de goden

9 augustus 1963 Aan het begin van onze bijeenkomst allereerst de volgende punten: Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar. Hou hiermee rekening. Ook heden is een g...

De noodzaak van leven

16 november 1967 Allereerst herinner ik u eraan dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Vorm u dus zelfstandig een mening over alles wat u hier wordt voorgeho...

God en duivel

8 maart 1976 Wij zijn de laatste tijd altijd bezig met God en al wat er bij hoort. Nu zijn wij ditmaal gestuit op een duivelbezweerder, die bereid is hier op zi...

Neen, Aristoteles

12 mei 1958 Deze avond zijn we dan eigenlijk bijeengekomen om een paar punten van de theorieën van Aristoteles ‑ wanneer het ons mogelijk is ‑ enigs­zins te kra...

God in de daad

uit de cursus ‘Filosofieën over het Goddelijke’ – hoofdstuk 06 – maart 1956 Heel het leven is goddelijk, want alles is uit God voortgeko...