God en duivel

8 maart 1976 Wij zijn de laatste tijd altijd bezig met God en al wat er bij hoort. Nu zijn wij ditmaal gestuit op een duivelbezweerder, die bereid is hier op zi...

Neen, Aristoteles

12 mei 1958 Deze avond zijn we dan eigenlijk bijeengekomen om een paar punten van de theorieën van Aristoteles ‑ wanneer het ons mogelijk is ‑ enigs­zins te kra...

God in de daad

uit de cursus ‘Filosofieën over het Goddelijke’ – hoofdstuk 06 – maart 1956 Heel het leven is goddelijk, want alles is uit God voortgeko...