Eenheid van de groep

24 november 2006 Op een avond als deze zou ik graag met jullie even praten over hetgeen wat dat zich nu op de aarde allemaal aan het voltrekken is en wat ook in...

Balance – act

  9 november 1962 Aan het begin van deze avond moet ik u er op wijzen, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Ik hoop dan ook, dat u na zult willen denken ov...

Steravond 1963

13 december 1963 Wij zijn dan bijeengekomen voor onze jaarlijkse Steravond. Deze maal echter zal deze Steravond in enkele opzichten afwijken van hetgeen tot nu ...

Zo is het

25 oktober 1963 Ik neem aan, dat u allen weet, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn, zodat wij over kunnen gaan tot ons onderwerp van vandaag. Als titel koo...

Waarheid

13 september 1963 Allereerst herinner ik u er aan, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Wat mijn onderwerp van deze bijeenkomst betreft: Wij willen graag b...

Godsdienst en politiek

20 oktober 1967 Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar. Denk zelf na, vorm u zelf een oordeel. Beoordeel ons ook niet te hard, wanneer wij spreken over dingen, di...