De Etrusken

11 december 1959 Wij zijn niet alwetend, of onfeilbaar. Datgene wat wij brengen is – naar ons beste weten en inzicht – de waarheid. Wij menen in vel...

Moderne heksen

uit de cursus ‘Zelfprojectie’ 1984-1985 De hekserij is gebaseerd op bepaalde natuur harmonieën. Daarbij behoren allerlei astrale gebieden. Een werke...