Ras- en groepsgeesten

Rassengeest, groepsgeest, het zijn namen. Namen, die worden gebruikt om bepaalde entiteiten aan te duiden, bepaalde bewustzijnsvormen te omschrijven. Het zal u ...

De lichtende godheid

Wij spreken erg veel over het Licht, het goddelijke Licht. Dit kan nooit een licht zijn in de zin waarin wij licht beschouwen. Ik zal proberen u duidelijk te ma...