Overdenkingen bij overgang

1 maart 1959 Wanneer wij dan vanmorgen weer eens willen gaan nadenken over verschillende ethische en filosofische problemen, valt het ons op, dat op het ogenbli...

Ondergang en hergeboorte

10 april 1975 Er zullen er onder u zijn die denken, dat wordt vast en zeker weer een potje reïncarnatie. Reïncarnatie speelt in dit onderwerp wel een rol, maar ...